Preguntar a Google

Usted buscó: amortisatsioonikulu (Estonio - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Estonio

Inglés

Información

Estonio

Amortisatsioonikulu

Inglés

Depreciation and amortisation expense

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Aastane amortisatsioonikulu

Inglés

Annual depreciation cost

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Põhivara amortisatsioonikulu oli 21 miljonit eurot.

Inglés

Depreciation charges on fixed assets amounted to €21 million.

Última actualización: 2017-04-28
Frecuencia de uso: 6
Calidad:

Estonio

Põhivara amortisatsioonikulu oli 34 miljonit eurot.

Inglés

Depreciation charges on fixed assets amounted to Euros 34 million.

Última actualización: 2012-03-19
Frecuencia de uso: 8
Calidad:

Estonio

kasumiaruande kirjed, kus kajastatakse immateriaalse vara amortisatsioonikulu;

Inglés

the line item(s) of the income statement in which the amortisation of intangible assets is included;

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Amortisatsioonikulu kajastatakse olenemata sellest, kas näiteks vara õiglane või kaetav väärtus on suurenenud.

Inglés

Amortisation is recognised whether or not there has been an increase in, for example, the asset's fair value or recoverable amount.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Kui näiteks segmendi tulem peegeldab amortisatsioonikulu, tuleb amortiseeritav varaobjekt arvata segmendi vara hulka.

Inglés

If, for example, segment result reflects depreciation expense, the depreciable asset must be included in segment assets.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Rahavood ei järginud kasumlikkuse trendi, mille põhjuseks võib olla kõnealusele kapitalimahukale tootmisharule iseloomulik amortisatsioonikulu.

Inglés

The trend in cash flow did not evolve in line with the trend in profitability which could be explained by the cost of depreciation, which is typically high for this capital intensive industry.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Ehitiste puhul peetakse abikõlblikuks vaid amortisatsioonikulu, mis vastab projekti kestusele ja arvutatakse hea raamatupidamistava kohaselt.

Inglés

With regard to buildings, only the depreciation costs corresponding to the life of the research project, as calculated on the basis of good accounting practice are considered as eligible.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Seetõttu on nüüdisaegse ringlussevõturajatise käitajal keeruline töötada välja ärimudelit, mille puhul rajatise amortisatsioonikulu täielikult kaetud saaks.

Inglés

The operator of a modern recycling facility will therefore have difficulty building a business model that fully covers its amortisation costs.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Otstarbepõhist kululiigitust kasutavad ettevõtted peavad avalikustama lisainformatsiooni ka kulude olemuse kohta, k.a amortisatsioonikulu ja tööjõukulu.

Inglés

Enterprises classifying expenses by function should disclose additional information on the nature of expenses, including depreciation and amortisation expense and staff costs.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Näiteks põhineb omandamiskuupäeva järgselt koondkasumiaruandes kajastatud amortisatsioonikulu sellega seotud amortiseeritavate varade õiglastel väärtustel, mis kajastati konsolideeritud finantsaruannetes omandamiskuupäeval.

Inglés

For example, depreciation expense recognised in the consolidated statement of comprehensive income after the acquisition date shall be based on the fair values of the related depreciable assets recognised in the consolidated financial statements at the acquisition date.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Praktilise otstarbena vői krediitor amortisatsioonikulu järgi kajastatud finantsvara väärtuse langust arvestada instrumendi õiglase väärtuse pőhjal, kasutades jälgitavat turuhinda.

Inglés

As a practical expedient, a creditor may measure impairment of a financial asset carried at amortised cost on the basis of an instrument’s fair value using an observable market price.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Vara amortisatsioonikulu ja aruandeperioodi finantskulu summa võrdub harva perioodi jooksul tasutavate rendimaksetega ja seetõttu ei ole põhjendatud rendimaksete kajastamine kuluna kasumiaruandes.

Inglés

The sum of the depreciation expense for the asset and the finance expense for the period is rarely the same as the lease payments payable for the period, and it is, therefore, inappropriate simply to recognise the lease payments payable as an expense in the income statement.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Näiteks põhineb omandamiskuupäeva järel koondkasumiaruandes kajastatud amortisatsioonikulu sellega seotud amortiseeritavate varade õiglasel väärtusel, mis kajastati konsolideeritud finantsaruannetes omandamiskuupäeval.

Inglés

For example, depreciation expense recognised in the consolidated statement of comprehensive income after the acquisition date is based on the fair values of the related depreciable assets recognised in the consolidated financial statements at the acquisition date.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Kui ettevõte avalikustab standardis IAS 7 soovitatud segmendi rahavoogudega seotud informatsiooni, siis ei ole vaja eraldi avalikustada amortisatsioonikulu paragrahvi 58 kohaselt ja mitterahalisi kulusid paragrahvi 61 kohaselt.

Inglés

An enterprise that provides the segment cash flow disclosures that are encouraged by IAS 7 need not also disclose depreciation and amortisation expense pursuant to paragraph 58 or non-cash expenses pursuant to paragraph 61.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Amortiseeritava varaobjektiga seotud eeldatava kasuliku eluea või majanduslike hüvede tarbimise perioodi muutus mõjutab nii jooksva perioodi kui ka varaobjekti järelejäänud kasuliku eluea lõpuni jäänud kõigi perioodide amortisatsioonikulu.

Inglés

However, a change in the estimated useful life or the expected pattern of consumption of economic benefits of a depreciable asset affects the depreciation expense in the current period and in each period during the remaining useful life of the asset.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Kulumikõlbliku vara amortisatsioonikulu, mis eraldatakse otseselt toimingu tegemiseks selle kaasrahastamise perioodi jooksul, on abikõlblik, kui vara omandamist ei deklareerita abikõlbliku kuluna.

Inglés

The depreciation expenditure of depreciable assets directly used for an operation, and incurred during the period of its co-financing, shall be eligible, provided that the acquisition of the assets is not declared as eligible expenditure.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

104 Otstarbepõhist kululiigitusmeetodit kasutav (majandus)üksus avalikustab lisainformatsiooni kulude olemuse kohta, sealhulgas amortisatsioonikulu ja töötajate hüvitiste kulud.

Inglés

104 An entity classifying expenses by function shall disclose additional information on the nature of expenses, including depreciation and amortisation expense and employee benefits expense.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Näiteks ostetakse sisse sama teraviljapartii aastal x hinnaga 100 ja müüakse aastal x+1 hinnaga 90, ainus erinevus on amortisatsioonikulu aastal x:

Inglés

The following example shows that the depreciation rate does not change the overall cash flow of public storage of cereals, but has an effect on the timing of the flow of funds and how the payments are allocated to the budgetary years.In the example, the samelot of cerealsis boughtin year x at 100 and sold in year x+1 for 90, the only difference being the depreciation costin year x:

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo