Usted buscó: najúčinnejším (Eslovaco - Búlgaro)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Eslovaco

Búlgaro

Información

Eslovaco

najúčinnejším spôsobom odstránenia laktátu a metformínu je hemodialýza.

Búlgaro

9 Хемодиализата е най- ефикасният метод за отстраняване на лактат и метформин.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Eslovaco

najúčinnejším spôsobom na imprintáciu nových ciest je časovaný elektrostatický výboj.

Búlgaro

Най-ефективния начин за отпечатване на нови пътеки е с настроени електростатични вълни.

Última actualización: 2016-10-27
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

40˚ krajín, keďže najúčinnejším spôsobom odstránenia aerosolových častíc zo vzduchu

Búlgaro

Пряко използване на ресурси

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

• keď už došlo k udomácneniu inváznych druhov, najúčinnejším opatrením je eradikácia.

Búlgaro

• След като инвазивните видове се установят, най-ефективната мярка е ликвидирането.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

zabezpečenie dobrej správy vecí verejných je jednoznačne najúčinnejším prostriedkom eÚ na zabezpečenie pokračujúceho záväzku a účasti jej občanov.

Búlgaro

Наличието на множество входни точки, чрез които гражданите могат да се ангажират със законодателния процес, би

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

ŽelajÚc si rozvoj a zachovanie ochrany práv autorov k svojim literárnym a umeleckým dielam čo najúčinnejším a podľa možnosti jednotným spôsobom,

Búlgaro

В ЖЕЛАНИЕТО си да развиват и да гарантират закрилата на правата на авторите върху техните литературни и художествени произведения по възможно най-ефективен и еднакъв начин,

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Eslovaco

najúčinnejším spôsobom odstránenia laktátu a metformínu je hemodialýza, rosiglitazón sa však silne viaže na plazmatické bielkoviny a nedá sa preto odstrániť hemodialýzou.

Búlgaro

Розиглитазон, обаче се свързва във висока степен с белтъците и не може да се отстрани чрез хемодиализа.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Eslovaco

globálny prístup k riešeniu rýchlo rastúcich emisií z medzinárodnej leteckej dopravy by bol preto preferovaným a najúčinnejším spôsobom zníženia emisií z leteckej dopravy.

Búlgaro

Ето защо глобалният подход в борбата с бързо увеличаващите се емисии от международното въздухоплаване би бил предпочитаният и най-ефективният начин за намаляване на емисиите от въздухоплаването.

Última actualización: 2014-11-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

keďže, aby uvedený postup schválenia typu mohol svoj cieľ dosiahnuť najúčinnejším spôsobom, zdá sa nevyhnutné spresniť a vykonať obsiahlejšie jeho správne opatrenia;

Búlgaro

като има предвид, че за да може гореспоменатата процедура за типово одобрение да постигне своята цел по най-ефективния начин, е нужно нейните административни разпоредби да бъдат направени по-прецизни и изчерпателни;

Última actualización: 2014-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

pozornosť by sa mala venovať aj rozvoju aktívnej dlhodobejšej mediálnej stratégie, pretože mediálne pokrytie je najúčinnejším prostriedkom pri menení postojov vtedy, keď je dlhodobé.

Búlgaro

Поради ограничените ресурси много дейци в областта на интеграцията може да установят,

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

dosiahnutie úspor energie v priemysle, doprave a stavebníctve, ako aj pri domácich spotrebičoch je najúčinnejším spôsobom zníženia emisií skleníkových plynov a vonkajšej závislosti.

Búlgaro

Необходимата за това промяна в промишлеността и поведението няма да бъде лесна.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

je dôležité zabezpečiť riadne finančné hospodárenie v rámci programu euratomu a jeho vykonávanie najúčinnejším a používateľsky najprístupnejším spôsobom, a zároveň zaručiť právnu istotu a jeho prístupnosť pre všetkých účastníkov.

Búlgaro

Важно е също да се осигури добро финансово управление на програмата на Евратом и нейното изпълнение по възможно най-ефективния и удобен за потребителите начин, като същевременно се осигури правна сигурност и достъпност на програмата на Евратом за всички участници.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

je dôležité zabezpečiť riadne finančné hospodárenie v rámci programu horizont 2020 a jeho vykonávanie najúčinnejším a užívateľsky najprístupnejším spôsobom a zároveň zaručiť právnu istotu a prístup k programu horizont 2020 pre všetkých účastníkov.

Búlgaro

Важно е също да се осигури надеждно финансово управление на „Хоризонт 2020“ и нейното изпълнение по възможно най-ефективния и удобен за потребителите начин, като същевременно се осигури правна сигурност и достъпност на „Хоризонт 2020“ за всички участници.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

je dôležité zabezpečiť riadne finančné hospodárenie v rámci programu a jeho vykonávanie čo najúčinnejším a z hľadiska užívateľov čo najjednoduchším spôsobom a zaručiť tiež právnu istotu a dostupnosť programu pre všetkých účastníkov.

Búlgaro

Важно е да се осигури добро финансово управление на програмата и нейното изпълнение по възможно най-ефективния и ориентиран към потребителите начин, като същевременно се гарантира правна сигурност и достъпност на програмата за всички участници.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

si rozvoj a zachovanie ochrany práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov (fonogramov) čo najúčinnejším a podľa možnosti jednotným spôsobom,

Búlgaro

Желаейки да развиват и поддържат защитата на правата на изпълнителите и продуцентите на фонограми по ефективен начин;

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

tento prehľad poskytuje súhrn dôkazov z literatúry o tom, ako možno bozp riadiť v organizácii čo najúčinnejším spôsobom a do akej miery by sa mala začleniť do celkového riadenia a podnikovej štruktúry organizácie.

Búlgaro

В настоящия преглед се прави обзор на свидетелствата от литературни източници за това как в дадена организация безопасните и здравословни условия на труд могат да се управляват най-ефективно, както и до каква степен те следва да бъдат интегрирани в цялостната и` управленска и делова структура.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

ŽelajÚc si rozvoj a zachovanie ochrany práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov (fonogramov) čo najúčinnejším a podľa možnosti jednotným spôsobom,

Búlgaro

Желаейки да развиват и поддържат защитата на правата на изпълнителите и продуцентите на фонограми по ефективен начин;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Eslovaco

ak sa potvrdí prítomnosť klasického moru ošípaných medzi diviakmi a dostupné epidemiologické údaje naznačujú, že hrozí jeho rozšírenie, najefektívnejším a najúčinnejším veterinárnym opatrením proti šíreniu tejto choroby je orálne očkovanie diviakov v rizikovej oblasti.

Búlgaro

Когато се потвърждава наличието на вируса на класическата чума по свинете при дивите свине и когато наличните епидемиологични данни сочат, че има заплаха от разпространението му, пероралната ваксинация на дивите свине в рисковата зона е най-ефективната и ефикасна ветеринарна мярка за ограничаване на разпространението на болестта.

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

okrem rôznych straníckych akcií, ako sú kongresy strany, sú volebné kampane národných politických strán vlastne najvhodnejším a najúčinnejším spôsobom, ako toto pridruženie oznámiť a riadne ho zviditeľniť.

Búlgaro

Освен различните партийни събития, като например конгреси, именно предизборните кампании на националните партии са най-подходящият и ефективен начин да се оповести тази принадлежност и му се даде отчетливо видимо присъствие.

Última actualización: 2014-11-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

aj keď sa chemické riziká spojené s odpadovým hospodárstvom nedajú úplne odstrá-niť, najúčinnejším preventívnym opatrením je znížiť tvorbu prachu, aerosólov a prchavých organických zlúčenín.

Búlgaro

Невъзможно е да се премахнат напълно химическите рискове, характерни за упра-влението на отпадъците, но най-ефикасната предпазна мярка е намаляване на генерирането на прах, аерозоли и летливи органични съединения.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo