Preguntar a Google

Usted buscó: maen nhw’n (Galés - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Galés

Inglés

Información

Galés

achos maen nhw’n

Inglés

because they are

Última actualización: 2020-09-29
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Galés

Maen nhw’n darparu llaeth, cigachynhyrchion defnyddiol eraill fel gwlân a lledr.

Inglés

They provide milk, meat and otheruseful products like wool and leather.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Galés

Yma,maen nhw’n cael eu dadlwytho a’u rhoi ar drenau,lorïau a chychod camlas.

Inglés

Here they are unloaded onto trains, lorries andbarges.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Galés

Yn raddol, maen nhw’n newid o wyrddi arlliwiau melyn, coch, aur a brown.

Inglés

They gradually change from green toshades of yellow, red, gold and brown.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Galés

Felly, maen nhw’n hedfan tua’r de yn yrhydref a ddim yn dychwelyd tan y gwanwyn.

Inglés

So they fly south in the autumn and don’t return until spring.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Galés

Maen nhw’n cael eu helpu yn eu gwaith gan arbenigwyr, cyfreithwyr,ysgrifenyddion, cyfieithwyr ac ati.

Inglés

In their work they are helped by experts, lawyers, secretaries,translators and so on.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Galés

Mae’n bwysig i bobl gael swyddi maen nhw’n eu mwynhau acmaen nhw’n gallu eu gwneud yn dda.

Inglés

It’s important for people to have jobs that they enjoy and aregood at.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Galés

Gelwir y bobl hyn yn ‘gomisiynwyr’, a chyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio’r Comisiwn Ewropeaidd.

Inglés

These people are called ‘commissioners’, and together they make up the European Commission.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Galés

Maen nhw’n amrywio yn ôl eu maint, eu statws cyfansoddiadol, eu daearyddiaeth a’u priod feysydd.

Inglés

They vary according to their size, their constitutional status, their geography and respective areas of work.

Última actualización: 2007-09-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: LowriWilliams

Galés

…ac eirth brown Ewropeaidd yn byw yn y mynyddoedd,lle maen nhw’n treulio’r gaeaf yn cysgu.

Inglés

... and European brown bears live in the mountains,where they spend the winter sleeping.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: LowriWilliams

Galés

Pan fydd gweinidogion yn dod at ei gilydd mewncyfarfod, maen nhw’n cael eu galw’n ‘Gyngor yr Undeb Ewropeaidd’.

Inglés

When the ministers meet together they are called ‘the Council of the European Union’.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: LowriWilliams

Galés

Caiff orennau eu tyfu mewn gwledydd cynnes fel Sbaen ac maen nhw’n dda i’n hiechyd am eu bod nhw’n lla wn fitamin C.

Inglés

Spain and like are good for our health as they are full of vitamin C.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: LowriWilliams

Galés

Maen nhw’n cael eudewis, bob pum mlynedd, mewn etholiad pan fydd hollddinasyddion yr UE sy’n oedolion yn cael cyfle i bleidleisio.

Inglés

Theyare chosen, every five years, in an election when all the adult citizens of the EU get the chance to vote.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: LowriWilliams

Galés

Ar ôl iddyn nhw gytuno pa gyfraith i’w chynnig,maen nhw’n anfon y cynnig at Senedd Ewrop a Chyngor yr Undeb Ewropeaidd.

Inglés

Once they have agreed what law to propose, theysend their proposal to the European Parliamentand the Council of the European Union.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: LowriWilliams

Galés

Mae rhywun yn gallu dewis ei ffrindiau a chan eu bod yn ffrindiau maen nhw’n fwy tebygol o wybod am allu a pharodrwydd ei gilydd i siarad Cymraeg.

Inglés

One can choose one’s friends, and as they are friends they are more likely to know about each other’s ability and willingness to speak Welsh.

Última actualización: 2008-07-28
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: LowriWilliams

Galés

Yn ystod yr 20fed ganrif,cychwynnodd dau ryfel mawr ar y cyfandir hwn ondaledaenodd a chynnwys gwledydd o bob rhan o’r byd.Dyma pam maen nhw’n cael eu galw’n Rhyfeloedd Byd.

Inglés

In the 20th century, two bigwars started on this continent but spread and involvedcountries all around the world. That is why they arecalled World Wars.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: LowriWilliams

Galés

A hoffech ystyried paratoi strategaeth sgiliau dwyieithog i roi elfennau staffio, recriwtio a hyfforddiant eich cynllun o fewn fframwaith lle maen nhw’n gweithio tuag at yr un nod.

Inglés

Would you like to consider preparing a bilingual skills strategy to place the staffing, recruitment and training elements of your scheme within a framework where they are working towards the same end.

Última actualización: 2009-03-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: LowriWilliams

Galés

Cyrff cyllido i fod yn fwy rhagweithiol wrth hyrwyddo a monitro darpariaeth Gymraeg yn y cyrff maen nhw’n eu hariannu {\b (7.5)}

Inglés

Funding bodies to be more proactive in promoting and monitoring the Welsh-language provision of the bodies they fund {\b (7.5)}

Última actualización: 2007-07-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: LowriWilliams

Galés

Mae pobl sy’n byw yn yr UE yn rhydd i fyw, gweithio neuastudio ym mha wlad bynnag yn yr UE maen nhw’n eidewis, ac mae’r UE yn gwneud popeth posibl i’w wneud ynhawdd symud cartref o un wlad i’r llall.

Inglés

People living in the EU are free to live, work or study inwhichever EU country they choose, and the EU is doing allit can to make it simple to move home from one country toanother.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: LowriWilliams

Galés

Mewn geiriau eraill, maen nhw’n gweithiomewn siopau a swyddfeydd post, banciau a chwmnïauyswiriant, gwestai a bwytai, ysbytai ac ysgolion, ac ati –naill ai’n gwerthu pethau neu’n darparu gwasanaethaumae ar bobl eu hangen.

Inglés

In other words, they work in shops and postoffices, banks and insurance companies, hotels and restaurants, hospitals and schools, etc. – either sellingthings or providing services that people need.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: LowriWilliams

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo