Preguntar a Google

Usted buscó: sekretariaadiga (Estonio - Letón)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Estonio

Letón

Información

Estonio

Sel eesmärgil sõlmib komisjon ÜRO sekretariaadiga (ODA) rahastamislepingu.

Letón

Lai tas varētu notikt, Komisija noslēdz finansēšanas nolīgumu ar ANO Sekretariātu (ALB).

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Sel eesmärgil sõlmib komisjon ÜRO sekretariaadiga (ODA) rahastamislepingu.

Letón

Šim nolūkam Komisija ar ANO Sekretariātu (ALB) noslēdz finansēšanas nolīgumu.

Última actualización: 2014-11-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Lisaks tuleks koostöös hindajate sekretariaadiga arutada õppuse enda hindamist.

Letón

Pie tam sadarbībā ar Izpildsekretāra/novērtēšanas biroju, būtu jāapspriež arī paša izmēģinājuma novērtējums;

Última actualización: 2014-10-20
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

d) käsitletakse kokkuleppe sekretariaadiga ja tehnilise komitee liikmelisusega seotud küsimusi;

Letón

Dendrocygna bicolor -Rūsganā svilpējzoss -Dendrocygna viduata -Baltvaigu svilpējzoss -

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Iga osaline määrab ühe riikliku kontaktasutuse, kes vastutab selle osalise suhtlemise eest sekretariaadiga.

Letón

Katra Puse pilnvaro vienu valsts koordinācijas centru, kas tās vārdā sadarbojas ar Sekretariātu.

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Sel eesmärgil sõlmib peasekretär/kõrge esindaja tehnilise sekretariaadiga vajalikud kokkulepped.

Letón

ĢS/AP šajā nolūkā slēdz atbilstīgu nolīgumu ar Tehnisko sekretariātu.

Última actualización: 2014-11-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Selleks lepib kõrge esindaja ÜRO sekretariaadiga (ODA) kokku vajaliku korra.

Letón

Šim nolūkam Augstais pārstāvis panāk vajadzīgās vienošanās ar ANO Sekretariātu (ALB).

Última actualización: 2014-11-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Iga ESDC võrgustiku instituut nimetab sekretariaadiga suhtlemiseks kontaktisiku, kes tegeleb ESDC koolitustegevusega seotud organisatsiooniliste ja haldusküsimustega.

Letón

Katrs institūts, kas iekļauts EDAK tīklā, ieceļ kontaktpersonu, ar kuru Sekretariāts risina visus organizatoriskos un administratīvos jautājumus, kas saistīti ar EDAK apmācību pasākumu organizāciju.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

20. teabekeskus – osalise määratud üksus, kes vastutab osalise nimel sekretariaadiga sidepidamise eest;

Letón

20. "kontaktpunkts" ir Puses noteikta iestāde, kas šīs Puses vārdā ir atbildīga par kontaktiem ar sekretariātu;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Estonio

Selleks lepib peasekretär/kõrge esindaja ÜRO sekretariaadiga (ODA) kokku vajalikes korraldustes.

Letón

Šim nolūkam ĢS/AP ar ANO Sekretariātu (ALB) vienojas par vajadzīgo kārtību.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Kontrollnõukogu esimees võib koos sekretariaadiga võtta kõik vajalikud meetmed, et viivituseta lahendada kõik kontrollnõukogu pädevusse kuuluvad probleemid.

Letón

Revīzijas padomes priekšsēdētājs kopā ar sekretariātu var veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai nevilcinoties atrisinātu visus jautājumus, kuri ir piekritīgi Revīzijas padomei.

Última actualización: 2014-11-05
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Komisjoni sekretariaadiga seotud kulud ja muud käesoleva konventsiooni elluviimisel tehtavad ühised kulutused jäävad vastavalt käesoleva artikli lõike 2 sätetele lepinguosaliste kanda.

Letón

Komisijas Sekretariāta un citus kopējos izdevumus, kas radušies šās Konvencijas izpildē, sedz visas Līgumslēdzējas Puses saskaņā ar šā panta 2. punktu.

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

1. Komisjon võib lisas loetletud asutuste ja organisatsioonide ettepanekul nimetada vaatlejaid, kes tagavad alaliste liikmete ametiajaks haldussidemed komitee sekretariaadiga.

Letón

1. Komisija pēc pielikumā uzskaitīto struktūru un organizāciju priekšlikuma var iecelt novērotājus, lai pastāvīgo locekļu pilnvaru laikā nodrošinātu administratīvu saikni ar Komitejas sekretariātu.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

2. Komisjon peab sidet konventsiooni sekretariaadiga, et tagada konventsiooni tõhus rakendamine kogu territooriumil, mille suhtes käesolevat määrust kohaldatakse.

Letón

2. Komisija un Konvencijas sekretariāts apmainās ar informāciju, lai nodrošinātu Konvencijas efektīvu īstenošanu visā teritorijā, kur piemēro šo regulu.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Inspektor ja inspektori asetäitja üritavad jõuda üksmeelele üldise strateegia ja poliitika suhtes ning teistes olulistes küsimustes, sealhulgas nendes, mis on seotud sekretariaadiga.

Letón

Uzraudzītāja un uzraudzītāja vietnieka mērķis ir panākt vienprātību attiecībā uz vispārējām stratēģijām un politikas virzieniem, kā arī citiem svarīgiem jautājumiem, tostarp tiem, kas saistīti ar sekretariātu.

Última actualización: 2014-11-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

peamine isik, kes vastutab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku sekretariaadiga peetavate kontaktide eest, muu hulgas osaledes artiklis 6 nimetatud koosolekutel;

Letón

ir galvenā atbildīgā persona par kontaktiem ar Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla Sekretariātu, tostarp saistībā ar piedalīšanos 6. pantā minētajās sanāksmēs;

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Programmi "Tedis" teostamiseks vajalikud kulukohustuste assigneeringud, millest on maha arvatud sõidukulud ja EDIFACTi juhatuse sekretariaadiga seotud ekspertide töötasud:

Letón

Saistību apropriācijas, kas nepieciešamas TEDIS programmas īstenošanai, atrēķinot ceļa izdevumus un EDIFACT Sekretariāta ekspertu algas, ir EUR 3840000.

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Estonio

1. Põhihaldaja peab kooskõlastama registri haldajate ja ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadiga kõigi nende käesoleva määruse muudatuste ettevalmistamise ja rakendamise, mis toovad kaasa registrisüsteemi funktsionaalsete ja tehniliste kirjelduste muutused, enne nimetatud muudatuste rakendamist.

Letón

1. Centrālais administrators kopā ar reģistru administratoriem un ANOVKKP sekretariātu koordinē šīs regulas sagatavošanu, ieviešanu un jebkurus grozījumus, kā rezultātā var rasties izmaiņas reģistru sistēmu funkcionālajās un tehniskajās prasībās pirms to ieviešanas.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

5. Komisjon ja liikmesriigid võtavad sekretariaadiga nõu pidades asjakohased meetmed kooskõlas asjakohaste menetluste ja korraga, mis hõlbustavad otsuste tegemist ning edendavad protokolli järgimist importivate osaliste poolt ja milles on kokku lepitud protokolliosaliste koosoleku ülesandeid täitval konventsiooniosaliste konverentsi koosolekul.

Letón

5. Komisija un dalībvalstis, apspriežoties ar sekretariātu, saskaņā ar attiecīgajām procedūrām un mehānismiem attiecīgi rīkojas, lai atvieglotu lēmumu pieņemšanu vai sekmētu importētāju Pušu protokola noteikumu izpildi, kā nolemts konvencijas Pušu konferencē, kas ir protokola Pušu sanāksme.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

korraldusasutus võib küsida nõu teadusasutuselt või võib, kui ta seda vajalikuks peab, konsulteerida sekretariaadiga, et hõlbustada otsuse tegemist, sealhulgas päästekeskuse või muu koha valiku suhtes, vastavalt käesoleva lõike punktile b.

Letón

uzraudzības institūcija var konsultēties zinātniskajā institūcijā vai, ja tā uzskata par vēlamu, sekretariātā, lai atvieglotu lēmuma pieņemšanu saskaņā ar šī punkta b) apakšpunktu, ieskaitot glābšanas centra vai citas vietas izvēli.

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo