Usted buscó: συλλογικότητα (Griego - Neerlandés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Griego

Neerlandés

Información

Griego

συλλογικότητα

Neerlandés

collegialiteit

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Αυτή η συλλογικότητα της Επιτροπής θεμελιώνεται στην έννοια της συλλογικής ευθύνης.

Neerlandés

de collegialiteit van de commissie is gebaseerd op het concept van collectieve verantwoordelijkheid.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Στην Επιτροπή αυτή, θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη συλλογικότητα κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων.

Neerlandés

in deze commissie moeten de verantwoordelijkheden meer op collegiale wijze uitgeoefend worden.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη θα πρέπει να εξαφανιστούν για να μπορούν όλα τα προβλήματα να επιλύονται σε ατομική βάση.

Neerlandés

collectiviteit en solidariteit zouden moeten verdwijnen opdat alles individueel kan worden opgelost.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

αποφασίζει σχετικά με την εσωτερική οργάνωση της Επιτροπής προκειμένου να διασφαλίζονται η συνοχή, η αποτελεσματικότητα και η συλλογικότητα της δράσης της,

Neerlandés

beslist over de interne organisatie van de commissie en waarborgt zodoende de samenhang, de doeltreffendheid en het collegiale karakter van haar optreden;

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Η επιδίωξή μας έπρεπε τότε να είναι: μακρυά από τη συλλογικότητα και τις μεγάλες κλίμακες πρός όφελος των ατομικών συμφωνιών και των εύκολα μετατρέψιμων οργανώσεων.

Neerlandés

ons streven zou dan ook moeten zijn, collectivisme en grootschaligheid in te ruilen voor individuele overeenkomsten en gemakkelijk aan te passen organisaties.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Πιστεύω πως υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις για τη συλλογικότητα, την ευθύνη και τη διαφάνεια, που μπορούν να αντιμετωπίσουν και να διευθετήσουν αποτελεσματικά την κρίση που βιώνει η Επιτροπή.

Neerlandés

hij heeft belangrijke opmerkingen gemaakt over niet alleen het collegiale karakter en de verantwoordelijkheden van de commissie, maar ook de transparantie. daarmee kan men de crisis in de commissie op adequate wijze aanpakken.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Στόχος μας είναι, το επαναλαμβάνω, να διατηρήσουμε σε μια διευρυμένη Ευρώπη την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία και, ει δυνατόν, τη συλλογικότητα της Επιτροπής.

Neerlandés

nogmaals, wij streven naar een commissie die na de uitbreiding nog altijd in staat is op doelmatige, geloofwaardige en, indien mogelijk, collegiale wijze te functioneren.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

eμείς, από αυτή την πλευρά του Σώματος, έχουμε αυτή τη βούληση, αλλά γνωρίζουμε ότι μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσα από την εκ νέου αφοσίωσή μας στην ευθύνη για τη συλλογικότητα και τη συνεργασία που στηρίζει τη δική μας eυρώπη.

Neerlandés

bij ons aan deze zijde van het parlement is die wil aanwezig maar wij weten dat dit enkel kan worden bereikt dankzij een nieuwe toewijding aan de collectieve en coöperatieve verantwoordelijkheid die de basis vormt van ons europa.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Έχουμε αναλάßει τη δέσμευση να ασκούμε καλή διακυßέρνηση και να εκτελούμε τα καθήκοντά μας κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό, με πνεύμα συνεργασίας και συλλογικότητας.

Neerlandés

wij zijn gecommitteerd aan behoorlijk bestuur en aan het doeltreffend en efficiënt uitvoeren van onze taken, in een geest van samenwerking en teamwerk.

Última actualización: 2012-03-20
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής:--- καθορίζει τους προσανατολισµούς στο πλαίσιο των οποίων η Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της, αποφασίζει σχετικά µε την εσωτερική της οργάνωση προκειµένου να διασφαλίζονται η συνοχή, η αποτελεσµατικότητα και η συλλογικότητα της δράσης της, διορίζει Αντιπροέδρους µεταξύ των µελών του Σώµατος.

Neerlandés

de voorzitter van de europese commissie: stelt de richtsnoeren vast met inachtneming waarvan de commissie haar opdracht vervult; beslist over de interne organisatie van de commissie, teneinde de samenhang, de doeltreffendheid en het collegiale karakter van haar optreden te waarborgen;

Última actualización: 2012-03-20
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Όλες οι λειτουργίες του Ευρωσυστήματος εκτελούνται από τα μέλη του Ευρωσυστήματος με πνεύμα συνεργασίας και συλλογικότητας.

Neerlandés

alle functies van het eurosysteem worden door de leden van het eurosysteem in een geest van samenwerking en teamwerk vervuld.

Última actualización: 2012-03-20
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

αρχή της συλλογικότητας

Neerlandés

beginsel van collegialiteit, collegialiteitsbeginsel

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

αρχή της συλλογικότητας

Neerlandés

collegialiteitsbeginsel

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Δεν υπάρχει σήμερα κάποια εκδήλωση ή συγκεκριμένη ημέρα που να συμβολίζει την αναλυτική συμβολή της ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης, ούτε κάποια εκδήλωση ή συγκεκριμένη ημέρα κατά την οποία να συγκεντρώνονται όλοι οι φορείς της ΕΕ. Τα περισσότερα πολιτικά κόμματα, ενώσεις ή οργανώσεις προβλέπουν εκδηλώσεις «συνοχής» για προοπτική μελέτη όπως είναι τα «θερινά πανεπιστήμια» ή οι «εβδομάδες μελέτης» των «κύριων θεμάτων». Τέτοιες εκδηλώσεις μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ιδεών, στην ανταλλαγή και την αντιπαράθεση απόψεων καθώς και στη συγκέντρωση διάφορων κοινοτικών φορέων υπό πνεύμα συλλογικότητας γύρω από ένα κοινό χρονοδιάγραμμα.Συνεπώς, προτείνεται η δημιουργία, από το 2006 και μετά, των ετήσιων « Ευρωπαϊκών Ημερών Ανάπτυξης», με στόχο την ενίσχυση της συλλογικής μας συνεισφοράς και της αποτελεσματικότητας των ενεργειών μας.

Neerlandés

de europese consensus heeft ook de klemtoon gelegd op gemeenschappelijke operationele doelstellingen en methoden waarvoor praktische procedures moeten worden uitgewerkt. zowel de commissie als de lidstaten hebben programma’s voor beroepsopleiding ontwikkeld ten behoeve van ontwikkelingswerkers. daarom wordt voorgesteld een europese opleidingskaart op te stellen die opleidingsinstrumenten van de commissie en de lidstaten omvat en in de toekomst aan iedere lidstaat van de eu zal worden aangeboden. dat systeem zou tijdens de eerste europese ontwikkelingsdagen in 2006 moeten worden getest en tegen eind 2008 ten volle zijn ontwikkeld.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Griego

-Να αναπτυχθούν νέες μέθοδοι εργασίας και διαδικασίες εντός της Επιτροπής ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη λήψη πολιτικών αποφάσεων σε απόκριση διαφόρων εξελίξεων, συνεπής με τις απαιτήσεις της συλλογικής ευθύνης (συλλογικότητα).-Σε περιπτώσεις κρίσεων, αυτό θα μπορούσε να συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση υφιστάμενων μηχανισμών εσωτερικού συντονισμού και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητά τους στο εξωτερικό επίπεδο.

Neerlandés

-vroegere voorbereiding van topbijeenkomsten met de belangrijkste partners om te bepalen welke belangrijke aangelegenheden van intern beleid ter sprake moeten komen. dit moet een tijdige bespreking in het coreper omvatten om de voorbereiding van externe en interne beleidsaangelegenheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.-de raad en de commissie moeten zoeken naar betere methodes voor de uitwisseling van verslagen en andere informatie, op basis van wederkerigheid, met inbegrip van de delegaties van de commissie en de speciale vertegenwoordigers van de eu (eusr). daarbij kan het gaan om het gezamenlijk gebruik van analyse-of verslagleggingscapaciteit, onder andere tussen het situatiecentrum van het raadssecretariaat en het crisiscentrum van de commissie.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Griego

Αυτή η απαραίτητη αυτονομία (βλέπε 7.4) λαμβάνει πολλές μορφές: νομική προσωπικότητα, δημοσιονομική αυτονομία, συλλογικότητα και εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου (στο εξής « ΔΣ »), ανεξαρτησία του διευθυντή, των μελών των επιστημονικών επιτροπών, των εμπειρογνωμόνων, των τμημάτων προσφυγών, κλπ.

Neerlandés

deze autonomie gaat gepaard met de uitoefening door de agentschappen en de instellingen van hun respectieve verantwoordelijkheden. de agentschappen, die een autonome verantwoordelijkheid op uitvoerend gebied uitoefenen, moeten daarom direct rekenschap afleggen tegenover de instellingen, de lidstaten en de burgers. het beginsel van verantwoordingsplicht vereist dus dat de agentschappen niet alleen aan een evaluatie vooraf en achteraf maar ook aan duidelijke controlemechanismen worden onderworpen.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Griego

Αυτό που χρειάζονται σήμερα οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα τους είναι η ενίσχυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, η συμπόρευση με όσους αντιπαλεύουν την ανατροπή κάθε έννοιας συλλογικότητας, η αποφασιστική αντιπαράθεση σε όσους υπονομεύουν τον συλλογικό, διαρθρωμένο και στοχοθετημένο διάλογο και το κεντρικό μέσο αποτύπωσης των εργατικών διεκδικήσεων, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Neerlandés

de werknemers moeten hun krachten bundelen met al degenen die zich ondanks alles blijven inzetten voor collectieve arbeidsovereenkomsten, het middel bij uitstek voor de werknemers om hun eisen hard te maken. samen met hen moeten zij de strijd aanbinden tegen elke poging tot ondermijning van een collectieve, gestructureerde en doelgerichte dialoog.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Griego

Στα πλαίσια αυτά είναι χαρακτηριστικό ότι γίνεται προσπάθεια να μεταφερθεί η ευθύνη της οργάνωσης της ασφάλισης από το κράτος στους εργαζόμενους-ατομικά ή σε επιχειρησιακό επίπεδο μέσω των ομαδικών ιδιωτικών ασφαλίσεων-, σε βάρος φυσικά κάθε έννοιας συλλογικότητας και κοινωνικής αλληλεγγύης και προς όφελος των κερδών των ασφαλιστικών ομίλων.

Neerlandés

het feit dat men tegelijkertijd een poging doet de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de verzekering bij de overheid weg te halen en over te hevelen naar de individuele werknemers of naar bedrijfsfondsen zegt mijns inziens alles. dit tart natuurlijk elk begrip van collectiviteit en sociale solidariteit en is koren op de molen van de verzekeringsmaatschappijen.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Griego

Απλώς, διατυπώνουμε την πολιτική κρίση ότι, η σήψη υπό τον όρο της κακοδιαχείρισης, της παρατυπίας, της απάτης και της μικροδιαφθοράς δεν θα σταματήσει ποτέ εάν κάθε Επίτροπος μπορεί να βασίζεται συνεχώς στη νομική ασπίδα της συλλογικότητας και να αποφεύγει τις προσωπικές ευθύνες του.

Neerlandés

wij beroepen ons eenvoudigweg op ons politieke oordeel dat de verval in de vorm van wanbeheer, onregelmatigheden, fraude en kleine corruptie nooit zal stoppen als elke commissaris altijd maar kan blijven rekenen op het wettelijk schild van collegialiteit en persoonlijke verantwoordelijkheid kan blijven ontlopen.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo