Preguntar a Google

Usted buscó: visszavezetésére (Húngaro - Danés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Húngaro

Danés

Información

Húngaro

A forgattyúházból a gázok visszavezetésére szolgáló rendszer (leírás és rajzok): …

Danés

3.2.12.1 Anordning för återföring av vevhusgaser (beskrivning och ritningar): …

Última actualización: 2010-08-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Húngaro

A forgattyúházból a gázok visszavezetésére szolgáló rendszer (leírás és rajzok): …

Danés

Inrichting voor het recycleren van cartergassen (beschrijving en tekeningen): …

Última actualización: 2010-08-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Húngaro

kipufogógáz-visszavezetés

Danés

udstødningsrecirkulation

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

visszavezető áramkör: valamennyi olyan vezető, amely a vontatási áram visszavezetése – és meghibásodás esetén az áram – tervezett útjának részét képezi.

Danés

returstrømskredsløb: alle ledere, der udgør den planlagte vej for trækkraftens returstrøm og strømmen ved fejltilstande.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

Az időbeli elhatárolások könyvelésük időpontjában hatnak ki a devizapozícióra, és visszavezetésükre később sem kerül sor.

Danés

Periodisering påvirker valutapositionen på bogføringstidspunktet og tilbageføres ikke senere.

Última actualización: 2014-11-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

Az ÖVAG előterjesztette továbbá az állami tőke részbeni visszavezetésére vonatkozó stratégiát, amely tartalmazza az eszközgarancia 2015. évben történő lejáratát, valamint az állami részesedési tőke 150 millió EUR összegű hányadának 2017-ben történő és a fennmaradó, ugyanilyen összegű hányad közvetlenül 2017. december 31. után történő visszafizetését.

Danés

ÖVAG præsenterede endvidere en strategi for delvis tilbagebetaling af statens kapitalindskud, der omfatter udløbet af aktivgarantien i 2015 samt tilbagebetalingen af en tranche af den statslige kapital i form af kapitalbeviser på 150 mio. EUR i 2017 og den resterende tranche på 150 mio. EUR umiddelbart efter den 31. december 2017.

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

- a "zárt és ellenőrzött láncban foglalt termékkörök" azok a termékkörök, amelyekben a termékek ellenőrzött újrahasználati és elosztási rendszerben forognak, és amelyben az újrafeldolgozott anyag csak a láncban szereplő ilyen elemekből származik úgy, hogy körön kívüli anyag hozzáadására csak a technikailag lehetséges minimális mennyiség erejéig kerül sor, és amelyből ezeket az elemeket csak különlegesen engedélyezett eljárással lehet eltávolítani azért, hogy maximális legyen a visszavezetés aránya.

Danés

- forstås ved »produktcyklusser inden for en lukket og kontrolleret kæde« produktcyklusser, i hvilke produkterne genbruges og distribueres under et kontrolleret system, hvori de genvundne materialer kun stammer fra enkeltemballager inden for kæden, således at tilsætningen af råmateriale udefra kun er det teknisk mulige minimum, og fra hvilke disse enkeltemballager kun må udtages ved en godkendt procedure, således at returandelen bliver den højest mulige.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Húngaro

mivel kívánatos a hulladékok termelési folyamatba történő visszavezetése és nyersanyagként való ismételt felhasználásának bátorítása; mivel szükség lehet az újrahasználható hulladékokra vonatkozó különleges szabályok elfogadására;

Danés

det er oenskeligt at fremme genvinding og genbrug af affald som raamaterialer; det kan blive noedvendigt at vedtage saerlige regler for affald, der kan genbruges;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

Adott esetben a kockázatértékelést ugyanezen termék vagy a takarmányozási vagy táplálkozási lánc más termékeinek a szállítmányaira is kiterjesztik, amelyek nemkívánatos anyagokat tartalmazhatnak, vagy amelyeknél hasonló veszély fennállhat, figyelembe véve a nemkívánatos anyagok bármilyen módon történő hozzáadását más takarmányozásra használt termékekhez, valamint a veszélyes termékek lehetséges visszavezetését a takarmányozási láncba.

Danés

Der foretages i givet fald også en risikovurdering af andre partier af det samme produkt eller af andre produkter, som indgår i fødekæden (foder eller fødevarer), og som kan indeholde uønskede stoffer, eller hvortil risikoen herfor har kunnet spredes, idet det tages i betragtning, at der kan være sket iblanding af uønskede stoffer i andre produkter til foderbrug og genanvendelse af de forurenede produkter i fødekæden (foder).

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

A gőz hatásfokait 5 abszolút százalékponttal kell csökkenteni abban az esetben, ha a 2004/8/EK irányelv 12. cikkének (2) bekezdését alkalmazó tagállamok figyelembe veszik a kondenzátum-visszavezetést a kapcsoltenergia-termelő egységekkel kapcsolatos számításoknál.

Danés

Virkningsgraden for damp bør sænkes med 5 procentpoint i de tilfælde, hvor en medlemsstat, der anvender artikel 12, stk. 2, i direktiv 2004/8/EF, tager tilbageført kondensat med i beregningen for en kraftvarmeenhed.

Última actualización: 2014-10-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

a vizsgálat előtt a gázok visszavezetéséhez szükséges nyílás kivételével minden nyílást le kell zárni;

Danés

Før prøven lukkes alle åbninger bortset fra den, der benyttes til opsamling af gas.

Última actualización: 2014-10-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

mivel kívánatos a hulladékok termelési folyamatba történő visszavezetése és nyersanyagként való ismételt felhasználásának bátorítása;

Danés

det er ønskeligt at fremme genvinding og genbrug af affald som råmaterialer;

Última actualización: 2014-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

A tagállamoknak tovább kell munkálkodniuk az állami támogatásokcsökkentésénés visszavezetésén, és május elsejével be kell vezetniük azt a jogalkotási keretet, amelylehetővé teszi az európai trösztellenes törvénynek a hatóságok és a nemzetitörvényszékek által történőteljes körűvégrehajtását.

Danés

Medlemsstaterne skal også fortsætte deres bestræbelser for at formindske statsstøttenog omdirigere denne og etablere den lovgivningsmæssige ramme inden den 1. maj 2004,der skal gøre det muligt for myndigheder og nationale domstole fuldt ud at gennemføreden europæiske antitrustpolitik.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

Az X gén útjának visszavezetése az anyaméhhez

Danés

Over hele Europa gøres der fra den offentlige sundhedssektors side tiltag for at få folk og især børn til at spise sundt og udøve fysiske aktiviteter.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

Az EU vezető szerepet vállal a támogatott SSR-ek elősegítésében több mint 70 országban – példáulaz igazságügyi és a rendőri reformok területén –, és segít avolt harcosok lefegyverzésében, leszerelésében és a társadalomba történő visszavezetésében.

Danés

Ved hjælp af disse informationer overvåger EU og medlemsstaterne på tæt hold verdens mest kritiske lande ellerregioner og yder disse en målrettet støtte og bistand medhenblik på at takle de basale konfliktårsager.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

Emellett a nemzeti fizetési rendszerek sajátosságainak megjelenítése érdekében a tagállamok úgy dönthetnek, hogy mentesítik az olyan elektronikus „giro » fizetéseket is, amelyek minden esetben lehetővé teszik az átutalások visszavezetését a megbízóhoz.

Danés

Endvidere kan medlemsstaterne med henblik på at tage hensyn til deres nationale betalingssystems særlige karakteristika vælge at lade elektroniske girobetalinger være undtaget, dog skal det altid være muligt at spore overførslen tilbage til betaleren.

Última actualización: 2012-03-19
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

( 5 ) Az AL -( csoport ) számlamenedzsere meghatalmazással rendelkezik az AL-csoporttagok valamennyi PM-számlája felett és az AL-csoporttagok képviselőjeként jár el különösen a következő műveletek vonatkozásában : a ) az AL-csoporttagok PM-számlával kapcsolatos ICM-műveletek , beleértve -- nem kizárólagosan -- a fizetési megbízások prioritásának megváltoztatását , azok visszahívását , a kiegyenlítés időpontjának megváltoztatását , likviditás alszámlákra helyezését és onnan való visszavezetést , sorban álló tranzakciók újbóli rangsorolását , az AL-csoport tekintetében likviditás elkülönítését , az AL-csoport tekintetében limitek megállapítását és megváltoztatását ;

Danés

enhver ICM transaktion vedrørende AL-gruppemedlemmernes PM-konti , herunder bl . a. alle ændringer af prioritet mellem betalingsordrer , tilbagekaldelse , ændring af afviklingstidspunkt , overførsel af likviditet ( herunder også til afviklingskonti ) , omfordeling mellem transaktioner i kø , reservering af likviditet til AL-gruppen og fastsættelse og ændringer af limits vedrørende AL-gruppen

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

( 5 ) Az AL -( csoport ) számlamenedzsere meghatalmazással rendelkezik az AL-csoporttagok valamennyi PM-számlája felett és az AL-csoporttagok képviselőjeként jár el különösen a következő műveletek vonatkozásában : a ) az AL-csoporttagok PM-számlával kapcsolatos ICM-műveletek , beleértve -- nem kizárólagosan -- a fizetési megbízások prioritásának megváltoztatását , azok visszahívását , a kiegyenlítés időpontjának megváltoztatását , likviditás alszámlákra helyezését és onnan való visszavezetést , sorban álló tranzakciók újbóli rangsorolását , az AL-csoport tekintetében likviditás elkülönítését , az AL-csoport tekintetében limitek megállapítását és megváltoztatását ; az AL-csoporttagok PM-számlái közötti valamennyi , napvégi likviditási tranzakció , ami biztosítja , hogy a nap végén az AL-csoporttagok PM-számláinak minden egyenlege kiegyenlítésre kerüljön olyan módon , hogy egyik ilyen számlán se legyen tartozik egyenleg , vagy adott esetben elfogadható fedezettel nem biztosított tartozik egyenleg ( az ilyen eljárás a továbbiakban : kiegyenlítés ) ;

Danés

AL-gruppelederen har fuldmagt vedrørende AL-gruppemedlemmernes PM-konti og skal især optræde som fuldmægtig for AL-gruppemedlemmerne vedrørende følgende transaktioner : a ) enhver ICM transaktion vedrørende AL-gruppemedlemmernes PM-konti , herunder bl . a. alle ændringer af prioritet mellem betalingsordrer , tilbagekaldelse , ændring af afviklingstidspunkt , overførsel af likviditet ( herunder også fra og til afviklingskonti ) , omfordeling af transaktioner i kø , reservering af likviditet til AL-gruppen og fastsættelse og ændringer af limits vedrørende AL-gruppen likviditetstransaktioner ved afslutning af dagen mellem AL-gruppemedlemmernes PM-konti til sikring af , at alle saldi på AL-gruppemedlemmernes PM-konti bliver udlignet , så ingen af disse saldi har debetsaldo ved afslutning af dagen , eller , hvis relevant , en debetsaldo , som der ikke er stillet godkendt sikkerhed for ( herefter » udligning « ( levelling out )) generelle instrukser , hvorefter der skal gennemføres en automatisk udligning , dvs .

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

fizetendő kamat és az értékcsökkentéssel csökkentett ázsió / diszázsió ) devizaállományra gyakorolt hatásának napi könyvelési módját vázolja fel : A FELHALMOZÓDOTT KAMAT NAPI KÖNYVELÉSE ( A KÖZGAZDASÁGI SZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉS RÉSZEKÉNT ) A devizában denominált instrumentumokkal kapcsolatos időbeli elhatárolás kiszámítására és elkönyvelésére naponta kerül sor , a nyilvántartásba vétel napján érvényes devizaárfolyamon A devizaállományra gyakorolt hatás Az időbeli elhatárolások könyvelésük időpontjában hatnak ki a devizapozícióra , és visszavezetésükre később sem kerül sor .

Danés

skyldig rente og amortiseret over -/ underkurs : DAGLIG BOGFØRING AF PÅLØBNE RENTER SOM LED I PERIODISERINGSPRINCIPPET Periodisering vedrørende FX-denominerede instrumenter beregnes og bogføres dagligt til rentesatsen på registreringsdagen . Påvirkning af FX-beholdninger Periodisering påvirker valutapositionen på bogføringstidspunktet og tilbageføres ikke senere .

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

- visszavezető áramkör: valamennyi olyan vezető, amely a vontatási áram visszavezetése - és meghibásodás esetén az áram - tervezett útjának részét képezi.

Danés

- tagasivooluahel: kõik juhid, mis moodustavad rikke korral veovoolu tagasivooluahela ning voolu.

Última actualización: 2010-09-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo