Preguntar a Google

Usted buscó: liikenneonnettomuuksia (Finés - Eslovaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Finés

Eslovaco

Información

Finés

Onnettomuusrekisteröintilaitetta käytetään yleensä rekonstruoitaessa liikenneonnettomuuksia.

Eslovaco

Záznamník údajov o zrážke sa všeobecne používa na rekonštrukciu nehody na ceste.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Kaikkia liikenneonnettomuuksia ei kirjata ja tallenneta tietokantoihin.

Eslovaco

Nie všetky dopravné nehody sa evidujú a uchovávajú v databáze.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Yksittäisissä tapauksissa äkilliset nukahtelut ovat tapahtuneet ajaessa ja aiheuttaneet liikenneonnettomuuksia.

Eslovaco

V zriedkavých prípadoch sa vyskytlo „ náhle zaspanie “ počas jazdy, čo následne spôsobilo dopravnú nehodu.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

On arvioitu, että tieliikennelakien täydellinen noudattaminen voisi vähentää liikenneonnettomuuksia 50 prosenttia.

Eslovaco

Odhaduje sa, že úplne dodržiavanie dopravných predpisov by mohlo znížiť výskyt dopravných nehôd o 50 %.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Yhteisen kannan 28 artiklassa sovelletaan eri näkökulmaa kuin muutetun ehdotuksen 24 artiklassa ja parlamentin tarkistuksessa 53, erityisesti suhteessa vuonna 1971 tehtyyn liikenneonnettomuuksia koskevaan Haagin yleissopimukseen.

Eslovaco

Článok 28 spoločnej pozície je v porovnaní s článkom 24 zmeneného a doplneného návrhu, ktorý vychádzal zo zmeny a doplnenia 53 Európskeho parlamentu, založený na odlišnej perspektíve, najmä pokiaľ ide o vzťah k Haagskemu dohovoru z roku 1971 o práve použiteľnom na dopravné nehody.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Uhrien [2] etsintä, paikallistaminen ja pelastaminen raunioista (esimerkiksi sortuneista rakennuksista ja liikenneonnettomuuksissa)

Eslovaco

pátrať po obetiach pod troskami (napr. zrúcaninami budov alebo pri dopravných nehodách), stanoviť ich polohu a poskytnúť záchranu [2],

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Alan eurooppalaisilla liikennepoliittisilla tavoitteilla pyritään optimoimaan suorituskyky ja tehokkuus liikkuvuuden kysynnän kasvaessa, tekemään Euroopasta maailman turvallisin alue ilmailussa, rautateillä ja vesiliikenteessä sekä edistämään tavoitetta nollata tieliikenteen kuolonuhrit vuoteen 2050 mennessä ja puolittaa liikenneonnettomuuksien määrä vuoteen 2020 mennessä.

Eslovaco

Príslušné ciele európskej dopravnej politiky sa zameriavajú na optimalizáciu výkonu a efektivity v čase zvyšujúceho sa dopytu po mobilite s cieľom vytvoriť z Európy najbezpečnejšiu oblasť pre leteckú, železničnú a vodnú dopravu a pokročiť pri dosahovaní cieľa nulovej úmrtnosti v cestnej doprave do roku 2050 a pri znižovaní počtu obetí v cestnej doprave na polovicu do roku 2020.

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Ajo-opetukseen yhdistetyt ensiapukurssit (H) eCall-järjestelmien käyttöönoton edistäminen (L)Moottoriteiden hinausautot (H)Ruuhkaliikenteen hätäkaistat (P)Liikkuvan tehohoitoyksikön käyttö (P)Liikenneonnettomuuksien uhrien helikopterikuljetus (P)Liikenneonnettomuuksien uhrien psykologinen tuki (L)

Eslovaco

Kurzy prvej pomoci ako súčasť výcviku vodičov (D) Podpora zavedenia systémov eCall (S)Odťahové vozidlá na diaľnici (D)Núdzové pruhy pri dopravnej zápche (O)Použitie mobilnej jednotky intenzívnej starostlivosti (O)Prevoz obetí dopravných nehôd vrtuľníkom (O)Psychologicko-sociálna podpora pre obete dopravných nehôd (S)

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

EU-sääntöjen avulla liikenneonnettomuuksien uhrit saavat korvaukset nopeasti oman maansa ulkopuolella.

Eslovaco

Pravidlá EÚ urýchľujú kompenzáciu pre obete dopravnej nehody, ktorá sa stala mimo ich vlastnej krajiny.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Euroopassa kuolee vuosittain paljon enemmän ihmisiä ennenaikaisesti ilmansaasteiden seurauksena kuin liikenneonnettomuuksissa.

Eslovaco

zomiera omnoho viac ľudí v dôsledku znečisteného ovzdušia, než pri nehodách na cestách.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Huumeiden ja alkoholin käytöstä viihdeympäristöissä voi seurata hyvin paljon erilaisia terveydellisiä ja yhteiskunnallisia ongelmia väkivallan, vastentahtoisen ja turvattoman seksin, liikenneonnettomuuksien, alaikäisenä juomisen ja sosiaalisten häiriöiden vuoksi.

Eslovaco

Účinnosť liečby šesť uskutočnilo v³USA, dve vo Švédsku a³jedna v³Austrálii.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Kaikista liikenneonnettomuuksista kuolleista uhreista 57 prosenttia kuolee onnettomuuden jälkeisten ensimmäisten minuuttien aikana, ennen kuin pelastuspalvelut saapuvat paikalle.

Eslovaco

Ponehodová starostlivosť sa poskytuje po nehode a zaoberá sa optimalizáciou možnosti zdravotného a psychického zotavenia obetí.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Liikenneonnettomuuksien kuolonuhrien aliraportoinnin korjaaminen Alankomaissa

Eslovaco

Náprava nenahlasovania smrteľných dopravných nehôd v Holandsku

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Liikenneonnettomuuksien uhrien määrän vähenemisen ohella toimenpiteestä aiheutuu todennäköisesti muutakin yhteiskunnallista etua.

Eslovaco

Okrem výhod pre obete dopravných nehôd toto opatrenie prináša pravdepodobne aj ďalšie sociálne výhody.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Liikenneonnettomuuksien uhrien psykologinen tuki Espanjassa

Eslovaco

Psychologicko-sociálna podpora pre obete dopravných nehôd v Španielsku

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Liikenneonnettomuuksissa kuolee joka vuosi tuhansia ihmisiä. Ratkaisevan tärkeät infrastruktuurin osat, kuten sillat ja tunnelit, ovat alttiita terrori-iskuille, ja niiden suojelemiseksi tarvitaan uutta ajattelua.

Eslovaco

Momentálne prebiehajúci výskum EÚ sa zaoberá týmto problémom tak, že skúma: • čistenie balastných vôd kvôli odstráneniu bioorganizmov;• reakcie na námorné nehody;• technológie na zlepšené kontroly, údržbu a opravy;nové farby, ktoré neovplyvňujú život v mori.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Liikenneonnettomuuksista johtuvat psykologiset traumat voivat aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia ja johtaa esimerkiksi työpaikan menettämiseen, depressioon ja jopa itsemurhaan. Tämän vuoksi kustannus-höytysuhde on todennäköisesti positiivinen, joskaan tarkkoja estimaatteja ei ole käytettävissä.

Eslovaco

Psychická trauma v dôsledku dopravnej nehody môže mať negatívne následky, napríklad stratu zamestnania, depresiu a dokonca aj samovraždu.Vzhľadom na túto skutočnosť bude pomer výhod a nákladov pravdepodobne pozitívny, presné odhady však nie sú dostupné.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Loukkaukset eivät kuulu vuoden 2001 sosiaaliturvan rahoituksesta annetun lain (loi de financement de la sécurité sociale pour 2001) (nro 2000-1257, annettu 23.12.2000) 53 §:n, vakuutuslain (code des assurances) L 126-1 §:n eivätkä liikenneonnettomuuksien uhrien tilanteen parantamisesta ja vahingonkorvausmenettelyn nopeuttamisesta 5.7.1985 annetun lain nro 85-677 (loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation) 1 luvun soveltamisalaan, eivätkä ne ole tapahtuneet metsästyksen tai tuholaiseläinten hävittämisen yhteydessä.

Eslovaco

Na túto ujmu sa nevzťahuje článok 53 loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 [zákon o financovaní sociálneho zabezpečenia na rok 2001] (č. 20001257 z 23. decembra 2000), ani článok L. 126-1 code des assurances [zákon o poisťovníctve] a ani prvá kapitola zákona č. 85-677 z 5. júla 1985 zameraného na zlepšenie situácie obetí dopravných nehôd a zrýchlenie konaní o odškodnení, ak k ujme nedošlo pri love ani pri likvidácii škodcov.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Myös muissa maissa on osin ammattilaispohjalta toimivia vapaaehtoisjärjestöjä, jotka ajavat liikenneonnettomuuksien uhrien asiaa ja tarjoavat psykologista tukea.

Eslovaco

Aj v ostatných štátoch existujú poloprofesionálne dobrovoľnícke organizácie, ktoré zastupujú záujmy obetí dopravných nehôd a poskytujú im psychologickú podporu.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Näitä kampanjoita on järjestetty erityisesti viikonloppuisin. Kampanjat ovat voineet vaikuttaa Espanjassa vuonna 2006 todettuun 18–20-vuotiaiden nuorten liikenneonnettomuuksien määrän vähenemiseen 16 prosentilla (81).

Eslovaco

Spoločnou črtou tohto prístupu je často to, že je založený na dialógu medzi rozličnými zúčastnenými stranami, napríklad políciou, licenčnými úradmi, majiteľmi klubov a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí majú spolupracovať pri určovaní miestnych potrieb a možných riešení.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo