Preguntar a Google

Usted buscó: enseignante (Francés - Suajili)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Francés

Suajili

Información

Francés

Josiris Rivas, 39 ans, enseignante.

Suajili

haki zote na Eduardo Leal.

Última actualización: 2016-02-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

Au début de janvier, dans une interview à la télévision angolaise, l’enseignante a parlé de la situation de la Guinée-Bissau après la mort du président Malam Bacai Sanhá.

Suajili

Katika mahojiano na televisheni ya Angola, mwanzoni mwa mwezi Januari, Profesa huyo alizungumzia hali ya mambo nchini Guinea-Bissau baada ya kifo cha Rais Malam Bacai Sanhá.

Última actualización: 2016-02-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

Aider les enseignants à préparer les conditions matérielles élémentaires, par exemple des solutions d’utilisation des données Internet s’ils doivent assurer la diffusion en direct des cours.

Suajili

Saidia walimu kutayarisha mipangilio msingi kama vile suluhisho kwa utumizi wa data ya mtandao ikiwa inahitajika kutoa mafunzo ya moja kwa moja kupitia njia za kimtandao.

Última actualización: 2020-08-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

Créer des communautés et renforcer les liens : créer des communautés d’enseignants, de parents et de directeurs d’écoles pour pallier le sentiment de solitude et d’impuissance, faciliter le partage d’expérience et la discussion autour des stratégies d’adaptation en cas de difficultés d’apprentissage.

Suajili

Tunga jamii na kuimarisha uhusiano: Tunga jamii ya walimu, wazazi, na wasimamizi wa shule kushughulikia hali ya upweke na kutojiweza, wezesha kutoa kwa visa na kuzungumza kuhusu mbinu za kuvumilia unapopata matatizo ya kujifunza.

Última actualización: 2020-08-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

En réponse à la fermeture des écoles provoquée par le COVID-19, l’UNESCO recommande l’utilisation de programmes d’apprentissage à distance et d’applications et plateformes éducatives ouvertes grâce auxquels écoles et enseignants peuvent interagir avec les élèves à distance et limiter la perturbation de l’éducation. Pour aider à ralentir la transmission du COVID-19, des centaines de bibliothèques ont temporairement fermé leurs portes.

Suajili

Kama mwitikio wa kufungwa kwa shule kutokana na COVID-19, UNESCO inapendekeza matumizi ya mipango ya masomo ya mbali na programu wazi za kielimu na majukwaa ambayo shule na waalimu wanaweza kutumia kufikia wanafunzi walio mbali na kupunguza kuvugwa kwa elimu.Ili kusaidia kupungua kwa maenezi ya COVID-19, mamia ya maktaba yamefungwa kwa muda.

Última actualización: 2020-08-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

Examiner l’état de préparation et choisir les outils les plus pertinents : opter pour l’utilisation de solutions de haute ou faible technologie, en fonction de la fiabilité de l’approvisionnement en énergie au niveau local, de l’accès à Internet et des compétences numériques des enseignants et des élèves.

Suajili

Tathmini hali ya kuwa tayari na chagua vifaa vifaavyo zaidi: Amua utumizi wa suluhisho za kiteknologia ya hali ya juu na ya chini kulingana na uthabiti wa umeme mitaani, muungano wa mtandao, na ustadi wa mambo ya kidijitali ya walimu na wanafunzi.

Última actualización: 2020-08-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

Fournir aux enseignants et aux élèves une assistance à l’utilisation des outils numériques : organiser de courtes séances de formation ou d’orientation pour les enseignants et les parents, si un suivi et un accompagnement sont nécessaires.

Suajili

Toa msaada kwa walimu na wazazi katika utumizi wa vifaa vya kidijitali: Panga mafunzo fupi au vipindi vya maelekeo ya walimu na wazazi pia, ikiwa ufuatiliaji na usaidizi unahitajika.

Última actualización: 2020-08-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

Ils ont remarqué que lorsque les enseignants en Israël se sont mis en grève pendant la saison grippale de 1999-2000, les consultations médicales et le nombre d’infections respiratoires ont chuté de plus d’un cinquième et plus de deux cinquièmes, respectivement.

Suajili

Walisema kuwa wakati walimu huko Israeli walikuwa na mgomo wakati wa msimu wa homa ya mafua ya 1999-2000, kutembelea madaktari na nambari ya maambukizi ya kupumua ilipunguka kwa zaidi ya humusi na zaidi ya humusi mbili mtawalia.

Última actualización: 2020-08-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

Les épreuves du baccalauréat international ont également été annulées. La fermeture des écoles ne touche pas seulement les élèves, les enseignants et les familles, mais a aussi de lourdes conséquences économiques et sociales.

Suajili

Mitihani ya International Baccalaureate pia zimekatizwa.Kufungwa kwa shule haiathiri wanafunzi, walimu, na familia pekee, lakini zina athari inayowaathiri wengi za kiuchumi na kijamii.

Última actualización: 2020-08-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

Les étudiants inscris aux programmes d’enseignement supérieur des établissements d’études supérieures, des universités et des community colleges sont souvent appelés, dans les pays tels que les États-Unis, des « étudiants universitaires ». La fermeture des établissements d’études supérieures et universités a de fortes répercussions pour les étudiants, les enseignants, les administrateurs et les établissements eux-mêmes.

Suajili

Wanafunzi waliosajiliwa katika mipango ya masomo ya juu katika vyuo, vyuo vikuu na vyuo vya jumuiya mara nyingi hurejelewa kuwa "wanafunzi wa vyuo" katika mataifa kama vile Marekani. Kufungwa kwa vyuo, vyuo vikuu kumesababisha athari kubwa kwa wanafunzi, kitivo, wasimamizi na taasisi zenyewe.

Última actualización: 2020-08-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Francés

L’impact était plus important chez les enfants défavorisés et leurs familles, provoquant l’interruption de l’apprentissage, une mauvaise nutrition, des problèmes de garde d’enfants et les coûts économiques qui en résultent pour les familles ne pouvant pas travailler. En réponse à la fermeture des écoles, l’UNESCO a recommandé l’utilisation de programmes d’apprentissage à distance et d’applications et plateformes éducatives ouvertes grâce auxquels écoles et enseignants peuvent interagir avec les élèves à distance et limiter la perturbation de l’éducation.

Suajili

Athari hiyo ilikuwa mbaya zaidi kwa watoto wasiojiweza na familia zao, na kusababisha kukatizwa kwa masomo, lishe duni, matatizo ya ulezi wa watoto, na gharama iliyosababishwa kwa familia ambazo hazingeweza kufanya kazi.Kwa mujibu wa kufungwa kwa shule, UNESCO ilipendekeza matumizi ya mafunzo kupitia njia za kimtandao na programu fikivu za kielimu na jukwaa ambazo shule na walimu wanaweza kutumia kufikia wanafunzi mtandaoni na kupunguza kukatizwa kwa elimu.

Última actualización: 2020-08-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

Privilégier des solutions visant à répondre aux difficultés psychosociales avant l’enseignement : mobiliser les outils disponibles pour mettre en lien écoles, parents, enseignants et élèves.

Suajili

Tanguliza suluhisho kutatua changamoto za kisaikolojia kabla ya kufunza: Tumia vifaa vinavyopatikana kuunganisha shule, wazazi, walimu, na wanafunzi na kila mmoja.

Última actualización: 2020-08-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

A-t-on vraiment besoin de partager les mêmes toilettes pour créer un sentiment d’unité entre les élèves et les enseignants ?

Suajili

Hivi tunatakiwa kuchangia msala ili kuwa na hisia za umoja baina ya wanafunzi na walimu?

Última actualización: 2016-02-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

Achille52 explique que le système d'enseignement est la première victime et que ces coupes budgétaires auront de graves conséquences sur l'avenir du pays : C’est le manque de financement qui est la plaie de l’enseignement publique, les enseignants ne sont pas motivés à cause de leur salaire minable, et les enfants issus de la classe défavorisé ne sont pas assez concentrés. Et si on supprime les aides qui subsistent, où va-t-on ?

Suajili

Achille52 anaeleza kwamba mfumo wa elimu ndiyo wa kwanza kuathiriwa na punguzo hilo la bajeti na kwamba jambo hili litakuwa na madhara makubwa sana kwa taifa kwa siku za usoni (fr):

Última actualización: 2016-02-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

Aucun parent n'aura un contrôle absolu sur les endroits où ses enfants vont faire leur éducation sexuelle et il me semble qu'un parent sensé aimerait au moins que ses enfants aient une éducation sexuelle adéquate, dispensée par des enseignants formés, dans un environnement scolaire contrôlé, plutôt que découvrir le sexe par l'intermédiaire d'un camarade derrière un arbre.

Suajili

Hakuna mzazi atakayeweza kuwa na udhibiti mahsusi juu ya pahali ambapo mwanae atajifunza kuhusu ngono na jinsi ninavyoona mimi mzazi mwenye busara atapenda mwanae apate elimu hiyo kutoka kwenye shule na kutoka kwa mwalimu aliyefuzu vizuri kuliko kujifunza kuhusu hilo toka kwa watoto wenzie nyuma ta mti.

Última actualización: 2016-02-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

Dans le journal local, The Star, Ahmad Razif Abd Rahman, Président du Comité d’enseignement supérieur, des ressources humaines, des sciences et de la technologie, explique : « Lorsque les étudiants utilisent les mêmes toilettes que les enseignants, ils se sentent sur pied d’égalité avec ces derniers, ce qui leur donne automatiquement l’impression qu’ils comptent pour l’organisation, dans ce cas, pour l’école ». Toutefois l’initiative ne s’arrête pas à la porte des toilettes.

Suajili

“Pale wanafunzi wanapochangia msala na mwalimu, wataamini (wanafunzi) kwamba wako sawa na wanataaluma na hii moja kwa moja huamsha hisia za kujichukulia kuwa na umuhimu katika taasisi, ambako, kwa mukhtadha huu, ni shule,” anasema mwenyekiti wa Kamati ya Elimu, Elimu ya Juu, Rasilimali watu, Sayansi na Teknolojia wa Jimbo hilo, Ahmad Razif Abd Rahman katika gazeti la mahali hapo la The Star.

Última actualización: 2016-02-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

Elle peut mettre en relation enseignants et apprenants pour un apprentissage des langues unidirectionnel ou bien en tandem.

Suajili

Ianweza kuwaunganisha walimu na wanafunzi wa lugha kwa namna mbalimbali.

Última actualización: 2016-02-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

L'une de ces caricatures, ci-dessous, représente un gros marteau portant le nom de Gaza écrasant le journal Kargozaran, les enseignants, les femmes et les étudiants semblant être les prochaines cibles de ce marteau.

Suajili

Moja ya michoro hiyo inaonyesha nyundo kubwa yenye chapa ya Gaza ikilipiga jarida la Kargorazan. Katika mchoro huo inaonekana kwamba waalimu, wanawake na wanafunzi ndio wanaofuatia katika zoezi la kulengwa shabaha.

Última actualización: 2016-02-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

La Fédération des syndicats de Hong Kong a lancé un appel à la grève des employés, et le Syndicat de l'Enseignement professionnel de Hong Kong comme le Syndicat général des travailleurs sociaux de Hong Kong vont aussi lancer une grève des enseignants.

Suajili

Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi Hong Kong kimetoa wito wa mgomo wa wafanyakazi, Chama cha Walimu Hong Kong na Chama Kikuu cha Wafanyakazi wa Jamii wa Hong Kong nacho kitazindua mgomo wa walimu.

Última actualización: 2016-02-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

Le blogueur, écrivain et enseignant Moom Rahaman appelle tout le monde à rallier la place Shahbag :

Suajili

Mwanablogu, mwandishi na mwalimu, Moom Rahaman anamtaka kila mmoja kufika katika makutano ya Shahbag:

Última actualización: 2016-02-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo