Preguntar a Google

Usted buscó: corresponden (Gallego - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Gallego

Inglés

Información

Gallego

Operacións que corresponden á regra "% 1"

Inglés

Operations corresponding to rule

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Gallego

Operacións que corresponden á regra "% 1"

Inglés

Sub operations corresponding to rule '%1 '

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Gallego

Lista de ordens que corresponden á listaxe de motores

Inglés

List of backend commands corresponding to the engine list

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1

Gallego

Unha lista de slots para o receptor. Os slots que se mostran son só aqueles que teñen argumentos que se corresponden cos argumentos co sinal que estea escollido na lista de sinais.

Inglés

A list of slots for the receiver. The slots that are displayed are only those which have arguments that correspond with the arguments of the signal that is currently selected in the Signal-list.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1

Gallego

As cores similares a esta manteranse, as outras pasarán a escala de grises. Isto ten que ser un valor hexadecimal (como as cores HTML). Os primeiros dous caracteres corresponden a vermello, despois a verde e despois a azul. #000000 = negro, #FF0000 = vermello, #00FF00 = verde, #FFFF00 = amarelo (vermello + verde), #FFFFFF = branco

Inglés

Colors similar to this will be kept, others will be grayscaled. This must be an hexadecimal (like HTML colors). The first two chars are for red, then green, then blue. #000000 = black, #FF0000 = red, #00FF00 = green, #FFFF00 = yellow (red + green), #FFFFFF = white

Última actualización: 2012-06-18
Frecuencia de uso: 1

Referencia: Trasno

Gallego

A continuación aparecen as opcións de cada día da semana. Asinale os días que corresponden aos días de traballo para poder marcar as horas de traballo neses días. Asinale a opción Excluir os festivos para evitar que o & korganizer; marque as horas de traballo nas rexións con festivos definidas na lista Usar os festivos da rexión que aparece antes.

Inglés

Additionally, you have check boxes labeled after the days of the week. Check the week days that are working days for you, in order to mark the working hours in these days. Check Exclude holidays prevent & korganizer; from marking the working hours for the holiday region defined in the Use holiday region drop down above.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1

Referencia: Trasno
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Gallego

As caixas de correo do MH son directorios que conteñen ficheiros que corresponden a cada unha das mensaxes desa caixa de correo. Polo menos nas edicións do código fonte do & kmail; existe un guión de consola, mh2kmail, para comverter as caixas de correo do MH en caixas de correo mbox, mais pode ser que non se inclúa nas edicións empaquetadas. A execución deste guión nun cartafol do MH converteráo nun ficheiro mbox. Recoméndase crear unha copia de seguranza dos cartafoles de correo do MH antes de empregar este guión.

Inglés

MH mailboxes are directories containing files that correspond to each message in that mailbox. A shell script to convert MH mailboxes to mbox mailboxes, mh2kmail, is included at least in the source releases of & kmail;, but maybe not in the packaged releases. Running this script on a MH folder will convert it to an mbox file. We strongly suggest that you back up your MH mail folders before you use this script.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1

Referencia: Trasno
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Gallego

Isto executa un programa mais non modifica a mensaxe. Indique a localización completa do programa que queira executar; o & kmail; bloquearase até que se execute o programa. Se non quere que o & kmail; se bloquee, engádalle "amp;" ao programa. Pode alimentar o programa coas partes da mensaxe: percnt; 0, percnt; 1, & etc; corresponden aos ficheiros que representan as partes da mensaxe; para as mensaxes normais, 0percnt; é o texto, percnt; 1 o primeiro anexo e así. Para alén disto, a mensaxe completa se envía á entrada estándar do programa e substitúese cada aparición de percnt; {foo} polo contido da cabeceira foo.

Inglés

This will execute a program, but will not modify the message. Specify the full path to the program you want to execute; & kmail; will then block until the program returns. If you do not want & kmail; to block then append'amp; 'to the command. You can feed the program with the parts of the mail: percnt; 0, percnt; 1, & etc; stand for files representing the message parts; for common messages percnt; 0 is the text, percnt; 1 the first attachment and so on. Additionally, the whole message is fed into the program's stdin; and every occurrence of percnt; {foo} is replaced by the content of the foo header.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1

Referencia: Trasno
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Gallego

Lembre que o diálogo non se mostra se hai unha mensaxe que exceda o tamaño límite mais todas as mensaxes corresponden cunha regra de filtrado. Existe unha excepción se seleccionou Mostrar sempre as mensaxes atopadas para "Transferir Máis Tarde" na sección Opcións Globais do diálogo de configuración do filtro de POP; nese caso o diálogo mostrarase tamén se só ten mensaxes que correspondan mais ao menos unha mensaxe ten a marca de Transferir máis tarde.

Inglés

Please note that if there is a message exceeding the size limit, but all messages are matched by a filter rule the dialog will not be displayed. One exception occurs if you have checked Always show matched'Download Later 'messages in the Global Options section of the POP filter configuration dialog; then, the dialog will also be displayed if you only have matched messages, but at least one message was tagged for Download later.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1

Referencia: Trasno
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Gallego

Todas as estrelas irradian luz nun intervalo amplo de frecuencias do espectro electromagnetico, desde as ondas de radio de pouca enerxía até os raios gamma de moita enerxía. Unha estrela que emita predominantemente na rexión ultravioleta do espectro produce unha cantidade total de enerxía moitísimo máis elevada que a que produce unha estrela que emita principalmente no infravermello. Polo tanto, a luminosidade é unha medida das enerxía emitida por unha estrela en todas as lonxitudes de onda. A relación entre a lonxitude de ondas e a enerxía foi cuantificada por Einstein como E = h * v, onde v é a frecuencia, h é a constante de Planck e E é a enerxía do fotón en xulios. Isto é, as lonxitudes de onda máis curtas (e, polo tanto, as frecuencias máis altas) corresponden a enerxías máis altas.

Inglés

All stars radiate light over a broad range of frequencies in the electromagnetic spectrum from the low energy radio waves up to the highly energetic gamma rays. A star that emits predominately in the ultra-violet region of the spectrum produces a total amount of energy magnitudes larger than that produced in a star that emits principally in the infrared. Therefore, luminosity is a measure of energy emitted by a star over all wavelengths. The relationship between wavelength and energy was quantified by Einstein as E = h * v where v is the frequency, h is the Planck constant, and E is the photon energy in joules. That is, shorter wavelengths (and thus higher frequencies) correspond to higher energies.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1

Referencia: Trasno

Obtenga una traducción de calidad con contribuciones humanas

Ayude a valorar búsquedas similares:

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo