Preguntar a Google

Usted buscó: παροπλιστούν (Griego - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Griego

Inglés

Información

Griego

Πρώτον, δεν είναι απαραίτητο να παροπλιστούν τα παλαιά ορυχεία.

Inglés

Firstly, old sites do not necessarily need to be cleaned up.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Griego

Θα διαθέσουμε ενίσχυση μόνο για τη διάλυση των σκαφών εκείνων που θα παροπλιστούν πλήρως.

Inglés

What we will be paying is the scrapping aid for total decommissioning and we will be paying scrapping aid for the part that is decommissioned.

Última actualización: 2012-02-28
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Griego

Τα πετρελαιοφόρα μπορούν να τεθούν εκτός λειτουργίας ή να παροπλιστούν για πολλούς και διάφορους λόγους.

Inglés

Oil tankers may be taken out of service for many different reasons or may be laid up at any specific time.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις πρώτης γενεάς αρχίζουν να θεωρούνται απηρχαιωμένες ή σχεδιάζεται να παροπλιστούν στο εγγύς μέλ­λον.

Inglés

experts to work towards better utilization of available resources in the event of a nuclear accident or radiological emergency.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Griego

Στα εδάφη αυτά βρίσκονται πολλά πυρηνικά εργοστάσια που πρέπει να κλείσουν ή να παροπλιστούν μέσα σε λίγα χρόνια.

Inglés

These territories contain many nuclear power stations which will have to be closed or decommissioned in forthcoming years.

Última actualización: 2012-02-28
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Griego

Οι πυρηνικοί σταθμοί θα παροπλιστούν μετά από 40 χρόνια επιχειρησιακής λειτουργίας εκτός της Σουηδίας όπου υποτίθεται ότι ο ρυθμός θα είναι ταχύτερος.

Inglés

Power plants are assumed to decommissioned after 40 years of operation, except in Sweden, where the rate is assumed to be faster.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

Εντούτοις, κάποια μείωση του κόστους θα πρέπει να είναι δυνατή, όταν θα μπορούν να παροπλιστούν τα σημερινά εναλλακτικά βοηθήματα ναυσιπλοΐας.

Inglés

However, some cost savings should be possible when current alternative navigation aids can be decommissioned.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

Καθώς η ζήτηση θα κορυφωθεί το 2010, οπότε εκτιμάται ότι θα πρέπει να παροπλιστούν περίπου 600 μονοπύθμενα σκάφη, είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα επειγόντως.

Inglés

As the peak will be reached in 2010, when it is estimated some 600 single hull ships will be scrapped, the need for action is urgent.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

Καθώς η ζήτηση θα κορυφωθεί το 2010, οπότε και εκτιμάται ότι θα πρέπει να παροπλιστούν περίπου 800 μονοπύθμενα σκάφη, είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα επειγόντως.

Inglés

A peak will be reached in 2010, when it is estimated some 800 single hull ships may be scrapped so the need for action is urgent.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

Τα βρετανικά και τα γαλλικά πυρηνικά όπλα πρέπει να παροπλιστούν σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης για τη μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων και σε συμμόρφωση με την απόφαση που έλαβε το Διεθνές Διακαστήριο το 1996.

Inglés

The British and French nuclear weapons should be dismantled in accordance with Article 6 of the Non-Proliferation Treaty and in line with the judgement of the International Court of Justice in 1966.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Griego

   Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συνοψίσω την κατάσταση. Δύο πυρηνικοί σταθμοί έχουν πλέον παλιώσει και δεν είναι ασφαλείς, άρα πρέπει να παροπλιστούν.

Inglés

      Commissioner, ladies and gentlemen, the problem we face with regard to the Bohunice nuclear power station is that a new Member State committed itself to shutting down what amounts to a vitally important source of energy for the country.

Última actualización: 2012-02-28
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Griego

Ωστόσο, παρότι αυτό θα ήταν θετικό βήμα, θα ήταν απίθανο να μπορέσει να καλυφθεί με αυτόν τον τρόπο πάνω από ένα μικρό ποσοστό των 55 εκατομμυρίων τόννων πλοίων που πρόκειται να παροπλιστούν το 2015.

Inglés

However, although this would be a positive step it will be unlikely to deal with more than a small percentage of the estimated 55 million tonnes of shipping going for dismantling by 2015.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

Υπολογίζεται ότι θα παροπλιστούν και θα οδηγηθούν σε διάλυση 1.300 περίπου μονοπύθμενα δεξαμενόπλοια μέχρι το έτος 2015, από τα οποία περίπου το ένα τρίτο είναι εγγεγραμμένο στα νηολόγια κρατών μελών της ΕΕ12.

Inglés

It is estimated that about 1,300 single-hull tankers will be decommissioned and go for scrapping by the year 2015, about a third of them under the flags of Member States12.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

Πλην των χρήσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα VII, τα συστήματα πυροπροστασίας και οι πυροσβεστήρες που περιέχουν halons πρέπει να παροπλιστούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003. Τα halons ανακτώνται σύμφωνα με το άρθρο 16.

Inglés

Except for uses listed in Annex VII, fire protection systems and fire extinguishers containing halons shall be decommissioned before 31 December 2003, and halons shall be recovered in accordance with Article 16.

Última actualización: 2017-02-28
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Translated.com

Griego

Περίπου 100 πολεμικά πλοία και άλλα κρατικά σκάφη με σημαίες κρατών μελών της ΕΕ – τα περισσότερα από αυτά γαλλικά και βρετανικά – αναμένεται να παροπλιστούν κατά την επόμενη δεκαετία.

Inglés

Approximately 100 warships and other government vessels flying EU flags - most of them French and British - are expected to be decommissioned in the next 10 years.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Griego

Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή ανέλαβε μια θαρραλέα πρωτοβουλία και εκφράζω τη συναίνεση μου ως προς την άριστη έκθεση Vidal ­ Quadras για την ανάγκη να αντιμετωπιστούν με διαφάνεια τα προβλήματα που προέκυψαν από το πυρηνικό παρελθόν του Κοινού Κέντρου Ερευνών, από την απαίτηση δηλαδή να παροπλιστούν απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις και να γίνει διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων.

Inglés

I would stress certain points which have been already been touched upon several times, starting with the premise that essential health and environmental obligations must always take precedence over economic objectives, although these cannot be disregarded.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Translated.com

Griego

Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή ανέλαβε μια θαρραλέα πρωτοβουλία και εκφράζω τη συναίνεση μου ως προς την άριστη έκθεση Vidal­Quadras για την ανάγκη να αντιμετωπιστούν με διαφάνεια τα προβλήματα που προέκυψαν από το πυρηνικό παρελθόν του Κοινού Κέντρου Ερευνών, από την απαίτηση δηλαδή να παροπλιστούν απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις και να γίνει διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων.

Inglés

Madam President, the Commission has undertaken a courageous initiative and I would like to express my support for the excellent Vidal-Quadras report on the need to deal transparently with the problems raised by the historical liabilities resulting from nuclear research carried out at the Joint Research Centre - the need to decommission obsolete installations and manage radioactive waste.

Última actualización: 2012-02-28
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Translated.com

Griego

Η υπόλοιπη εταιρεία εκκαθαρίζεται και τα άλλα εργοστάσια έχουν κλείσει, εκτός από τα εργοστάσια φωσφορικού οξέος, θειικού οξέος και τα εργοστάσια ΝΡΚ στον Γέλα, τα οποία έχουν παροπλιστεί εν αναμονή της πώλησης ή του κλεισίματός τους.

Inglés

The rest of the company is being liquidated, the other plants have been closed, except the phosphoric acid, sulphoric acid and NPK plants in Gela which are mothballed awaiting disposal or closure.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Griego

Η κοινοποίηση πληροφοριών δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα αφορά σχέδια των οποίων έχει ήδη αρχίσει η κατασκευή ή για τα οποία έχει ληφθεί οριστική απόφαση για επένδυση· επίσης, τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν έκθεση για σχέδια η κατασκευή των οποίων έχει προγραμματιστεί να αρχίσει σε πέντε χρόνια ή τα οποία πρόκειται να παροπλιστούν εντός τριών ετών.

Inglés

Reporting under this regulation will concern projects on which construction has started or on which a final investment decision has been taken; in addition, member states may report on projects on which construction work is scheduled to start in five years or which are scheduled to be decommissioned within three years.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Griego

Θα μπορούσε επίσης να προβλεφθεί χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως πυροβόλων όπλων που έχουν κατασχεθεί/ παροπλιστεί), π.χ. στο πλαίσιο του μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη, άλλων προγραμμάτων βοήθειας της ΕΕ ή του προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΑ.

Inglés

EU financial assistance could also be envisaged in certain cases (such as confiscated/decommissioned firearms), e.g. under the Instrument contributing to Stability and Peace, other EU assistance programmes or the CFSP budget.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo