Preguntar a Google

Usted buscó: zhromažďovacie (Eslovaco - Alemán)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Eslovaco

Alemán

Información

Eslovaco

Zhromažďovacie priestory

Alemán

Sammelflächen

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

Zhromažďovacie strediská

Alemán

Sammelstellen

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Eslovaco

vnútorné a vonkajšie zhromažďovacie stanovište,

Alemán

innen- und außenliegende Sammelplätze,

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Eslovaco

ORGANIZÁTORI, PREPRAVCOVIA, DRŽITELIA A ZHROMAŽĎOVACIE STREDISKÁ

Alemán

ORGANISATOREN, TRANSPORTUNTERNEHMER, TIERHALTER UND SAMMELSTELLEN

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Eslovaco

Zhromažďovacie a naloďovacie zariadenie záchranného plavidla (R 11 + 23 + 25)

Alemán

Sammel- und Einbootungsvorrichtungen für Überlebensfahrzeuge (R 11 + 23 + 25)

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Eslovaco

Zhromažďovacie a naloďovacie zariadenie záchranného plavidla (R 11 + 23 + 25)

Alemán

Sammelplätze und Einbootungsvorrichtungen für Überlebensfahrzeuge (R 11 + 23 + 25)

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Eslovaco

Z každého bežne obsadeného miesta na lodi musia byť únikové cesty až po zhromažďovacie stanovište.

Alemán

Von jedem in der Regel besetzten Raum des Schiffes ist ein Fluchtweg bis zu einem Sammelplatz vorzusehen.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Eslovaco

Zhromažďovacie a naloďovacie stanovištia a k nim vedúce chodby, schodištia a východy musia byť primerane osvetlené.

Alemán

Die Sammelplätze und Einbootungsstationen sowie die zu diesen führenden Gänge, Treppen und Ausgänge müssen ausreichend beleuchtet sein.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Eslovaco

Priečne steny medzi halami a vnútornými zhromažďovacími priestormi zodpovedajú typu A30, ale pre vonkajšie zhromažďovacie priestory iba typu B15.

Alemán

Trennflächen zwischen Unterkunftsräumen und innen liegenden Sammelflächen müssen dem Typ A30 entsprechen, bei außen liegenden Sammelflächen jedoch lediglich dem Typ B15.

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Eslovaco

Priečne steny medzi riadiacimi centrami a vnútornými zhromažďovacími priestormi zodpovedajú typu A0, ale pre vonkajšie zhromažďovacie priestory iba typu B15.

Alemán

Trennflächen zwischen Kontrollstationen und innen liegenden Sammelflächen müssen dem Typ A0 entsprechen, bei außen liegenden Sammelflächen jedoch lediglich dem Typ B15.

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Eslovaco

Zhromažďovacie strediská schválené v súlade s veterinárnou legislatívou Spoločenstva možno považovať za miesto odoslania za predpokladu, že:

Alemán

Allerdings können nach geltendem Veterinärrecht der Gemeinschaft zugelassene Sammelstellen als Versandort gelten, sofern

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Eslovaco

Ďalej nemusí byť nutné vystúpiť na viac než dve paluby alebo zostúpiť z nich, aby sa z akéhokoľvek priestoru pre cestujúcich dosiahlo zhromažďovacie stanovište alebo voľná paluba.

Alemán

Ferner darf es nicht notwendig sein, mehr als zwei Decks hinauf- oder hinabzusteigen, um von einem Fahrgastraum aus einen Sammelplatz oder ein offenes Deck zu erreichen.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Eslovaco

Musí spĺňať požiadavky odseku 7.2.1.1 kódu LSA a musí byť vhodný na zvolanie cestujúcich a posádky na zhromažďovacie stanovište a zahájenie opatrení zaradených do knihy bezpečnosti.

Alemán

das den Vorschriften in Absatz 7.2.1.1 des LSA-Codes entspricht und durch das Fahrgäste und Besatzung zu den Sammelplätzen gerufen und die in der Sicherheitsrolle enthaltenen Maßnahmen in die Wege geleitet werden.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Eslovaco

cestujúci sa rozdelia na disponibilné palubné plochy na jednej strane lode, a to na palubách, na ktorých sa nachádzajú zhromažďovacie stanovištia tak, aby sa vytvoril najnepriaznivejší moment náklonu.

Alemán

die Fahrgäste werden auf den verfügbaren Decksflächen auf einer Seite des Schiffes, auf denen sich auch die Sammelplätze befinden, so verteilt, dass sie das ungünstigste Krängungsmoment herbei­führen.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Eslovaco

Okna obrátené smerom na záchranné zariadenia, naloďovacie a zhromažďovacie priestory, vonkajšie schody a voľné paluby používané ako únikové cesty a okná umiestnené pod priestormi naloďovania do záchranných pltí a klzných dráh musia mať odolnosť proti požiaru predpísanú v tabuľkách predpisu 4.

Alemán

Schiffsfenster, die Rettungsmitteln, Einbootungsbereichen und Sammelplätzen für das Einbooten, als Fluchtwege dienenden außen liegenden Treppen und offenen Decks zugekehrt sind, sowie Schiffsfenster, die unterhalb von Einbootungsbereichen für Rettungsflöße und Notrutschen angeordnet sind, müssen die Widerstandsfähigkeit gegen Feuer aufweisen, wie sie in den Tabellen der Regel 4 vorgeschrieben ist.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Eslovaco

(17) Zhromažďovacie strediská zohrávajú kľúčovú úlohu pri preprave niektorých druhov dobytka. Mali by preto zabezpečiť, aby boli ich zamestnanci a návštevníci oboznámení s legislatívou spoločenstva a rešpektovali ju.

Alemán

(17) Sammelstellen spielen beim Transport bestimmter Tierarten eine wesentliche Rolle. Daher muss gewährleistet werden, dass die Gemeinschaftsvorschriften zum Schutz von Tieren beim Transport den Sammelstellen bekannt sind und von deren Angestellten und Besuchern eingehalten werden.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Eslovaco

Okrem toho sa analýza používa na preukázanie, že opatrenia pre únik sú dostatočne pružné, aby počítali s tým, že niektoré únikové cesty, zhromažďovacie stanovište, naloďovacie stanovište alebo záchranné plavidlá nemusia byť v dôsledku nehody prístupné.

Alemán

Außerdem muss mit Hilfe der Untersuchung nachgewiesen werden, dass die Fluchtvorkehrungen flexibel genug sind, um der Möglichkeit Rechnung zu tragen, dass bestimmte Fluchtwege, Sammelplätze, Einbootungsstationen oder Überlebensfahrzeuge infolge eines Unfalls nicht mehr benutzt werden können.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Eslovaco

Musia byť usporiadané tak, aby poskytovali čo najkratšiu trasu na zhromažďovacie stanovište a musia byť označené symbolmi pre záchranné prostriedky a zariadenia, ktoré schválila organizácie IMO v rezolúcii A.760 (18).

Alemán

Diese Fluchtwege müssen so angelegt sein, dass sie auf dem direktestmöglichen Weg zu einem Sammelplatz führen und müssen mit dem durch die IMO-Entschließung A.760 (18) festgelegten Symbolen für Lebensrettungsgeräte und -einrichtungen gekennzeichnet sein.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Eslovaco

Odchylne od ustanovení odseku 2 môžu príslušné orgány Spojeného kráľovstva povoliť prepravu živého hovädzieho dobytku, živých oviec, kôz, ošípaných a iných párnokopytníkov z poľnohospodárskych podnikov nachádzajúcich sa v oblastiach uvedených v prílohe I, a to priamo alebo cez najviac jedno zhromažďovacie stredisko a pod úradnou kontrolou, na určené bitúnky nachádzajúce sa v oblastiach uvedených v prílohe II.

Alemán

Abweichend von Absatz 2 können die zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs den direkten oder durch nicht mehr als eine Sammelstelle führenden Transport lebender Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen und anderer Paarhufer von Haltungsbetrieben in Gebieten gemäß Anhang I unter amtlicher Kontrolle zu benannten Schlachthöfen in Gebieten gemäß Anhang II genehmigen.

Última actualización: 2014-10-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Eslovaco

VI. Zavedené kontrolné a sankčné mechanizmy nie sú prispôsobené držiteľom hovädzieho dobytka, ktorými sú obchodníci, zhromažďovacie strediská alebo bitúnky. Členské štáty ďalej nevyužívajú niektoré informácie obsiahnuté v databázach, napríklad oneskorené nahlasovanie alebo mieru zaopatrenia zvierat nanovo vydaným ušným štítkom. Kontrolné postupy sú tiež v jednotlivých členských štátoch veľmi odlišné.

Alemán

[39] Außerdem sollten obligatorisch Strichcodes auf die Tierpässe gedruckt werden. Durch eine Standardisierung auf Gemeinschaftsebene würden die Verwaltungsvorgänge erleichtert und gleichzeitig eine Fehlerquelle bei der Datenerfassung beseitigt.[40] Diese Kosten gehen zulasten der Mitgliedstaaten. Ein sehr geringer Teil wurde aus dem Gemeinschaftshaushalt finanziert.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo