Usted buscó: ysgol ddrud yw ysgol profiad (Galés - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Galés

Inglés

Información

Galés

ysgol ddrud yw ysgol profiad

Inglés

experience is an expensive school

Última actualización: 2019-03-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Galés

yn lloegr ysgol fach yw ysgol â 200 o ddisgyblion

Inglés

in england a small school is classed as a school with 200 pupils

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

y gyntaf o'r rhain yw ysgol gynradd rhydypennau yng nghaerdydd

Inglés

the first of these is rhydypennau primary school in cardiff

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

ysgol nodweddiadol yw ysgol gyfun gwynllyw , sy'n gwasanaethu pump o awdurdodau addysg lleol ond sydd yn derbyn cyfalaf gan awdurdod torfaen yn unig

Inglés

a typical school is ysgol gyfun gwynllyw , which serves five local education authorities but only receives capital from the torfaen authority

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

os yw ysgol yn methu , dylem ystyried ei chau a symud y plant i rywle arall

Inglés

if a school is failing , we should consider closing it and moving children elsewhere

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

nid yw ysgol y santes ffraid wedi'i chydnabod gan yr esgobaeth , gan fod yr achos yn un hanesyddol

Inglés

st brigid's is not recognised by the diocese , as the case is historical

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

mae canlyniadau llifogydd yr un mor enbyd , difrifol a gofidus , ni waeth pa mor ddrud yw'ch cartref

Inglés

the consequences of flooding are just as dire , serious and distressing , no matter how expensive your home is

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

os yw ysgol mewn hen adeilad , bydd ei biliau ar gyfer gwresogi a goleuo a phethau eraill yn ddrutach na'r rhai a gaiff ysgolion eraill

Inglés

if a school is housed in an old building , its heating , lighting and other bills will be more expensive than those of other schools

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

hyn sydd i raddau helaeth yn gyfrifol am y ffaith ei bod hi wedi bod yn anodd cael cytundeb cenedlaethol ynglŷn â beth yn union yw ysgol gymraeg neu ysgol ddwyieithog.

Inglés

to a large extent, this has been responsible for the fact that it has been difficult to secure national agreement regarding what constitutes a welsh-medium school or a bilingual school.

Última actualización: 2008-04-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

er hynny , rhaid inni sicrhau y bydd y perygl o lifogydd i'r rheilffordd yn cael ei leihau yn y dyfodol , gan mai gwaith arbennig o ddrud yw atgyweirio rheilffyrdd

Inglés

however , we need to ensure that the flooding risk to the railway is minimised in the future , as it is particularly expensive to repair railway lines

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

os nad yw ysgol yn perfformio'n iawn , y rhai sy'n dioddef fwyaf yw'r disgyblion , a byddant yn dioddef weddill eu hoes

Inglés

if a school is not performing properly , those that suffer most are the pupils , and they will suffer for the rest of their lives

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

fodd bynnag , enghraifft arall yw ysgol alun yr wyddgrug yn sir y fflint , lle y gwelais dosbarth technoleg gwybodaeth a chyfathrebu gyda tho gwastad sy'n gollwng yn ddrwg pan mae'n bwrw

Inglés

however , another example is mold alun school in flintshire , where i was shown a flat-roofed information and communications technology classroom that leaks badly when it rains

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

fodd bynnag , mae cyngor addysgu cyffredinol cymru yn dweud yn ei sylwadau y gall gyfeirio achosion i'r cyngor yn uniongyrchol os yw ysgol neu gorff llywodraethu yn llusgo ei draed , er enghraifft , fel y digwyddodd , mae'n ymddangos

Inglés

however , the gtcw , in its comments , says that it can refer cases to the council directly if , for example , a school or a governing body is dragging its feet , as seems to be the case

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

enghraifft amlwg yw ysgol uwchradd hartridge yn fy etholaeth , lle mae'r chweched dosbarth wedi cyflawni llawer iawn o lwyddiant academaidd ac mewn chwaraeon drwy bêl-droed a rygbi , a bydd yn ymestyn hyn i griced yn ystod y flwyddyn ysgol nesaf a , gobeithio , i bêl-droed merched a dawns yn y dyfodol agos

Inglés

a prime example is hartridge high school in my constituency , which has achieved a great deal of sixth form academic and sporting success through football and rugby and will extend this to cricket during the next school year and hopefully to girls ' football and dance in the near future

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

nid af mor bell â dweud fy mod yn croesawu hyn yn gyffredinol , ond yr wyf yn ei dderbyn yn gyffredinol , gan ddeall y bydd y manylion yn cael eu penderfynu ac y gallwn fod yn gwbl sicr , pan gyflwynwch y cynigion terfynol , y cawn system sy'n gadael inni weld yn glir , ledled cymru , a yw ysgol yn gwneud yn dda neu'n gwneud yn wael fel y gallwn roi iddi'r cymorth y mae arni'i angen

Inglés

i will not go as far as to say that i broadly welcome this , but i broadly accept it , on the basis that the detail is worked out and that we can be absolutely certain that , when you come up with the final proposals , we have a system that allows us to see clearly across the whole of wales whether a school is doing well or doing badly so that we can give it the help that it needs

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

y 18 canolfan yn y garfan gyntaf yw ysgol gyfun y barr ; ysgol uwchradd llanfair ym muall ; ysgol gatholig rufeinig y cardinal newma ; coleg glan hafre ; coleg gwen ; coleg llandrill ; coleg meirion-dwyfo ; coleg powy ; coleg sir gâ ; coleg glannau dyfrdw ; coleg castell-nedd port talbo ; ysgol uwchradd pen-y-dr ; coleg pontyprid ; ysgol sirol gymunedol y port ; ysgol uwchradd gatholig rufeinig st alba ; ysgol st cyres , coleg catholig dewi san ; a choleg trydyddol abertawe

Inglés

the 18 centres which form the first cohort are : barry comprehensive schoo ; builth wells high schoo ; cardinal newman rc schoo ; coleg glan hafre ; coleg gwen ; coleg llandrill ; coleg meirion-dwyfo ; coleg powy ; coleg sir gâ ; deeside colleg ; neath port talbot colleg ; pen-y-dre high schoo ; pontypridd colleg ; porth county community schoo ; st albans rc high schoo ; st cyres schoo ; st david's catholic colleg ; and swansea tertiary college

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

estyn sy'n gyfrifol am benderfynu a yw ysgol yn cyflawni unrhyw un o'i rhwymedigaethau cyfreithiol ai peidi ; david , yr ydych wedi trafod hynny gyda mi o'r blaen a disgwyliaf i ysgolion gyflawni eu rhwymedigaethau cyfreithiol

Inglés

the matter of whether or not a school delivers on any of its legal obligations is for esty ; david , you and i have discussed that before and i expect schools to deliver on their legal obligations

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo