Usted buscó: vastavuoroisuusperiaatteeseen (Finés - Esloveno)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Finés

Esloveno

Información

Finés

yhteisön lainsäädäntö- ja täytäntöönpanoelimille on annettava sama toimintavapaus, sillä muutoin wto:n sääntöjen soveltaminen saattaa johtaa epätasapainoon, vaikka se perustuu vastavuoroisuusperiaatteeseen ja keskinäisten etujen periaatteeseen.

Esloveno

isto svobodo je treba pustiti zakonodajnim in izvr�ilnim organom skupnosti, da ne bi to privedlo do neravnovesja pri uporabi pravil sto, zlasti ker ta temelji na načelu vzajemnosti in obojestranskih koristi.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

(3) sopimusta olisi aiheellista soveltaa väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2003 vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen, kunnes sen virallisen tekemisen edellyttämät asiaankuuluvat menettelyt saadaan päätökseen,

Esloveno

(3) primerno je sporazum uporabljati začasno od 1. januarja 2003 do dokončanja postopkov, potrebnih za njegovo uradno sklenitev, na podlagi vzajemnosti.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

(3) sopimusta olisi aiheellista soveltaa väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2003 vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen, kunnes sen virallisen tekemisen edellyttämät asiaankuuluvat menettelyt saadaan päätökseen.

Esloveno

(3) sporazum je treba začasno uporabljati od 1. januarja 2003 do dokončanja postopkov, potrebnih za njegovo uradno sklenitev, na podlagi vzajemnosti.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

(3) sopimusta olisi aiheellista soveltaa väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2005 vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen, kunnes asiaan kuuluvat, sopimuksen lopullista tekemistä koskevat menettelyt saadaan päätökseen,

Esloveno

(3) primerno je, da se ta sporazum uporablja začasno od 1. januarja 2005 do dokončanja ustreznih postopkov za njegovo sklenitev in pod pogojem vzajemnosti –

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

(4) jotta molemmat osapuolet voisivat hyötyä sopimuksesta heti, kun asiaan kuuluvat ilmoitukset on tehty maailman kauppajärjestölle, tätä sopimusta on aiheellista soveltaa väliaikaisesti 1 päivästä joulukuuta 2001, kunnes asianomaiset menettelyt sopimuksen muodolliseksi tekemiseksi on saatettu päätökseen ja vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen,

Esloveno

(4) da bi obema pogodbenicama omogočili koristi iz tega sporazuma takoj po ustreznih uradnih obvestilih svetovni trgovinski organizaciji, je primerno ta sporazum na podlagi vzajemnosti uporabljati začasno, od 1. decembra 2001 do dokončanja ustreznih postopkov za njegovo uradno sklenitev –

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

(4) sopimusta olisi aiheellista soveltaa väliaikaisesti 1 päivästä maaliskuuta 2001 vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen, kunnes sen virallisen tekemisen edellyttämät asiaan kuuluvat menettelyt saatetaan päätökseen,

Esloveno

(4) ustrezno je, da se ta sporazum začasno uporablja od 1. marca 2001 do dokončanja ustreznih postopkov za njegovo formalno sklenitev na podlagi vzajemnosti —

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

(4) sopimusta olisi aiheellista soveltaa väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2001 alkaen vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen, kunnes sopimuksen virallisen tekemisen edellyttämät asiaan kuuluvat menettelyt saadaan päätökseen,

Esloveno

(4) ustrezno je, da se ta sporazum začasno uporablja od 1. januarja 2001 do dokončanja ustreznih postopkov za njegovo formalno sklenitev, ob upoštevanju vzajemnosti.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

(4) sopimusta olisi aiheellista soveltaa väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2002 vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen, kunnes sen virallisen tekemisen edellyttämät asiaan kuuluvat menettelyt on saatettu päätökseen,

Esloveno

(4) primerno je, da se sporazum začasno uporablja od 1. januarja 2002 do dokončanja postopkov, potrebnih za njegovo uradno sklenitev, na podlagi vzajemnosti –

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

(5) jos euroopan unionissa tai yhdessä tai useammassa sen jäsenvaltioista otetaan käyttöön lentomatkustajien tietojärjestelmä, jossa edellytetään lentoyhtiöiden antavan viranomaisille pääsyn sellaisten matkustajien pnr-tietoihin, joiden matkaan sisältyy lento euroopan unioniin tai euroopan unionista, dhs:n on mahdollisuuksien mukaan ja vastavuoroisuusperiaatetta tarkasti noudattaen aktiivisesti rohkaistava toimivaltansa piiriin kuuluvia lentoyhtiöitä yhteistyöhön.

Esloveno

(5) v primeru, da bi se v evropski uniji ali v eni ali več državah članicah začel izvajati potniški informacijski sistem, ki bi od letalskih prevoznikov zahteval, da pristojnim organom omogočijo dostop do podatkov iz pnr za osebe, katerih načrt potovanja vključuje let v evropsko unijo ali iz nje, dhs v mejah izvedljivega in dosledno na podlagi vzajemnosti, dejavno spodbuja sodelovanje letalskih družb v svoji pristojnosti.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

1.4 yhteisön tasolla kyseinen lähestymistapa täsmentyi maaliskuussa 2002 barcelonassa pidetyn eurooppa-neuvoston kokouksen yhteydessä järjestetyssä yleisten asioiden neuvoston kokouksessa, jossa valmistauduttiin monterreyssa pidettyyn kehitysavun rahoitusta koskevaan kansainväliseen konferenssiin. kokouksessa todettiin, että euroopan unioni panee täytäntöön dac:n suosituksen vähiten kehittyneille maille annettavan avun sidonnaisuuden purkamisesta ja jatkaa samalla eu:n ja akt-maiden välillä sovellettavan hintaetuusjärjestelmän soveltamista. neuvoston ja myöhemmin parlamentin kannanotoissa (mietintö komission tiedonannosta neuvostolle ja euroopan parlamentille aiheesta "sidonnaisuuksien purkaminen: kehitysavun tehokkuuden parantaminen", com(2002) 639 — 2002/2284 ini [a5-0190/2003]) tuetaan sidonnaisuuden purkamista kolmen edellytyksen pohjalta: alueellinen ja alueidenvälinen integraatio, instituutioiden ja edunsaajamaiden toimintaedellytysten kehittäminen sekä avunantaja-ja edunsaajamaiden välisen kilpailun vääristymisen estäminen. näihin voidaan lisätä vastavuoroisuusperiaate sekä yhteistyö kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Esloveno

1.4 v skupnosti je bil ta pristop sprejet na svetu za splošne zadeve, ki je marca 2002 potekal vzporedno z evropskim svetom v barceloni v pripravi na mednarodno konferenco o financiranju za razvoj v monterreyu. ugotovljeno je bilo, da bo evropska unija uresničila priporočilo odbora za razvojno pomoč o sprostitvi nevezane razvojne pomoči za najmanj razvite države, hkrati pa bo ohranila trenutni sistem cenovnih ugodnosti na podlagi eu-akp. svet in posledično evropski parlament (poročilo o sporočilu komisije svetu in evropskemu parlamentu o odpravi vezane pomoči: za učinkovitejšo pomoč kom(2002) 639 končna verzija — 2002/2284 (ini) a5-0190/2003) podpirata odpravo vezane pomoči, če so izpolnjeni trije pogoji: regionalno in medregionalno povezovanje, vzpostavljanje institucij in izgradnja zmogljivosti v državah prejemnicah pomoči in izogibanje izkrivljanju konkurence med državo donatorko in državami prejemnicami. k temu je treba dodati načeli vzajemnosti in sodelovanja z mednarodnimi organizacijami.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Finés

3. olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne olevan yhtä mieltä edellä olevasta. jos hallituksenne hyväksyy edellä olevan, tämä kirje sekä teidän hyväksymiskirjeenne muodostavat kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen, joka tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä tarkoitusta varten tarvittavien oikeudellisten menettelyjensä päätökseen saattamisesta. siihen saakka sitä sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2005 vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen.

Esloveno

3. hvaležen bi bil, če bi lahko vaša vlada dala soglasje k zgornjemu besedilu. v tem primeru bi to pismo, skupaj z vašim pisnim soglasjem, sestavljalo sporazum v obliki izmenjave pisem, ki bi stopil v veljavo prvi dan meseca, ki sledi dnevu, ko sta obe strani uradno obvestili ena drugo, da so bili zaključeni potrebni notranji pravni postopki. do takrat naj bi se začasno uporabljal od 1. januarja 2005 pod pogojem vzajemnosti.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

4. jäsenvaltio voi soveltaa vastavuoroisuusperiaatetta 2 kohtaa soveltavaan toiseen jäsenvaltioon.

Esloveno

4. vsaka država članica lahko uporabi načelo vzajemnosti v zvezi z državo članico, ki uporabi odstavek 2.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

4. olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne hyväksyvän edellä esitetyn. jos hallituksenne hyväksyy edellä esitetyn, tämä kirjeenvaihtona tehty sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä varten tarvittavien oikeudellisten menettelyjen päätökseen saattamisesta. siihen saakka sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2006 vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen.

Esloveno

3. Če bi republika belorusija postala članica svetovne trgovinske organizacije (sto) pred datumom izteka sporazuma, veljajo od dne pristopa republike belorusije k sto sporazumi in pravila sto.4. hvaležen bi vam bil, če bi potrdili, da se vaša vlada strinja z navedenim. v tem primeru ta sporazum v obliki izmenjave pisem začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi dnevu, ko sta se pogodbenici medsebojno obvestili, da so bili zaključeni za to potrebni pravni postopki. do takrat se začasno uporablja od 1. januarja 2006 pod pogojem vzajemnosti."

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Finés

4. olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne hyväksyvän edellä esitetyn. jos hallituksenne hyväksyy edellä esitetyn, tämä kirjeenvaihtona tehty sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä varten tarvittavien oikeudellisten menettelyjen päätökseen saattamisesta. siihen saakka sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2005 vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen.

Esloveno

4. hvaležen bi vam bil, če bi potrdili, da se vaša vlada strinja z zgoraj navedenim. v tem primeru ta sporazum v obliki izmenjave pisem začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi dnevu, ko pogodbenici druga drugo uradno obvestita, da so bili zaključeni ustrezni pravni postopki. od 1. januarja 2005 do zaključka teh postopkov se pod pogojem vzajemnosti sporazum začasno uporablja.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

4. olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne hyväksyvän edellä esitetyn. jos hallituksenne hyväksyy edellä esitetyn, tämä kirjeenvaihtona tehty sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä varten tarvittavien oikeudellisten menettelyjen päätökseen saattamisesta. siihen saakka sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2005 vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen.

Esloveno

4. hvaležen bi vam bil, če bi potrdili, da se vaša vlada strinja z zgoraj navedenim. v tem primeru ta sporazum v obliki izmenjave pisem začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi dnevu, ko pogodbenici druga drugo uradno obvestita, da so bili zaključeni ustrezni pravni postopki. od 1. januarja 2005 do zaključka teh postopkov se pod pogojem vzajemnosti sporazum začasno uporablja.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

edellä 1 artiklassa tarkoitettua kirjeenvaihtona tehtyä sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2005 vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen, kunnes sen tekemistä koskevat menettelyt saadaan päätökseen.

Esloveno

pod pogojem vzajemnosti se sporazum v obliki izmenjave pisem iz člena 1 začasno uporablja od 1. januarja 2005, dokler ne bodo zaključeni postopki za njegovo sklenitev.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

edellä 1 artiklassa tarkoitettua sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä maaliskuuta 2001 vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen, kunnes sen tekemistä koskevat menettelyt saatetaan päätökseen.

Esloveno

ob pogoju vzajemnosti se sporazum iz člena 1 začasno uporablja od 1. marca 2001 do dokončanja postopkov, potrebnih za njegovo sklenitev.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

edellä 1 artiklassa tarkoitettua sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2001 vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen, kunnes sen tekemistä koskevat menettelyt saadaan päätökseen.

Esloveno

ob upoštevanju vzajemnosti se sporazum iz člena 1 začasno uporablja od 1. januarja 2001 do dokončanja postopkov, potrebnih za njegovo sklenitev.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

edellä 1 artiklassa tarkoitettua sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2003 vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen, kunnes sen tekemistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen.

Esloveno

ob upoštevanju vzajemnosti se sporazum iz člena 1 začasno uporablja od 1. januarja 2003 do končanja postopkov za uradno sklenitev sporazuma.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2002 vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen, kunnes sen tekemistä koskevat menettelyt on saatettu päätökseen.

Esloveno

na podlagi vzajemnosti se sporazum začasno uporablja od 1. januarja 2002 do dokončanja postopkov, potrebnih za njegovo sklenitev.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo