Preguntar a Google

Usted buscó: opetettava (Finés - Letón)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Finés

Letón

Información

Finés

Potilaille on opetettava oikea pistämistekniikka.

Letón

Pacienti jāapmāca pareizi veikt injekciju.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Finés

Potilaille on opetettava oikea pistämistekniikka.

Letón

Pacientus jāapmāca pareizi veikt injekciju.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Finés

Lisäksi on opetettava varsinaista yritystietoutta koulutuksen tasollesoveltuvalla tavalla.

Letón

Turklāttai ir jāsniedz īpašas, uzņēmējdarbībai nepieciešamas zināšanas atbilstoši izglītības līmenim.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Työntekijöille on opetettava turvalliset työmenetelmät, joita räjähdysvaarallisten tilojen läheisyydessä on noudatettava.

Letón

Vai tad, kad vakuumiekārta tiek darbināta virs augšējā sprādzienbīstamības limita, ir novērsta gaisa iekļūšana un līdz ar to eksplozīvu maisījumu veidošanās?

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Lääkärin on lääkettä määrätessään kerrottava vanhemmille hypoglykemian merkeistä, oireista ja hoidosta sekä opetettava glukagoniruiskeiden antaminen.

Letón

Sākotnēji ordinējot šīs zāles, ārstam jāiepazīstina vecāki ar hipoglikēmijas pazīmēm, simptomiem un ārstēšanu, tostarp glikagona injekcijām.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Finés

Potilaat ja hoitajat on opetettava avaamaan kapseli varovasti, kapselin sisällön hävikin tai ilmaan hajaantumisen välttämiseksi.

Letón

Pacienti un aprūpētāji jāapmāca, ka kapsula jāatver uzmanīgi, lai tās saturs neizbirtu vai neizputētu gaisā.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Finés

Potilaat ja hoitajat on opetettava avaamaan kapseli varovasti, kapselin sisällön hävikin tai ilmaan hajaantumisen välttämiseksi.

Letón

Pacientiem un aprūpētājiem jānorāda, ka kapsula jāatver uzmanīgi, lai tās saturs neizbirtu vai neizputētu gaisā.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Finés

Barcelonaan vuonna 2002 kokoontuneet valtioiden ja hallitusten johtajat sopivat, että kaikille olisi opetettava ainakin kahta vierasta kieltä jo varhaisesta iästä lähtien.

Letón

Valstu un valdību vadītāji 2002. gadā Barselonā vienojās par vismaz divu svešvalodu mācīšanu ikvienam no agras bērnības.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Joidenkin lajien (esim. kesyjen kalkkunoiden) poikaset on mahdollisesti opetettava syömään ja juomaan, jotta vältetään kuivuminen ja mahdollinen nälkiintyminen.

Letón

Dažu sugu putnēniem (piemēram, mājas tītaram) var būt nepieciešams iemācīt, kā ēst un padzerties, lai izvairītos no atūdeņošanās vai iespējama bada.

Última actualización: 2014-11-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

opetettavat turvaamisen osatekijät.

Letón

apgūstamo drošības elementu jomā.

Última actualización: 2014-11-12
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

EY 39 artiklan 2 kohta on esteenä sille, että korvattaessa vierailevan lehtorin määräaikaista työsopimusta äidinkielenään opetettavaa kieltä puhuvan avustajan ja asiantuntijan toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella henkilölle, joka on pääasian kantajan tilanteessa, hänen ensimmäisestä työhönotostaan alkaen kertyneitä oikeuksia ei tunnusteta palkan, palvelusajan ja työnantajan suorittamien sosiaaliturvamaksujen osalta, jos rinnastettavassa tilanteessa olevan kotimaisen työntekijän oikeudet olisi tunnustettu tällä tavoin.

Letón

EKL 39. panta 2. punkts nepieļauj, ka, aizstājot apmaiņas lektora darba līgumu, kas noslēgts uz noteiktu laiku, ar dzimtās valodas lingvistiskā līdzstrādnieka un eksperta darba līgumu uz nenoteiktu laiku, personai, kas atrodas tādā situācijā kā prasītāja pamata lietā, var tikt atteikta tās to tiesību atzīšana, kas iegūtas, sākot no pirmās nodarbinātības dienas, ar no tā izrietošajām sekām attiecībā uz darba samaksu, darba stāža ņemšanu vērā un darba devēja veiktajām iemaksām sociālā nodrošinājuma sistēmā, ja valsts darba ņēmējam, kurš atrodas salīdzināmā situācijā, šāda atzīšana tiek nodrošināta.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Kumppaneiden identiteettien keskinäiset kytkennät ja lu-jittaminen:•opettajien motivoiminen käyttämään uutta teknologiaa•hankkeen sisällyttäminen koulujen opetusohjelmiin (käytetyn oppimismenetelmän ja opetettavan sisällön osalta).

Letón

Tāpat projektā izmantoja arī integrēto pieeju, apvienojot šādus iepriekš nesaistītus reģiona ekonomikas un sociālos sektorus:•izglītība valsts skolās;•interneta pakalpojumu nodrošinātāji;•jauna lietojumprogrammatūra (atklātā pirmkoda prog-rammatūra);•pašvaldības tirgvedības iestrādnes;•dabas/vēsturiski endogēnie resursi.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Näin ollen EY 39 artiklan 2 kohta on esteenä sille, että korvattaessa vierailevan lehtorin määräaikaista työsopimusta äidinkielenään opetettavaa kieltä puhuvan avustajan ja asiantuntijan toistaiseksi voimassa olevalla

Letón

Gadījumā, ja šāda valsts tiesiskā regulējuma piemērošanas valsts darba ņēmējiem nosacījums ir darba tiesisko attiecību starp darba devēju un darba ņēmēju turpināšanās, valsts tiesai, kas vienīgā ir kompetenta izvērtēt faktus un interpretēt valsts tiesību aktus,

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Työntekijöille on opetettava oikeat työtekniikat, joilla esimerkiksi vältetään liiallisen puristus-, työntö- ja ohjausvoiman käyttö ja varmistetaan, että työkaluja käytetään turvallisesti ja mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi heitä on opetettava havaitsemaan, milloin kone kaipaa huoltoa.

Letón

Darba ņēmēji ir jāmudina ziņot par visiem simptomiem, kas varētu būt saistīti ar vibrāciju vai mehanizētu instrumentu utt. izmantošanu. ja darba ņēmēji ir iesaistīti kādā medicīniskās uzraudzības sistēmā, tad šī sistēma var nodrošināt iespēju individuālām pārrunām par vibrācijas izraisītajiem draudiem un par to, kā samazināt traumatisma risku.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Vanhemmalle ei myönnetä ansiotulon menetyksestä maksettavaa osittaista korvausta lapsesta, joka on hoidettavana, koulutuksessa tai opetettavana laitoksessa, jossa hänen ruokailunsa ja asumisensa on maksutonta, tai jos lapsi asuu sijaisperheessä.

Letón

Tiesības uz daļēju kompensāciju par ienākumu zudumu bērna vecākiem nepiešķir, ja bērna ārstēšanas, mācību, izglītības vai augstākās izglītības izdevumus nesedz pati ģimene vai ja bērns bez maksas tiek pabarots vai izguldināts, vai ja bērns atrodas viesģimenē.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

– äidinkielenään vierasta kieltä puhuvan lehtorin toimi, sellaisena kuin se on otettu käyttöön 11.7.1980 annetun tasavallan presidentin asetuksen nro 382 28 §:llä, lakkautetaan ja korvataan ”opetettavaa kieltä äidinkielenään puhuvan avustajan ja asiantuntijan” toimella (jäljempänä ”kielten alan avustaja”)

Letón

— svešvalodas lektora, kuram tā ir dzimtā valoda, amats, kas izveidots ar 28. pantu Republikas prezidenta 1980. gada 11. jūlija Dekrētā Nr. 382, tiek atcelts un aizstāts ar “dzimtās valodas lingvistiskā līdzstrādnieka un eksperta” (turpmāk tekstā — “lingvistiskais līdzstrādnieks”) amatu;

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Aineen toksisuuden vuoksi annetaan seuraavat suojautumissuositukset: • henkilökunnalle on opetettava hyvä syöpälääkkeiden käsittelytapa. • mies - ja naispuoliset työntekijät, jotka suunnittelevat raskautta, ja raskaana olevat naispuoliset työntekijät eivät saa käsitellä tätä ainetta. • henkilökunnan on käytettävä seuraavia suojavarusteita: suojalasit, suojatakki, kertakäyttöiset suojakäsineet ja kasvosuojain.

Letón

Sakarā ar vielas toksiskajām īpašībām iesakāmi šādi piesardzības pasākumi: • personālam jābūt apmācītam darbam ar pretvēža aģentiem; • vīriešiem un sievietēm, kas domā laist pasaulē bērnu, un sievietēm, kas ir stāvoklī, jāaizliedz strādāt ar šo vielu; • personālam jānēsā aizsargtērps: aizsargbrilles, halāti, vienreiz lietojamie cimdi un maskas; • sagatavošanas darbiem jāparedz speciāla vieta (vēlams, ar laminārās plūsmas sistēmu).

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: puede que esta alineación sea errónea.
Elimínela si lo considera necesario.

Finés

-Koska kielellisen monimuotoisuuden kunnioittaminen on Euroopan unionin perusarvoja, indikaattorin olisi perustuttava tietoihin, jotka koskevat kaikkia unionissa vieraina kielinä opetettavia Euroopan unionin virallisia kieliä. Käytännön syistä olisi kuitenkin suositeltavaa, että ensimmäisellä tiedonkeruukierroksella testit tehdään jäsenvaltioissa yleisimmin opetetuissa Euroopan unionin virallisissa kielissä, edellyttäen että ne mahdollistavat riittävän laajan opiskelijaotoksen.

Letón

-cieņa pret valodu daudzveidību ir Eiropas Savienības pamatvērtība, un rādītājam būtu jābūt balstītam uz datiem par visu tādu Eiropas Savienības oficiālo valodu zināšanām, ko Eiropas Savienībā māca kā svešvalodas; taču praktisku apsvērumu dēļ pirmajā datu vākšanas posmā būtu ieteicams pārbaudes piedāvāt dalībvalstīs visplašāk mācītās Eiropas Savienības oficiālajās valodās, lai sniegtu pietiekamu pārbaudāmo izlasi;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Vierasta kieltä opettelevien alemman perusasteen oppilaiden osuus on kasvussa[9]. Ylemmällä perusasteella ja keskiasteella opetettavien vieraiden kielten keskimääräinen lukumäärä on kuitenkin edelleen Barcelonassa asetetusta tavoitteesta jäljessä. Lisäksi vieraan kielen oppiminen tarkoittaa käytännössä yhä useammin englannin kielen oppimista. Komissio onkin jo huomauttanut, ettei englanti yksin riitä[10].

Letón

Pieaug tādu pamatskolas skolēnu procentuālais īpatsvars, kuri mācās svešvalodu[9].Tomēr vidējais svešvalodu skaits, ko māca vidusskolās, vēl arvien ir neatbilstīgs Barselonā nospraustajam mērķim. Turklāt pieaug tendence „apgūt svešvalodas”, kas vienkārši nozīmē „apgūt angļu valodu”; Eiropas Komisija jau ir norādījusi uz to, ka „ar angļu valodu nepietiek”.[10]

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo