Preguntar a Google

Usted buscó: vapaaehtoisjärjestöissä (Finés - Eslovaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Finés

Eslovaco

Información

Finés

Miten voidaan kehittää toimintoja, joissa ikääntyneet toimivat vapaaehtoisjärjestöissä ja yhteisötaloudessa?

Eslovaco

Ako rozvíjať činnosti zamestnávaním „seniorov“ vo verejnom sektore združení a sociálnej ekonómie?

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Maahanmuuttajat ja kantaväestö ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja yhteiskunnan kanssa myös vapaaehtoisjärjestöissä, uskonnollisissa yhteisöissä ja politiikassa.

Eslovaco

Komisia vo svojom oznámení o prisťahovaleckej politike Spoločenstva z novembra definovala občianske občianstvo ako to, ktoré zaručuje určité najdôležitejšie práva a povinnosti pre prisťahovalcov, ktoré by nadobúdali postupne za obdobie niekoľkých rokov.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Tällainen tavoite voi olla esimerkiksi uhrien suojelu sukupuoleen liittyvältä väkivallalta (esimerkiksi vain toiselle sukupuolelle tarkoitetut turvakodit), yksityisyys- ja säädyllisyyssyyt (esimerkiksi henkilön tarjotessa majoitusta omassa kodissaan), sukupuolten tasa-arvon edistäminen taikka miesten tai naisten etujen ajaminen (esimerkiksi jäsenyys vain toiselle sukupuolelle tarkoitetuissa vapaaehtoisjärjestöissä), yhdistymisvapaus (esimerkiksi jäsenyys vain toiselle sukupuolelle tarkoitetuissa yksityisissä kerhoissa) ja urheilutoiminnan järjestäminen (esimerkiksi vain toiselle sukupuolelle tarkoitetut urheilutapahtumat).

Eslovaco

Legitímnym cieľom môže byť napríklad ochrana obetí sexuálneho násilia (v prípadoch ako je zriaďovanie útulkov výhradne pre mužov alebo pre ženy), dôvody súkromia a slušnosti (v prípadoch, keď ubytovanie poskytuje osoba v časti svoje domácnosti), podpora rovnosti pohlaví alebo záujmov mužov alebo žien (napríklad dobrovoľné organizácie výhradne pre mužov alebo pre ženy), sloboda združovania (v prípade členstva v súkromných kluboch výhradne pre mužov alebo pre ženy) a organizovanie športových podujatí (napríklad športové podujatia výhradne pre mužov alebo pre ženy).

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Esimerkkeinä yksityisistä ei-kaupallisista yhteisöistä kiertokirjeessä mainitaan yhdistykset, säätiöt ja lautakunnat, valtiosta riippumattomat organisaatiot, amatööriurheiluseurat, vapaaehtoisjärjestöt, verotuksessa voittoa tavoittelemattomiksi yhteisöiksi katsotut yhteisöt sekä katoliseen kirkkoon ja muihin uskontokuntiin kuuluvat kirkolliset yhteisöt.

Eslovaco

Medzi súkromné nekomerčné orgány uvedené v obežníku patria: združenia, nadácie, výbory, mimovládne organizácie, amatérske športové kluby, organizácie dobrovoľnej služby, orgány klasifikované na daňové účely ako neziskové organizácie („ONLUS“) a cirkevné orgány, ktoré patria ku katolíckej cirkvi a iným náboženským skupinám.

Última actualización: 2014-11-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

toimenpiteet, joilla edistetään mielekkäitä yhteyksiä ja rakentavaa vuoropuhelua kyseisten henkilöiden ja vastaanottavan yhteiskunnan välillä sekä keskeisten toimijoiden, kuten kansalaisten, paikallisviranomaisten, pakolaisjärjestöjen, vapaaehtoisjärjestöjen, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista;

Eslovaco

akcie na podporu zmysluplných kontaktov a konštruktívneho dialógu medzi týmito osobami a spoločnosťou, ktorá ich prijala, vrátane akcií podporujúcich účasť kľúčových partnerov, ako sú široká verejnosť, miestne orgány, združenia utečencov, skupiny dobrovoľníkov, sociálni partneri a občianska spoločnosť vo všeobecnosti;

Última actualización: 2014-10-20
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

tuetaan tutkimuksia, tiedon levitystä ja vaihtoa parhaista käytänteistä ja kaikista muista turvapaikkapolitiikkojen näkökohdista, myös huipputeknologian käytöstä ja keskeisten toimijoiden, kuten paikallis- ja alueviranomaisten, pakolaisjärjestöjen ja vapaaehtoisjärjestöjen välisestä yhteistyöstä kansallisella tasolla;

Eslovaco

podporu štúdií, šírenia a výmeny informácií o najlepších postupoch a všetkých ďalších aspektoch azylovej politiky vrátane využívania najmodernejšej techniky, ako aj o spolupráci kľúčových partnerov na vnútroštátnej úrovni, ako napríklad miestnych a regionálnych orgánov, utečeneckých združení a skupín dobrovoľníkov;

Última actualización: 2014-10-20
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Aluehallinto, vapaaehtoisjärjestöt, valtion koulut ja paikallinen kirkkovaltuusto ovat järjestäneet konferenssin ja työpajoja nuorten kanssa.

Eslovaco

Tento prístup znamená tvorivé a flexibilné riešenia, ako napríklad večerné konzultácie pre pracovníkov, služby starostlivosti o deti pre rodičov a pokrytie dopravných nákladov pre osoby v núdzi.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Euroopasta voidaan tehdä entistäkin demokraattisempi Euroopan parlamentin asemaa vahvistamalla, aitoja eurooppalaisia puolueita luomalla sekä parantamalla tavallisten kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa EU:n päätöksentekoon valtiosta riippumattomien järjestöjen ja muiden vapaaehtoisjärjestöjen kautta.

Eslovaco

Európa potrebuje ešte viac demokracie tým, že Parlament bude hrať dôležitejšiu úlohu a tým, že vzniknú skutočne európske politické strany a bežní občania získajú silnejší hlas pri tvorbe politiky EÚ prostredníctvom mimovládnych organizácií alebo iných dobrovoľných združení.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Italian verenluovuttajien vapaaehtoisjärjestö (AVIS) on jo kymmenen vuoden ajan toteuttanut kampanjoita, joilla pyritään edistämään maahanmuuttajien osallistumista verenluovutukseen, mikä lisää suuren yleisön arvostusta maahanmuuttajien panosta kohtaan ja luo tilaisuuksia kulttuurienväliseen vuoropuheluun.

Eslovaco

Dobrovoľné združenie pre darovanie krvi v Taliansku (AVIS) desať rokov uskutočňovalo cielené kampane na zvýšenie účasti prisťahovalcov na darovaní krvi a tým prispievali k zvýšeniu uznania verejnosti za príspevok prisťahovalcov a podpore príležitostí na medzikultúrny dialóg.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Kansalaisjärjestö on kuitenkinhyvä yhteisnimitys järjestöille, joita yleensä voidaan kuvata seuraavasti:•Kansalaisjärjestöt ovat voittoa tavoittelemattomia järjestöjä (niillä voi ollapalkattuja työntekijöitä ja omaa varainhankintaa, mutta ne eivät jaa voittoajäsenilleen).•Kansalaisjärjestöt ovat vapaaehtoisjärjestöjä.•Kansalaisjärjestöillä on oltava jonkinasteinen virallinen asema (kutensäännöt tai muu niiden toimintaa ohjaava asiakirja, josta käy ilmi järjestöntoimintatavoite ja toiminta-ala).

Eslovaco

„MVO“ je však užitočná skratka, ktoráodkazuje na množstvo organizácií majúcich zvyčajne tieto spoločnévlastnosti:•MVO sa nezakladajú na vytváranie zisku (aj keď môžu mať platenýchzamestnancov a angažovať sa v činnostiach tvoriacich zisk,nerozdeľujú zisky členom);•MVO sú dobrovoľné;•MVO musia mať určitý stupeň formálnej alebo inštitucionálnejexistencie (napr. stanovy alebo iný riadiaci dokument stanovujúci ichposlanie, ciele a rozsah činnosti).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Kumppanuusperiaatteen mukaisesti koollekutsujat rahoittavat valtiosta riippumattomien järjestöjen ja vapaaehtoisjärjestöjen osallistumisen vastineeksi näiden asiantuntemuksesta ja yhteyksistä.

Eslovaco

V rámci partnerského prístupu organizátori financujú účasť MVO a dobrovoľníckych organizácií pri výmene ich skúseností a kontaktov.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Kumppanuusperiaatteen mukaisesti koollekutsujat rahoittavat valtiosta riippumattomien järjestöjen ja vapaaehtoisjärjestöjen osallistumisen vastineeksi näiden asiantuntemuksesta ja yhteyksistä.

Eslovaco

Z posledného hodnotenia vyplynulo, že prisťahovalecké združenia v značnej miere využívali materiálnu a vecnú podporu, pretože nedokážu vytvárať dostatok zdrojov na organizáciu svojich aktivít a zamerať sa na fínsku verejnosť.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Myös muissa maissa on osin ammattilaispohjalta toimivia vapaaehtoisjärjestöjä, jotka ajavat liikenneonnettomuuksien uhrien asiaa ja tarjoavat psykologista tukea.

Eslovaco

Aj v ostatných štátoch existujú poloprofesionálne dobrovoľnícke organizácie, ktoré zastupujú záujmy obetí dopravných nehôd a poskytujú im psychologickú podporu.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

NT2 vapaaehtoisjärjestö

Eslovaco

RTsociálny dialóg (4426)

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Näihin kuuluvat ministeriöiden edustaja ja vaaleilla valitut paikalliset edustajat sekä liike-elämän, ammattijärjestöjen, naisten, hyväntekeväisyys- ja vapaaehtoisjärjestöjen edustajat sekä ympäristöjärjestöt, vaikka tiedänkin, että jotkut hallitusten edustajat voivat nyrpistellä tälle nenäänsä.”

Eslovaco

Patria medzi nich zástupcovia ministerstiev a zvolení miestni zástupcovia, a zástupcovia obchodného sveta, odborových zväzov, žien, charitatívnych a dobrovoľníckych organizácií, a environmentálne združenia, hoci viem, že niektorí zástupcovia vlády môžu nad všetkým týmto ohŕňať nosom.“

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Näistä jälkimmäiseen osallistuu vapaaehtoisjärjestöjä, jotka menevät hallinnon vaatimuksia pidemmälle vastatessaan kansalaisten tarpeisiin. ”Täl-laisessa yhteistyössä voidaan määritellä asia, diagnosoida ongelma, hyväksyä toimintasuunnitelma ja toteuttaa toimet”, hän totesi ja lisäsi, ettei suurin ongelma ole rahantarve vaan ihmisluonne: ”Ihmiset on saatava ymmärtämään, ettei vallan jakaminen ole uhka.”

Eslovaco

Podľa Beaupuyho názoru je správa najlepšia vtedy, keď zahŕňa ako inštitucionálnu správu, ktorá je povinná, tak aj správu založenú na partnerstve, vrátane dobrovoľných organizácií, ktoré idú svojou odpoveďou na potreby občanov za požiadavky správy.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Osallistujat korostivat, että kolmannen sektorin ja vapaaehtoisjärjestöjen mahdollisuuksia toimia yhteyskana-

Eslovaco

Účastníci zdôraznili, že je potrebné lepšie využiť potenciál „styčnej plochy“, ktorý predstavuje tretí sektor

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Poliittisten päättäjien tulisi hankkia aktiivisesti tietoa eri yhteisöjä edustavilta ja vapaaehtoisjärjestöiltä, joilla on suorat yhteydet eri ryhmiin.

Eslovaco

Tvorcovia politiky majú byť proaktívni v dožadovaní sa informácií od dobrovoľných a obecných organizácií, ktoré majú priamy kontakt s konkrétnymi skupinami.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Ryhmään kuuluu kunnan, eri yhteisöjen ja uskontojen ja korkeakoulumaailman sekä vapaaehtoisjärjestöjen johtavia edustajia.

Eslovaco

Vydavateľ novín sa podieľa na pravidelných diskusiách s cieľom dospieť k väčšiemu porozumeniu medzi médiami a komunitnými skupinami.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Southamptonin kaupunki järjesti vuonna 2003 pakolaisille yksipäiväisen perehdyttämiskurssin, jonka puitteissa tutustuttiin kaupungin eri virastoihin ja muihin lakisääteisiin viranomaisiin sekä vapaaehtoisjärjestöihin.

Eslovaco

Prijatiu zákona o prisťahovalectve v Nemecku v roku predchádzalo množstvo pilotných projektov prípravných kurzov.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo