Preguntar a Google

Usted buscó: darllenodd e bapur newydd (Galés - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Galés

Inglés

Información

Galés

Y Prif Weinidog : Wel , pa bynnag bapur newydd ydoedd

Inglés

The First Minister : Well , whichever newspaper it was

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Y Dirprwy Lywydd : Rhoddwyd chwe darn o bapur newydd imi

Inglés

The Deputy Presiding Officer : I have been issued with six pieces of new paper

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Lapiwch mewn deunydd amsugnol fel blawd llif neu bapur newydd.

Inglés

Surround with absorbent material such as sawdust or newspaper.

Última actualización: 2008-09-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: LowriWilliams

Galés

Y pennawd ym mhrif bapur newydd y Gogledd ddydd Sadwrn oedd :

Inglés

The headline in the main north Wales paper on Saturday read :

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Y llynedd , soniais am dudalen flaen ar bapur newydd yn Sweden a oedd yn sôn am drên yn cyrraedd yn hwyr

Inglés

Last year , I mentioned how a train being late was a front-page headline in Sweden

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Rhoddir sylw mawr i droseddau ac anhrefn , er enghraifft , pan godwch bapur newydd a darllen am yr hyn yr honnir y mae pobl ifanc yn ei wneud

Inglés

Crime and disorder , for example , feature largely when you pick up a newspaper and read about what young people are allegedly engaged in

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Soniodd Janet Ryder am rôl datganoli a dyfynnodd Edwina'r ganmoliaeth a dderbyniasom gan bapur newydd yn Llundain am weithredu'r agenda hon

Inglés

Janet Ryder mentioned the role of devolution and Edwina quoted the praise that we received from a London newspaper for taking on this agenda

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Os clywn am ddwy swydd yn cael eu creu mewn siop bapur newydd yng ngogledd Cymru , mae'r Prif Weinidog yma yn gwneud datganiad am hynny , yn datgan y newyddion da

Inglés

If we hear about two jobs being created at a newsagent's in north Wales , the First Minister is here making a statement about it , declaring the good news

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Mae mewnfuddsoddi'n bwysig hefyd ac mae cyhoeddiad Grwp Delicarta am ei felin bapur newydd werth £65 miliwn ym Mhort Talbot ychydig cyn yr etholiad , yn enghraifft ragorol o hynny

Inglés

Inward investment is also important and the Delicarta Group's announcement of its new £65 million paper mill in Port Talbot just before the election , is a prime example of this

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Mae'r Ceidwadwyr yng Nghymru wedi cytuno â thri phwynt ymgyrch sy'n cael ei rhedeg gan bapur newydd i ostwng amseroedd aros i'r un lefel â'r rhai yn Lloegr erbyn 2006

Inglés

The Conservatives in Wales have signed up to the three points of a campaign being run by a newspaper to cut waiting times to the same levels as those in England by 2006

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Cofiaf y prif bennawd ar dudalen flaen y prif bapur newydd dyddiol yng ngogledd Sweden ` tåget från Stockholm var sent ' -- ` yr oedd y trên o Stockholm yn hwyr '

Inglés

I remember when the front page banner headline in the main daily newspaper in north Sweden read ` tåget från Stockholm var sent ' -- ` the train from Stockholm was late '

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Pam felly y cyhoeddwyd y wybodaeth ynglyn â'r ad-drefnu mewn brîff i bapur newydd cenedlaethol ddau ddiwrnod ar ôl i'r Cynulliad dorri ? Yn ogystal , nid oedd hyn ond ychydig ddyddiau ar ôl cyfarfod y Pwyllgor Datblygu Economaidd a Thrafnidiaeth

Inglés

Therefore , why was the information on the restructuring released in a brief to a national newspaper two days after the Assembly broke up for the summer ? This was also only a few days after an Economic Development and Transport Committee meeting

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Nid yw'n syndod o gwbl i'r ddau brif bapur newydd ym maes ffermio feirniadu'r Cynulliad yn hallt , am fod yn ` aneffeithiol ', ` sothach ', ` aer poeth ', ` wedi addo llawer a gwireddu dim '

Inglés

It is no wonder that the two main farming newspapers last week slammed the Assembly , as ` ineffectual ', ` garbage ', ` hot air ', ` having promised much and delivered nothing '

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Yr wyf yn siwr y cytunwch , Ddirprwy Lywydd , fod yr holl Aelodau yn gyfartal , felly a allech egluro pam yr oedd y llythyr a dderbyniais gennych ddoe wedi'i deipio ar bapur newydd er bod gan y swyddfa defnyddiau ysgrifennu hen stoc ? ### ### [ Chwerthin . ]

Inglés

I am sure that you agree , Deputy Presiding Officer , that all Members are equal , so could you explain why your letter to me yesterday was typed on new paper when the stationery office still has old stock ? [ Laughter . ]

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Y Prif Weinidog : Darllenais yr erthygl honno -- ni allaf gofio ym mha bapur newydd yr oedd -- lle y mae Russell Goodway yn cyfeirio at y ffaith bod llythyr William Hague at John Morris , sy'n ddrwg-enwog bellach , wedi cychwyn tuedd , y mae'n ofid gan Russell Goodway nad yw Llafur wedi'i wrthdroi , o gynyddu'r gyfran o adnoddau awdurdodau lleol a godir drwy'r dreth gyngor , yn hytrach na'u bod yn cael eu darparu o grantiau oddi wrth y Swyddfa Gymreig , fel yr oedd ar y pryd

Inglés

The First Minister : I read that article -- I cannot remember in which newspaper it appeared -- in which Russell Goodway refers to the fact that William Hague's now notorious letter to John Morris started a trend , which Russell Goodway regrets that Labour has not reversed , of increasing the proportion of local authorities ' resources raised by council tax , as opposed to being provided from grants from the then Welsh Office

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Ai cyd-ddigwyddiad oedd hynny , neu a ofynnwyd i'r gwasanaethau diogelwch ryddhau gwybodaeth i bapur newydd tabloid ? A gaiff y rhai sy'n gyfrifol am hynny eu herlid yn yr un ffordd ag y cafodd David Kelly ei erlid ?

Inglés

Was that a coincidence , or were the security services asked to leak information to a tabloid newspaper ? Will the culprits responsible for that be hounded in the same way as David Kelly was ?

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo