Preguntar a Google

Usted buscó: εσωτερικοποίηση (Griego - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Griego

Inglés

Información

Griego

συστηματική εσωτερικοποίηση

Inglés

systematic internalising

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους

Inglés

internalisation of external costs

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 10
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

εσωτερικοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους

Inglés

internalisation of environmental costs

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Η εσωτερικοποίηση των εξωτερικών δαπανών ποια ευελιξία για την εφαρμογή του στα κράτη μέλη.

Inglés

Voluntary agreements are an important method of obtaining and allocating resources in or der to overcome problems for industry.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Οι περιβαλλοντικοί καθώς και οι άλλοι φόροι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εσωτερικοποίηση του κόστους.

Inglés

Environmental as well as other taxes can play a significant role for cost internalisation.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Σκέφτομαι, παραδείγματος χάριν, το ζήτημα το οποίο σωστά τέθηκε από την εσωτερικοποίηση του κόστους.

Inglés

Once the Commission has produced all its proposals and the Council and the Parliament have begun discussion, that will be the time to decide where transitional periods are needed and which measures should be introduced in par allel.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Σκέφτομαι, παραδείγματος χάριν, το ζήτημα το οποίο σωστά τέθηκε από την εσωτερικοποίηση του κόστους.

Inglés

I am thinking, for example, of the subject that has been rightly raised regarding the internationalization of costs.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Το πιο σημαντικό είναι να προτείνει η οδηγία μηχανισμούς για την εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους της παραδοσιακής ενεργειακής παραγωγής.

Inglés

Most importantly, the directive should propose mechanisms for the internalisation of external costs of traditional energy production.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Σε συνάρτηση με αυτό ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο Barrot για τη σαφή αναφορά του στη μελέτη για την εσωτερικοποίηση των εξωτερικών δαπανών.

Inglés

I would like to thank Vice-President Barrot for specifically referring to the study on internalising external costs.

Última actualización: 2012-02-28
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Όσον αφορά την εσωτερικοποίηση του κόστους, αυτή αποτελεί μια αρχή στην οποία πρέπει να βασιστούμε και για την οποία πρέπει να λάβουμε μέτρα.

Inglés

As for internalisation of the costs, that is a principle on which we have to base ourselves and for which we have to take steps.

Última actualización: 2012-02-28
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Μεταξύ των προτεραιοτήτων που αναφέρθηκαν ήταν επίσης η εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους, η καινοτομία, η χρηματοδότηση και ο συνδυασμός διαφόρων τρόπων μεταφοράς.

Inglés

The priorities mentioned also include internalisation of external costs, innovation, financing and combination of different modes of transport.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Δεν είναι θεμιτό να προχωρούμε σε εσωτερικοποίηση, και άρα τιμολόγηση του εξωτερικού κόστους των σιδηροδρομικών μεταφορών, όταν δεν υπάρχει ανάλογη αρχή τιμολόγησης στον οδικό τομέα.

Inglés

Transparency and equal treatment are necessary with regard to all undertakings entitled to access to the rail transport market. However, this does not mean that the infrastructure manager should not have some decision-making latitude, depending on the particular circumstances of the infrastructure network he manages.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Η πρόληψη των ρυπογόνων εκπομπών, η εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους στον τομέα των μεταφορών και η προστασία της υγείας των προσώπων και του περιβάλλοντος αποτελούν βασική απαίτηση των πολιτών.

Inglés

The prevention of contaminating emissions, the internalisation of external costs in the transport sector and the protection of public health and of the environment are fundamental requirements of our citizens.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Για το θέμα αυτό, η Επιτροπή παρουσίασε, σε ένα πρόσφατο Πράσινο Βιβλίο, τους κινδύνους από την εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους που απαιτείται για τις μεταφορές.

Inglés

In this respect, the Commission has put forward, in a recent Green Paper, the stakes for the internalization of external costs generated by transport.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Απαράβατη απαίτηση παραμένει παρόλη την απόρριψή της στην επιτροπή η εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους, ακόμη και εάν υπάρχουν ακόμη διαφορές απόψεων ως προς τον ακριβή προσδιορισμό της.

Inglés

The internalization of external costs remains an inescapable requirement, despite the committee 's failure to support it, and despite differences over the precise definition of the concept.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει τη διάδοση στα κράτη μέλη αγορακεντρικών μέσων που καθιστούν δυνατή την εσωτερικοποίηση του κόστους των προϊόντων και την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της θερμομόνωσης των κτηρίων.

Inglés

The European Union has to foster the dissemination in the Member States of market-based instruments that make it possible to internalise the environmental costs of products and to promote energy efficiency and the thermal insulation of buildings.

Última actualización: 2012-02-28
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Ωστόσο, οι προτάσεις που έχουν προγραμματιστεί στον τομέα του περιβάλλοντος είναι πολύ καλοδεχούμενες, όπως είναι και οι πρόσφατες Πράσινες Βίβλοι σχετικά με τα δίκτυα των πολιτών και την εσωτερικοποίηση των εξωτερικών δαπανών.

Inglés

However, the planned environment proposals are very welcome, as are the recently published Green Papers on the citizens ' network and the internalization of external costs.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Γίνεται διαρκώς λόγος στην Επιτροπή Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Ενέργειας, και πολύ περισσότερο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών, για εσωτερικοποίηση κάθε είδους κόστους.

Inglés

In the Committee on Research, Technological Development and Energy- and, even more so, in the Committee on Environment, Public Health and Consumer Protection- we are always talking about internalizing all costs.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Η Λευκή Βίβλος τονίζει τη σημασία μιας ισορροπημένης ανάπτυξης ανάμεσα στους διάφορους τρόπους μεταφοράς, χάρη στα μέτρα πολιτικής για την ρυθμισμένη απελευθέρωση της αγοράς και την εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους των μεταφορών μαζί και με στοχοθετημένες επενδύσεις στα δίκτυα που διασφαλίζουν το θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των διάφορων τρόπων μεταφοράς.

Inglés

The White Paper stresses the importance of a balanced growth between the different modes of transport thanks to policy measures to achieve a regulated market opening and to internalise the external costs of transport, the latter in addition to targeted investments in the networks which ensure a fair competition between the different modes of transport.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Προκειμένου το οικονομικό όφελος να μην επιτυγχάνεται εις βάρος των κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών, ο τομέας χρειάζεται την εσωτερικοποίηση του κοινωνικού, οικονομικού και περιβαλλοντικού κόστους για τον ορθό καθορισμό των τιμών, ιδίως με τη βοήθεια κατάλληλων συστημάτων που βασίζονται στην αγορά.

Inglés

For economic profit not to be produced at the expense of social and environmental aspects, the sector needs to internalise socio-economic and environmental cost to get its prices right, mainly through the use of appropriate market-based systems.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo