Preguntar a Google

Usted buscó: vaikutustenarvioinnilla (Finés - Eslovaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Finés

Eslovaco

Información

Finés

arvioinnin ja vaikutustenarvioinnin asiantuntijat;

Eslovaco

odborníci na hodnotenie a posudzovanie vplyvu;

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

julkisten ja yksityisten elinten tekemät laadulliset ja määrälliset arvioinnit ja vaikutustenarvioinnit;

Eslovaco

kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenia a posúdenia vplyvu vykonané verejnými a súkromnými subjektmi;

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Ennen tavanomaisen uudelleentarkastelumenettelyn käynnistämistä tarvitaan kuitenkin enemmän aikaa vaikutustenarvioinnin saattamiseksi päätökseen.

Eslovaco

Na dokončenie posúdenia vplyvu predtým, než sa spustí riadny revízny postup, však treba viac času.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Vaikutustenarvioinnin ja Euroopan tason lisäarvon osasto

Eslovaco

riaditeľstvo pre posudzovanie vplyvu a európskej pridanej hodnoty

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

Kukin luokka viittaa siten tiettyyn erilliseen ympäristöjalanjäljen vaikutustenarvioinnin malliin.

Eslovaco

Každá kategória teda predstavuje určitý samostatný model posúdenia vplyvov environmentálnej stopy.

Última actualización: 2014-11-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

näyttö aikaisemmista ympäristöä ja terveyttä koskevista vaikutustenarvioinneista, jotka liittyvät mahdollisiin dispergointiaineina käytettäviin kemikaaleihin.

Eslovaco

dôkazy o predošlých posúdeniach vplyvu chemických látok, ktoré sa v prípade potreby použijú ako dispergátory, na životné prostredie a zdravie.

Última actualización: 2014-11-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

ennakkoarvioinnit/vaikutustenarvioinnit

Eslovaco

hodnotenia ex ante/posudzovania vplyvov,

Última actualización: 2014-11-05
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

) Erityiskertomus nro 3/2010: Tukevatko vaikutustenarvioinnit päätöksentekoa EU:n

Eslovaco

) Oznámenie Komisie so zreteľom na vytvorenie európskeho priestoru námornej dopravy bez prekážok [KOM(2009) 10 v konečnom znení].

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

-tekemälläyhteenvedonkaikistalainsäädäntöaloitteista (olemassa olevanlainsäädännön arviointi mukaanlukien), joistase aikootehdä vaikutustenarvioinnin; vaikutusten-arvioinnintekemättäjättäminen olisi perusteltava asianmukaisesti

Eslovaco

– poskytnutímprehľaduvšetkýchlegislatívnychiniciatív (vrátane revízií existujúcejlegislatívy), pri ktorých sa plánuje vykonať hodnotenie vplyvu. V prípadoch nevykonania hodnotenia vplyvu by sa toto rozhodnutie malo primerane zdôvodniť,

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

17Euroopan komissio, komission tiedonanto vaikutustenarvioinnista,

Eslovaco

17Európska komisia, Oznámenie o Á hodnotení vplyvu, KOM(2002)Á276

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

20Euroopan komissio, komission tiedonanto vaikutustenarvioinnista,

Eslovaco

20Európska komisia, Oznámenie o Á hodnotení vplyvu, KOM(2002)Á276 v konečnom znení z 2.6.2002, bod 1.2: Hodnotenie vplyvu je proces systematickej analýzy pravdepodobného vplyvu intervencie vykonávaný verejnými orgánmi.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

47Toimielinten välinen sopimus vaikutustenarvioinnin yhteisestä lähestymistavasta (14901/05 JUR, hyväksytty 29.11.2005), 12 kohta.

Eslovaco

47 Medziinštitucionálna dohoda o Á spoločnom prístupe k hodnoteniu vplyvu (14901/05 JUR prijatá 29.11.2005), bod 12.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

87.Komissioontyytyväinentilintarkas-tustuomioistuimenhavainnosta,jonka mukaan vaikutustenarvioinnit ovattuke-neet päätöksentekoa EU:n toimielimissä erityisesti viime vuosina.

Eslovaco

87.Komisia víta zistenie Dvora audítorov, že PVboloúčinnévpodporovaníprocesu rozhodovania vrámciinštitúcií EÚ, najmä v poslednýchrokoch.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

Ajantasaistetusta vaikutustenarvioinnista peräisin olevattaulukon 2tiedot ovat siis uusintasaatavissa olevaatietoajasovel-tuvat kunkinjäsenvaltion koko sokerialan kannattavuuden arviointiin.

Eslovaco

Preto sú údaje v tabuľke 2 aktualizovaného posúdenia vplyvu najnovšími dostupnými údajmi,ktorésúvhodné na účelyodhaduziskovosticeléhosektora cukru v každom členskomštáte.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

ESIMERKKEJÄ ”HYVÄSTÄ KÄYTÄNNÖSTÄ”: VAIKUTUSTENARVIOINNEISTA KESKUSTELLAAN NEUVOSTON TYÖRYHMISSÄ

Eslovaco

PRÍKLADY OSVEDČENEJ PRAXE TÝKAJÚCE SA DISKUSIE O³HODNOTENÍ VPLYVU V PRACOVNEJ SKUPINE RADY

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

Ennen kuin lainsäädännön vaikutustenarvioinnistavastaava Espanjanuusi virasto aloittaa toimintansa,vaikutustenarvioinnit tehdään muissa jäsenvaltioissasovellettavien suuntaviivojen mukaisesti.

Eslovaco

V ·panielskusa hodnotenia dosahu vykonávali nazáklade pokynov pre hodnotenia pouÏívan˘ch vin˘chãlensk˘ch ‰tátoch e‰te pred zaãiatkom fungovanianovej agentúry, ktorá má na starosti hodnotenieregulaãného dosahu.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

Erityiskertomus nro 3/2010 – Tukevatko vaikutustenarvioinnit päätöksentekoa EU:n toimielimissä?

Eslovaco

Osobitná správa č. 3/2010 – Hodnotenia vplyvu inštitúcií EÚ: podporujú proces rozhodovania?

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

Euroopan komissio ja AK ovat sopineet yhteistyöstä tiettyjen, paikallis- ja alueviranomaisia koskevien ehdotusten vaikutustenarvioinneissa.

Eslovaco

Európska komisia a VR sa dohodli na spolupráci pri hodnotení vplyvu niektorých návrhov na miestne a regionálne orgány.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

Haluan kiittää Teitä toimittamistanne alustavista huomautuksista ”Tukevatko vaikutustenarvioinnit päätöksentekoa EU:ntoimielimissä?”.

Eslovaco

Vážený pán predseda, dovoľte mi, aby som Vám poďakoval za zaslanie textu predbežných pripomienok „Hodnotenia vplyvuinštitúcií EÚ: podporujú procesrozhodovania?“.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

KANSALLISET VAIKUTUSTENARVIOINNIT KOMISSION EHDOTUKSISTA KANSAINVÄLINEN ”HYVÄ KÄYTÄNTÖ”

Eslovaco

NÁRODNÉ HODNOTENIA VPLYVU NÁVRHOV KOMISIE³³MEDZINÁRODNÝ OSVEDČENÝ POSTUP

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo