Usted buscó: turvallisuusyhteyshenkilöä (Finés - Checo)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Finés

Checo

Información

Finés

jollei tällaista turvallisuusyhteyshenkilöä ole, kunkin jäsenvaltion olisi toteutettava tarvittavat toimet, joilla varmistetaan asianmukaisten toimenpiteiden käyttöönotto.

Checo

pokud styčného bezpečnostního úředníka nemají, měl by každý členský stát učinit nezbytné kroky a zajistit zavedení vhodných opatření.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

jos jäsenvaltio toteaa, että nimetyllä eei:lla ei ole tällaista turvallisuusyhteyshenkilöä tai vastaavaa, sen on varmistettava asianmukaisiksi katsomillaan toimenpiteillä, että turvallisuusyhteyshenkilö tai vastaava nimetään.

Checo

zjistí-li členský stát, že v souvislosti s označenou eki neexistuje styčný bezpečnostní úředník ani rovnocenná osoba, zajistí jakýmikoli prostředky, jež uzná za vhodné, aby tento styčný bezpečnostní úředník nebo rovnocenná osoba byli jmenováni.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

toimenpiteiden, myös yhteisön toimenpiteiden, jotka tietyllä toimialalla edellyttävät turvallisuusyhteyshenkilöä tai vastaavaa tai joissa viitataan tällaisen turvallisuusyhteyshenkilön tai vastaavan tarpeellisuuteen, noudattamisen katsotaan täyttävän kaikki jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaiset tai tämän artiklan nojalla vahvistetut vaatimukset.

Checo

soulad s opatřeními, včetně opatření společenství, podle nichž je v daném odvětví vyžadován styčný bezpečnostní úředník nebo rovnocenná osoba nebo která odkazují na potřebu jmenování styčného bezpečnostního úředníka či rovnocenné osoby, se považuje za splnění všech požadavků členských států uvedených v tomto článku nebo podle tohoto článku přijatých.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

kukin jäsenvaltio päättää itse asianmukaisimmasta toimintamuodosta turvallisuusyhteyshenkilön nimeämiseksi.

Checo

záleží na každém členském státu, aby rozhodl o nejvhodnější podobě kroků týkajících se jmenování styčných bezpečnostních úředníků.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

tarpeettoman ja päällekkäisen työn välttämiseksi kunkin jäsenvaltion olisi ensiksi arvioitava, onko nimettyjen eei:ien omistajilla/ylläpitäjillä jo turvallisuusyhteyshenkilö tai vastaava.

Checo

s cílem zabránit zbytečné práci a duplicitě by měl každý členský stát nejprve stanovit, zda vlastníci/provozovatelé označených eki již mají styčného bezpečnostního úředníka nebo rovnocennou osobu.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

turvallisuusyhteyshenkilöt

Checo

styční bezpečnostní úředníci

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

kunkin jäsenvaltion on arvioitava, onko kullakin sen alueella sijaitsevalla nimetyllä eei:lla turvallisuusyhteyshenkilö tai vastaavaa.

Checo

každý členský stát posoudí, zda má každá označená eki nacházející se na jeho území styčného bezpečnostního úředníka či rovnocennou osobu.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

kunkin jäsenvaltion on toteutettava jäsenvaltion asianomaisen viranomaisen sekä turvallisuusyhteyshenkilön tai vastaavan välinen yhteydenpitojärjestelmä, jonka tarkoituksena on vaihtaa tietoa kyseiseen eei:iin liittyvistä havaituista riskeistä ja uhkatekijöistä.

Checo

všechny členské státy zavedou vhodné komunikační mechanismy mezi příslušným orgánem členského státu a styčným bezpečnostním úředníkem nebo rovnocennou osobou za účelem výměny příslušných informací týkajících se rizik a hrozeb zjištěných v souvislosti s určitou eki.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

toimenpiteiden, periaatteiden ja suuntaviivojen, yhteisön toimenpiteet mukaan lukien, sekä kahdenvälisten ja/tai monenvälisten yhteistyöjärjestelyjen, jotka tarjoavat samankaltaisen tai vastaavan turvallisuussuunnitelman tai joissa määrätään turvallisuusyhteyshenkilöstä tai vastaavasta, olisi katsottava täyttävän tämän direktiivin turvallisuussuunnitelmaa tai turvallisuusyhteyshenkilöä koskevat vaatimukset.

Checo

opatření, zásady a pokyny, včetně opatření společenství, a systémy dvoustranné či vícestranné spolupráce, jež zajišťují plán podobný nebo rovnocenný plánu bezpečnosti provozovatele nebo zajišťují pozici styčného bezpečnostního úředníka či rovnocenné osoby, by měly být považovány za splňující požadavky této směrnice vztahující se na plán bezpečnosti provozovatele nebo styčného bezpečnostního úředníka.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

kaikissa nimetyissä eei:issa olisi nimettävä turvallisuusyhteyshenkilöitä, jotta voidaan helpottaa yhteistyötä ja tietojenvaihtoa elintärkeän infrastruktuurin suojaamisesta vastaavien kansallisten viranomaisten kanssa.

Checo

pro každou označenou eki by měl být jmenován styčný bezpečnostní úředník s cílem usnadnit spolupráci a komunikaci s vnitrostátními orgány příslušnými pro ochranu kritické infrastruktury.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

jos jäsenvaltio toteaa, että tällainen turvallisuusyhteyshenkilö tai vastaava on olemassa, muita täytäntöönpanotoimia ei tarvita.

Checo

zjistí-li členský stát, že styčný bezpečnostní úředník nebo rovnocenná osoba existuje, nejsou zapotřebí žádná další prováděcí opatření.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

turvallisuusyhteyshenkilö vastaa turvallisuuskysymyksiin liittyvästä yhteydenpidosta eei:n omistajan/ylläpitäjän ja jäsenvaltion asianomaisen viranomaisen välillä.

Checo

styčný bezpečnostní úředník je kontaktním místem pro záležitosti související s bezpečností mezi vlastníky/provozovateli eki a příslušným orgánem členského státu.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo