Preguntar a Google

Usted buscó: lairibainfrastruktuuri (Estonio - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Estonio

Inglés

Información

Estonio

Avaliku lairibainfrastruktuuri rahastamine Limousinis (Prantsusmaa)

Inglés

Annual aid payments for coal (Germany, Hungary, Poland and Slovakia)

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Energiavõrkude ja lairibainfrastruktuuri edendamiseks võtab komisjon aastatel 2009–2010 kasutusele veel 5 miljardit eurot.

Inglés

the Commission will mobilise a further € 5 billion for the period 2009-10.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Selle algatuse eesmärk lairibainterneti valdkonnas on lisaks lairibainfrastruktuuri arendamisele eelkõige maapiirkondades ka olemasoleva infrastruktuuri parandamine.

Inglés

The aim of this initiative in the area of broadband Internet is not only to support the development of broadband infrastructure especially in rural areas, but also to improve the already existing one.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Uue infrastruktuuri suured ehituskulud koos väikese asustustihedusega tähendavad, et telekommunikatsiooniettevõtted ei soovi rajada vajalikku lairibainfrastruktuuri.

Inglés

However, the high costs of building new infrastructures combined with the low density of demand means that telecoms companies are deterred from installing the necessary broadband infrastructure.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

4.6.2 EL vajab iga piirkonna jaoks seostatud tegevuskava lairibainfrastruktuuri ja -teenuste arendamiseks.

Inglés

4.6.2 For every region, the EU needs a coherent, integrated plan for the development of broadband infrastructure and broadband services.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Komitee pooldab kavasid laiendada struktuurifondide ja maaelu arengu fondide kasutust majanduslikult tasuva lairibainfrastruktuuri väljaehitamise toetamisele.

Inglés

We welcome the plans to expand the use of the Structural and Rural Development funds to supplement the rollout of commercially viable broadband infrastructure.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Kõnealused vahendid luuakse ka selleks, et suunata liikmesriikide22 ja erasektori investorite eraldatud vahendid lairibainfrastruktuuri kasutuselevõtu rahastamisele.

Inglés

The instruments will also be designed to serve as conduits for funds earmarked by Member States22 and by private sector investors for financing the roll out of broadband infrastructure.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused uurivad üha enam alternatiivseid rahastamisvõimalusi lairibainfrastruktuuri rahastamiseks, sealhulgas avaliku ja erasektori vahelist partnerlust.

Inglés

Local and regional authorities are increasingly exploring alternative financing arrangements, including public-private partnerships (PPP), for financing broadband infrastructure.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Konkurentsivõimealased meetmed on suunatud haridusvaldkonnale ja teadussektorile, transpordi- ja lairibainfrastruktuuri arendamisele ning ettevõtluskeskkonna tõhustamisele.

Inglés

The competitiveness measures focus on education and the science sector, transport and broadband infrastructure development and measures to improve the business environment.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Hulgimüügitasandi juurdepääs. Tegeliku hulgimüügitasandi juurdepääsu andmine subsideeritavale lairibainfrastruktuurile on iga uue lairibainfrastruktuuri ehitamist toetava riikliku meetme oluline osa.

Inglés

Wholesale access: Mandating third parties effective wholesale access to a subsidised broadband infrastructure is a necessary component of any state measure funding the construction of a new broadband infrastructure.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Kuigi sellisel „digitaalsel lõhel” võib olla erinevaid põhjuseid, on neist peamiseks asjakohase lairibainfrastruktuuri puudumine.

Inglés

Although there are several reasons for this ‘digital divide’, the most important is the lack of an adequate broadband infrastructure.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Mõiste „investor” märgib ettevõtjaid või elektroonilise sidevõrgu operaatoreid, kes investeerivad lairibainfrastruktuuri ehitamisse ja kasutuselevõttu.

Inglés

The term ‘investors’ denotes undertakings or electronic communications network operators that invest in the construction and deployment of broadband infrastructure.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Uue infrastruktuuri suured ehituskulud koos väiksema nõudlustihedusega tähendavad seda, et telekommunikatsiooniettevõtted võivad jätta vajaliku lairibainfrastruktuuri rajamata, iseäranis praegusel finantsraskuste ajal.

Inglés

However, the high costs of building new infrastructures combined with the lower density of demand means that telecoms companies may be deterred from installing the necessary broadband infrastructure, especially in these tough financial times.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Koos lairibainfrastruktuuri ja maaelu arengut käsitlevate ettepanekutega vastab see konkreetselt Euroopa Ülemkogu palvele, et komisjon esitaks meetmete üksikasjaliku ja tasakaalustatud loetelu.

Inglés

Together with the proposals in the area of broadband and rural development, it specifically responds to the request of the European Council to provide a detailed and balanced list of actions.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Programmiperioodil 2007–2013 eraldati struktuurifondidest kokku 2,3 miljardit eurot lairibainfrastruktuuri investeeringuteks ning 12,9 miljardit eurot infoühiskonna teenustele.

Inglés

In the 2007-2013 programming period, a total of €2.3bn of Structural Funds was allocated to broadband infrastructure investments; and € 12.9bn to information society services.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Euroopa Liit toetab lairibainfrastruktuuri ehitamist ja interneti kasutuselevõttu nii maaelu arengu kui ka struktuurifondide kaudu ning on täpsustanud riigiabi eeskirjade kohaldamist lairibaühenduse arendamiseks riiklike vahendite kasutamise suhtes.

Inglés

The European Union supports the construction of broadband infrastructure and internet take-up through both rural development and structural funds, and has clarified the application of state aid rules on use of public funds for broadband deployment.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

1.7.3 Komitee juhib komisjoni tähelepanu asjaolule, et lairibainfrastruktuuri rajamine avaldab kulude vähendamise kaudu kogu Euroopas võimendavat mõju majandusele ja elukvaliteedile.

Inglés

1.7.3 The Committee draws the attention of the Commission to the multiplier effect on the economy and quality of life from reductions in the costs of providing broadband infrastructure across Europe.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

1.7.4 Komitee tervitab meetmeid lairibainfrastruktuuri tehtavate investeeringute innustamiseks ja toetamiseks, kuid soovib, et kõik investeeringud tehtaks konkurentsi tugevdaval viisil.

Inglés

1.7.4 While welcoming the measures to stimulate and support the investment in broadband infrastructure, the Committee would like to see all investment made in a way that strengthens competition.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Näiteks struktuurifondide rahastamisperioodiks 2007–2013 eraldati 2,3 miljardit eurot lairibainfrastruktuuri investeeringutele ja 12,9 miljardit eurot infoühiskonna teenustele.

Inglés

For example, for the 2007-2013 financing period of the Structural Funds, a total of EUR 2.3 billion was allocated to broadband infrastructure investments and EUR 12.9 billion to information society services.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Vaatamata sellele, et paljud nii turgu valitsevad kui ka alternatiivsed operaatorid on mitmes liikmesriigis alustanud uue lairibainfrastruktuuri ulatuslikku väljaehitamist, jääb Euroopa siiski maha teistest majanduspiirkondadest, eelkõige Ameerika Ühendriikidest ja Jaapanist.

Inglés

While a number of operators, both incumbents and alternative operators, have launched large-scale rollouts of new broadband infrastructure in a number of Member States, Europe appears to be still lagging behind other economies, notably the United States and Japan.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo