Preguntar a Google

Usted buscó: formuloijien (Finés - Griego)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Finés

Griego

Información

Finés

Etuyhteydettömien tuojien/formuloijien etu

Griego

Συμφέρον των μη συνδεδεμένων εισαγωγέων/παρασκευαστών

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

AMFEP (entsyymituotteiden valmistajien ja formuloijien yhdistys)

Griego

CEFIC (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βιομηχανίας Χημικών Προϊόντων)

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Lisäksi tuottajien ja tuojien/formuloijien välillä tehtävä ero on johdonmukainen alkuperäisessä tutkimuksessa omaksutun lähestymistavan kanssa.

Griego

Επιπλέον, ο διαχωρισμός μεταξύ παραγωγών και εισαγωγέων/παρασκευαστών αντιστοιχεί στην προσέγγιση που υιοθετήθηκε κατά την αρχική έρευνα.

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Tuojien/formuloijien ei pitäisi saada etua polkumyynnistä, koska se johtaa tasapainon järkkymiseen suhteessa muihin kilpailijoihin, tässä tapauksessa yhteisön tuotannonalaan.

Griego

Επιπλέον, οι εισαγωγείς/παρασκευαστές δεν θα πρέπει να αποκτούν πλεονεκτήματα από την πρακτική ντάμπινγκ, διότι δημιουργείται ανισορροπία έναντι άλλων ανταγωνιστών, ειδικότερα του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Järjestö väitti edelleen, että formuloijien erään yhteisön tuottajan valmistamasta haposta tai suolasta tuottamien standardinmukaisten formuloitujen tuotteiden, jotka eivät ole merkkituotteita, alhaisia hintoja tasapainottavat saman tuottajan myymien vastaavien merkkituotteiden korkeat hinnat.

Griego

Η ένωση αυτή ισχυρίστηκε επίσης ότι οι χαμηλές τιμές των συνήθων «γενικών» σκευασμάτων που λαμβάνονται από παρασκευαστές από οξύ ή άλας παραγόμενο από ένα συγκεκριμένο κοινοτικό παραγωγό, αντισταθμίζονται από τις υψηλές τιμές των αντίστοιχων προϊόντων «με εμπορικό σήμα», τα οποία πωλούνται από τον ίδιο παραγωγό.

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Vaikka sisäisessä jalostusmenettelyssä tapahtuvaa tuontia ei myydäkään yhteisössä, sen hintojen vaikutus tuntuu markkinoilla tuojien/formuloijien toiminnan kautta niiden pyrkiessä vastaamaan niin yhteisön kysyntään kuin vientikysyntäänkin hankkimalla tuotteita mahdollisimman kilpailukykyisin hinnoin.

Griego

Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι οι εισαγωγές υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή δεν πωλούνται μέσα στην Κοινότητα, η επίδραση των τιμών των εν λόγω εισαγωγών γίνεται αισθητή στην αγορά, δεδομένου ότι οι εισαγωγείς/παρασκευαστές επιδιώκουν τον εφοδιασμό τους με τα προϊόντα αυτά στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές, προκειμένου να καλύψουν τη ζήτηση τόσο στην Κοινότητα όσο και στις εξαγωγές.

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Tuottajat, formuloijat, yhteenliittymät tai muut henkilöt voivat hakea pidennystä 4 artiklan 2 kohdassa asetetulle ajalle, jota sovelletaan kyseisessä kohdassa tarkoitettuja tehoaineita sisältävien biosidituotteiden saattamiseen markkinoille, toimittamalla liitteen IV vaatimukset täyttävän täydellisen asiakirja-aineiston kustakin kyseisestä tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmästä jonkin jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 1 päivään maaliskuuta 2006 mennessä.

Griego

Οι παραγωγοί, παρασκευαστές, ενώσεις ή άλλα πρόσωπα δύνανται να ζητούν παράταση της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 για τη διάθεση στην αγορά βιοκτόνων, τα οποία περιέχουν δραστικές ουσίες που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο, υποβάλλοντας στην αρμόδια αρχή ενός από τα κράτη μέλη πλήρη φάκελο για κάθε σχετικό συνδυασμό δραστικής ουσίας και τύπου προϊόντων, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήματος IV, το αργότερο την 1η Μαρτίου 2006.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Lisäksi sen jälkeen, kun toimivaltaiset viranomaiset ja komissio hiljattain luokittelivat tietyt maitohygieniatuotteet biosidituotteiksi direktiivin 98/8/EY liitteessä V määriteltyyn valmisteryhmään 3, on tarkoituksenmukaista sisällyttää liitteeseen II tietyt kyseisissä maitohygieniatuotteissa käytettävät aineet niissä tapauksissa, joissa tuottajat, formuloijat tai yhteenliittymät, jotka eivät katsoneet kyseisten aineiden kuuluvan direktiivin 98/8/EY soveltamisalaan, eivät toimittaneet ilmoituksia ennen asetuksissa (EY) N:o 1896/2000 ja (EY) N:o 1687/2002 asetettuja määräaikoja, mutta ovat toimittaneet ne ennen tämän asetuksen antamista.

Griego

Επιπλέον, μετά την πρόσφατη ταξινόμηση, από τις αρμόδιες αρχές και την Επιτροπή, ορισμένων προϊόντων για την υγιεινή του γάλακτος ως βιοκτόνων τύπου προϊόντων 3, όπως αυτός ορίζεται στο παράρτημα V της οδηγίας 98/8/EΚ, ενδείκνυται να προστεθούν στο παράρτημα II ορισμένες ουσίες που χρησιμοποιούνται στα εν λόγω προϊόντα υγιεινής του γάλακτος και για τις οποίες οι παραγωγοί, παρασκευαστές ή ενώσεις, θεωρώντας ότι δεν καλύπτονται από την οδηγία 98/8/EΚ, δεν υπέβαλαν κοινοποιήσεις πριν από τη λήξη των προθεσμιών που ορίζουν οι κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1896/2000 και (ΕΚ) αριθ. 1687/2002, αλλά το έπραξαν πριν από την έκδοση του παρόντος κανονισμού.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Edellä mainituista syistä katsotaan, että yhteisön tuotannonalalle toimenpiteiden säilyttämisestä aiheutuvat edut olisivat suurempia kuin asianomaisille tuojille/formuloijille mahdollisesti aiheutuvat vähäiset kielteiset vaikutukset.

Griego

Για τους ανωτέρω λόγους, θεωρείται ότι τα οφέλη για τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής από τη διατήρηση των μέτρων θα αντισταθμίσουν με το παραπάνω οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις που θα προκύψουν ενδεχομένως για τους ενδιαφερόμενους εισαγωγείς/παρασκευαστές.

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Joukko sellaisia formuloijia, jotka voimassa olevien toimenpiteiden takia eivät tällä hetkellä tuo Kiinasta peräisin olevaa glyfosaattia, ilmoittivat hankkivansa uudelleen tuotetta Kiinasta, jos toimenpiteiden voimassaolo päättyy.

Griego

Αρκετοί παρασκευαστές που δεν εισάγουν επί του παρόντος γλυφοσικό οξύ καταγωγής ΛΔΚ λόγω των υφιστάμενων μέτρων, δήλωσαν ότι θα αρχίσουν εκ νέου να προμηθεύονται το προϊόν αυτό από τη ΛΔΚ εφόσον καταργηθούν τα μέτρα.

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Katsotaan, että koska näistä tuojista/formuloijista valtaosan toimialaan kuuluu lukuisia muitakin tuotteita kuin glyfosaatti, toimenpiteiden vaikutus niiden liiketoimintaan olisi vähäinen, vaikka toimenpiteet rajoittaisivatkin glyfosaattihapon hintojen laskua.

Griego

Δεδομένου ότι διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των εισαγωγέων/παρασκευαστών ασκούν δραστηριότητες που αφορούν και άλλα προϊόντα πλην του glyphosate, θεωρήθηκε ότι ακόμη και αν τα μέτρα έχουν ως αποτέλεσμα να περιοριστεί η μείωση των τιμών του γλυφοσικού οξέος, οι επιπτώσεις τους επί του συνόλου των συναλλαγών των εν λόγω εταιρειών θα είναι περιορισμένες.

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Koska tutkimus on samalla toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelu, siinä selvitettiin myös voimassaolevien toimenpiteiden vaikutuksia varsinkin käyttäjiin, kuluttajiin ja tuojiin/formuloijiin.

Griego

Δεδομένου επίσης ότι πρόκειται για έρευνα επανεξέτασης ενόψει της λήξεως ισχύος των μέτρων, εξετάστηκαν επίσης οι επιπτώσεις των υφιστάμενων μέτρων, ιδίως για τους χρήστες, τους καταναλωτές και τους εισαγωγούς/παρασκευαστές.

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Käytännössä tämä ei kuitenkaan näyttäisi olevan vakava rajoite, koska useat tuojat/formuloijat ovat onnistuneet direktiivin 91/414/ETY mukaisessa rekisteröinnissä.

Griego

Εντούτοις, τούτο δεν φαίνεται να αποτελεί στην πράξη σοβαρό περιορισμό, δεδομένου ότι αρκετοί εισαγωγείς/παρασκευαστές επέτυχαν την εν λόγω καταγραφή στο πλαίσιο της οδηγίας 91/414/ΕΚ.

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Siitä huolimatta väitettiin, että glyfosaatin rekisteröimiseen tarvittavien tietojen hankkimiseen menee sekä rahaa että aikaa ja että se estää tuojia/formuloijia tuomasta glyfosaattia kolmansista maista.

Griego

Αναφέρθηκε ωστόσο ότι η λήψη των απαραίτητων για την καταγραφή του glyphosate στοιχείων είναι δαπανηρή και χρονοβόρα και δρα αποτρεπτικά για τις εισαγωγές glyphosate των εισαγωγέων/παρασκευαστών, από τρίτες χώρες.

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Tuojat/formuloijat katsovat, että toimenpiteiden lakkauttaminen johtaisi niiden glyfosaatin hintojen laskuun yhteisön markkinoilla, minkä ansiosta ne voisivat kasvattaa markkinaosuuttaan yhteisön tuottajien kustannuksella.

Griego

Οι εισαγωγείς/παρασκευαστές αναμένουν ότι η κατάργηση των μέτρων θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του glyphosate που εισάγουν στην κοινοτική αγορά, γεγονός που θα τους παράσχει τη δυνατότητα να αυξήσουν το μερίδιό τους στην αγορά, σε βάρος των κοινοτικών παραγωγών.

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Tuojien/formuloijien markkinaosuus voisi kasvaa halvemman, Kiinasta peräisin olevan glyfosaatin ansiosta, mutta tällaisen kehityksen taloudellinen vaikutus tuojiin/formuloijiin olisi yhteisön tuotannonalalle aiheutuneisiin tappioihin verrattuna vähäinen, koska hinnan alenemiset olisi siirrettävä asiakkaille.

Griego

Οι εισαγωγείς/παρασκευαστές θα μπορούσαν να αυξήσουν το μερίδιό τους στην αγορά, λόγω της μείωσης των τιμών του glyphosate καταγωγής ΛΔΚ, σε σύγκριση όμως με τη ζημία που θα υποστεί ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής, η προμήθεια σε χαμηλότερο κόστος θα επηρεάσει ελάχιστα από οικονομική άποψη τους εισαγωγείς/παρασκευαστές, δεδομένου ότι θα ήταν υποχρεωμένοι να αποδώσουν τις μειώσεις των τιμών στους πελάτες τους.

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Tässä yhteydessä on huomattava, että glyfosaattisuolan ja -hapon sisäisessä jalostusmenettelyssä tapahtuva tuonti on suorassa kilpailuasemassa yhteisön tuotannonalan samojen tuotteiden kanssa, joita tuojat/formuloijat kysyvät niitä vientimarkkinoilleen toimittaakseen.

Griego

Σχετικά με το θέμα αυτό, θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι οι εισαγωγές γλυφοσικού άλατος και οξέος υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ανταγωνίζονται άμεσα τα αντίστοιχα προϊόντα του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, εφόσον πρόκειται για την κάλυψη της ζήτησης από εισαγωγείς/παρασκευαστές με σκοπό τον εφοδιασμό των εξαγωγικών αγορών.

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Tästä koituva taloudellinen hyöty olisi kuitenkin rajallinen, koska tuojien/formuloijien olisi siirrettävä valtaosa niiden kustannuksissa tapahtuneesta laskusta asiakkaille muiden, myöskin Kiinasta peräisin olevaa glyfosaattia tuovien formuloijien taholta tulevan kilpailun pakottamana.

Griego

Εντούτοις, το οικονομικό όφελος θα ήταν στην περίπτωση αυτή περιορισμένο, δεδομένου ότι οι εισαγωγείς/παρασκευαστές θα εξαναγκάζονταν να αποδώσουν στους πελάτες τους το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης του κόστους λόγω του ανταγωνισμού από άλλους παρασκευαστές που εισάγουν επίσης glyphosate καταγωγής ΛΔΚ.

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Vaikka todentuikin, että formuloijat ostavat hapon ja/tai suolan kyseiseltä yhteisön tuottajalta halvalla, ei silti voitu väittää, että asianomainen yhteisön tuottaja pystyi veloittamaan korkean hinnan formuloiduista tuotteistaan.

Griego

Μολονότι επιβεβαιώθηκε ότι οι παρασκευαστές αγοράζουν το οξύ ή/και το άλας από τον εν λόγω κοινοτικό παραγωγό σε χαμηλές τιμές, δεν θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι ο κοινοτικός παραγωγός ήταν σε θέση να επιτύχει υψηλές τιμές για τα μορφοποιημένα προϊόντα του.

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Yhteisön markkinoilla glyfosaattia myyvät myös tuojat/ formuloijat.

Griego

Το glyphosate πωλείται επίσης στην Κοινότητα από εισαγωγείς/παρασκευαστές.

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo