Preguntar a Google

Usted buscó: ισάξιο (Griego - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Griego

Inglés

Información

Griego

Η γυναίκα μετα­νάστρια δικαιούται να θεωρείται άτομο ανεξάρτητο και ισάξιο.

Inglés

Hygiene, health and the environment, 4. User safety, 5. Durability, 6.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Griego

Ανα­γνωρίσθηκε πράγματι ότι το έργο του ελέγχου είναι ισάξιο με τα λοιπά θεμελιώδη καθήκοντα που συνα­παρτίζουν τη δράση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Inglés

In the sectors which are not its sole responsibility, the Community intervenes — according to the principle of subsidiarity — only if, and to the extent that, the objectives of the measure planned cannot be fully carried out by Member States and can, therefore, because of the scale or the effects of the measure in question, be carried out better on a Community level.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Griego

Τα δυο κόμματα αξιωματικής αντιπολίτευσης φαίνεται ότι επιμένουν να διαδραματίσουν ισάξιο ρόλο στις συνομιλίες, με τον κυβερνών συνασπισμό LDK-AAK.

Inglés

The two main opposition parties are said to be insisting that they play an equal role in the talks alongside the ruling LDK-AAK coalition.

Última actualización: 2016-01-20
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Griego

Η οικονομική και κοινωνική συ­νοχή αποτελεί στόχο ισάξιο με τον αντί­στοιχο της ενιαίας αγοράς- αμφότεροι οι στόχοι επιδιώκονται παράλληλα.

Inglés

Many people see the approaching single market as a complex strait-jacket of economic, social and legal relationships between citizens and the State, employees and employers, producers and consumers.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Griego

Είχαμε πετύχει αυτό το ποσοστό παλιότερα, κατά τη δεκαετία του 1970, τον καιρό που το ποσοστό της απασχόλησης στη χώρα μας ήταν ισάξιο με εκείνο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Inglés

We were at that figure before in the 1970s when our employment rate was on a par with the United States.

Última actualización: 2012-02-28
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Griego

Επιπρόσθετα, η ESO θα πρέπει να έχει ισάξιο καθεστώς με τη ΝΕΚ ως άμεση θυγατρική της Bulgarian Energy Holding", δήλωσε η Γκεοργκίεβα στους SETimes.

Inglés

Furthermore, the ESO must be made equal in status with NEK as a direct subsidiary of the Bulgarian Energy Holding," Georgieva told SETimes.

Última actualización: 2016-01-20
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Griego

Διακηρύσσουμε αυτόν τον Χάρτη την παραμονή της υπογραφής της Συνθήκης της Λισαβόνας, έναν Χάρτη που έχει το νομικό καθεστώς βασικής νομοθεσίας και νομικό καθεστώς ισάξιο με αυτό των Συνθηκών, προς όφελος πολλών και προς δυσαρέσκεια λίγων.

Inglés

We are proclaiming this Charter on the eve of the signing of the Treaty of Lisbon, a Charter which has the legal status of a basic law and a legal status which is equal to that of the Treaties, for the benefit of many and to the displeasure of some.

Última actualización: 2012-02-28
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Griego

Τα πιεσόμετρα υδραργύρου, τα οποία χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της υψηλής αιματολογικής πίεσης ή της αρρυθμίας δεν έχουν ισάξιο υποκατάστατο, ικανό να προβεί σε μέτρηση ανάλογης ακριβείας και οι εναλλακτικές μέθοδοι είναι άκρως δαπανηρές.

Inglés

Mercury sphygmomanometers used in the treatment of high blood pressure or arrhythmia do not have an equivalent substitute capable of equal accuracy, and alternative methods would be extremely expensive.

Última actualización: 2012-02-28
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Griego

Από άλλες απόψεις και με δεδομένη τη δυσκολία εκτίμησης του αντίκτυπου αυτού του σχεδίου, το οποίο μέχρι τούδε απέτυχε να σταθεί ισάξιο του ονόματός του, θέλω να πω ότι η συνολική μας εντύπωση είναι κάπως συγκεχυμένη.

Inglés

In other respects, and given the difficulty of assessing the impact of this plan, which has so far failed to live up to its name, I would say that our overall impression is somewhat mixed.

Última actualización: 2012-02-28
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Griego

Τέλος, οι εταίροι μας θα ενημερωθούν για τη διαδικασία που έχουμε δρομολογήσει για την περαιτέρω ενδυνάμωση και εμβάθυνση της οικονομικής μας ένωσης, σε βαθμό ισάξιο με τη νομισματική μας ένωση."

Inglés

Finally, we will inform our partners of the work we are undertaking to further strengthen and deepen our economic union to match our monetary union."

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Griego

Οι συνεχείς και σημαντικές επιτυχίες του ΕΟΔ βοήθησαν τα κράτη που συμμετείχαν να αναπτύξουν μια διαστημική βιομηχανία υψηλής απόδοσης, τους έδωσαν πρόσβαση στη λέσχη των χωρών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του διαστήματος και εξασφάλισαν στην Ευρώπη ρόλο ισάξιο με εκείνον των χωρών αυτών.

Inglés

It was the sustained and great success of the ESA that helped the states involved to develop a high-performing space industry, lifted them into the club of space-faring nations, and placed Europe on an equal footing with the rest of the world.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο απέστειλε ανοικτή επιστολή στα ΜΜΕ, διευκρινίζοντας ότι αναφερόταν σε ενδεχόμενα σενάρια για το μέλλον και πως είναι έτοιμος να συζητήσει το θέμα με οποιονδήποτε στην Β-Ε θεωρεί την RS ισάξιο συνεργάτη.

Inglés

But he then sent an open letter to the media at the weekend, saying he was only reflecting on possible scenarios for the future and that he was ready to discuss the matter with everyone in BiH who considers RS an equal partner.

Última actualización: 2016-01-20
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Griego

Η απέκκριση της πραγµατοποιείται δια του βλεννογόνου του εντέρου και στο µικρότερο βαθµό απεκκρίνεται µέσο χολής, δίνοντας ένα αποτέλεσµα ισάξιο πλασµατικές τιµές 1, 7 ml/ min. / kg.

Inglés

Its excretion is carried out through the intestinal mucous and in a lower extent, through bile excretion, resulting in plasmatic clearance values of 1.7 ml/ min/ kg.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Griego

Η επαγγελματική κατάρτιση θα πρέπει να καταστεί ισάξιο συστατικό στοιχείο του εκπαιδευτικού συστήματος και, συνεπώς, όπως και η γενική παιδεία, να στοχεύει πάντοτε στην ανάπτυξη των γενικών προσόντων, παράλληλα με τις επαγγελματικές και γενικότερα τις προσωπικές και κοι­νωνικές δεξιότητες.

Inglés

Vocational training should be developed as an equally valid component of the education system and accordingly, like general education, should have the constant objective of promoting general qualifications and personal and social skills in general as well as their professional competence.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Griego

5.7 Τα ΗΟ θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον ισάξιες επιδόσεις με ένα μεσαίο οικογενειακό αυτοκίνητο, εφόσον αυτά είναι τα αυτοκίνητα που γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος.

Inglés

5.7 Performance of EVs should at least match those of a mid-range family car as these are the cars that most of the population are familiar with.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

Μερικές φορές γνωμοδοτήσεις οργανισμών που δεν είναι αντιπροσωπευτικοί και οργανισμών με ένα μόνο εμπειρογνώμονα/καθηγητή θεωρούνται ισάξιες, αν και με βεβαιότητα δεν είναι εξίσου αντιπροσωπευτικές.

Inglés

Opinions of non-representative organisations and those of a single expert/professor are sometimes considered of the same value, although they are certainly not equally representative.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

Επικροτείται συνεπώς το γεγονός ότι προβλέπεται ρήτρα εξαίρεσης με στόχο να αποκλείσει τις διατάξεις του αλλοδαπού δικαίου που είναι αντίθετες προς τον Κοινοτικό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τμήμα σήμερα του πρωτογενούς δικαίου (ισάξιος των Συνθηκών).

Inglés

The Committee is therefore pleased that an exception clause will exclude any provisions of an applicable foreign law which go against the EU Charter of Fundamental Rights, which is now part of primary law (with the same legal value as the treaties).

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

στην ανάπτυξη οικονομικής ένωσης ισάξιας με τη νομισματική ένωση·

Inglés

develop economic union up to the level of monetary union;

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

6.1.1 Η παροχή, σε ανθρώπινους πόρους υψηλού επαγγελματισμού, επιλογών κατάρτισης που είναι τουλάχιστον ισάξιες με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετατροπή των προγραμμάτων και των προτεραιοτήτων που καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο σε υψηλή ανταγωνιστικότητα.

Inglés

6.1 The availability of highly professional human resources with training options, which are at least equivalent to the highest international standards, is a pre-requisite for translating the programmes and priorities defined at Community level into a high level of competitiveness.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

Παρότι η αυτόματη παρακολούθηση σίγουρα θα διασφαλίσει στην πράξη την επίτευξη των προσδοκώμενων οφελών, επικρατεί αβεβαιότητα σχετικά με το κόστος των εν λόγω συστημάτων και το κατά πόσον δεν υπάρχουν απλούστερα και φθηνότερα συστήματα με ισάξιες επιδόσεις.

Inglés

Whilst automatic monitoring would certainly guarantee the delivery of the intended benefits in practice, there is uncertainty over the costs of such systems and whether there are not simpler and cheaper systems that can deliver as well.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo