Usted buscó: επανασυσκευαστούν (Griego - Español)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Griego

Español

Información

Griego

Οι αποξηραμένες χορτονομές που εξέρχονται από την επιχείρηση μεταποίησης μπορούν να επανεισαχθούν σε αυτή μόνο για να επανασυσκευαστούν υπό τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από αυτή.

Español

cuando se introduzcan forrajes desecados o triturados por otra empresa de transformación, la empresa indicará además a la autoridad competente su origen y destino. en tal caso, sólo se podrá proceder a la introducción bajo el control de la autoridad competente y en las condiciones por ella fijadas.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Griego

(12) Τα κέντρα συσκευασίας πρέπει να είναι σε θέση να επανασυσκευάζουν τα αυγά σε περιπτώσεις φθαρμένων συσκευασιών ή όταν ένας έμπορος επιθυμεί να διακινήσει το προϊόν του με τη δική του επωνυμία ή όταν χρειάζεται να συσκευαστούν σε μικρότερες συσκευασίες αυγά που περιέχονται σε μεγάλες συσκευασίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η καταγωγή και η παλαιότητα των αυγών πρέπει να προκύπτουν από τις ενδείξεις που αναγράφονται στις ταινίες, τις ετικέτες και τις μικρές συσκευασίες. Στις ενδείξεις πρέπει επίσης να αναγράφεται εάν τα αυγά ταξινομήθηκαν σε χαμηλότερη κατηγορία ή επανασυσκευάστηκαν. Ο λόγω επανασυσκευασίας επιπλέον χρόνος συνεπάγεται απαγόρευση χρησιμοποίησης της ένδειξης έξτρα σε επανασυσκευασμένα αυγά.

Español

(12) los centros de embalaje deben poder reembalar los huevos cuando ello sea necesario, en particular, por haberse deteriorado los embalajes, por querer un comerciante vender huevos con su propio nombre o porque los huevos incluidos en embalajes grandes deban reembalarse en embalajes pequeños. en tales casos, es imprescindible que el origen y la edad de los huevos figuren en los precintos, etiquetas y pequeños embalajes y que tales indicaciones pongan de manifiesto que los huevos han sido reclasificados o reembalados. debido al retraso causado por la operación de reembalado, es imprescindible prohibir la utilización de la indicación%quot%extra%quot% en los huevos reembalados.(13) es conveniente disponer un intercambio continuo de información entre los estados miembros y la comisión con objeto de garantizar que se apliquen uniformemente tanto las disposiciones del reglamento (cee) n° 1907/90, en particular, las relativas a los controles, incluidas las destinadas a comprobar la utilización de la fecha de puesta, como las indicaciones de formas específicas de cría o alimentación de las gallinas y las referentes al origen de los huevos.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Griego

1. Αυγά που υποβαθμίστηκαν κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 μπορούν να διακινούνται στις συσκευασίες στις οποίες περιέχονταν προτού υποβαθμιστούν. Εάν επανασυσκευαστούν, κάθε συσκευασία δεν μπορεί να περιέχει παρά αυγά μιας μόνο παρτίδας.2. Στην κίτρινη ή κόκκινη ταινία ή στην ετικέτα των μεγάλων συσκευασιών αναγράφονται με μαύρα γράμματα, ευκρινώς και ευανάγνωστα, τουλάχιστον οι πληροφορίες των άρθρων 18 ή 19, καθώς και η ονομασία ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση της επιχείρησης που προχώρησε σε υποβάθμιση ή που μερίμνησε για την υποβάθμιση των αυγών.

Español

1. los huevos que se hayan reclasificado con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8 del reglamento (cee) n° 1907/90 podrán comercializarse en los embalajes que los contenían antes de la reclasificación. si se embalan de nuevo, cada embalaje únicamente podrá contener huevos de un solo lote.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Griego

2. Όταν η ετικέτα η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθεί από τη συσκευασία, οι αντίστοιχες συσκευασίες πρέπει να απομακρυνθούν από το χώρο πωλήσεων το αργότερο την έβδομη ημέρα μετά από τη συσκευασία, και τα αυγά πρέπει να επανασυσκευαστούν.3. Οι μεγάλες συσκευασίες που περιέχουν μικρές συσκευασίες με τη σήμανση "εξαιρετικά" φέρουν την ακόλουθη ένδειξη με κεφαλαία γράμματα ύψους 2 εκατοστών: "ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 'ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ'" σε μία ή περισσότερες γλώσσες της Κοινότητας."-

Español

5) la letra c) del apartado 2 del artículo 22 se sustituirá por el texto siguiente:« c) la mención%quot%huevos destinados a la industria alimentaria%quot% en letras mayúsculas de 2 cm de altura y en uno o varios idiomas de la comunidad. ».

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Griego

α) το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση της επιχείρησης όπου συσκευάστηκαν ή επανασυσκευάστηκαν τα αυγά·β) ο διακριτικός αριθμός του κέντρου συσκευασίας όπου έγινε η επανασυσκευασία των αυγών·

Español

1. salvo en el caso previsto en el apartado 2 del artículo 8 del reglamento (cee) n° 1907/90, los huevos de la categoría a y los%quot%huevos lavados%quot% embalados sólo podrán ser reembalados en otros embalajes grandes o pequeños por centros de embalaje. cada embalaje únicamente contendrá huevos de un solo lote.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Griego

Περιγραφή του αποστελλόμενου εμπορεύματοςΌνομα και διεύθυνση του εξαγωγέα:Όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη σύμφωνα με τη δήλωση:Αριθμός και περιγραφή των δεμάτων:Διακριτικά χαρακτηριστικά:Τόπος καταγωγής:Δηλωθέντα μέσα μεταφοράς:Δηλωθέν σημείο εισόδου:Δηλωθείσα ονομασία και ποσότητα του προϊόντος:Βοτανική ονομασία των φυτών:Πιστοποιείται ότι τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή λοιπά είδη που αποτελούν το αντικείμενο ρυθμίσεων και τα οποία περιγράφονται ανωτέρω εισήχθησαν στο/στη (συμβαλλόμενο μέρος επανεξαγωγής) από (συμβαλλόμενο μέρος καταγωγής) και καλύπτονται από το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό αριθ. , (*) το πρωτότυπο ή πιστό επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν πιστοποιητικό· ότι συσκευάστηκαν επανασυσκευάστηκαν στους αρχικούς (*) νέους περιέκτες, ότι σύμφωνα με το πρωτότυπο φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό και συμπληρωματικό έλεγχο , κρίνονται ότι είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής και ότι κατά τη διάρκεια αποθήκευσης στην/στο (συμβαλλόμενο μέρος επανεξαγωγής), το αποστελλόμενο εμπόρευμα δεν εκτέθηκε στον κίνδυνο μόλυνσης·ii.

Español

descripción del envíonombre y dirección del exportador:nombre y dirección declarados del destinatario:número y descripción de los bultos:marcas distintivas:lugar de origen:medios de transporte declarados:punto de entrada declarado:nombre del producto y cantidad declarada:nombre botánico de los vegetales:se certifica que los vegetales, productos vegetales u otros artículos reglamentados más arriba descritos han sido importados a (parte contratante de reexportación) desde (parte contratante de origen), al amparo del certificado fitosanitario no , del que se adjunta (*) original copia compulsada al presente certificado; que están embalados reembalados en sus embalajes originales (*) nuevos embalajes ; que basándose en el certificado fitosanitario original y en inspección adicional , se consideran conformes con las disposiciones fitosanitarias vigentes de la parte contratante de importación; y que durante el almacenamiento en (parte contratante de reexportación), el envío no ha estado expuesto a riesgo de infestación o infección.ii.

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Griego

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣΑριθμόςΟργανισμός προστασίας των φυτών του/της (χώρας επανεξαγωγής)ΠΡΟΣ: Οργανισμό (οργανισμούς) προστασίας των φυτών του/της [χώρα(-ες) εισαγωγής]Περιγραφή αποστελλόμενου εμπορεύματοςΌνομα και διεύθυνση του εξαγωγέα:Όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη σύμφωνα με τη δήλωση:Αριθμός και περιγραφή των δεμάτων:Διακριτικά χαρακτηριστικά:Τόπος καταγωγής:Δηλωθέντα μέσα μεταφοράς:Δηλωθέν σημείο εισόδου:Δηλωθείσα ονομασία και ποσότητα του προϊόντος:Βοτανική ονομασία των φυτών:Πιστοποιείται ότι τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα τα οποία περιγράφονται ανωτέρω εισήχθησαν στο/στη (χώρα επανεξαγωγής) από (χώρα καταγωγής) και καλύπτονται από το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό αριθμός , (*) το πρωτότυπο ή επικυρωμένο πιστό αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν πιστοποιητικό, ότι συσκευάστηκαν επανασυσκευάστηκαν στους αρχικούς (*) νέους περιέκτες, ότι με βάση το πρωτότυπο φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό και συμπληρωματικό έλεγχο , κρίνονται ότι είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες φυτοϋγειονομικούς κανονισμούς της χώρας εισαγωγής, και ότι κατά τη διάρκεια αποθήκευσης στην/στο ….. (χώρα επανεξαγωγής) το αποστελλόμενο εμπόρευμα δεν εκτέθηκε στον κίνδυνο μόλυνσης·Απεντόμωση ή/και απολύμανσηΗμερομηνία Αγωγή Χημικό προϊόν (δραστική ουσία)Διάρκεια και θερμοκρασία ΣυγκέντρωσηΠρόσθετες πληροφορίεςΣυμπληρωματική δήλωση(Σφραγίδα οργανισμού)Τόπος έκδοσηςΟνοματεπώνυμο εξουσιοδοτημένου υπαλλήλουΗμερομηνία(Υπογραφή)Το παρόν πιστοποιητικό δεν συνεπάγεται καμία οικονομική υποχρέωση για (επωνυμία του οργανισμού προστασίας των φυτών), ούτε για κανέναν από τους υπαλλήλους ή εκπροσώπους του (**).(*) Να συμπληρωθεί το κατάλληλο τετραγωνάκι.(**) Προαιρετική ρήτρα.

Español

modelo de certificado fitosanitario de reexportaciÓnnoorganización de protección fitosanitaria deorganización(es) de protección fitosanitaria dedescripción del envíonombre y dirección del exportador:nombre y dirección declarados del destinatario:número y descripción de los bultos:marcas distintivas:lugar de origen:medios de transporte declarados:punto de entrada declarado:nombre del producto y cantidad declarada:nombre botánico de los vegetales:se certifica que los vegetales o productos vegetales más arriba descritos han sido importados a (país de reexportación) desde (país de origen), al amparo del certificado fitosanitario no , del que se adjunta (*) original copia compulsada al presente certificado; que están (*) embalados reembalados en sus embalajes originales nuevos embalajes ; que basándose en el certificado fitosanitario original y en inspección adicional , se consideran conformes con las disposiciones fitosanitarias vigentes del país de importación; y que durante el almacenamiento en (país de reexportación), el envío no ha estado expuesto a riesgo de infestación o infección.tratamiento de desinfestación y/o desinfecciónfecha tratamiento producto químico (ingrediente activo)duración y temperatura concentracióninformación adicionaldeclaración adicional(sello de la organización)lugar de expediciónnombre del funcionario autorizadofecha(firma)esta organización, (nombre de la organización de protección fitosanitaria), y sus funcionarios o representantes declinan toda responsabilidad pecuniaria que pueda derivarse del presente certificado (**).(*) márquense con una cruz las casillas adecuadas.(**) cláusula facultativa.

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo