Preguntar a Google

Usted buscó: avaintoimintakokonaisuuden (Finés - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Finés

Inglés

Información

Finés

Tähän avaintoimintakokonaisuuden sanamuodolla pyritään.

Inglés

That is the meaning of the language of the Key Action.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Avaintoimintakokonaisuuden tavoitteena on kehittää koereaktorin mahdollisen rakentamisen edellyttämää perustaa edelleen.

Inglés

The aim of this Key Action is to further develop the necessary basis for the possible construction of an experimental reactor.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Komitea korostaa tämän avaintoimintakokonaisuuden merkitystä rakennusalalla ja kehottaa antamaan sille sen ansaitseman huomion.

Inglés

The Committee highlights the importance to the construction sector of this key action and urges that this action receive the attention which it deserves.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Lisäksi komitea katsoo tuontienergiasta riippuvuuden olevan kaikkien tavoitteiden saavuttami­sen kannalta avaintoimintakokonaisuuden merkittävin tekijä.

Inglés

Dependence on external sources of energy supply, which we consider the most important component of the key action in terms of achieving its objectives, is not given sufficient consideration.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Avaintoimintakokonaisuuden yhteydessä ei käsitellä kysymyksiä, jotka liittyvät paikalli­sen ja kansainvälisen lentoliikenteen ympäristövaikutusten arviointiin.

Inglés

This key action does not cover matters relating to assessment of the environmental impact of local and international air traffic.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

vahvistaa erityisen avaintoimintakokonaisuuden avulla sosiaalis-taloudellista tietopohjaa euroop­palaisen yhteiskunnan keskeisten ongelmien ratkaisemiseksi

Inglés

to strengthen, through a specific key action, the socio-economic knowledge base for a better understanding of key problems facing European society;

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Lisäksi komitea katsoo tuontienergiasta riippuvuuden olevan kaikkien tavoitteiden saavuttamisen kannalta avaintoimintakokonaisuuden merkittävin tekijä.

Inglés

Dependence on external sources of energy supply, which we consider the most important component of the key action in terms of achieving its objectives, is not given sufficient consideration.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Avaintoimintakokonaisuuden yhteydessä ei käsitellä kysymyksiä, jotka liittyvät paikallisen ja kansainvälisen lentoliikenteen ympäristövaikutusten arviointiin.

Inglés

This key action does not cover matters relating to assessment of the environmental impact of local and international air traffic.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Tähän erityisohjelmaan kuuluvien neljän avaintoimintakokonaisuuden ja kahden horisontaalisen toimenpiteen kautta tutkimuksen käyttöön avautuu jo laaja aihepiirien

Inglés

We know that what mankind will lack in the twenty-first century is water. No particular difficulties are anticipated in connection with energy; if there are any, they will be speedily resolved.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Komissio sisällytti tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja esittelytoiminnan viidettä puiteohjelmaa koskevaan ehdotukseensa avaintoimintakokonaisuuden Merenkulun teknologia.

Inglés

The Commission included in its proposal concerning the 5th Framework Programme of the European Community for Research, Technological Development and Demonstration Activities, the key action "Marine Technologies".

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Finés

Mikäli avaintoimintakokonaisuuden halutaan saavuttavan ongelman ratkaisun keskipitkän aikavälin tavoitteet, tulee käytettävien julkisten ja yksityisten varojen olla yhteensä vähintään 1 miljardia ecua.

Inglés

A "key action", as such, must receive combined overall public and private funding of at least ECU 1,000 million if it is to be able to achieve medium-term problem solving objectives.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Finés

Komitean mielestä TTK:hon liittyvän ongelmanratkaisun avaintoimintakokonaisuuden käsite edistää todennäköisesti laajaa yhteisvaikutusta koheesiovälineiden kanssa integroitujen toimien eri tasoilla.

Inglés

the aim being to boost employment and production at regional level - is likely to foster broad synergies with the instruments for cohesion at the various levels of integrated action.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Esimerkki viidennen TTK-puitcohjelman liikennetutkimusohjelman toisen avaintoimintakokonaisuuden "Kestävä liikkuvuus ja intermodaalisuus" puitteissa toteutetusta liikennetutkimushankkeesla on

Inglés

An example of a transport research project under Key Action 2 'Sustainable Mobility and Intermodality' of the Fifth RTD Framework Programme is:

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Finés

Tämä on välttämätöntä, koska muuten on olemassa vaara, että ainoastaan yhden avaintoimintakokonaisuuden piiriin kuuluvilla hankkeilla ei ole onnistumisen edellyttämää riittävää kriittistä massaa.

Inglés

It is essential that this is done, otherwise there is a danger that projects within only one key action will not have the critical mass for success.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Tähän erityisohjelmaan kuuluvien neljän avaintoimintakokonaisuuden ja kahden horisontaalisen toimenpiteen kautta tutkimuksen käyttöön avautuu jo laaja aihepiirien tarjonta. Tähänkin haluaisin esittää vain muutamia vähäisiä huomioita.

Inglés

A wide range of themes for research is available in the four key actions and the two horizontal measures in this specific programme, which I would also like to comment on.

Última actualización: 2012-03-21
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Finés

Ohjelmaan on lisätty uusi avaintoimintakokonaisuus "meriekosysteemien kestävä käyttö".

Inglés

A new key action on "sustainable marine ecosystems" has been introduced.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Finés

Myös avaintoimintakokonaisuuteen "maaseutu- ja rannikkoympäristön yhtenäinen kehittäminen" (metsätalous, maaperän suojelu ja eroosion ehkäiseminen, normien laatimista edeltävä tutkimus) ja yleisteknologioihin (perimän tutkimus ja neurotieteet) sisällytettiin uusia painopisteitä.

Inglés

Additional priorities have been introduced into the key action on "Integrated development of rural and coastal areas" (forestry, protection of land and prevention of erosion, prenormative research) and in the generic technologies (genomes and neurosciences).

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Finés

Horisontaaliohjelmassa "Tutkijavoimavarojen lisääminen" sosiaalis-taloudellisesta tutkimuksesta on tehty avaintoimintakokonaisuus.

Inglés

The balance of the priorities and the objectives of the key action on "the city of tomorrow" (cultural heritage) have been altered; energy research has been separated into two key actions.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Finés

Näihin päätavoitteisiin pyritään pariinkymmeneen avaintoimintakokonaisuuteen järjestelyllä tutkimustyöllä.

Inglés

These priorities will be implemnting on the basis of twenty or so "key actions".

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Finés

Tässä suhteessa tietoyhteiskunta ja siihen liittyvä viidennen puiteohjelman avaintoimintakokonaisuus ovat suureksi avuksi.

Inglés

The Information Society and the key action of the Fifth Framework Programme related to it have a lot to offer.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo