Usted buscó: aglomeracije (Esloveno - Griego)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Esloveno

Griego

Información

Esloveno

prebivalstvo aglomeracije ali območja

Griego

Πληθυσμός του οικισμού ή της ζώνης

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Esloveno

države članice določijo območja in aglomeracije na vsem svojem ozemlju.

Griego

Τα κράτη μέλη καθορίζουν ζώνες και οικισμούς εντός της επικρατείας τους.

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Esloveno

zato je ustrezno razvrstiti ozemlje vsake države članice na območja ali aglomeracije, ki odražajo gostoto prebivalstva.

Griego

Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να ταξινομηθεί το έδαφος κάθε κράτους μέλους σε ζώνες ή οικισμούς που να αντανακλούν την πυκνότητα του πληθυσμού.

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Esloveno

espon v tej študiji preučuje, kako se razvijajo velika mesta in aglomeracije ter kako to vpliva na okolje.

Griego

espon (∆ίκτυο Παρατήρηση Ευρωpiαϊκού Χωρικού Σχεδιασού)

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Esloveno

najmanjše število vzorčevalnih mest za meritve na stalnem merilnem mestu za območja in aglomeracije, kjer se izpolnjujejo dolgoročni cilji

Griego

Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας για σταθερές μετρήσεις σε ζώνες και οιακισμούς που επιτυγχάνουν τους μακροπρόθεσμους στόχους

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Esloveno

kadar so prebivalci, občutljive poljščine ali naravni ekosistemi ob zunanjem obrobju aglomeracije izpostavljeni visokim ravnem ozona;

Griego

όπου εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα όζοντος ο πληθυσμός, ευπαθείς καλλιέργειες ή φυσικά οικοσυστήματα τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια οικισμού·

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Esloveno

najmanjše število vzorčevalnih mest za meritve na stalnem merilnem mestu za oceno skladnosti s kritičnimi vrednostmi za varstvo rastlin na območjih, ki niso aglomeracije

Griego

Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας για σταθερές μετρήσεις προς εκτίμηση της συμμόρφωσης με τα κρίσιμα επίπεδα για την προστασία της βλάστησης σε άλλες ζώνες, εκτός οικισμών

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Esloveno

– za odpadne komunalne vode iz navedene aglomeracije pred izlitjem zunaj kopalne sezone ni določila vsaj primarnega či�čenja v skladu s členom 3 te odločbe in

Griego

— μη υποβάλλοντας, εκτός της κολυμβητικής περιόδου, τα αστικά λύματα αυτού του οικισμού τουλάχιστον σε πρωτοβάθμια επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 της εν λόγω αποφάσεως, και

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Esloveno

v ta namen se uporablja eno vzorčevalno mesto na milijon prebivalcev; to število zajema aglomeracije in dodatna mestna območja z več kot 100000 prebivalci.

Griego

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ένα σημείο δειγματοληψίας ανά εκατομμύριο κατοίκων αθροιστικά για τους οικισμούς και τις συμπληρωματικές αστικές περιοχές που υπερβαίνουν τους 100000 κατοίκους.

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Esloveno

pritiski na urbane aglomeracije po evropi se bodo po pričakovanjih še okrepili, saj ljudje stremijo k izboljšanju svojega življenjskega standarda s preseljevanjem v kraje, v katerih so zaposlitvene priložnosti največje.

Griego

Οι πιέσεις στα αστικά κέντρα σε ολόκληρη την Ευρώπη αναμένεται Ótl θα ενισχυθούν περαιτέρω, καθώς οι άνθρωποι προσπαθούν να βελτιώσουν το επίπεδο διαβίωσης τους μετακινούμενοι σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Esloveno

države članice lahko določijo območja ali aglomeracije, kjer so mejne vrednosti za pm10 v zunanjem zraku presežene, zaradi resuspenzije delcev po zimskem posipanju ali soljenju cest.

Griego

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ζώνες ή οικισμούς όπου σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών για τα σωματίδια ΑΣ10 στον ατμοσφαιρικό αέρα, η οποία οφείλεται σε επαναιώρηση σωματιδίων λόγω διασκόρπισης άμμου ή αλατιού σε δρόμους το χειμώνα.

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Esloveno

komunalna čistilna naprava: infrastruktura, ki zagotavlja vrsto čistilnih postopkov, katerih namen je zmanjšanje stopnje onesnaženosti vhodne odpadne vode iz mestne aglomeracije na sprejemljivo raven pred izpustom v sprejemne vode.

Griego

Τριτοβάθια εpiεξεργασία: Βιολογικό/χη*ικό στάδιο το οpiοίο εφαρ*όζεται, εφόσον καθίσταται αναγκαίο, για τη *είωση των εpiιpiέδων συγκέντρωση: των θρεpiτικών ουσιών piου piεριέχονται στα εpiεξεργασ*ένα λύ*ατα, piριν αpiό την αpiόρριψή του: σε ύδατα υpiοδοχή: piου αpiειλούνται *ε ευτροφισ*ό.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Esloveno

– je dovolila, da izpusti odpadne komunalne vode iz te aglomeracije poslab�ajo okolje, ni izpolnila obveznosti iz členov 2, 3 in 5 navedene odločbe.

Griego

— μη διασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της απορρίψεως των αστικών λυμάτων αυτού του οικισμού, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 2, 3 και 5 της εν λόγω αποφάσεως.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Esloveno

za območja ali aglomeracije, za katera se za ocenjevanje kakovosti zraka uporabljajo drugi viri, ki dopolnjujejo meritve, ali pa so ti drugi viri edini način ocenjevanja, se zberejo naslednji podatki:

Griego

Για τις ζώνες ή τους οικισμούς όπου χρησιμοποιούνται άλλες πηγές, εκτός των μετρήσεων, για τη συμπλήρωση στοιχείων από μετρήσεις ή ως αποκλειστικό μέσο εκτίμησης της ποιότητας του αέρα, συγκεντρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Esloveno

1. države članice za vse aglomeracije zagotovijo kanalizacijske sisteme za komunalno odpadno vodo-najkasneje do 31. decembra 2000 za tiste s populacijskim ekvivalentom (pe) nad 15000 in

Griego

10. "Ιλύς ": το κατάλοιπο ιλύος, επεξεργασμένο ή όχι, που προέρχεται από σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Esloveno

vendar pa je potrdila, da je bil glavni interes ojs usmerjen na letališči rim–fiumicino in milano–linate, katerima dajejo uporabniki ojs prednost zaradi njune bližine s središčem mesta zadevnega območja (aglomeracije), kar je opravičilo dejstvo, da je v ojs predvideno, da „bi ob upoštevanju razpoložljivosti časovnih intervalov (slotov) najmanj 50 % predvidenih prog med letališči na sardiniji ter rimom in milanom moralo biti zagotovljenih z odhodom iz in prihodom na fiumicino in linate“ [18].

Griego

Ωστόσο, η Ιταλική Δημοκρατία επιβεβαίωσε ότι το κύριο ενδιαφέρον των ΥΔΥ αφορούσε τους αερολιμένες Ρώμη-fiumicino και Μιλάνο-linate, οι οποίοι ευνοούνται από τους αποδέκτες των ΥΔΥ και λόγω της εγγύτητάς τους με το κέντρο της αντίστοιχης πόλης, αυτό μάλιστα δικαιολογεί το γεγονός ότι οι ΥΔΥ προβλέπουν πως «αναλόγως των διαθέσιμων χρονοθυρίδων, τουλάχιστον το 50 % των προβλεπόμενων συνδέσεων μεταξύ των αερολιμένων της Σαρδηνίας και των αερολιμένων της Ρώμης και του Μιλάνου πρέπει να εκτελείται από και προς το fiumicino και από και προς το linate» [18].

Última actualización: 2014-11-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Esloveno

države članice za komunalne odpadne vode, ki se odvajajo v sprejemne vode, ki štejejo med "občutljiva območja", kot so opredeljena v členu 5, zagotovijo kanalizacijske sisteme najkasneje do 31. decembra 1998 za aglomeracije s pe večjim od 10000.

Griego

13. "Παράκτια ύδατα ": τα ύδατα πέραν της γραμμής της αμπώτιδας ή του εξωτερικού ορίου των εκβολών ενός ποταμού. Άρθρο 3

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Esloveno

1. za namene iz odstavka 2 države članice do 31. decembra 1993 opredelijo občutljiva območja v skladu z merili, določenimi v prilogi ii.2. države članice zagotovijo, da bodo komunalne odpadne vode, ki se dovajajo v kanalizacijske sisteme, pred izpustom v občutljiva območja podvržene strožjemu postopku čiščenja, kot je tisti, opisan v členu 4, in sicer najkasneje do 31. decembra 1998 za vse aglomeracije s pe večjim od 10000.

Griego

4. Το φορτίο που εκφράζεται με ι.π. υπολογίζεται με βάση το μέγιστο μέσο εβδομαδιαίο φόρο που εισέρχεται στο σταθμό επεξεργασίας στη διάρκεια του έτους, εξαιρουμένων των ασυνήθων καταστάσεων, όπως οι περιπτώσεις καταρρακτώδους βροχής. Άρθρο 5

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Esloveno

-"mednarodno združenje" pomeni vsako združenje vsaj dveh prevoznikov v železniškem prometu s sedežem v različnih državah članicah za opravljanje mednarodnih prevoznih storitev med državami članicami,-"mestni in primestni promet" pomeni prevozne storitve za zadovoljevanje prevoznih potreb mestnega središča ali urbane aglomeracije ter tudi prevoznih potreb med takim središčem ali urbano aglomeracijo in okoliškimi območji,

Griego

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:-«σιδηροδρομική επιχείρηση»: κάθε ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση της οποίας η κύρια δραστηριότητα είναι η παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων ή/και επιβατών, υπό την υποχρεωτική προϋπόθεση ότι η ίδια παρέχει και την έλξη,

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Esloveno

2.1 svet se hitro spreminja. povsod se srečujemo z inovativnimi ekonomskimi, tehnološkimi in socialnimi razvoji. ti razvoji pa nimajo le daljnosežnih posledic za proizvodnjo, storitve in trge dela, temveč vplivajo tudi na teritorialne vidike in družbo, s tem pa tudi na to, kako naj bi se države in regije upravljale.2.2 v tem mnenju eeso obravnava predvsem metropolitanska območja, to je na velike aglomeracije in njihova območja gospodarskega vpliva. za to obstajajo trije razlogi: ta območja so središča omenjenih hitrih sprememb; pomembno prispevajo k evropski strategiji rasti in so tudi partnerji številnih manjših centrov odličnosti v evropski uniji.

Griego

1.3 Η ΕΟΚΕ ζητά να συμπεριληφθεί η οικονομική, κοινωνική και οικολογική ανάπτυξη των μητροπολιτικών περιοχών ως μόνιμο θέμα του κοινοτικού προγράμματος δράσης. Βασική προϋπόθεση είναι, όμως, τόσο η ανταλλαγή πληροφοριών και ευρωπαϊκών δεδομένων μέσω της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και η επίδειξη ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το θέμα αυτό εκ μέρους της Επιτροπής.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo