Usted buscó: tytäryrityksensä (Finés - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Finés

Inglés

Información

Finés

heidelberger liit­tää myös tytäryrityksensä linopress publis­hing systems gmbh:n yhteisyritykseen.

Inglés

it has. however, become apparent that the production levels scheduled for 1998 and 1999 will substantially exceed this ceiling.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

siinä edellytetään sijoitusyhteisöjä arvostamaan tytäryrityksensä käypään arvoon tulosvaikutteisesti eikä yhdistelemään niitä.

Inglés

it requires that investment entities measure their subsidiaries at fair value through profit or loss account rather than consolidate them.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

jäsenvaltion ei kuitenkaan tarvitse säätää, että emoyrityksen on oltava tytäryrityksensä osakkeenomistaja tai jäsen.

Inglés

a member state need not prescribe that a parent undertaking must be a shareholder in or member of its subsidiary undertaking.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 7
Calidad:

Finés

komissio huomauttaa lisäksi, että agvo toimii välillisesti kalahuutokauppojen markkinoilla tytäryrityksensä evo:n välityksellä.

Inglés

the commission notes moreover that agvo is indirectly active on the fish auction market through its subsidiary evo.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

se harjoittaa toimintaa erityisesti uraanin rikastuspalveluiden markkinoilla tytäryrityksensä eurodifin kautta ja omistaa euroopan suurimman rikastamon.

Inglés

it is in particular active on the uranium enrichment services market via its subsidiary, eurodif and it owns the largest european enrichment plant.

Última actualización: 2014-11-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

belgian viranomaiset myöntävät, että agvo harjoittaa tytäryrityksensä evo:n välityksellä liiketoimintaa eli pitää kalahuutokauppaa, mikä ei ole yleishyödyllistä toimintaa.

Inglés

the belgian authorities acknowledge that agvo, through its subsidiary evo, is engaged in a commercial activity, i.e. the running of the fish auction, which is not of public interest.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

keskusvastapuoli ei saa sijoittaa pääomaansa tai 41, 42, 43 tai 44 artiklassa säädettyjen vaatimusten perusteella saatuja rahamääriä omiin arvopapereihinsa tai emoyrityksensä tai tytäryrityksensä arvopapereihin.

Inglés

a ccp shall not invest its capital or the sums arising from the requirements laid down in article 41, 42, 43 or 44 in its own securities or those of its parent undertaking or its subsidiary.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

b101 kun yhteisöstä tulee sijoitusyhteisö, sen on lakattava yhdistelemästä tytäryrityksensä konsernitilinpäätökseen statuksen muuttumispäivästä lukien, lukuun ottamatta tytäryrityksiä, jotka edelleen yhdistellään kappaleen 32 mukaisesti.

Inglés

b101 when an entity becomes an investment entity, it shall cease to consolidate its subsidiaries at the date of the change in status, except for any subsidiary that shall continue to be consolidated in accordance with paragraph 32.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

edellä esitetystä johtuu, että toisin kuin ranskan nykyisessä lainsäädännössä, emoyhtiön saattaminen vastuuseen tytäryrityksensä toiminnasta edellyttää, kuten edellä on esitetty, että voidaan todistaa emoyhtiön syyllistyneen virheeseen tytäryrityksen suhteen.

Inglés

it is clear from the above, a contrario, that in the present state of french law, vicarious liability of the parent company for its subsidiary requires proof that the parent committed a fault affecting the subsidiary.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

tällaisen henkilön on myös ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille, aikooko hän vähentää omistusyhteyttään siten, että hänen hallussaan olevien äänioikeuksien osuus tai osuus pääomasta on alle 20, 33 tai 50 prosenttia tai siten, että sijoituspalveluyritys ei enää ole hänen tytäryrityksensä.

Inglés

such a person shall likewise inform the competent authorities if he proposes to reduce his qualifying holding so that the proportion of the voting rights or of the capital held by him would fall below 20, 33 or 50 % or so that the investment firm would cease to be his subsidiary.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Finés

joko emoyritys pystyy osoittamaan toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä tavalla, että tytäryrityksiä johdetaan vakaasti, ja on toimivaltaisen viranomaisen suostumuksella esittänyt ilmoituksen, että se takaa tytäryrityksensä sitoumukset, tai että tytäryritykseen liittyvät riskit ovat merkitykseltään vähäisiä;

Inglés

either the parent undertaking satisfies the competent authority regarding the prudent management of the subsidiary and has declared, with the permission of the competent authority, that it guarantees the commitments entered into by the subsidiary, or the risks in the subsidiary are of negligible interest;

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

jollei tämän artiklan 2 ja 3 kohdasta ja direktiivin 2013/36/eu 144 artiklan 3 kohdasta muuta johdu, toimivaltaiset viranomaiset voivat tapauskohtaisesti sallia, että emoyrityksenä toimiva laitos sisällyttää 6 artiklan 1 kohdan mukaisen vaatimuksensa laskemiseen tytäryrityksensä, jotka täyttävät 7 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa säädetyt edellytykset ja joiden olennaiset vastuut tai olennaiset velat ovat kyseiselle emoyrityksenä toimivalle laitokselle.

Inglés

subject to paragraphs 2 and 3 of this article and to article 144(3) of directive 2013/36/eu, the competent authorities may permit on a case by case basis parent institutions to incorporate in the calculation of their requirement under article 6(1) subsidiaries which meet the conditions laid down in points (c) and (d) of article 7(1), and whose material exposures or material liabilities are to that parent institution.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
7,567,785,379 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo