Preguntar a Google

Usted buscó: vedeldid (Estonio - Polaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Estonio

Polaco

Información

Estonio

Lakkide ning samalaadsete toodete anorgaanilised segalahustid ja -vedeldid

Polaco

Złożone nieorganiczne rozpuszczalniki i rozcieńczalniki do lakierów i produktów podobnych

Última actualización: 2014-11-12
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Mujal nimetamata orgaaniliste lahustite segud ja vedeldid; värvi- ja lakieemaldusvahendid

Polaco

Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze do farb lub lakierów

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Mujal nimetamata orgaaniliste lahustite segud ja vedeldid; värvi- ja lakieemaldusvahendid

Polaco

Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów

Última actualización: 2014-11-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Mujal nimetamata orgaaniliste lahustite segud ja vedeldid; värvi- ja lakieemaldusvahendid

Polaco

Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów

Última actualización: 2014-11-05
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Orgaaniliste lahustite segud ja vedeldid butüülatsetaadi baasil, mida kasutatakse koos pinnavõõpade ja tintide ning trükivärvidega

Polaco

Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki organiczne złożone, gotowe zmywacze farb i lakierów, na bazie octanu butylu

Última actualización: 2014-11-12
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Orgaaniliste lahustite segud ja vedeldid, mida kasutatakse koos pinnavõõpade ja tintide ning trükivärvidega (välja arvatud need, mida valmistatakse butüülatsetaadi baasil)

Polaco

Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki organiczne złożone, gotowe zmywacze farb i lakierów, inne niż na bazie octanu butylu

Última actualización: 2014-11-12
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Puhta sulfonaadi sisaldus on tavaliselt nii kõrge, et see välistab vahetu kasutuse määrdeainena.d)vahendid puidu, värvkatte, metallide, klaasi või muude materjalide poleerimiseks, säilitamiseks või muul viisil töötlemiseks (peamiselt rubriik 3405);e)desinfektsioonivahendid, insektitsiidid jne, ükskõik kuidas esitatud, mis koosnevad lahustest või aktiivkomponendiga dispersioonidest naftaõlis või bituminoossetest mineraalidest saadud õlis (rubriik 3808);f)tekstiilitööstuses kasutatavad apretid (rubriik 3809);g)mineraalsete õlide valmislisandid (nimetatud ka legeeraineteks) (rubriik 3811);h)orgaanilised liitlahustid ja vedeldid (nt rubriik 381400);ij)valukärnisegutugevdid (alamrubriik 38241000);k)teatavad korrosioonivastased segud:i)valmistatud, näiteks, (umbes 20 %) lanoliinist lakibensiini lahuses (alamrubriik 34031910);ii)amiine aktiivkomponentidena sisaldavad (alamrubriik 38249035). _BAR_

Polaco

Zawartość czystego sulfonianu jest zazwyczaj tak wysoka, że uniemożliwia jego bezpośrednie użycie jako środka poślizgowego;(d)preparatów do polerowania, konserwowania lub innej obróbki drewna, obrazów, metali, szkła lub pozostałych materiałów (głównie pozycja 3405);(e)środków dezynfekujących, owadobójczych itp., niezależnie od sposobu ich pakowania, składających się z roztworów lub dyspersji aktywnego składnika w oleju ropy naftowej lub w oleju otrzymywanym z minerałów bitumicznych (pozycja 3808);(f)gotowych klejonek, w rodzaju stosowanych w przemyśle włókienniczym (pozycja 3809);(g)dodatków do olejów mineralnych (zwanych także domieszkami) (pozycja 3811);(h)złożonych organicznych rozpuszczalników i rozcieńczalników (np. pozycja 381400);(ij)odlewniczych spoiw rdzeniowych (podpozycja 38241000);(k)niektórych preparatów przeciwrdzewnych, w szczególności:(i)otrzymywanych na przykład z lanoliny (około 20 %) w roztworze benzyny lakierniczej (podpozycja 34031910);(ii)zawierających aminy jako składniki aktywne (podpozycja 38249035). _BAR_

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

27101111 kuni 27101999 -Naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid (v.a toorõlid) ja mujal nimetamata valmistised, mis sisaldavad põhikomponendina üle 70% massist naftaõlisid või bituminossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende valmististe põhikoostisosadeks, v.a õlijäätmed Nende toodete määratluste kohta vaata selle grupi märkus 2 ja HS selgitavad märkused, rubriik 2710, punkt I. Alamrubriikide kohta toodete suhtes, mis on mõeldud: spetsiifiliseks töötlemiseks,keemiliseks muundamiseks, vaata selle grupi lisamärkused 4 ja 5 ning asjakohaseid selgitavaid märkusi. I.Naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid (v.a toorõlid)Sellesse rühma kuuluvad küllastatud atsükliliste süsivesinike isomeeride segud (v.a stereoisomeerid), mis sisaldavad konkreetset isomeeri alla 95% või küllastamata atsükliliste süsivesinike isomeeride segud (v.a stereoisomeerid), mis sisaldavad konkreetset isomeeri alla 90%, protsendid on arvestatud veevaba toote massilt.Sellesse rühma kuuluvad ka eelpool nimetatud süsivesinike individuaalsed isomeerid puhtusega massist vastavalt alla 95% ja 90%.Sellesse rühma kuuluvad üksnes naftaõlid ja õlid bituminoossetest mineraalidest:1.hangumistemperatuuriga, mõõdetud ASTM D 938 järgi, alla 30 °C; või2.hangumistemperatuuriga 30 °C või rohkem ninga)tihedusega alla 0,942 g/cm3 temperatuuril 70 °C ja Walk’i koonuspenetratsiooniga, mõõdetud ASTM D 217 meetodi järgi, vähemalt 350 temperatuuril 25 °C; võib)minimaalse tihedusega 0,942 g/cm3 temperatuuril 70 °C ja nõelpenetratsiooniga, mõõdetud ASTM D 5 meetodi järgi, vähemalt 400 temperatuuril 25 °C.Eelpool toodud lõikes I loetakse naftaõlide ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlide hulka sellised õlid, millele on näiteks kvaliteedi või lõhna parandamiseks lisatud väga väikestes kogustes lisaaineid, märgistavaid aineid, värvaineid.Vaata ka allpool olevat skeemi [1]:mis toob välja kriteeriumid alamrubriikide 27101111–27101999 ja rubriikide 2712 ja 2713 (v.a alamrubriikide 27101111–27101999 valmistised) teatavate naftasaaduste jaokskristalliseerumistemperatuur (ASTM D 938)alla 30 °Cmitte alla 30 °Ctihedus 70 °C juuresmitte all 0,942 g/cm3alla kui 0,942 g/cm3nõelpenetratsioon temperatuuril 25 °C (ASTM D 5)Walk'i koonuspenetratrioon temperatuuril 25 °C (ASTM D 217(1))alla 400mitte alla 400mitte alla 350alla 350koonuspenetratsioon temperatuuril 25 °C (ASTM D 937)mitte alla 80alla 802710 11 ja 2710 19 õli2713 20 bituumen2710 11 ja 2710 19 õli2710 11 ja 2710 19 õli2712 10 10 ja 2712 10 90 vaseliin2712 tootedII.Mujal nimetamata valmistised, mis sisaldavad põhikomponendina 70% massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende valmististe põhikoostisosadeksNendesse alamrubriikidesse liigitamiseks peavad valmistised vastama järgmistele tingimustele:1.naftaõlide või bituminoossetest mineraalidest saadud õlide osa massis, nagu määratletud eelpool I osas, peab olema vähemalt 70%.Selleks loetakse analüüsil määratud, mitte lisatud aine kogust;2.need ei tohi olla mujal nimetatud;3.naftaõlid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlid segudes peavad olema valmistise põhikomponendid, s.o oluline komponent, võttes arvesse kasutamist.Nende alamrubriikide valmististesse ei kuulu:a)värvid ja lakid (rubriigid 3208, 3209 ja 321000);b)mineraalsetel õlidel põhinevad iluravi-ja kosmeetikavahendid (tavaliselt rubriigid 3304 või 3307).c)naftasulfonaadid (rubriik 3402 või 3824).Naftasulfonaadid on tavaliselt suspensioonidena naftaõlis või bituminoossetest mineraalidest saadud õlis. Puhta sulfonaadi sisaldus on tavaliselt nii kõrge, et see välistab vahetu kasutuse määrdeainena.d)vahendid puidu, värvkatte, metallide, klaasi või muude materjalide poleerimiseks, säilitamiseks või muul viisil töötlemiseks (peamiselt rubriik 3405);e)desinfektsioonivahendid, insektitsiidid jne, ükskõik kuidas esitatud, mis koosnevad lahustest või aktiivkomponendiga dispersioonidest naftaõlis või bituminoossetest mineraalidest saadud õlis (rubriik 3808);f)tekstiilitööstuses kasutatavad apretid (rubriik 3809);g)mineraalsete õlide valmislisandid (nimetatud ka legeeraineteks) (rubriik 3811);h)orgaanilised liitlahustid ja vedeldid (nt rubriik 381400);ij)valukärnisegutugevdid (alamrubriik 38241000);k)teatavad korrosioonivastased segud:i)valmistatud, näiteks, (umbes 20%) lanoliinist lakibensiini lahuses (alamrubriik 34031910);ii)amiine aktiivkomponentidena sisaldavad (alamrubriik 38249035). -

Polaco

27101111 do 27101999 -Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (inne niż surowe) oraz preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, inne niż oleje odpadowe Definicja tych produktów — patrz uwaga 2 do niniejszego działu i Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2710, (I). Jeżeli chodzi o podpozycje dla produktów przeznaczonych: do przeprowadzenia procesu specyficznego,do przeprowadzenia przemiany chemicznej, patrz uwagi dodatkowe 4 i 5 do niniejszego działu i odpowiednie Noty wyjaśniające. I.Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (inne niż surowe)Grupa ta obejmuje mieszaniny izomerów (innych niż stereoizomery) nasyconych acyklicznych węglowodorów, zawierających mniej niż 95% masy poszczególnego izomeru lub nienasyconych acyklicznych węglowodorów zawierających mniej niż 90% masy poszczególnego izomeru, te zawartości procentowe są liczone w stosunku do masy bezwodnego produktu.Grupa ta obejmuje również oddzielne izomery wymienionych wyżej węglowodorów o czystości odpowiednio mniej niż 95% masy i 90% masy.Grupa ta obejmuje tylko oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych:1.posiadające temperaturę krystalizacji, mierzoną zgodnie z metodą ASTM D 938, poniżej 30 0 C; lub2.posiadające temperaturę krystalizacji równą lub większą niż 30 0 C i(a)gęstość mniejszą niż 0,942 g/cm3 w 70 0C i penetracja medium po ugniataniu penetrometru ze stożkiem, mierzona zgodnie z metodą ASTM D 217 wynosi co najmniej 350 w 25 0C; lub(b)gęstość minimalną 0,942 g/cm3 w 70 0C i współczynnik penetracji z igłą, mierzony zgodnie z metodą ASTM D 5 wynoszący co najmniej 400 w 25 0C.W powyższym akapicie (I), za oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, uznaje się także oleje, do których dodano bardzo małe ilości różnorodnych substancji na przykład dodatki mające na celu poprawienia jakości lub zapachu, wskaźniki izotopowe, substancje barwiące.Patrz także na poniższy schemat [1]:Kryteria wyróżniające dla pewnych produktów naftowych objętych podpozycjami od 27101111 do 27101999 i pozycjami 2712 i 2713 (innych niż preparaty objęte podpozycjami od 27101111 do 27101999)Temperatura krzepnięcia ASTM D 938mniejsza niż 30 °Cnie mniejsza niż 30 °Cgęstośé w 70 °Cnie mniejsza niż 0,942 g/cm3mniejsza niż 0,942 g/cm3penetracja z igłą w 25 °C (ASTM D 5)penetracja medium po ugniataniu ze stożkiem w 25 °C (ASTM D 217 (1))mniejsza niż 400nie mniejsza niż 400nie mniejsza niż 350mniejsza niż 350penetraja medium nienaruszanego penetrometrem ze stożkiem w 25 °C (ASTM D 937)nie mniejsza niż 80mniejsza niż 802710 11 i 2710 19 olej2713 20 bitumy2710 11 i 2710 19 olej2710 11 i 2710 19 olej2712 10 10 i 2712 10 90 wazelinaProdukty objęte pozycją 2712II.Preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, które są głównymi składnikami tych preparatówPreparaty, aby mogły być klasyfikowane do tej pozycji muszą spełniać następujące warunki:1.zawartość olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, tak jak zostało to określone w części I powyżej, musi wynosić 70% masy lub więcej.Zawartość ta jest określana analitycznie a nie z ilości dodanych materiałów;2.nie mogą one być gdziekolwiek indziej wymienione ani włączone;3.oleje ropy naftowej lub oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych w mieszaninach muszą być podstawowymi składnikami preparatów, to znaczy stanowić zasadniczy składnik decydującego o wykorzystaniu.Preparaty objęte tą pozycją nie obejmują:(a)farb i lakierów (pozycje 3208, 3209 i 321000);(b)preparatów upiększających i kosmetyków na bazie olejów mineralnych (generalnie pozycja 3304 lub 3307).(c)sulfonianów naftowych (pozycja 3402 lub 3824).Sulfoniany naftowe występują zwykle w postaci zawiesin w oleju ropy naftowej lub w oleju otrzymywanym z minerałów bitumicznych. Zawartość czystego sulfonianu jest zazwyczaj tak wysoka, że uniemożliwia jego bezpośrednie użycie jako środka poślizgowego;(d)preparatów do polerowania, konserwowania lub innej obróbki drewna, obrazów, metali, szkła lub pozostałych materiałów (głównie pozycja 3405);(e)środków dezynfekujących, owadobójczych itp., niezależnie od sposobu ich pakowania, składających się z roztworów lub dyspersji aktywnego składnika w oleju ropy naftowej lub w oleju otrzymywanym z minerałów bitumicznych (pozycja 3808);(f)gotowych klejonek, w rodzaju stosowanych w przemyśle włókienniczym (pozycja 3809);(g)dodatków do olejów mineralnych (zwanych także domieszkami) (pozycja 3811);(h)złożonych organicznych rozpuszczalników i rozcieńczalników (np. pozycja 381400);(ij)odlewniczych spoiw rdzeniowych (podpozycja 38241000);(k)niektórych preparatów przeciwrdzewnych, w szczególności:(i)otrzymywanych na przykład z lanoliny (około 20%) w roztworze benzyny lakierniczej (podpozycja 34031910);(ii)zawierających aminy jako składniki aktywne (podpozycja 38249035). -

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo