Preguntar a Google

Usted buscó: kontrollikojalt (Estonio - Maltés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Estonio

Maltés

Información

Estonio

1. Raamatupidamisaruannete auditeerimist taotletakse kontrollikojalt.

Maltés

1. Il-Qorti ta'l-Awdituri għandha tintalab tivverifika l-kontijiet.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

1. Raamatupidamisaruannete auditeerimist taotletakse kontrollikojalt.

Maltés

1. Il-Qorti ta'l-Awdituri għandha tiġi mitluba tagħmel l-awditjar tal-kontijiet.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

1. Käesoleva otsuse kohaselt avalikustatud dokumente ei paljundata ega kasutata ärilistel eesmärkidel ilma kontrollikojalt eelneva kirjaliku loa saamist.

Maltés

1. Id-Deċiżjoni Nru 18/97 tal-Qorti ta'l-Awdituri ta'l-20 ta'Frar 1997 hija mħassra.2. Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta'l-Unjoni Ewropea.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Tahame saada Euroopa Kontrollikojalt positiivse kinnitava avalduse ja seetõttu oleme alustanud liikmesriikide ja Euroopa Parlamendiga dialoogi ühtse kontrolliraamistiku ning riskijuhtimise üle.

Maltés

Irridu niksbu dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pożittiva mill-Qorti Ewropea ta’ lAwdituri u għalhekk bdejna djalogu ma’ lIstati Membri u l-Parlament Ewropew dwar il-qafas ta’ kontroll integrat u dwar il-ġestjoni tar-riskju.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Pärast kontrollikojalt finantsmääruse artikli 129 kohaselt esitatud märkuste saamist EKJA esialgse raamatupidamisaruande kohta koostab tegevdirektor omal vastutusel EKJA lõpliku raamatupidamisaruande ning edastab selle juhatusele arvamuse saamiseks.

Maltés

Wara li jirċievi l-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet provviżorji tal-Awtorità skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 129 tar-Regolament Finanzjarju, id-Direttur Eżekuttiv, huwa u jaġixxi fil-kapaċità tiegħu, għandu jfassal il-kontijiet finali tal-Awtorità u jibgħathom, għal opinjoni, lill-Bord Maniġerjali.

Última actualización: 2012-03-20
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Pärast kontrollikojalt finantsmääruse artikli 129 kohaselt esitatud märkuste saamist EPJA esialgse raamatupidamisaruande kohta koostab tegevdirektor omal vastutusel EPJA lõpliku raamatupidamisaruande ning edastab selle juhatusele arvamuse saamiseks.

Maltés

Wara li jirċievi l-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet provviżorji tal-Awtorità skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 129 tar-Regolament Finanzjarju, id-Direttur Eżekuttiv, huwa u jaġixxi fil-kapaċità tiegħu, għandu jfassal il-kontijiet finali tal-Awtorità u jibgħathom, għal opinjoni, lill-Bord Maniġerjali.

Última actualización: 2012-03-20
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Pärast kontrollikojalt finantsmääruse artikli 129 kohaselt esitatud märkuste saamist EVJA esialgse raamatupidamisaruande kohta koostab tegevdirektor omal vastutusel EVJA lõpliku raamatupidamisaruande ning edastab selle juhatusele arvamuse saamiseks.

Maltés

Wara li jirċievi l-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet provviżorji tal-Awtorità skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 129 tar-Regolament Finanzjarju, id-Direttur Eżekuttiv, huwa u jaġixxi fil-kapaċità tiegħu, għandu jfassal il-kontijiet finali tal-Awtorità u jibgħathom, għal opinjoni, lill-Bord Maniġerjali.

Última actualización: 2012-03-20
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

4. Pärast kontrollikojalt tähelepanekute saamist ameti esialgse raamatupidamisaruande kohta koostab direktor omal vastutusel ameti lõpliku aruande ja esitab selle haldusnõukogule arvamuse saamiseks.

Maltés

4. Meta jirċievu l-osservazzjonijiet tal-Qorti ta'l-Awdituri dwar il-kontijiet proviżorji, skond l-Artikolu 129 tar-Regolament Finanzjarju ġenerali, id-Direttur għandu jagħmel il-kontijiet finali ta'l-Aġenzija taħt ir-responsabbiltà tiegħu u jagħtihom lill-Bord li Jirregola għal opinjoni.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

4. Kui kontrollikojalt on saadud vastavalt üldise finantsmääruse artiklile 129 esitatud märkused Eurojusti esialgse raamatupidamisaruande kohta, koostab haldusdirektor omal vastutusel Eurojusti lõpliku raamatupidamisaruande ning esitab selle Eurojusti kolleegiumile arvamuse saamiseks.

Maltés

4. Malli jirċievi l-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-Verifika dwar il-kontijiet proviżorji ta'l-Eurojust skond l-Artikolu 129 tar-Regolament Finanzjarju ġenerali, id-Direttur Amministrattiv għandu jfassal il-kontijiet finali ta'l-Aġenzija fuq ir-responsabbiltà tiegħu nnifsu u jissottomettihom lill-Kulleġġ ta'l-Eurojust għal opinjoni.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

4. Kui kontrollikojalt on saadud vastavalt üldise finantsmääruse artiklile 129 esitatud märkused instituudi esialgse raamatupidamisaruande kohta, koostab direktor omal vastutusel instituudi lõpliku raamatupidamisaruande ning edastab selle haldusnõukogule arvamuse saamiseks.

Maltés

4. Kif jirċievi l-osservazzjonijiet tal-Qorti ta'l-Awdituri fuq il-kontijiet proviżorji ta'l-Istitut, skond Artikolu 129 tar-Regolament Finanzjarju ġenerali, id-Direttur għandu jagħmel il-kontijiet finali ta'l-Istitut taħt ir-responsabbiltà tiegħu u jressaqhom lill-Bord tat-Tmexxija għal opinjoni.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

4. Kui kontrollikojalt on saadud vastavalt üldise finantsmääruse artiklile 129 esitatud märkused keskuse esialgse raamatupidamisaruande kohta, koostab direktor omal vastutusel fondi lõpliku raamatupidamisaruande ning edastab selle haldusnõukogule arvamuse saamiseks.

Maltés

4. Meta jkunu rċevuti l-osservazzjonijiet tal-Qorti ta'l-Awdituri fuq il-kontijiet proviżorji taċ-Ċentru, skond l-Artikolu 129 tar-Regolament Finanzjarju ġenerali, id-Direttur għandu jagħmel il-kontijiet finali taċ-Ċentru taħt ir-responsabbiltà tiegħu stess u jagħtihom lill-Bord tal-Ġestjoni għal opinjoni.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

4. Kui kontrollikojalt on saadud vastavalt üldise finantsmääruse artiklile 129 esitatud märkused keskuse esialgse raamatupidamisaruande kohta, koostab direktor omal vastutusel fondi lõpliku raamatupidamisaruande ning edastab selle haldusnõukogule arvamuse saamiseks.

Maltés

8. Id-Direttur għandu jibgħat lill-Qorti ta'l-Awdituri tweġiba għall-osservazzjonijiet tagħha mill-inqas sat-30 ta'Settembru. Għandu ukoll jibgħat din it-tweġiba lill-Bord ta'Ġestjoni.9. Id-Direttur għandu jagħti lill-Parlament Ewropew, fuq it-talba ta'dan ta'l-aħħar, kwalunkwe informazzjoni meħtieġa għall-applikazzjoni bla xkiel tal-proċedura ta'rilaxx għas-sena finanzjarja in kwistjoni, kif stabbilit fl-Artikolu 146(3) tar-Regolament Finanzjarju ġenerali.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

4. Kui kontrollikojalt on saadud vastavalt üldise finantsmääruse artiklile 129 esitatud märkused keskuse esialgse raamatupidamisaruande kohta, koostab direktor omal vastutusel keskuse lõpliku raamatupidamisaruande ning edastab selle haldusnõukogule arvamuse saamiseks.

Maltés

7. Il-kontijiet finzjarji għandhom ikunu ppublikati.8. Id-Direttur għandu jibgħat risposta lill-Qorti ta'l-Awdituri dwar l-osservazzjonijiet tgħha sa mhux iktar tard mit-30 ta'Settembru. Għandu jibgħat ukoll din ir-risposta lill-Bord Amministrattiv.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

4. Kui kontrollikojalt on saadud vastavalt üldise finantsmääruse artiklile 129 esitatud märkused keskuse esialgse raamatupidamisaruande kohta, koostab direktor omal vastutusel keskuse lõpliku raamatupidamisaruande ning esitab selle haldusnõukogule arvamuse saamiseks.

Maltés

4. Malli jirċievi l-osservazzjonijiet ta'l-Qorti ta'l-Awdituri'dwar il-kontijiet proviżorji taċ-Ċentru, skond l-artikolu 129 tar-Regolament Finanzjarju ġenerali, id-Direttur għandu jħejji l-kontijiet finali taċ-Ċentru taħt ir-responabilita'tiegħu u jissottomettihom lill-Bord ta'l-Amministrazzjoni għall-opinjoni.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

4. Kui kontrollikojalt on saadud vastavalt finantsmääruse artiklile 129 esitatud märkused ameti esialgse raamatupidamisaruande kohta, koostab direktor omal vastutusel ameti lõpliku raamatupidamisaruande ning edastab selle haldusnõukogule arvamuse saamiseks.5. Haldusnõukogu esitab oma arvamuse ameti lõpliku raamatupidamisaruande kohta.

Maltés

4. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jiżgura li l-Aġenzija twettaq il-kompiti li hija ġiet inkarigata bihom. Għandu jkun il-korp ta'l-ippjanar u tal-monitoraġġ ta'l-Aġenzija. B’mod partikolari, għandu

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

4. Kui kontrollikojalt on saadud vastavalt üldise finantsmääruse artiklile 129 esitatud märkused fondi esialgse raamatupidamisaruande kohta, koostab direktor omal vastutusel fondi lõpliku raamatupidamisaruande ning edastab selle juhatusele arvamuse saamiseks.5. Juhatus esitab fondi lõpliku raamatupidamisaruande kohta arvamuse.

Maltés

8. Id-Direttur tal-Fondazzjoni għandu jibgħat lill-Qorti ta'l-Awdituri risposta għall-osservazzjonijiet tagħha sa mhux aktar tard mit-30 ta'Settembru. Huwa għandu jibgħat din ir-risposta lill-Bord Governattiv ukoll.9. Id-Direttur għandu jissottometti lill-Parlament Ewropew, fuq talba tal-Parlament Ewropew, kull informazzjoni meħtieġa sabiex ikunu hemm applikazzjoni bla xkiel tal-proċedura ta'rilaxx għal dik is-sena finanzjarja, kif stabbilit fl-Artikolu 146(3) tar-Regolament Finanzjarju ġenerali.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Eelmiste aastatega sarnaselt sisaldab 2009. aasta töökava aastaaruandeid, milles tuuakse esile finantsauditite tulemused ja mille teostamist asutamislepingu ja muude õigusaktidega kontrollikojalt nõutakse, ning eriaruandeid, milles esitatakse tulemusauditite tulemused, millega käsitletakse ELi finantsjuhtimisega seotud konkreetseid teemasid.

Maltés

Bħal fis-snin ta’ qabel, il-programm ta’ xogħol għall-2009 jinkludi rapporti annwali li jistabbilixxu r-riżultati ta’ verifiki finanzjarji li l-Qorti hija meħtieġa li twettaq skont it-Trattat u leġiżlazzjoni oħra talUE u rapporti speċjali li jistabbilixxu r-riżultati tal-verifiki tal-prestazzjoni li jindirizzaw kwistjonijiet speċifiċi relatati mal-ġestjoni finanzjarja tal-UE.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Pärast kontrollikojalt määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artikli 129 kohaste tähelepanekute saamist ameti esialgse raamatupidamisaruande kohta koostab tegevdirektor omal vastutusel ameti raamatupidamise lõpparuande ja esitab selle haldusnõukogule arvamuse saamiseks.

Maltés

Mar-riċezzjoni ta' l-osservazzjonijiet tal-Qorti ta' l-Awdituri dwar ilkontijiet provviżorji ta' l-Aġenzija, skond lArtikolu 129 tarRegolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002, idDirettur għandu jfassal ilkontijiet finali ta' lAġenzija taħt ir- responsabbiltà tiegħu u jibgħathom lill-Bord ta' Tmexxija għal opinjoni.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

-Liit peab olema avatud avalikule kontrollile ja andma oma tööst aru. See nõuab kõrgetasemelist avatust ja läbipaistvust. Liidu otsuste vastuvõtmise selgus tuleks tagada näiteks mõju hindamisega ja maksimaalse avalikkuse juurdepääsuga institutsioonide dokumentidele. Siikohal on olulise tähtsusega konstitutsiooni sätted selle kohta, et nõukogu seadusloomet käsitlevad istungid on avalikud. Aruandmisvastutust peaks suurendama kinnitava avalduse taotlemine Euroopa Kontrollikojalt. Selleks, et kaitsta liidu finantshuvisid, tuleb tõhustada pettuste ärahoidmist suurema läbipaistvuse ja koostöö abil.

Maltés

-L-Unjoni trid tkun miftuħa għall-iskrutinju tal-pubbliku u jrid ikollha kontabbiltà għal xogħolha. Dan jitlob livell għoli ta'trasparenza. Għandu jkun ċar kif l-Unjoni tkun waslet għal deċiżjoni, permezz ta'analiżi bħall-eżami ta'l-impatt u permezz ta'aċċess pubbliku għall-ħidmiet ta'l-istituzzjonijiet. Hawnhekk huma mportanti d-disposizzjonijiet tal-Kostituzzjoni għall-Kunsill sabiex jilleġisla fil-pubbliku. Il-kontabilità għandha tissaħħaħ billi tintalab dikjarazzjoni pożittiva ta'assigurazzjoni mill-Qorti Ewropea ta'l-Awdituri. Sabiex jiġu protetti l-interessi finanzjarji ta'l-Unjoni, għandu jissaħħaħ id-deterrent tal-frodi permezz ta'aktar trasparenza u kooperazzjoni.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

1.58. Kokkuvõttev aruanne moodustab tegevusraamistiku, mille kohaselt on komisjoni eesmärgiks muuhulgas saada keskpikas perspektiivis kontrollikojalt kinnitav avaldus, mis sisaldab vaid vähemtähtsaid reservatsioone. Kontrollikoda leiab, et komisjoni strateegia tähendaks kvalitatiivset muudatust, kuna süsteemi ei hakataks enam täiustama mitte uute reformide abil, vaid olemasolevate süsteemide tulemuslikkuse potentsiaali täieliku väljaarendamise kaudu, keskendudes järgnevatele valdkondadele:

Maltés

1.58. Ir-Rapport Sintesi jistabbilixxi qafas ta'referenza li taħtu l-Kummissjoni timmira, fost affarijiet oħra, li tikseb, f'terminu medju, dikjarazzjoni ta'assigurazzjoni mill-Qorti b'riservi marġinali biss. Il-Qorti tosserva li l-istrateġija tal-Kummissjoni timplika bidla kwalitattiva għaliex aktar titjib huma mfittex, mhux bil-bidu ta'riforma ġdida imma billi tiġi żviluppata kompletament l-esekuzzjoni potenzjali tas-sistemi eżistenti, b'konċentrazzjoni fuq l-oqsma segwenti:

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo