Preguntar a Google

Usted buscó: uudelleenorganisoinnista (Finés - Polaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Finés

Polaco

Información

Finés

Ehdotus Euroopan petostentorjuntaviraston uudelleenorganisoinnista

Polaco

Proponowana reforma Europejskiego Urz┩du ds. Zwalczania Nadu⦆y┠ Finansowych

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

1.1. Ehdotus Euroopan petostentorjuntaviraston uudelleenorganisoinnista

Polaco

1.1. Proponowana reforma Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

1.1. Ehdotus Euroopan petostentorjuntaviraston uudelleenorganisoinnista 4

Polaco

1.1. Proponowana reforma Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania NadużyćFinansowych 4

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Kasvu tapahtui lähinnä vuonna 2004 ja johtui toisaalta erään tuottajan onnistuneesta tuotannon pullonkaulojen poistamisesta ja toisaalta saman tuottajan toisen tuotantolaitoksen uudelleenorganisoinnista.

Polaco

Wzrost miał miejsce głównie w roku 2004 i był wynikiem skutecznego odblokowania jednego producenta z jednej strony oraz zmian organizacyjnych w drugim zakładzie tego samego producenta z drugiej strony.

Última actualización: 2014-11-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Työntekijämäärän hienoinen kasvu johtui yhden tuottajan uudelleenorganisoinnista, johon ei liittynyt uuden henkilökunnan palkkaamista aikana, jona taloudellinen tilanne huononi.

Polaco

Niewielki wzrost liczby zatrudnionych wynikał ze zmian organizacyjnych w jednym przedsiębiorstwie, a nie był związany z zatrudnieniem nowych pracowników w sytuacji, gdy warunki gospodarcze pogarszały się.

Última actualización: 2014-11-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

vahvistettava tarpeelliset puitteet tätä vastaaville työn uudelleenorganisoinnille talouselämässä;

Polaco

ustalić konieczne ramy dla wdrażania powiązanych zmian organizacji pracy w gospodarce;

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Koska valtio ei voi pakkolunastaa itseltään, komissio epäili, että Terni-yhtiön sähkötoimialan siirtäminen ENELille muotoiltiin pakkolunastukseksi, jossa Terni-yhtiölle myönnetään oikeus korvaukseen, ja esitti olettamuksen, että sähkötoimialan siirtämisessä oli oikeastaan kyse valtion omien tulolähteiden uudelleenorganisoinnista.

Polaco

Biorąc pod uwagę fakt, że państwo nie może wywłaszczyć samego siebie, Komisja ma wątpliwości, czy przekazanie aktywów Società Terni spółce ENEL może zostać uznane za wywłaszczenie uprawniające Società Terni do rekompensaty. W związku z tym Komisja sformułowała hipotezę, według której przeniesienie takie może zostać raczej uznane za zwykłą restrukturyzację przez państwo własnych aktywów.

Última actualización: 2014-11-12
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Kyse on olennaisilta osin kuljetussuunnitelman uudelleenorganisoinnista, toimipisteiden uudelleenorganisoinnista ja määrän vähentämisestä, liikevaihdon vähentämisestä sekä henkilöstön vähentämisestä, niin kuin niistä määrättiin alkuperäisessä suunnitelmassa (jossa mentiin jopa Sernam 1 -päätöksen mukaista vähentämistä pidemmälle), sekä toimien uudelleensuuntaamisesta innovatiivisen kehityskonseptin (TBE) mukaisesti.

Polaco

Chodzi w istocie o reorganizację planu transportu, reorganizację oddziałów i zmniejszenie ich liczby, redukcję obrotu i personelu, tak jak to przewidywał plan początkowy, a nawet wykraczającą poza redukcję przewidzianą w decyzji Sernam 1, jak również o skoncentrowanie działalności wokół koncepcji nowatorskiego rozwoju (TBE),

Última actualización: 2014-11-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Vuonna 1993 tapahtuneen uudelleenorganisoinnin jälkeen perustettiin Sernam Domaine ja sen tytäryhtiö Sernam Transport SA.

Polaco

Reorganizacja doprowadziła w 1993 r. do utworzenia „Sernam Domaine” oraz filii „Sernam Transport S.A.”.

Última actualización: 2014-11-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Tämä johtui siitä, että yksi yhteisön tuottaja suoritti uudelleenorganisoinnin ja järjesti pentan tuotannossa työskentelevän henkilökuntansa yrityksen sisällä uudelleen, vaikka yrityksen työllistämien henkilöiden määrä pysyikin kokonaisuutena samana.

Polaco

Wzrost zatrudnienia wynikał z reorganizacji producenta wspólnotowego, w wyniku którego doszło do wewnętrznych przesunięć personelu zatrudnionego przy produkcji penta, podczas gdy całkowita liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwie nie uległa zmianie.

Última actualización: 2014-11-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Osapuolet eivät hanki oikeudellista eivätkä tosiasiallista määräysvaltaa Fluxys SA:ssa, joka on toimintansa uudelleenorganisoinnin jälkeen Belgian ainoa säänneltyjen kaasuinfrastruktuurien hallinnoija (kuljetus- ja siirtoverkko, varastointi ja nesteytetyn maakaasun terminaali Zeebruggessa).

Polaco

zrzeczenie się stron z jakiejkolwiek formy kontroli – de facto i de iure – nad Fluxys SA, które w wyniku reorganizacji działalności będzie odtąd jedynym operatorem całej infrastruktury gazowej istniejącej na terenie Belgii (sieci przesyłu/tranzytowej, składowania, terminalu LNG w Zeebrugge).

Última actualización: 2014-10-20
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Teracom oli tosin aloittanut vuonna 2002 koko yrityskonsernin uudelleenorganisoinnin rahoitusasemaansa parantaakseen ja myyntiennusteet paranivat, mutta yritys toimi kuitenkin tappiollisesti ja sen vakavaraisuus heikkeni edelleen.

Polaco

Spółka Teracom rozpoczęła reorganizację działalności wszystkich spółek wchodzących w skład grupy w 2002 r. w celu poprawy swojej sytuacji finansowej, a prognozy dotyczące wielkości sprzedaży ulegały poprawie, niemniej jednak nadal generowała straty, a jej sytuacja pod względem wypłacalności dalej się pogarszała.

Última actualización: 2014-10-20
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Sekä Podlipanskon paikallisen toimintaryhmän perustamisessa että Vyhlídkyn paikallisen toimintaryhmän uudelleenorganisoinnissa käytettiin työryhmälähestymistapaa, johon sisältyy yhteisöllisiä elementtejä.

Polaco

Pierwszy etap polegał na zrozumieniu Leadera jako metody, a nie programu oraz uświadomieniu sobie znaczenia skutków, jakie może on wywołać w perspektywie długo-terminowej.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

(181) Lisäksi MobilCom myönsi, että ilman valtiontukea sen olisi pitänyt hakea maksukyvyttömyystilaan asettamista, jolloin se olisi todennäköisesti menettänyt suuren osan asiakkaistaan. Tuen avulla yritys ei pelkästään pystynyt jatkamaan toimintaansa, vaan se pystyi myös toteuttamaan fyysisen uudelleenorganisoinnin, suuntaamaan markkinointistrategiansa uudelleen, puhdistamaan asiakaspohjansa vähän voittoa tuottavista asiakkaista ja keskittymään kannattaviin asiakkaisiin. Tämän seurauksena asiakkaiden määrä pieneni rakenneuudistuksen aikana, mutta asiakaskohtainen bruttotuotto kuitenkin nousi. [18]

Polaco

(181) MobilCom przyznał następnie, że bez pomocy państwa musiałby ogłosić niewypłacalność, przez co prawdopodobnie straciłby większość swoich aktualnych klientów. Natomiast dzięki pomocy przedsiębiorstwo mogło nie tylko kontynuować swoją działalność gospodarczą, lecz przeorganizować się fizycznie, wyznaczyć nowy kierunek swojej strategii marketingowej, usunąć klientów z małą marżą zysku i skoncentrować się na klientach przynoszących większe dochody. W rezultacie liczba klientów podczas fazy restrukturyzacji wprawdzie się zmniejszyła, ale dochód brutto na klienta jednak się zwiększył [18].

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

(2) Jäsenvaltiot ja komissio tarvitsevat erityisiä tilastotietoja kehittääkseen poliittisia toimenpiteitä työn uudelleenorganisoinnin(3), työ-ja perhe-elämän yhteensovittamisen(4) ja aktiivisen ikääntymisen(5) aloilla.

Polaco

(2) Państwa Członkowskie oraz Komisja potrzebują określonych informacji statystycznych, aby opracować odpowiedni kierunek polityki w zakresie modernizacji organizacji pracy [3], godzenia życia rodzinnego z życiem zawodowym [4] oraz aktywnego procesu przechodzenia na emeryturę [5].

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

(2) Kazakstanin hallinnon uudelleenorganisoinnin vuoksi kalastustuotteille terveystodistuksia myöntävä toimivaltainen viranomainen on nykyään "Veterinary Department of the Ministry of Agriculture (VD-MA)". Tämä uusi viranomainen pystyy tehokkaasti tarkastamaan voimassaolevan lainsäädännön soveltamisen.

Polaco

(2) Po restrukturyzacji administracji Kazachstanu właściwy organ został zastąpiony przez "Wydział Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa (VD-MA)". Ten nowy organ jest w stanie skutecznie kontrolować stosowanie obowiązującego prawa.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Finés

(2) Vietnamin hallinnon uudelleenorganisoinnin vuoksi kalastustuotteille terveystodistuksia myöntävä toimivaltainen viranomainen on nykyään "National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate (NAFIQAVED)". Tämä uusi viranomainen pystyy tehokkaasti tarkastamaan voimassa olevien sääntöjen soveltamisen.

Polaco

(2) W następstwie restrukturyzacji wietnamskiej administracji, właściwy organ zmienił się na "National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate (NAFIQAVED)". Ten nowy organ jest w stanie skutecznie kontrolować stosowanie obowiązujących przepisów.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Finés

(2) Vietnamin hallinnon uudelleenorganisoinnin vuoksi toimivaltainen viranomainen, joka tarkastaa ja todistaa, että simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot täyttävät vaatimukset, on nykyään "National Fisheries Quality Assurance and Veterinary directorate (NAFIQAVED)". Tämä uusi viranomainen pystyy tehokkaasti tarkastamaan voimassaolevan lainsäädännön soveltamisen.

Polaco

(2) W następstwie restrukturyzacji administracji wietnamskiej, właściwy organ do sprawdzania i poświadczania zgodności małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich został zmieniony na "National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate (NAFIQAVED)". Ten nowy organ jest w stanie skutecznie kontrolować stosowanie obowiązującego prawa.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Finés

(3) Tunisian hallinnon uudelleenorganisoinnin vuoksi toimivaltainen viranomainen, joka tarkastaa ja todistaa, että kalastus-ja vesiviljelytuotteet, simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotelot ovat vaatimusten mukaisia, on nykyään "Direction générale des services vétérinaires (DGSV)". Tämä uusi viranomainen pystyy tehokkaasti tarkastamaan voimassaolevan lainsäädännön soveltamisen.

Polaco

(3) W następstwie restrukturyzacji administracji tunezyjskiej właściwy organ do sprawdzania i poświadczania zgodności produktów rybołówstwa i akwakultury oraz małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich został zmieniony na "direction générale des services vétérinaires (DGSV)". Ten nowy organ może skutecznie sprawdzać stosowanie obowiązującego prawa.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Finés

(7) IAS-komitea (International Accounting Standards Committee, IASC), jonka toiminnan tarkoitus on kehittää yksi maailmanlaajuisten tilinpäätösstandardien kokonaisuus, on antanut kansainväliset tilinpäätössuositukset (International Accounting Standards, IAS). IAS-komitean uusi hallitus päätti komitean uudelleenorganisoinnin yhteydessä 1 päivänä huhtikuuta 2001 yhtenä ensimmäisistä päätöksistään muuttaa komitean nimeksi International Accounting Standards Board (IASB) ja käyttää tulevaisuudessa kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista (IAS) nimitystä IFRS-standardit (International Financial Reporting Standards). Näiden standardien soveltaminen olisi tehtävä pakolliseksi kaikille julkisesti noteeratuille yhteisön yhtiöille aina kun se on mahdollista ja edellyttäen, että suosituksin varmistetaan tilinpäätöstietojen hyvä läpinäkyvyys ja vertailtavuus yhteisössä.

Polaco

(7) Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) są opracowywane przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (KMSR), którego celem jest wypracowanie jednolitego zestawu globalnych standardów rachunkowości. W następstwie restrukturyzacji KMSR nowy zarząd w dniu 1 kwietnia 2001 r. jedną ze swych pierwszych decyzji zmienił nazwę KMSR na Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i tak dalece, jak dotyczy to przyszłych międzynarodowych standardów rachunkowości, zmienił nazwę MSR na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Standardy te winny być stosowane obligatoryjnie przez wszystkie wspólnotowe spółki notowane w obrocie publicznym, gdy jest to tylko możliwe, i pod warunkiem, iż zapewniają one wysoki stopień przejrzystości i porównywalności sprawozdawczości finansowej we Wspólnocie.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo