Preguntar a Google

Usted buscó: déchaînement (Francés - Griego)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Francés

Griego

Información

Francés

déchaînement des mouvements

Griego

υπερκινησία

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Francés

Les manifestations pacifiques sont écrasées sous un déchaînement de violences policières.

Griego

Με μία υπερβολική αστυνομική βία συντρίβουν ειρηνικές διαδηλώσεις.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Francés

Quelques membres de la commission n'ont pu résister à un certain déchaînement poétique pour maquiller la réalité.

Griego

Και η περίσταση αυτή δυστυχώς, κάθε άλλο παρά δελεαστι­κή είναι.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Francés

« Les Douze expriment leur sérieuse préoccupation à la suite du récent déchaînement de la violence à Bucarest.

Griego

«Οι Δώδεκα εκφράζουν τη βαθιά ανησυχία τους, μετά την πρόσφατη έξαρση της βίας στο Βουκουρέστι.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Francés

Nous sommes conscients des limites de cette action, face au déchaînement de la haine et de l'irrationnel.

Griego

Δηλαδή, με ποια μέσα και διαδικασίες θα φθάσουμε, γιατί αυτό είναι και το επίμαχο σημείο.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Francés

Je ne suis pas personnellement d' avis que le déchaînement des passions britanniques soit aussi exportable ou aussi sain que le buf britannique.

Griego

Προσωπικά, πιστεύω ότι οι βρετανικοί παλληκαρισμοί δεν είναι τόσο κατάλληλοι για εξαγωγή ούτε τόσο ωφέλιμοι για την υγεία όσο είναι το βρετανικό βοδινό.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Francés

Aucun pays dans le monde n' a connu un déchaînement totalitaire aussi poussé qu' au Cambodge sous les Khmers rouges.

Griego

Καμία χώρα στον κόσμο δεν γνώρισε παρόμοιο όλεθρο από τον ολοκληρωτισμό όσο η Καμπότζη υπό τους Ερυθρούς Χμερ.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Francés

Mes chers collègues, l'enjeu est aujourd'hui de résister au plus formidable déchaînement des lobbies auquel on ait assisté.

Griego

Γι' αυτό η Πορτογαλία θα πρέπει να προχωρήσει και να ορίσει την έδρα της.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Francés

Bien plus, dans le texte qui vous est proposé, se bornant à évoquer un déchaînement de sectarisme, on ne trouve même pas le moyen de citer les Hutus et les Tutsis.

Griego

Ένα από τα κύρια προβλήματα, σ' αυτό το χρονικό σημείο, είναι ο αφοπλισμός του στρατού.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Francés

Quelles mesures la Coopération politique européenne compte-t-elle prendre pour mettre un terme à ce déchaînement de violence sans précédent contre les Kurdes ?

Griego

Ορισμένα Κράτη-Μέλη προ­σφέρθηκαν να διαθέσουν στρατιωτικές μονάδες προκει­μένου να διενεργηθεί η πιο πάνω επιχείρηση. Η όλη επιχείρηση θα διευθύνεται από τις ΗΠΑ.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Francés

L'Europe se doit, devant ce déchaînement de haine destructrice, de multiplier ses efforts de paix, de s'interdire toute contribution à ce massacre.

Griego

Καλούμε επίσης το Συμβούλιο των Υπουργών και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να λάβουν τα μέτρα που μπορούν για να εμποδίσουν τις καταστροφικές πωλήσεις όπλων στα εμπόλεμα μέρη του Ιρανο-ιρακινού πολέμου και προκει­μένου να σταματήσουν τον εφοδιασμό τους με τα υλικά από τα οποία μπορούν να κατασκευασθούν τα τοξικά αέρια.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Francés

Ils ont eu 18 ans en 2001, l' année qui a été celle du plus grand déchaînement de violence dans le monde mais aussi celle où tant de jeunes ont acquis la pleine jouissance de leurs droits et de leurs devoirs en atteignant la majorité.

Griego

Έκλεισαν τα 18 φέτος, το 2001, το έτος όπου η βία στον κόσμο βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο, αλλά επίσης το έτος κατά το οποίο πολλοί νέοι στον κόσμο αποκτούν την πλήρη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους, φτάνοντας στην ενηλικίωση.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Francés

Le déchaînement tragique d'actes extrémistes violents qui a marqué le début de l'année 2015 nous a rappelé que l’éducation et la formation ont un rôle important à jouer pour promouvoir l’inclusion et l’égalité, cultiver le respect mutuel et ancrer les valeurs fondamentales dans une société ouverte et démocratique.

Griego

Οι τραγικές εκρήξεις του βίαιου εξτρεμισμού στην αρχή του 2015 υπενθύμισαν ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας, στην καλλιέργεια του αμοιβαίου σεβασμού και στην ενσωμάτωση των θεμελιωδών αξιών σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Francés

Aujourd'hui, face à une situation économique catastrophique et à un déchaînement sans précédent de la répression contre la population, il est indispensable que notre Communauté et les Etats qui la composent s'associent au processus de démocratisation du pays, prêtent main forte aux forces démocratiques d'opposition, cessent de faire bénéficier M. Mobutu, directement ou indirectement, de quelque appui ou de quelque assistance que ce soit et enfin contribuent à créer les prémisses d'un développement démocratique au Zaïre.

Griego

Σήμερα, μπροστά στην καταστροφική οικονομική κατάσταση και στην συνε­χή κλιμάκωση της αντιλαϊκής καταστολής, είναι απα­ραίτητο να ταχθούν η Κοινότητα και τα κράτημέλη της στην υπηρεσία της διαδικασίας εκδημοκρατισμού της χώρας και, επομένως, πρώτα απ' όλα, να υποστη­ρίξουν τις δημοκρατικές δυνάμεις της αντιπολίτευ­σης, διακόπτοντας κάθε άμεση ή έμμεση υποστήριξη ή συνενοχή προς τον Μομπούτου, ώστε να δημιουρ­γηθούν οι προϋποθέσεις για μια δημοκρατική εξέλιξη του Ζαΐρ.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Francés

Ce soir, cinq mois après, je pense que le niveau d'information de chacun a progressé et que bien des idées toutes faites ont été ramenées à un plus juste niveau, même si nous avons pu constater et mesurer le déchaînement des lobbies, les manœuvres de toute nature, le poids des intérêts nationaux, les rapports complexes avec les médias.

Griego

Μόνον υπό την προϋπόθεση της ενσωμάτωσης αυτών των τροποποιήσεων και περιορισμών μπορεί να υπερ­ψηφιστεί η οδηγία.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Francés

Cependant, ce qui est encore plus dangereux, c'est le déchaînement de violences présentées comme d'origine ethnique et religieuse et qui sont en fait d'origine politique, violences qui risquent de déstabiliser définitivement le pays.

Griego

Αυ­τή είναι και η απαίτηση των εγχώριων κομμάτων της αντιπολίτευσης, προκειμένου να υπάρχουν ίσες ευ­καιρίες στις εκλογές.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Francés

De ne pas avoir d'autorité empêché, comme vous le pouviez, comme vous le pouvez encore, le déchaînement abusif de l'hégémonie culturelle, celle-ci, avant-coureur certain de toutes les autres hégémonies économique, sociale et politique, on vous soupçonnera d'avoir agi animés par des arrière-pensées d'un tout autre ordre.

Griego

Πέραν αυτού, ανεξάρτητα από την αξία των αρχικών πολιτιστικών συστατικών που διασταυρώνονται, το ανακάτωμα τους ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσει στην καταστροφή, και αυτό ισχύει για όλα ανεξαιρέτως τα αρχικά συστατικά!

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Francés

Décidément, non, les exhortations ne sau raient suffire, pas plus que ne sauraient suffire les déchaînements verbaux, aussi substantiels soientils.

Griego

Η ομάδα μου έχει ήδη επαναλάβει ότι προτιμά σχετικά μια αλληλέγγυα και δυναμική ευρω­παϊκή αντιμετώπιση.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Francés

En cas d'intervention unilatérale de l'Amérique, aucun Chef d'Etat arabe ne pourrait contrôler le déchaînement de passions qui aurait lieu à l'intérieur du monde arabe et qui aurait des conséquences extrêmement grave pour l'Europe.

Griego

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί ευρωπαϊκή μέριμνα ούτως ώστε οι υφιστάμενοι νόμοι να εφαρμόζονται αλλά και να συνταχθεί ένας θετικός κατάλογος των προϊόντων εκείνων που θεωρούνται ασφαλή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διατροφική αλυσίδα.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Francés

Je crois qu'il n'est pas particulièrement important à l'heure actuelle d'établir la part des responsabilités dans ce déchaînement de violence absurde et inacceptable.

Griego

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. — Λαμβάνω σημείωση των παρατη­ρήσεων σας και θα τις διαβιβάσω στην Προεδρία.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo