Preguntar a Google

Usted buscó: αναθεωρηθέντος (Griego - Finés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Griego

Finés

Información

Griego

Μόλις διευθετηθεί η κατάσταση, διασφάλιση της εφαρμογής του αναθεωρηθέντος χρονοδιαγράμματος, χωρίς περαιτέρω παρεκκλίσεις.

Finés

Kun tilanne on saatettu asianmukaiseksi, sen on huolehdittava tarkistetun aikataulun noudattamisesta, jottei enää tarvitse turvautua uusiin poikkeuksiin.

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

COMI99) 28 τελικό Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την αποδοχή των τροποποιήσεων του αναθεωρηθέντος πρωτοκόλλου για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πήγες (Σύμβαση της Βαρκελώνης) (υποβληθείσα από την Επιτροπή)

Finés

CES(98)971 Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista "Ehdotus: Neuvoston asetus (EY) N:o ... annettu ... vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1766/92 muuttamisesta ja tavallisen vehnän, rukiin, ohran, maissin ja durumvehnän vakiolaadusta annetun asetuksen (ETY) N:o 2731/75 kumoamisesta" [dok.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Griego

COM(99) 28 τελικό Πράταση απάφασης του Συμβουλίου σχετικά με την αποδοχή των τροποποιήσεων του αναθεωρηθέντος πρωτοκόλλου για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης απά τη ρύπανση από χερσαίες πηγές (Σύμβαση της Βαρκελώνης) (υποβληθείσα από την Επιτροπή)

Finés

KOMÍ99) 29 lopull. Ehdotus neuvoston päätökseksi muutosten hyväksymisestä Välimeren suojelemista pilaantumiselta koskevaan yleissopimukseen sekä aluksista ja ilma-aluksista tapahtuvan jätteen mereen laskemisen aiheuttaman Välimeren pilaantumisen ehkäisemistä koskcvaun pövtäkirjaan (Barcelonan yleissopimus) (komission esittämä)

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την αποδοχή των τροποποιήσεων του αναθεωρηθέντος πρωτοκόλλου για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πήγες (Σύμβαση της Βαρκελώνης) (υποβληθείσα από την Επιτροπή)

Finés

Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) tiettyjen taloussuhteiden keskeyttämisestä Angolaan União Nacional para a Independência Total de Angolan (UNITA) taivuttamiseksi täyttämään velvollisuutensa rauhanprosessissa ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2229/97 kumoamisesta (komission esittämä) 08.07.1998- 14 s. ISBN 92-78-38094-6 CB-CO-98-451-FI-C

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχεπκά με την αποδοχή των τροποποιήσεων του αναθεωρηθέντος πρωτοκόλλου για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές (Σύμβαση της Βαρκελώνης) [COM(99)0028

Finés

Oomen-Ruijtenin laatima ympäristö, terveys- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietintö (A4-0121/99) ehdo tuksesta neuvoston direktiiviksi tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan pääsevien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta annetun neuvoston dire'

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την αποδοχή των τροποποιήσεων του αναθεωρηθέντος πρωτοκόλλου για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης απά τη ρύπανση απά χερσαίες πηγές (Σύμβαση της Βαρκελώνης) (υποβληθείσα από την Επιτροπή) 28.01.1999-26 σελίδες CB-CO-99-034-GR-C

Finés

KOM(99) 89 lopull. Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ajoneuvojen dieselmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten epäpuhtauspäästöjen vähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (komission EY:n perustamissopimuksen 189 a artiklan 2 kohdan nojalla esittämä)

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

Πρέπει να διεξαχθεί µακροχρόνια µελέτη για την ασφάλεια σύµφωνα µε το σχέδιο του αναθεωρηθέντος από την CPMP κλινικού πρωτοκόλλου, η οποία θα παρέχει δεδοµένα (για την ασφάλεια - προκαταρκτική ανάλυση, και περιγραφικής αποτελεσµατικότητας) για τουλάχιστον 100 ασθενείς υποβληθέντες σε 3 αγωγές µε ΒΤΧ- Α (όλοι οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται επί 30 µήνες τουλάχιστον).

Finés

Pitkäaikaisvaikutusten turvallisuustutkimus tehdään CPMP: n tarkastaman kliinisen pöytäkirjan mukaisesti, ja sen tulee sisältää tietoa (turvallisuutta koskeva ensisijaisanalyysi ja tehokkuutta koskeva kuvailu) vähintään 100 potilaasta, joille on annettu 3 BTX- A – hoitoa (jokaista potilasta seurataan vähintään 30 kuukautta).

Última actualización: 2012-04-12
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την αποδοχή των τροποποιήσεων του αναθεωρηθέντος πρωτοκόλλου για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές( Σύμβαση της Βαρκελώνης)( COM( 99) 0028- C4-0173/ 99-99/ 0021( CNS))( Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών)

Finés

Ehdotus neuvoston päätökseksi Välimeren suojelemista maalta peräisin olevalta pilaantumiselta koskevaan tarkistettuun pöytäkirjaan tehtyjen muutosten hyväksymisestä( Barcelonan yleissopimus)( KOM( 99) 0028- C4-0173/ 99-99/ 0021( CNS))( ympäristö-, terveys- ja kuluttajansuojavaliokunta)

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

(69) Τα αναθεωρηθέντα περιθώρια εξάλειψης της ζημίας που διαπιστώθηκαν, ήταν τα εξής:

Finés

(73) Edellä todetun perusteella ehdotetut lopulliset tullit ovat prosentteina cif-hinnasta yhteisön rajalla tullaamattomana ilmaistuna seuraavat:

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Griego

(35) Μετά τις μεταβολές που επήλθαν στους υπολογισμούς, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα συμπεράσματα, αναθεωρήθηκαν σε κάποιο βαθμό τα περιθώρια ντάμπινγκ των εταιρειών που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας. Η εν λόγω αναθεώρηση δεν επηρέασε την επιλογή της μεθόδου που αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 28 και 29 του προσωρινού κανονισμού, η οποία επιβεβαιώνεται. Επομένως, ο σταθμισμένος μέσος όρος περιθωρίου ντάμπινγκ που υπολογίσθηκε για τις συνεργασθείσες εταιρείες που δεν συμπεριελήφθησαν στο δείγμα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού, τροποποιήθηκε επίσης. Οι αναθεωρηθέντες υπολογισμοί επηρέασαν επίσης το περιθώριο ντάμπινγκ που καθορίσθηκε για τις μη συνεργασθείσες εταιρείες. Τα οριστικά περιθώρια ντάμπινγκ, εκφρασμένα ως εκατοστιαίο ποσοστό της τιμής εισαγωγής cif στα σύνορα της Κοινότητας πριν από τον εκτελωνισμό, καθορίζονται ως εξής:

Finés

(34) Polkumyyntimarginaalit vahvistettiin väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 28-33 kappaleessa selostetulla tavalla. Painotetun keskimääräisen normaaliarvon, tarvittaessa tarkistettuna, vertaaminen tuotelajeittain vientihintojen painotettuun keskiarvoon noudettuna lähettäjältä -tasolla kahden otokseen valitun yrityksen osalta ja kaikkien yksittäisten vientitoimien hintoihin noudettuna lähettäjältä -tasolla kolmen muun otokseen valitun yrityksen osalta osoitti polkumyynnin esiintymisen kaikkien otoksessa mukana olleiden vientiä harjoittavien tuottajien osalta.(35) Edellä mainittujen päätelmien mukaisesti laskelmiin tehtyjen muutosten seurauksena tutkittujen yritysten polkumyyntimarginaaleja tarkistettiin hieman. Tarkistus ei ole vaikuttanut väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 28 ja 29 kappaleessa selostetun menetelmän valintaan, joka näin ollen vahvistetaan. Vastaavasti tarkistettiin myös perusasetuksen 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti laskettua painotettua keskimääräistä polkumyyntimarginaalia niiden yhteistyössä toimineiden yritysten osalta, jotka eivät olleet mukana otoksessa. Laskelmien tarkistaminen vaikutti myös yhteistyöhön osallistumattomille yrityksille vahvistettuun polkumyyntimarginaaliin. Lopulliset polkumyyntimarginaalit ovat cif tullaamattomana -tuontihinnasta prosentteina ilmaistuina seuraavat:

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo