Preguntar a Google

Usted buscó: kivennäisöljyverolain (Finés - Sueco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Finés

Sueco

Información

Finés

Kivennäisöljyverolain 25 §:n 3a momentin 1 kohdan 1.2 alakohdan mukainen verohelpotus

Sueco

Skattelättnad enligt § 25.3 a, punkt 1.2 och 25.4 Mineralölsteuergesetz

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Kivennäisöljyverolain 25 §:n 3a momentin 1 kohdan 1.4 alakohdan mukainen verohelpotus

Sueco

Skattelättnad enligt § 25.3 a, punkt 1.4 Mineralölsteuergesetz

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Finés

Kivennäisöljyverolain 25 §:n 3a momentin 1 kohdan 3.2 alakohdan sekä 4 momentin mukainen verohelpotus

Sueco

Skattelättnad enligt § 25.3 a, punkt 3.2 och 25.4 Mineralölsteuergesetz

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Laki kivennäisöljyn verottamisesta oli voimassa, kun sitä 16 päivänä elokuuta 2001 muutettiin kivennäisöljyverolain muuttamisesta annetulla lailla, jolla veronpalautukset sallittiin.

Sueco

Mineralölsteuergesetz var i kraft då den ändrades den 16 augusti 2001 genom Gesetz zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes, enligt vilken skattenedsättningarna beviljades.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Selkeyden vuoksi nettoverorasituksessa ei ole otettu huomioon kivennäisöljyverolain 25 §:n 4 momentissa asetettua perusmaksua (omavastuu), joka oli 205 euroa.

Sueco

För överskådlighetens skull angavs nettoskattebelastningen utan hänsyn till tröskelbeloppet (självrisken) enligt § 25.4 Mineralölsteuergesetz till 205 euro.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Lailla kivennäisöljyverolain muuttamisesta Saksa otti 16 päivänä elokuuta 2001 käyttöön kaksivuotisen kasvihuoneissa ja katetuissa tiloissa käytettävien lämmitysaineiden (lämmitysöljy, metaani, nestekaasu) alennetun kivennäisöljyveron.

Sueco

Genom Gesetz zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes (lagen om ändring av mineraloljeskattelagen) införde Tyskland den 16 augusti 2001 en tvåårig skatterabatt på bränslen (eldningsolja, naturgas och gasol) för användning i växthusodling och i slutna odlingsutrymmen.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Elokuun 1 päivänä 2002 annetun kivennäisöljyverolain (BGBl. I, s. 2778) 25 §:n 3a momentin 3.4 kohdan mukainen verohelpotuksen määrä.

Sueco

Lättnadsbelopp enligt § 25.3 a nr 3.4 Mineralölsteuergesetz av den 1 augusti 2002 (BGBl. I S. 2778).

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Kyseinen veronalennus otettiin käyttöön vasta 1 päivänä tammikuuta 2001 voimaan tulleella kivennäisöljyverolain erillisellä muutoksella, kun taas sen ensimmäinen jatkaminen, joka koski ajanjaksoa 2003–2004, tapahtui lailla ympäristöverouudistuksen jatkamisesta.

Sueco

Den berörda skattenedsättningen infördes genom en särskild ändring i Mineralölsteuergesetz, som trädde i kraft den 1 januari 2001, medan den första förlängningen, som avsåg åren 2003 och 2004, gjordes i Gesetz zur Fortentwicklung der ökologischen Steuerreform.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Muilta osin valtiontuki, jonka Saksa on myöntänyt maa- ja metsätalousyrityksille kasvihuoneiden tai katettujen tilojen lämmittämiseen kasvien tuotantoa varten kivennäisöljyverolain muuttamisesta annetun lain ja ympäristöverouudistuksen jatkamisesta annetun lain mukaisesti tai jota se aikoo myöntää direktiivin saattamisesta osaksi kansallista oikeusjärjestystä annetun lain mukaisesti, soveltuu yhteismarkkinoille.

Sueco

I övrigt är det statliga stöd till jord- och skogsbruksföretag för uppvärmning av växthus eller slutna utrymmen för växtodling som Tyskland har beviljat enligt Gesetz zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes och Gesetz zur Fortentwicklung der ökologischen Steuerreform, eller avser att bevilja enligt Richtlinien-Umsetzungsgesetz, förenligt med den gemensamma marknaden.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Selkeyden vuoksi nettoverorasituksessa ei ole otettu huomioon kivennäisöljyverolain 25 §:n 4 momentissa (1 elokuuta 2006 lähtien: energiaverolain 54 §:n 3 momentti) asetettua perusmaksua (omavastuu), joka oli 205 euroa.

Sueco

För överskådlighetens skull angavs nettoskattebelastningen utan hänsyn till tröskelbeloppet (självrisken) enligt § 25.4 Mineralölsteuergesetz (efter den 1 augusti 2006: § 54.3 Energiesteuergesetz) till 205 euro.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Valtiontuki, jonka Saksa on sääntöjenvastaisesti ja perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohtaa rikkoen myöntänyt maa- ja metsätalousyrityksille kasvihuoneiden tai katettujen tilojen lämmittämiseen kasvien tuotantoa varten kivennäisöljyverolain muuttamisesta annetun lain ja ympäristöverouudistuksen jatkamisesta annetun lain mukaisesti tai jota se aikoo myöntää direktiivin saattamisesta osaksi kansallista oikeusjärjestystä annetun lain mukaisesti, ei tämän päätöksen 75–77 kohdan perusteella sovellu yhteismarkkinoille, ja mikäli sitä on myönnetty, se on perittävä takaisin asianomaiselta ajanjaksolta.

Sueco

Det statliga stöd till jord- och skogsbruksföretag för uppvärmning av växthus eller slutna utrymmen för växtodling som Tyskland olagligt har infört enligt Gesetz zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes och Gesetz zur Fortentwicklung der ökologischen Steuerreform i strid med artikel 88.3 i EG-fördraget, eller avser att bevilja enligt Richtlinien-Umsetzungsgesetz, är oförenligt med den gemensamma marknaden enligt punkterna 75–77 i detta beslut och ska, om det redan beviljats, återkrävas för motsvarande tidrymd.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Valtiontukiohjelma, jonka Saksa on toteuttanut tai aikoo toteuttaa maa- ja metsätalousyrityksille kasvihuoneiden tai katettujen tilojen lämmittämiseen kasvien tuotantoa varten kivennäisöljyverolain muuttamisesta annetun lain ja ympäristöverouudistuksen jatkamisesta annetun lain sekä direktiivin saattamisesta osaksi kansallista oikeusjärjestystä annetun lain mukaisesti, ei sovellu yhteismarkkinoille siltä osin kuin se ylittää alkuperäisen verotason, joka oli lämmitysöljyn osalta 40,90 euroa/1000 litraa, metaanin osalta 1,87 euroa/MWh ja nestekaasun osalta 25,26 euroa/1000 kg.

Sueco

Artikel 2 Den statliga stödordning för uppvärmning av växthus eller slutna utrymmen för växtodling i jord- och skogsbruksföretag som Tyskland har tillämpat eller planerat enligt Gesetz zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes och Gesetz zur Fortentwicklung der ökologischen Steuerreform samt Richtlinien-Umsetzungsgesetz, är i övrigt förenlig med den gemensamma marknaden.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo