Usted buscó: delfrydol (Galés - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Galés

Inglés

Información

Galés

nid byd delfrydol yw hwn

Inglés

this is not an ideal world

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

mewn byd delfrydol hoffem weld mwy

Inglés

in an ideal world we would like to see more

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

mewn byd delfrydol , ni fyddai gwrthdaro

Inglés

in an ideal world , there would not be conflict

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

ni chredaf fod hyn yn gydweithredu delfrydol

Inglés

i do not think that this is ideal , co-operative working

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

nid wyf yn cynnig rhyw gyngor delfrydol rhad

Inglés

i am not offering some cheap counsel of perfection

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

merthyr yw'r lleoliad delfrydol ar gyfer y cynllun hwn

Inglés

merthyr is the ideal location for this scheme

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

mae brecwast yn gyfle delfrydol i blant gael bwyta maetholion hanfodol

Inglés

breakfast provides the ideal opportunity for children to take in essential nutrients

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

yr ydych wedi cael y cyfle delfrydol i fynegi eich barn ynghylch y fformiwla honno

Inglés

you have had the perfect opportunity to make your views known on that formula

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

oni chredwch fod hwn yn ddull delfrydol o hyrwyddo cynnyrch cymreig yn ewrop ?

Inglés

do you not think that this is an ideal mechanism of promoting welsh products around europe ?

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

mae llwyddiant a photensial cwmbrân yn ei gwneud yn lle delfrydol ar gyfer buddsoddiad sector preifat

Inglés

cwmbran's success and potential makes it ideal for private sector investment

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

dyma'r unig safle delfrydol ac mae'r arian gan yr ymddiriedolaeth i dalu amdano

Inglés

this is the only ideal site and the trust has the money to pay for it

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

yr ateb delfrydol fyddai cyswllt trên rheolaidd a dibynadwy o ganol y ddinas ac o rannau eraill o gymru

Inglés

the ideal solution would be a regular , reliable train connection from the city centre and other parts of wales

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

cyfeiriodd phill at yr ateb delfrydol sef peidio â chael ` môr o soseri ar doeon tai '

Inglés

phil alluded to the ideal solution of not having ` a forest of rooftop dishes '

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

darpara'r fframwaith gwasanaeth gwladol ar gyfer clefyd coronaidd y galon gyfrwng delfrydol inni wneud hynny

Inglés

the national service framework for coronary heart disease provides an ideal vehicle for us to do that

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

amlygir cymru i brif farchnadoedd y byd , ac atgyfnerthir ei hygrededd fel y man delfrydol i ymweld ag ef a lle y gall busnesau fuddsoddi ynddo

Inglés

wales will be exposed to major markets around the world , reinforcing its credibility as the ideal location to visit and one in which business can invest

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

a wnewch chi gadarnhau bod hwn yn gyfle delfrydol i greu swyddi yn y diwydiant gwastraff ac yn gyfle digyffelyb mewn hanes diweddar ?

Inglés

will you confirm that this is an ideal opportunity to create jobs in the waste industry and one unparalleled in recent history ?

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

mae gennym amodau delfrydol i greu ynni o'r tonnau a'r llanw ac ar gyfer cynhyrchu drwy bio-màs

Inglés

we have ideal conditions for wave and tidal power and for biomass generation

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

mewn byd delfrydol , hoffwn fynd ymhellach a thrafod archwiliadau deintyddol am ddim hefyd , ond teimlwn fod un cynnig yn ddigon i'r prynhawn hwn

Inglés

in an ideal world , i would like to go further and discuss free dental checks as well , but i thought one proposal was enough for this afternoon

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

mae hynny am nad oes llwybr motocrós iawn dan do neu yn yr awyr agored yng nghymru , er y gwn fod llawer o safleoedd delfrydol ar gyfer llwybrau yn y de-ddwyrain

Inglés

that is because there is no proper indoor or outdoor motocross track in wales , although i know that there are many ideal sites for tracks in south-east wales

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

mae coetiroedd yn darparu lleoliad delfrydol ar gyfer amrywiaeth helaeth iawn o weithgareddau , yn amrywio o gerdded a gwylio byd natur i chwaraeon megis ralïo ceir neu feicio mynydd , y soniwyd amdanynt eisoes

Inglés

woodlands provide an ideal setting for a huge range of activities , from walking to wildlife watching to sports such as car rallying or mountain biking , which has already been mentioned

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo