Preguntar a Google

Usted buscó: tehnoloogiaplatvormide (Estonio - Letón)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Estonio

Letón

Información

Estonio

Ühised tehnoloogiaalgatused lähtuvad eelkõige Euroopa tehnoloogiaplatvormide tööst.

Letón

KTI primārais izcelsmes avots ir Eiropas tehnoloģiju platformas.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Ühised tehnoloogiaalgatused lähtuvad eelkõige Euroopa tehnoloogiaplatvormide tööst.

Letón

nētu Stratēģiskās pētniecības darba programmas.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Varasemas järgus osales EIP tehnoloogiaplatvormide loomises ja toetas nende tööd.

Letón

Vairāk runājot par procesa sākumposmu, EIB piedalījās tehnoloģisko platformu izveidē un atbalstīja to darbību.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

-võttes arvesse komisjoni tehnoloogiaplatvormide alase teenistustevahelise rühma raportit [9];

Letón

-ņemot vērā Komisijas dienestu sadarbības grupas par tehnoloģiju platformām sastādīto ziņojumu [9],

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Luuakse ka seosed asjaomaste Euroopa innovatsioonipartnerluste ning Euroopa tehnoloogiaplatvormide teadustöö ja innovatsiooni asjaomaste aspektidega.

Letón

Tiks arī veidotas pienācīgas saiknes ar atbilstošām Eiropas inovācijas partnerību darbībām un atbilstošos jautājumos arī ar Eiropas Tehnoloģiju platformu pētniecības un inovācijas programmām.

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Luuakse ka nõuetekohased seosed asjaomaste Euroopa innovatsioonipartnerluste ning Euroopa tehnoloogiaplatvormide teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskavade asjaomaste aspektidega.

Letón

Tiks veidotas pienācīgas saiknes ar atbilstošām Eiropas inovācijas partnerību darbībām un atbilstošos jautājumos arī ar Eiropas Tehnoloģiju platformu pētniecības un inovācijas programmām.

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Kõnealused ühised tehnoloogiaalgatused tulenevad kuuenda raamprogrammi raames loodud Euroopa tehnoloogiaplatvormide tegevusest ning hõlmavad oma vastava valdkonna valitud uurimissuundi.

Letón

Minētās KTI ir Eiropas tehnoloģiju platformu darba rezultāts – šādas platformas bija izveidotas jau saskaņā ar Sesto pamatprogrammu –, un tās aptver atsevišķus pētniecības aspektus attiecīgajā jomā.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Prioriteetide seadmisel võib võtta arvesse ka Euroopa tehnoloogiaplatvormide strateegiliste teadusuuringute kavasid, ühise kavandamise algatusi ja Euroopa innovatsioonipartnerluse panust.

Letón

Nosakot prioritātes, var ņemt vērā arī Eiropas Tehnoloģiju platformu stratēģiskās pētniecības programmas, kopīgās plānošanas iniciatīvas vai Eiropas inovācijas partnerību ieguldījumu.

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Ühiste avatud tehnoloogiaplatvormide ümber toimuv koostöö mõjub ka väljapoole ja see mõju võimendub, mistõttu paljudel sidusrühmadel on võimalik arengust kasu saada ja teha täiendavaid uuendusi.

Letón

Sadarbība, kas vērsta uz vienotām, atklātām tehnoloģiju platformām, kurām ir plašāka un līdzsvarojoša ietekme, ļaus plašam ieinteresēto personu lokam gūt labumu no jauniem sasniegumiem un radīt papildu inovācijas.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Samuti võetakse täielikult arvesse muu hulgas Euroopa tehnoloogiaplatvormide, ühise kavandamise algatuste ja Euroopa innovatsioonipartnerluste raames kehtestatud teadus- ja innovatsioonikavasid.

Letón

Pilnībā ņem vērā arī pētniecības un inovācijas programmas, kas cita starpā izveidotas Eiropas Tehnoloģiju platformu, kopīgu plānošanas ierosmju un Eiropas inovācijas partnerību ietvaros.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Vaja on aastatepikkust nähtavust ja järjepidevust, et võtta arvesse iga transpordiliigi eripära ja probleemide üldist olemust ning Euroopa tehnoloogiaplatvormide teadusuuringute ja innovatsiooni strateegiliste tegevuskavade asjakohaseid aspekte.

Letón

Būs jānodrošina daudzgadu plānošana un nepārtrauktība, lai rēķinātos ar katra transporta veida specifiku un problēmu holistisko raksturu, kā arī lai ņemtu vērā Eiropas Tehnoloģiju platformu stratēģiskās pētniecības un inovācijas programmu atbilstošos aspektus.

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Nõukogu julgustas oma 25.–26. novembri 2004. aasta järeldustes komisjoni tehnoloogiaplatvormide ja ühiste tehnoloogiaalgatuste ideed edasi arendama.

Letón

Padome 2004. gada 25. un 26. novembra sanāksmes secinājumos rosināja Komisiju turpināt sīkāk izstrādāt tehnoloģiju platformu un KTI koncepciju.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Selleks et võtta arvesse iga transpordiliigi eripära ja sellega seotud probleemide holistilist iseloomu, samuti asjakohaste Euroopa tehnoloogiaplatvormide transpordivaldkonna teadusuuringute ja innovatsiooni strateegilisi kavasid, on vaja tagada nähtavus ja järjepidevus mitme aasta jooksul.

Letón

Būs vajadzīga pasākumu pamanāmība daudzgadu perspektīvā un nepārtrauktība, lai varētu ņemt vērā katra transporta veida specifiku un problēmu vispārējo raksturu, kā arī attiecīgās ar transportu saistītās Eiropas Tehnoloģiju platformu stratēģiskās pētniecības un inovācijas programmas.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Samuti arvestatakse täiel määral muu hulgas EIT, Euroopa tehnoloogiaplatvormide ja Euroopa innovatsioonipartnerluste raames loodud teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskavade asjaomaste punktidega ning samuti teaduskomisjonide, näiteks tervise teaduskomisjoni, nõuannetega.

Letón

Pilnībā tiks ņemti vērā arī attiecīgie tādu pētniecības un inovācijas programmu aspekti, kuras cita starpā ir izstrādājuši EIT, Eiropas Tehnoloģiju platformas un Eiropas Inovācijas partnerības, kā arī zinātnes komisiju padomi, piemēram, ko sniegusi Zinātnes komisija veselības jautājumos.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Energiavaldkonna teadus-, arendus-ja uuendustegevuses jälgib pank hoolikalt Euroopa tehnoloogiaplatvormide raames vesiniku ja kütuseelementide,fotogalvaaniliste elementide ning soojus-ja päikeseenergia vallas tehtud tööd.

Letón

Saistībā ar pētniecību, attīstību un inovāciju enerģētikas nozarē banka cieši seko Eiropas Tehnoloģiju platformās veiktajam darbam, piemēram, projektiem, kas nodarbojas ar ūdeņraža un kurināmā elementiem, fotoelementiem un termiskajām saules baterijām.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

-Levitamine ja teadmiste edasiandmine: teadusuuringute tulemuste kasutuselevõtmise edendamise vajadus on kõikide eriprogrammide puhul oluline ning erilist rõhku pannakse teadmiste edasiandmisele riikide vahel, eri valdkondade vahel ning akadeemilistelt ringkondadelt tööstusele, sealhulgas teadlaste liikuvuse kaudu. Siinkohal on oluline potentsiaalsete kasutajate kaasamine prioriteetide kindlaksmääramisel (eriti Euroopa tehnoloogiaplatvormide kaudu). Täiendavad meetmed konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi alusel soodusavad samuti teadusuuringute tulemuste kasutamist, kõrvaldades uuendustegevuse teel seisvaid takistusi ning parandades uuendusalast võimekust.

Letón

-Izplatīšana un zināšanu nodošana: nepieciešamība pārņemt pētniecības rezultātus ir īpašajām programmām raksturīga priekšrocība, sevišķi izceļot zināšanu nodošanu starp valstīm, disciplīnām un no akadēmiskās sabiedrības – rūpniecībai, tai skaitā, izmantojot pētnieku mobilitāti. Šajā ziņā ir svarīga potenciālo lietotāju palīdzība prioritāšu noteikšanā (izmantojot Eiropas tehnoloģiju platformas). Papildinošās darbības Konkurētspējas un jauninājumu programmā arī pastiprinās pētniecības rezultātu izmantošanu, vēršoties pret šķēršļiem jaunradei un stiprinot jaunrades iespējas.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 9
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

-Teadusuuringute Ühiskeskuse kogemused tuleb teha täiel määral kättesaadavaks tööstus-ja tehnoloogiaparkidele ja klastritele, rahastades nende osalust kaudses tegevuses, mis on seotud võrgustike loomisega, koolituse ja liikuvuse parandamisega ning tehnoloogiaplatvormide loomisega; selliselt toimides peaks nad saama kasu Euroopa kõrgest lisaväärtusest, mida loovad Teadusuuringute Ühiskeskus ning tema uurimisinstituudid, eriti IPTS Sevillas.

Letón

-Industriālajiem un tehnoloģiju parkiem jāsniedz iespēja pilnīgi izmantot Kopējā pētniecības centra profesionālo pieredzi, izveidojot tīklus, veicot apmācību un īstenojot mobilitāti, finansējot tiešu dalību tehnoloģiju platformu darbībā, izmantojot Kopējā pētniecības centra un to institūciju, jo īpaši Seviļas IPTS radīto augsto Eiropas līmeņa pievienoto vērtību.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

-asjakohaste rahaliste vahendite eraldamine vastavalt uuele finantsperspektiivile aastateks 2007–2013 eelkõige uurimis-ja arendustegevuse seitsmenda raamprogrammi (RP7) raames ning Euroopa tehnoloogiaplatvormide tugevdamine;

Letón

-atbilstošu līdzekļu piešķiršana saskaņā ar finanšu plānu 2007.—2013. gadam un jo īpaši saskaņā ar Septīto ietvarprogrammu pētniecības un attīstības jomā un saistībā ar Eiropas tehnoloģiju platformu izveidi;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

1.3.5 Komitee usub, et Euroopa tööstus peab laienema ja intensiivistama nanoteaduste ja — tehnoloogiate alast uurimistööd ja rakendamise pingutusi, suurendades investeeringuid nendel tasanditel, mis on vähemalt võrdsed edukamate konkurentide tasanditega. Seda on võimalik saavutada järgmiste meetmete abil: Euroopa tehnoloogiaplatvormide areng, nanoteaduste ja –tehnoloogiate kaitse ja tööstusliku rakendamise algatused; väikeettevõtjate sihtotstarbelise väljaõppe õhutamine; Euroopa nanoteaduste-ja-tehnoloogiate alase uuendustöö ja rakendusvõrgustike arendamine; multidistsiplinaarse väljaõppe toetamine töötajatele ja tehnilisele personalile; "ettevõttete nanotehnoloogiate" ja prototüüpide valmistamise ning sertifitseerimisega tegelevate laborite loomine; ühise võrgustiku loomine tehnilise standardimise ning intellektuaalse ja tööstusomandi jaoks.

Letón

1.3.5 Komiteja uzskata, ka Eiropas rūpniecībai ir jāiegulda vairāk pūliņu ar N%amp%N saistītā pētniecībā un pielietojuma jomā un ka šis darbs ir jāpasteidzina, lai sasniegtu vismaz tādu ieguldījumu apjomu, kādus sasnieguši progresīvākie konkurenti. To iespējams panākt ar šādu pasākumu palīdzību: Eiropas tehnoloģiju platformu koncepcija; N%amp%N rūpnieciska pielietojuma aizsardzība un stimulēšana; mērķtiecīgas apmācības veicināšana mazajos un vidējos uzņēmumos; Eiropas mēroga tīklu izveide ar N%amp%N saistītas inovācijas un pielietojuma jomā; darba ņēmēju un tehnisko speciālistu starpdisciplīnu izglītošana; nanotehnoloģijas speciālistu apmācība uzņēmumā, kā arī prototipu izgatavošanai un sertifikācijai paredzētu laboratoriju iekārtošana; kopējas tehnisko normu sistēmas izveide nolūkā aizsargāt intelektuālo un rūpniecisko īpašumu.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Estonio

2.12 Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamine tehnoloogiaplatvormidesse võiks nende vastutuse tõttu oluliste ühiskonna sektorite ees olla kasulik. Uute tehnoloogiaplatvormide uurimisstrateegiate väljatöötamisel, lähtudes seejuures kodanike vajadustest, ja juba tegutsevate asjaomaste platvormide arendamisel on kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel loomulik koht teaduslike uurimisasutuste, tööstuse ja avaliku sektori koostöös, mida tehnoloogiaplatvormid eeldavad. On tehnoloogiaplatvorme, mille puhul on võimalik kaasata kohaliku ja piirkondliku tegevuse arengut. Tehnoloogiaplatvormid on pikaajalised algatused, kuid need on väljakujunenud pika aja jooksul vastavalt tehnikavaldkondadele aga mitte kodanike vajadustele.

Letón

2.12 vietējās un reģionālās varas var izmantot dalību tehnoloģisko platformu (TP) darbībā, pamatojoties uz savu atbildību pār nozīmīgām sabiedriskām jomām. Formulējot pētniecības stratēģijas jaunajām tehnoloģiju platformām saskaņā ar pilsoņu vēlmēm un piedaloties jau darbību sākušo tehnoloģisko platformu darbībā, vietējām un reģionālajām varām ir sava loģiskā vieta sadarbībā starp akadēmisko vidi, ekonomikas jomu un valsts sektoru, un šāda sadarbība ir TP priekšnoteikums. Pastāv tehnoloģiju platformas, kurās var iekļaut vietējo un reģionālo aktivitāšu attīstību. Tehnoloģiju platformas ir ilgtermiņa ieguldījums, taču to attīstība vairāk ir balstīta uz sen izveidotām tehnikas nozarēm nekā pilsoņu pamatvajadzībām;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo