Preguntar a Google

Usted buscó: brak (Francés - Neerlandés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Francés

Neerlandés

Información

Francés

Tell Brak

Neerlandés

Tell Brak

Última actualización: 2015-01-12
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Francés

Ze względu na brak zainteresowania ze strony inwestorów żaden z projektów prywatyzacyjnych nie został zrealizowany.

Neerlandés

Ze względu na brak zainteresowania ze strony inwestorów żaden z projektów prywatyzacyjnych nie został zrealizowany.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Francés

13) Uzasadniając ograniczoną restrukturyzację majątku, spółka podkreśla brak popytu na oferowane składniki majątku.

Neerlandés

13) Uzasadniając ograniczoną restrukturyzację majątku, spółka podkreśla brak popytu na oferowane składniki majątku.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Francés

- brak ochrony przed konkurentami zagranicznymi, którzy zlecają realizację poszczególnych etapów projektów budowlanych podwykonawcom działającym w warunkach silnej konkurencji.

Neerlandés

- brak ochrony przed konkurentami zagranicznymi, którzy zlecają realizację poszczególnych etapów projektów budowlanych podwykonawcom działającym w warunkach silnej konkurencji.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Francés

34. _BAR_ 3 kwartał 2004 r. _BAR_ Ministerstwo Nauki i Informatyzacji _BAR_ Dotacja _BAR_ 2400,0 _BAR_ 1944,0 _BAR_ Brak informacji/decyzji dostarczonych przez władze polskie _BAR_

Neerlandés

34. _BAR_ 3 kwartał 2004 r. _BAR_ Ministerstwo Nauki i Informatyzacji _BAR_ Dotacja _BAR_ 2400,0 _BAR_ 1944,0 _BAR_ Brak informacji/decyzji dostarczonych przez władze polskie _BAR_

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Francés

Inne przyczyny wskazane przez polskie władze to i) spadek popytu na nowe samochody na rynku krajowym, spowodowany głównie polityką fiskalną państwa, ii) duży wzrost sprowadzanych samochodów używanych oraz ogólny spadek gospodarczy w tym okresie, iii) brak wystarczających funduszy na działalność marketingową i promocyjną, iv) długoterminowe porozumienia między właścicielami i bankami, v) wysoki poziom zadłużenia oraz brak źródeł finansowania, vi) nieregularne dostawy części zamiennych, vii) brak zaufania dostawców wynikający z niezdolności spółki do regularnej spłaty zobowiązań oraz viii) struktura operacyjna nieproporcjonalna do niskiego stopnia wykorzystania potencjału spółki.

Neerlandés

Inne przyczyny wskazane przez polskie władze to i) spadek popytu na nowe samochody na rynku krajowym, spowodowany głównie polityką fiskalną państwa, ii) duży wzrost sprowadzanych samochodów używanych oraz ogólny spadek gospodarczy w tym okresie, iii) brak wystarczających funduszy na działalność marketingową i promocyjną, iv) długoterminowe porozumienia między właścicielami i bankami, v) wysoki poziom zadłużenia oraz brak źródeł finansowania, vi) nieregularne dostawy części zamiennych, vii) brak zaufania dostawców wynikający z niezdolności spółki do regularnej spłaty zobowiązań oraz viii) struktura operacyjna nieproporcjonalna do niskiego stopnia wykorzystania potencjału spółki.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Francés

58) Jak już wskazano w punkcie 9, największym wyzwaniem, przed jakim stanęła spółka ChK jest brak jakiejkolwiek ochrony przed zagraniczną konkurencją, którzy zlecają realizację poszczególnych etapów budowy podwykonawcom działającym w warunkach silnej konkurencji, jako że — według informacji podanych przez polskie władze — stosują oni "ceny dumpingowe".

Neerlandés

58) Jak już wskazano w punkcie 9, największym wyzwaniem, przed jakim stanęła spółka ChK jest brak jakiejkolwiek ochrony przed zagraniczną konkurencją, którzy zlecają realizację poszczególnych etapów budowy podwykonawcom działającym w warunkach silnej konkurencji, jako że — według informacji podanych przez polskie władze — stosują oni "ceny dumpingowe".

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Francés

(105) Wreszcie, w odniesieniu do kredytów bankowych i umorzenia zadłużenia cywilnoprawnego (wiersz 3 i 4 w tabeli 4), Komisja zauważa brak jakiegokolwiek dowodu na to, że banki i wierzyciele prywatni zobowiązali się do udzielenia swojego wsparcia dla HSW S.A. Dlatego Komisja ma wątpliwości, czy te pozycje stanowią rzeczywiste zewnętrzne finansowanie na warunkach rynkowych, które można byłoby uwzględnić jako wkład własny beneficjenta.

Neerlandés

(105) Wreszcie, w odniesieniu do kredytów bankowych i umorzenia zadłużenia cywilnoprawnego (wiersz 3 i 4 w tabeli 4), Komisja zauważa brak jakiegokolwiek dowodu na to, że banki i wierzyciele prywatni zobowiązali się do udzielenia swojego wsparcia dla HSW S.A. Dlatego Komisja ma wątpliwości, czy te pozycje stanowią rzeczywiste zewnętrzne finansowanie na warunkach rynkowych, które można byłoby uwzględnić jako wkład własny beneficjenta.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Francés

Obserwuje się brak jakichkolwiek środków ze źródeł zewnętrznych (np. kredytów bankowych) oraz brak zainteresowania ze strony inwestorów prywatnych, pomimo prób prywatyzacji (patrz punkt 4).

Neerlandés

Obserwuje się brak jakichkolwiek środków ze źródeł zewnętrznych (np. kredytów bankowych) oraz brak zainteresowania ze strony inwestorów prywatnych, pomimo prób prywatyzacji (patrz punkt 4).

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Francés

Uwzględniając te wyniki oraz brak jakichkolwiek wyjaśnień ze strony polskich władz co do przyczyn, dla których uznają one, że spółka nie odzyska rentowności w 2006 r. (patrz pkt 7), Komisja wyraża wątpliwość, czy spółka nadal jest w trudnej sytuacji w rozumieniu wytycznych i czy w związku z tym jest uprawniona do otrzymania zgłoszonej pomocy.

Neerlandés

Uwzględniając te wyniki oraz brak jakichkolwiek wyjaśnień ze strony polskich władz co do przyczyn, dla których uznają one, że spółka nie odzyska rentowności w 2006 r. (patrz pkt 7), Komisja wyraża wątpliwość, czy spółka nadal jest w trudnej sytuacji w rozumieniu wytycznych i czy w związku z tym jest uprawniona do otrzymania zgłoszonej pomocy.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Francés

MM. Papoutsis, Gonzalez Alvarez, Van Outlive, Mmes Mebrak-Zaïdi, van den Brink, MM. Nordmann, Marín (Commission), Mme Me brak-Zaïdi, MM. Van Outrive, Marin (Com mission)

Neerlandés

De Voorzitter. — Aan de orde is het debat over actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties overeen komstig artikel 64 van het Reglement.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Francés

le service à gestion séparée "De Brakke Grond";

Neerlandés

de Dienst met Afzonderlijk Beheer "De Brakke Grond"

Última actualización: 2012-04-06
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Referencia: Wikipedia
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Francés

Les fonctionnaires employés au Centre culturel de la Communauté flamande "De Brakke Grond" à Amsterdam reçoivent l'indemnité d'expatriation suivante :

Neerlandés

De ambtenaren tewerkgesteld in het Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap « De Brakke Grond » te Amsterdam, krijgen volgende expatriatievergoeding :

Última actualización: 2012-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Francés

16° 3 emplois de programmateur culturel, 1 emploi de gestionnaire technique et 2 emplois de collaborateur (réceptionniste) auprès du Centre culturel flamand "De Brakke Grond" à Amsterdam;

Neerlandés

16° 3 betrekkingen van cultuurprogrammator, 1 betrekking van technisch beheerder en 2 betrekkingen van medewerker (baliebediende) bij het Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond' te Amsterdam;

Última actualización: 2012-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Francés

Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée « De Brakke Grond », figurant en annex au présent décret, est approuvé.

Neerlandés

Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "De Brakke Grond".

Última actualización: 2012-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Francés

Le Gouvernement flamand est autorisé à confier à la fondation "Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond" créée par acte du 16 juin 1982, les activités du complexe de bâtiments "Brakke Grond" sis Nes 43, 45, 47 à Amsterdam.

Neerlandés

De Vlaamse regering wordt gemachtigd om aan de stichting "Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond", opgericht bij akte d.d. 16 juni 1982, de werking in het gebouwencomplex de Brakke Grond, gelegen Nes 43, 45, 47 te Amsterdam, toe te vertrouwen.

Última actualización: 2012-04-06
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Wikipedia
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Francés

Le budget ajusté pour l'année 2002 du service à gestion séparée « De Brakke Grond », figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Neerlandés

Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2002 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "De Brakke Grond".

Última actualización: 2012-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Francés

Section Ire. - Centre culturel flamand "De Brakke Grond"

Neerlandés

Afdeling I. - Vlaams Cultureel Centrum "De Brakke Grond"

Última actualización: 2012-04-06
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Wikipedia
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Francés

La Trésorerie est autorisée à accorder des avances à concurrence de 20.000 euros au maximum au compte d'ordre 45.A.84.01 « prefinancement pour des tiers « Brakke Grond ».

Neerlandés

De Schatkist wordt ertoe gemachtigd voorschotten toe te staan tot beloop van maximaal 20.000 euro op orderekening 45.A.84.01 " prefinanciering voor derden "Brakke Grond".

Última actualización: 2012-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Francés

Les soldes aux comptes du service à gestion séparée "Het Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond" ainsi que les droits et obligations y afférents, sont transférés à la fondation.

Neerlandés

Het saldo op de rekeningen van de dienst met afzonderlijk beheer "het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond" in Amsterdam, evenals de daaraan verbonden rechten en verplichtingen, worden overgedragen aan de stichting.

Última actualización: 2012-04-06
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Wikipedia
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo