Preguntar a Google

Usted buscó: denominados (Español - Turco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Español

Turco

Información

Español

Tras la notificación de Suecia, el sistema de alerta temprana ha estado supervisando los productos denominados «spice» desde comienzos de 2008.

Turco

2008’de, ‘spice’ ürünlerinin yanı sıra çeşitli başka ‘spice benzeri’ bitkisel karışımlar da çevrimiçi satış yerlerinden satın alınabiliyor ve en azından dokuz AB Üye Devleti’nde (Çek Cumhuriyeti, Almanya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Avusturya, Polonya, Portekiz, Birleşik Krallık) ‘yasal keyif verici madde’ satan ‘head’ veya ‘smart’ dükkanlarda bulunuyordu.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

El primer ministro, Nawaz Sharif, llegó a Quetta por la mañana para participar en una reunión política denominada "La conferencia de todos los partidos".

Turco

Başbakan Navaz Şerif çapraz parti politik toplantısı "Tüm Partiler Konferansı"na katılmak için sabah Ketta'ya ulaştı.

Última actualización: 2016-02-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Español

) se estructura en dos secciones principales denominadas «Seguimiento de la situación – Epidemiología, delincuencia y mercados», y «Seguimiento de las respuestas – Intervenciones, legislación y políticas».

Turco

) epidemiyoloji, suç ve pazarlardan oluşan ‘durumun izlenmesi’ ile müdahaleler, hukuk ve politikalardan oluşan ‘izleme tepkileri’ olan iki ana alanı kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

1.Queda prohibida la autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de créditos por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales de los Estados miembros, denominados en lo sucesivo “bancos centrales nacionales”, en favorde instituciones, organismos o agencias de la Unión, Gobiernos centrales, autoridadesregionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de Derecho público oempresas públicas de los Estados miembros, así como la adquisición directa a los mismosde instrumentos de deuda por el Banco Central Europeo o los bancos centrales nacionales.

Turco

1.Bakanlar Konseyi Başkanıve bir Komisyon üyesi, oy hakkıolmaksızın,Avrupa Merkez Bankası’nın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

A finales del 2003, las zonas denominadas como zonas de protección especial al amparo de la Directiva de Aves o propuestas como zonas de interés comunitario según la Directiva de Hábitats cubrían alrededor del 15 % del territorio de la Unión Europea.

Turco

2003'ün sonuna kadar, kuş direktifi kapsamında özel koruma alanı olarak belirlenen veya habitatlar direktifi kapsamında Topluluk ilgi alanı olarak önerilen alanlar Avrupa Birliği topraklarının yaklaşık % 15'ini oluşturmaktaydı.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

Al ministro le asiste un ministro delegado, que se encarga de la educación superior y la investigación, y se apoya en unidades organizativas del ministerio denominadas ‘Direcciones’ y ‘Misiones’, al frente de las cuales están ‘Directores’ nombrados por decreto en el Consejo de Ministros. Las instancias encargadas de la educación superior son la  Direction Générale de l’Enseignement Supérieur, la  Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation, la  Mission Scientifique, Technique et Pédagogique y la  Direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance. Acrónimo: MENESR. (http://www.education.gouv.fr)

Turco

Bakana yüksek öðrenim ve araþtýrmadan sorumu bir bakan yardým eder ve bölüm, bakanlýðýn “müdürlükler” ve “görevler” olarak bilinenkurumsal birimleri tarafýndan desteklenir, bölüme bakanlar konseyinin kararnamesiyle atanan “müdürler” baþkanlýk eder.Yüksek öðrenimden sorumlu müdürlükler, ? Direction Générale de l'Enseignement Supérieur, ? Direction Générale de la Recherche et de l'Innovation, ? Mission Scientifique, Technique et Pédagogique ve ? Direction de l'Évaluation, de la Prospective et de la Performance'dýr. Kýsaltma: MENESR. (http://www.education.gouv.fr)

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

Casi todas las drogas que inducen abuso o adicción en el ser humano incrementan la liberación de un neurotransmisor denominado dopamina en el núcleo accumbens, una estructura situada por debajo de la corteza cerebral.

Turco

İnsanlarda kötü kullanıma ya da bağımlılığa yol açan ilaçların hemen hepsi, dopamin adı verilen bir nörotransmitterin nükleus akumbens olarak adlandırılan sub-kortikal yapıya salgılamayı arttırır.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

Con respecto a los niveles 5A y 6 de la CINE, se trata de instituciones generalmente denominadas Grandes Écoles. Tienen tres tipos de estatus:

Turco

Yüksek Öðrenimden büyük ölçüde sorumlu olan Bakanlýkla sýký sýkýya çalýþan ve açýklayýcý notlarda adýgeçen diðer bakanlýklar

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

Cuatro de las salas son competentes para ámbitos específicos de los ingresos y gastos (salas verticales) y una quinta, denominada CEAD, se ocupa de cuestiones trasversales (Coordinación, Evaluación, Fiabilidad y Desarrollo).

Turco

Özel harcama alanları ve gelirden sorumlu dört Daire (dikey Daireler) ve CEAD (Koordinasyon, Değerlendirme, Güvence ve Geliştirme) Dairesi olarak bilinen bir yatay Daire bulunmaktadır.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

Desde 1994 la Convención se ha reunido todos los años en las denominadas Conferencias de las Partes (COP).

Turco

Taraflar Konferansları (COP’lar) olarak bilinen Sözleşme’nin toplantıları 1994’ten beri her yıl gerçekleştirilmektedir.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

El primero de estos proyectos, denominado EU-DAP 2, viene a evaluar la efectividad del programa preventivo en escuelas EU-DAP (ensayo europeo de prevención de las drogodependencias), cuyo objetivo es reducir el consumo de tabaco, alcohol y drogas a largo plazo. El segundo proyecto, IATPAD (Improvement of Access to Treatment for People with Alcohol and Drug-related Problems), tiene por objeto mejorar el acceso a tratamiento a personas con problemas relacionados con el alcohol y las drogas.

Turco

Özellikle, EMCDDA’nın, yeni uyuşturucu kullanım şekillerini ve hem yasal hem yasadışı psikoaktif maddelerin birlikte kullanımı dahil, çoklu uyuşturucu kullanımındaki yeni eğilimleri göz önüne almasına; Üye Devletler ile AB’nin uyuşturucu politikaları ve stratejilerini izleyip değerlendirmelerine yardımcı olacak araç ve gereçler geliştirmesine ve AB’ye aday ülkeler veya Batı Balkan ülkeleri gibi AB’ye dahil olmayan ülkelerle işbirliği yapmasına olanak tanımaktadır.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

En el Reino Unido (Escocia),la inspección educativa también está facultada para evaluar la formación inicial delprofesorado,gracias a un proceso denominado Aspect Review,que permite ver la manera en que se aborda unaspecto concreto de dicha formación en todo el sistema,y no sólo en un centro individual.Después de un Aspect Review se pueden emitir informes acerca de los centros en particular,pero también acerca del sistema de formación en su conjunto.

Turco

Söz konusu incelemenin amacı Galler’deki okulların mevcut ve gelecekteki olası ihtiyaçlarının Galler Meclisi Hükümeti’nin kalkınma politikaları ve amaçları bağlamında nasıl daha etkin bir şekilde karşılanabileceğine dair tavsiyelerde bulunmaktır. Bu kapsamda genel hedef ise temel öğretmenlik eğitimi verilmesinin ihtiyaçlarının karşılanmasında ve yeterince temsil edilmeyen grupların gelecekte öğretmenlik mesleğini seçmelerinin teşvik edilmesinde uygulanabilecek daha etkili yöntemlerin görülmesidir.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

En este contexto, Portugal continúa aplicando un modelo policial de proximidad dirigido a los centros escolares denominado «Escola Segura».

Turco

Buna uygun olarak Portekiz, bir yakın takip programı olan Escola Segura’yı (güvenli okul) yürütmeyi sürdürmektedir.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

En la Unión Europea, éste es el papel que desempeñan los puntos focales nacionales del OEDT, que, conjuntamente, constituyen la red europea para la recogida de datos sobre drogas, denominada Reitox (Réseau Européen d’Information sur les Toxicomanies).

Turco

Bilgi haritasında belirlenmiş olan potansiyel ortaklar ve veri sağlayıcılara dayanarak bir ulusal uyuşturucu bilgi ağı oluşturulup, bu ağ son kertede UUIM’nin çıktılarının kalitesinin dayandığı, ‘alanında’ teknik bilgiyi temsil eder.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

En sus relaciones con el público, las Instituciones y sus funcionarios respetarán los principios establecidos en este Código de buena conducta administrativa, denominado en lo sucesivo «el Código».

Turco

Kamu ile ilişkilerinde, Kurumlar ve görevlileri, bundan böyle “Yasa” olarak adlandırılan, bu doğru idari davranış Yasası’nda yer alan ilkelere uymak zorundadırlar.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

Esta formulación, denominada Suboxona, recibió una autorización europea de comercialización en 2006.

Turco

Eroin reçete edilmesine ilişkin bu çalışmalar, daha önceki çalışmalarla birlikte, bu tedavi seçeneğinin yaygınlaştırılması ihtiyacı hakkındaki tartışmaları canlandırmıştır.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

Esta iniciativa es la denominada Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA).La Agencia promueve los niveles comunes más elevados de seguridad y de protección del medio ambiente en la aviación civil en Europa y en el mundo.

Turco

Gelecekte bunlara uçuş operasyonları için hukuken bağlayıcı kurallar, uçuş ekiplerine lisans verilmesi ve Avrupa havayolu olmayan havayollarının güvenlik onayı da eklenecektir.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

Este tratado introdujo el requisito de queel Tribunal publicara anualmente una declaración de fiabilidad (denominada DAS a partir del término francésdéclaration d'assurance) sobre la fiabilidad de las cuentas de las Comunidades, así como la legalidad y regularidadde las operaciones subyacentes.

Turco

Antlaşma Sayıştay için topluluk hesaplarının güvenilirliği ve bu hesapların temelini oluşturan işlemlerin yasallığı ve uygunluğu hakkında yıllık bir Uygunluk Bildirimi (Fransızca déclaration d’assurance teriminden DAS olarak da bilinir) yayımlama yükümlülüğü getirdi.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

Informe anual 2006: el problema de la drogodependencia en Europa en programas, es el denominado Blueprint, puesto en

Turco

2006 Yıllık raporu: Avrupa’daki uyuşturucu sorununun durumu ve yaygınlaştırmaya verilen önem artmaktadır (örneğin, Fransa ve İrlanda’da).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

La Comisión Europea exentó un acuerdo de creación de una empresa enparticipación denominada Open, entre cuatro empresas, incluidas BskyB y British Telecom (empresas británicas de los sectores de televisión digital ytelecomunicaciones).

Turco

Komisyon, her ikisi de televizyon ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren BskyB ve British Telecom’un da dahil olduğu dört şirket arasında gerçekleştirilen Open adlı ortak girişim anlaşmasını yasaklama dışında tutmuştur.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:



Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo