Usted buscó: uudelleenmittaus (Finés - Francés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Finés

Francés

Información

Finés

uudelleenmittaus

Francés

contrôle des mesures

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

sjoidenkin alusten osalta: kapasiteetin uudelleenmittaus puutteellista

Francés

spour certains navires: remesurage de la capacité incomplet.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

djoidenkin alusten osalta: kapasiteetin uudelleenmittaus puutteellista, omistajaa ja rakennuspaikkaa koskevat tiedot puutteelliset

Francés

dpour certains navires: remesurage de la capacité incomplet; informations sur l'armateur et le lieu de construction incomplètes.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

nljoidenkin alusten osalta: kapasiteetin uudelleenmittaus puutteellista, omistajaa ja rakennuspaikkaa koskevat tiedot puutteelliset

Francés

nlpour certains navires: remesurage de la capacité incomplet; informations sur l'armateur et le lieu de construction incomplètes.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

ejoidenkin alusten osalta: ei mainintaa pyydyksistä, kapasiteetin uudelleenmittaus puutteellista, omistajaa ja rakennuspaikkaa koskevat tiedot puutteelliset

Francés

epour certains navires: pas d'indication de l'engin de pêche; remesurage de la capacité incomplet; informations sur l'armateur et le lieu de construction incomplètes.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

fjoidenkin alusten osalta: ei mainintaa pyydyksistä, kapasiteetin uudelleenmittaus puutteellista, omistajaa ja rakennuspaikkaa koskevat tiedot puutteelliset

Francés

fpour certains navires: pas d'indication de l'engin de pêche; remesurage de la capacité incomplet; informations sur l'armateur et le lieu de construction incomplètes.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

dkuseiden alusten osalta: ei tietoja tehosta eikä iästä, virheellinen laivastonosa, kapasiteetin uudelleenmittaus puutteellista, omistajaa ja rakennuspaikkaa koskevat tiedot puutteelliset

Francés

dkpour de nombreux navires: pas d'indication de la puissance ou de l'âge; segmentation erronée; remesurage de la capacité incomplet; informations sur l'armateur et le lieu de construction incomplètes.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

(5) olisi säädettävä, että jos aluksen päällikkö asettaa mittauksen kyseenalaiseksi tarkastuksen yhteydessä, tulee toimenpiteenä olla uudelleenmittaus, joka on lopullinen.

Francés

(5) lorsque le capitaine d'un navire conteste le résultat d'une mesure dans le cadre d'une inspection, il convient de procéder à une nouvelle mesure, qui est la mesure finale.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

suurimmalta kokonaispituudeltaan 15-metristen mutta luotiviivojen väliseltä pituudeltaan alle 24-metristen alusten uudelleenmittaus lontoon yleissopimuksen määräysten mukaisesti tehdään asteittain liitteen iii aikataulun mukaisesti.

Francés

le remesurage effectif des navires de 15 mètres hors tout à 24 mètres entre perpendiculaires selon les dispositions de la convention de londres est progressivement exécuté conformément à l'échéancier de l'annexe iii.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

puseiden alusten osalta: ei mainintaa iästä, pituudesta eikä pyydyksistä, kapasiteetin uudelleenmittaus puutteellista, omistajaa ja rakennuspaikkaa koskevat tiedot puutteelliset, tietoja ei toimitettu säännöllisesti

Francés

ppour de nombreux navires: pas d'indication de l'âge, de la longueur ou de l'engin de pêche; remesurage de la capacité incomplet; informations sur l'armateur et le lieu de construction incomplètes; pas de transmission régulière des données.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

irltietojen kattava tarkistus on meneillään, sillä irlannin tietokantaa päivitetään parhaillaan vuosien 2001 ja 2002 tietoteknisten ongelmien vuoksi; useiden alusten osalta: kapasiteetin uudelleenmittaus puutteellista, omistajaa ja rakennuspaikkaa koskevat tiedot puutteelliset

Francés

irlrévision complète des données en cours, la base de données irlandaise étant en phase de mise à jour du fait de problèmes de communication électronique en 2001-2002; pour plusieurs navires: remesurage de la capacité incomplet; informations sur l'armateur et le lieu de construction incomplètes.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

3) "Δr(gt-grt)" tai "monivuotisen ohjausohjelman (moo) lopullisten kokonaistavoitteiden tarkistus" tarkoitetaan monivuotisen ohjausohjelman (moo) iv vetoisuutena ilmoitettujen lopullisten kokonaistavoitteiden tarkistusta, joka tehdään asetuksen (ety) n:o 2930/86 mukaisesti suoritetun laivaston bruttovetoisuuden uudelleenmittauksen perusteella;

Francés

3)%quot%Δr(gt-tjb)%quot% ou%quot%ajustement des objectifs globaux finaux du pop%quot%, l'ajustement des objectifs globaux finaux du pop iv, exprimé en termes de tonnage, effectué à la suite du remesurage de la flotte en gt conformément au règlement (cee) n° 2930/86;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Finés

8) "Δ(gt-grt)" tai "laivaston uudelleenmittauksen tulos" tarkoitetaan eroa, joka on 1 päivänä tammikuuta 2003 laivaston vetoisuutena ilmoitetun kokonaiskapasiteetin sekä saman suureen asetuksen (ety) n:o 2930/86 mukaisesti suoritetun laivaston bruttovetoisuuden uudelleenmittauksen jälkeen lasketun arvon välillä;

Francés

8)%quot%Δ(gt-tjb)%quot% ou%quot%résultat du remesurage de la flotte%quot%, la différence entre la capacité totale de la flotte exprimée en termes de tonnage au 1er janvier 2003 et la capacité recalculée après le remesurage de la flotte en gt conformément au règlement (cee) n° 2930/86;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Finés

b) laivaston uudelleenmittauksen (Δr(gt-grt)) perusteella tehty monivuotisen ohjausohjelman (moo) lopullisten kokonaistavoitteiden tarkistus.

Francés

b) de l'ajustement des objectifs globaux finaux du pop consécutif au remesurage de la flotte [Δr(gt-tjb)].

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

ii) laivaston uudelleenmittauksen (Δr(gt-grt)) perusteella tehty monivuotisen ohjausohjelman (moo) lopullisten kokonaistavoitteiden tarkistus.

Francés

ii) l'ajustement des objectifs globaux finaux du pop effectué consécutivement au remesurage de la flotte [Δr(gt-tjb].

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

jatkoaika 18 päivän heinäkuuta 1994 aikarajan jälkeen on tarpeen tasan tai yli 15 metriä, mutta alle 24 metriä pitkien alusten uudelleenmittauksen varmistamiseksi sellaisten teknisten vaatimusten vuoksi, joita alusten mittaus vuoden 1969 yleissopimuksen määrittämismenettelyn mukaisesti edellyttää,

Francés

considérant qu'un délai supplémentaire au-delà de la limite du 18 juillet 1994 est nécessaire afin d'assurer le remesurage des navires existants dont la longueur est égale ou supérieure à 15 mètres, mais inférieure à 24 mètres, en raison des exigences techniques qu'implique le mesurage des navires conforme à la méthodologie de la convention de 1969,

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

neuvoston myöntämät uudet määräajat pienten, alle 24-metristen kalastusalusten uudelleenmittauksen varmistamiseksi tulee ottaa käyttöön uudelleenmittaukseen liittyvien kaavojen ja laskelmien asteittaisen ja tasapainoisen toimeenpanon varmistamiseksi; näin ollen on suotavaa vahvistaa vuosittaiset välitavoitteet näiden toimenpiteiden asteittaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi,

Francés

considérant que les nouveaux délais accordés par le conseil pour permettre le remesurage des petits navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 mètres doivent être mis à profit pour mettre en oeuvre de manière graduelle et équilibrée les formules et opérations liées au remesurage; qu'il convient dès lors que des objectifs intermédiaires annuels soient fixés de telle sorte que ces opérations soient accomplies graduellement;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

iuseiden alusten osalta: ei mainintaa iästä, satamakoodista, tehosta eikä pyydyksistä, ei laivastonosaa tai se on virheellinen, kapasiteetin uudelleenmittaus puutteellista, omistajaa ja rakennuspaikkaa koskevat tiedot puutteelliset, tietoja ei toimitettu säännöllisesti

Francés

ipour de nombreux navires: pas d'indication de l'âge, du code de port, de la puissance, de l'engin de pêche; segmentation absente ou erronée; remesurage de la capacité incomplet; informations sur l'armateur et le lieu de construction incomplètes; pas de transmission régulière des données.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

kalastusta ja vesiviljelyä koskevan toimenpideohjelman yhteydessä suunnitelmat mukautettiin uudelleen, otettiin huomioon vuoden 1995 deflaatiovaikutus (1,8 miljoonaa ecua), hyväksyttiin arvio kalataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä toteuttavista aloista, hyväksyttiin joidenkin kalastusalusten uudelleenmittausta koskeva erityistoimi sekä perustettiin ohjelman hallinto.

Francés

s'agissant du po pêche et aquaculture, il a donné lieu à une reprogrammation, à l'incorporation du déflateur 1995 (1,8 million d'ecus), à l'approbation d'une analyse des secteurs de la transformation/commercialisation des produits de la pêche, à l'approbation d'une action spécifique visant le remesurage d'un certain nombre de navires de pêche, ainsi qu'à la mise en place d'un gestionnaire du programme.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

ukuseiden alusten osalta: ei mainintaa iästä, satamakoodista, tehosta, pyydyksistä eikä vetoisuudesta, ei laivastonosaa tai se on virheellinen, kapasiteetin uudelleenmittaus puutteellista, omistajaa ja rakennuspaikkaa koskevat tiedot puutteelliset, tietoja ei toimitettu säännöllisesti

Francés

ukpour de nombreux navires: pas d'indication de l'âge, du code de port, de la puissance, de l'engin de pêche, du tonnage; segmentation absente ou erronée; remesurage de la capacité incomplet; informations sur l'armateur et le lieu de construction incomplètes; pas de transmission régulière des données.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo