Preguntar a Google

Usted buscó: guľôčkovým (Eslovaco - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Eslovaco

Inglés

Información

Eslovaco

Za výnimočných okolností môžu byť vyplnené čiernym guľôčkovým perom a paličkovým písmom.

Inglés

In exceptional circumstances they may be made out by black ball point pen in block capitals.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

Preto je presnejším termínom pre tvárnu liatinu termín „liatina s guľôčkovým grafitom“.

Inglés

The more accurate term for ductile iron is therefore ‘spheroidal graphite cast iron’.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

Guľôčkové perá (s výnimkou pier s guľôčkovým hrotom, s násadou alebo klobúčikom zo vzácnych kovov, s vymeniteľnou náplňou)

Inglés

Ball point pens (excluding rolling ball pens, with body or cap of precious metal or rolled precious metal, with replaceable refill)

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

Guľôčkové perá na tekutý atrament (perá s guľôčkovým hrotom) (s výnimkou s násadou alebo klobúčikom zo vzácnych kovov)

Inglés

Ball point pens with liquid ink (rolling ball pens) (excluding with body or cap of precious metal or rolled precious metal)

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

Malo by sa najmä objasniť, že rozsah výrobku sa vzťahuje na odliatky z nekujnej liatiny a z liatiny s guľôčkovým grafitom (tvárnej liatiny).

Inglés

In particular, it should be clarified that the product scope covers castings of non-malleable cast iron and of spheroidal graphite cast iron (ductile iron).

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

Dve paralelné ramená s protizávažím, z ktorých každé je vybavené zvláštnym abrazívnym kotúčom voľne rotujúcim na horizontálnom vretene s guľôčkovým ložiskom; každý kotúč spočíva na skúšobnej vzorke pod tlakom, ktorým pôsobí hmotnosť 500 g.

Inglés

Two weighted parallel arms each carrying a special abrasive wheel freely rotating on a ball-bearing horizontal spindle; each wheel rests on the test specimen under the pressure exerted by a mass of 500 g.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

dvoch paralelných ramien s protizávažím z ktorých každé je opatrené zvláštnym brúsnym kotúčom voľne spočívajúcim na horizontálnom vretene s guľôčkovým ložiskom; každý kotúč spočíva na skúšobnej vzorke pod tlakom, ktorým pôsobí hmotnosť 500 g.

Inglés

two weighted parallel arms each carrying a special abrasive wheel freely relating on a ball-bearing horizontal spindle; each wheel rests on the test specimen under the pressure exerted by a mass of 500 g.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

horizontálny otočný stôl so stredovým upínadlom otáčajúcim sa proti smeru hodinových ručičiek rýchlosťou 65 až 75 ot/min, a dvoch paralelných ramien s protizávažím z ktorých každé je opatrené zvláštnym brúsnym kotúčom voľne spočívajúcim na horizontálnom vretene s guľôčkovým ložiskom;

Inglés

a horizontal turntable, with centre clamp, which revolves counter-clockwise at 65 to 75 rev/min, and - two weighted parallel arms each carrying a special abrasive wheel freely relating on a ball-bearing horizontal spindle;

Última actualización: 2017-02-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Eslovaco

Týmto sa ukončuje preskúmanie pred uplynutím platnosti a čiastočné predbežné preskúmanie antidumpingových opatrení týkajúcich sa dovozu odliatkov z nekujnej liatiny a z liatiny s guľôčkovým grafitom (tvárnej liatiny) druhov používaných na zakrytie a/alebo umožnenie prístupu do podzemných alebo podpovrchových systémov a ich častí, strojovo alebo inak opracovaných, potiahnutých alebo natieraných, alebo vybavených inými materiálmi, okrem požiarnych hydrantov, v súčasnosti zaradených v rámci číselných znakov KN 73251050, 73251092, ex73251099 (číselný znak TARIC 7325109910) a ex73259910 (číselný znak TARIC 7325991010), s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, a uvedené opatrenia sa zrušujú.

Inglés

The expiry and partial interim review of the anti-dumping measures concerning imports of castings of non-malleable cast iron and spheroidal graphite cast iron (ductile iron) of a kind used to cover and/or to give access to ground or sub-surface systems, and parts thereof, whether or not machined, coated or painted or fitted with other materials, excluding fire hydrants, currently falling within CN codes 73251050, 73251092, ex73251099 (TARIC code 7325109910) and ex73259910 (TARIC code 7325991010), and originating in the People’s Republic of China, are hereby terminated and those measures repealed.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Eslovaco

Guľôčkové perá na tekutý atrament (perá s guľôčkovým hrotom) (s výnimkou s násadou alebo klobúčikom zo vzácnych kovov)

Inglés

Ball point pens with liquid ink (rolling ball pens) (excluding with body or cap of precious metal or rolled precious metal)

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Eslovaco

Plniace perá, prepisovacie perá a iné perá s násadkami/čiapočkami z drahého kovu/z kovu plátovaného drahým kovom vrátane náplní, kartridžov, ponorných/vákuových typov pier s výnimkou pier s guľôčkovým/pórovitým hrotom

Inglés

Fountain, stylograph and other pens with body/cap of precious metal/rolled precious metal including pump, cartridge, plunger/vacuum type pens excluding ball point/porous-tipped pens

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Eslovaco

Guľôčkové perá (s výnimkou pier s guľôčkovým hrotom, s násadou alebo klobúčikom zo vzácnych kovov, s vymeniteľnou náplňou)

Inglés

Ball point pens (excluding rolling ball pens, with body or cap of precious metal or rolled precious metal, with replaceable refill)

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Eslovaco

Plniace perá, prepisovacie perá a iné perá s násadkami/čiapočkami z drahého kovu/z kovu plátovaného drahým kovom vrátane náplní, kartridžov, ponorných/vákuových typov pier s výnimkou pier s guľôčkovým/pórovitým hrotom

Inglés

Fountain, stylograph and other pens with body/cap of precious metal/rolled precious metal including pump, cartridge, plunger/vacuum type pens excluding ball point/porous-tipped pens

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Eslovaco

Niektoré strany uviedli odkaz na ďalšiu podpoložku KN týkajúcu sa príslušenstva na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny (kód KN 73071910), v súvislosti s ktorou sa vo vysvetlivke ku kombinovanej nomenklatúre uvádza, že liatina s guľôčkovým grafitom (tvárna liatina) je kujná.

Inglés

Some parties made reference to another CN subheading concerning tube or pipe fittings of malleable cast iron (CN code 73071910) where the relevant explanatory note of the Combined Nomenclature states that spheroidal cast iron (ductile iron) is malleable.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Eslovaco

Týmto sa zavádza konečné antidumpingové clo na dovoz odliatkov z nekujnej liatiny a z liatiny s guľôčkovým grafitom (tvárnej liatiny) druhov vhodných na zakrytie alebo umožnenie prístupu do podzemných alebo podpovrchových systémov a ich častí, tiež opracovaných, potiahnutých alebo natieraných, alebo vybavených inými materiálmi, okrem požiarnych hydrantov, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, v súčasnosti klasifikovaných podľa kódov KN 73251050, 73251092, ex73251099 (kód Taric 7325109910) a ex73259910 (kód Taric 7325991010).“

Inglés

A definitive anti-dumping duty is hereby imposed on imports of castings of non-malleable cast iron and spheroidal graphite cast iron (ductile iron) of a kind used to cover and/or to give access to ground or sub-surface systems, and parts thereof, whether or not machined, coated or painted or fitted with other materials, excluding fire hydrants, originating in the People’s Republic of China, currently classifiable within CN codes 73251050, 73251092, ex73251099 (Taric code 7325109910), and ex73259910 (Taric code 7325991010).’.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Eslovaco

Na základe uvedených zistení sa pokladá za vhodné zrevidovať nariadenie (ES) č. 1212/2005 s cieľom objasniť rozsah výrobku, na ktorý sa toto nariadenie vzťahuje, a doplniť informáciu, že rozsah výrobku sa vzťahuje na odliatky z nekujnej liatiny a z liatiny s guľôčkovým grafitom (tvárnej liatiny).

Inglés

In view of the above findings, it is considered appropriate to revise Regulation (EC) No 1212/2005 in order to clarify the scope of the product covered by that Regulation and to insert that the product scope covers castings of non-malleable cast iron and of spheroidal graphite cast iron (ductile iron).

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Eslovaco

Orgány jedného z členských štátov poukázali na skutočnosť, že podľa vysvetliviek ku kombinovanej nomenklatúre [4] výraz „kujné“ zahŕňa liatinu s guľôčkovým grafitom (totožné s tvárnou liatinou).

Inglés

The authorities of one of the Member States pointed out the fact that, according to the explanatory notes to the Combined Nomenclature [4], the expression ‘malleable’ includes spheroidal graphite cast iron (identical to ductile cast iron).

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo