Preguntar a Google

Usted buscó: visszaszállítást (Húngaro - Maltés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Húngaro

Maltés

Información

Húngaro

a 15. cikkben említett esetekben, ha a visszaszállítást azonos feltételekkel és azonos előírásokkal vállalják.

Maltés

fl-Artikolu 15, jekk l-ispedizzjoni lura isir bl-istess kondizzjonijiet u bl-istess speċifikazzjonijiet.

Última actualización: 2014-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Húngaro

Azon sugárforrások felderítése, amelyeknek a körülményei indokolttá teszik a források kondicionálását, valamint védett és biztonságos helyekre való szállítását a kiválasztott országokban, ideértve a származási országba vagy a beszállítóhoz való visszaszállítást is.

Maltés

Li jinstabu u jiġu identifikati sorsi radjuattivi f’ċirkostanzi li jindikaw il-ħtieġa ta’ kondizzjonament tas-sorsi u t-trasport tagħhom lejn post ta’ ħżin sikur u bla periklu fil-pajjiżi magħżula, inkluża r-ripatrijazzjoni lejn il-pajjiż tal-oriġini jew tal-forniment.

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Húngaro

Az ilyen helyzetek elkerülése érdekében világosan meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek mellett ezek a visszaszállítások elvégezhetők.

Maltés

Sabiex jiġu evitati sitwazzjonijiet simili, hemm il-ħtieġa li jiġu definiti b'mod ċar il-kondizzjonijiet li taħthom jiġu mibgħuta lura.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Húngaro

Az ilyen visszaszállítások feltehetően szállítási előírásokon kívüli, más okból is bekövetkezhetnek, főleg spekulációs célokból.

Maltés

Dan it-treġġiegħ lura jista' konċepibbilment iseħħ ukoll għal raġunijiet oħra barra minn ħtiġijiet ta' trasport, u b'mod partikolari għal skopijiet ta' spekulazzjoni.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Húngaro

fuvarozó visszaszállítási kötelezettsége

Maltés

obbligu tat-trasportatur li jreġġa lura lil persuna

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

az ilyen példányok elkobzását, illetőleg azoknak az exportáló államba történő visszaszállítását biztosítani kell.

Maltés

li jipprovdu għall-konfiska jew ir-ritorn lejn l-Istat ta' l-esportazzjoni tat-tali tipi.

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

Az Egyesült Államok ugyancsak készen áll arra is, hogy a Svájci Államszövetséggel kötött, az atomenergia békés felhasználása terén való együttműködésről szóló megállapodással kapcsolatban hosszú távú, előzetes hozzájárulást adjon az Euratomnak a svájci plutónium Svájcba történő visszaszállítására, beleértve a MOX fűtőelemben lévő ilyen plutóniumot, amely az USA-Euratom megállapodás tárgyát képezi, az ország békés célú nukleáris programjában történő felhasználás céljából.

Maltés

L-Istati Uniti hija wkoll preparata, fil-konnessjoni ma' ftehim ġdid ta' koperazzjoni nukleari ta' paċi mal-Federazzjoni Svediża, sabiex toffri għall żmien twil, kunsens minn qabel għall-Euratom għat-trasferiment mill-ġdid ta' plutonju Svediż, li jinkludi ċertu plutonju li jinsab fl-elementi ta' karburant MOX, soġġett għall-Ftehim Euratom-S.U., għall-Isvizzera għal użu f'dak il-programm nukleari ta' paċi tal-pajjiż.

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

Ennek érdekében az érdekelt államok ne hátráltassák, ne ellenezzék, illetve ne akadályozzák a kérdéses hulladékok visszaszállítását az exportáló államba.

Maltés

Għal dan il-fini, il-Partijiet interessati ma għandhomx jopponu, ifixklu jew jipprevjienu r-ritorn ta' dan l-iskart lejn l-Istat esportatur.

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

kedvezőbb elbánást kell biztosítani egy tag azon, textil- és ruházati termékekből álló újrabehozatala számára, melyeket ez a tag egy másik taghoz exportált feldolgozásra és az azt követő visszaszállításra, amint azt az importőr tag törvényei és gyakorlata meghatározza, és ami kielégítő ellenőrző és igazoló eljárások alá van vetve, ha ezen termékek olyan tagtól kerülnek behozatalra, melynek ez a fajta kereskedelem teljes textil- és ruházati exportjának jelentős hányadát képviseli.

Maltés

għandu jingħata trattament iktar favorevoli lill-importazzjonijiet tal-prodotti tessili u tal-lbies minn Membru li dan il-Membru jkun esporta lil Membru ieħor sabiex jiġu pproċessati u l-importazzjoni mill-ġdid sossegwenti, kif idde- finiti bil-liġijiet u l-prattiċi tal-Membru importatur, u bla ħsara għall-proċeduri tal-kontroll u taċ-ċertifikazzjoni sodisfaċenti, meta dawn il-prodotti jiġu importati minn Membru li għalih dan it-tip ta' kummerċ jirrappreżenta proporzjon sinifikanti ta' l-esportazzjonijiet tiegħu ta' tessili u lbies.

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

Feltéve, hogy a 2. pont alkalmazásából más nem következik, csak az ehhez a jegyzőkönyvhöz csatolt mellékletben megállapított különleges mennyiségi korlátok által érintett termékek Közösségbe irányuló visszaszállítása tekinthető a megállapodás 3. cikk (4) bekezdése értelmében vett újrabehozatalnak.

Maltés

Biss re-importazzjonijiet lejn il-Komunità ta' prodotti suġġetti għal-limiti kwantitattivi speċifiċi preskritti fl-Anness ma' dan il-Protokoll, possibilment emendati skond il-paragrafu 2, għandhom ikunu ttrattrati bħala re-importazzjonijiet fit-tifsira ta' l-Artikolu 3(4).

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

A felek ettől eltérő megállapodását kivéve az egyes tételek vonatkozásában fennálló felelősség a küldő féltől a fogadó félnél a végső rendeltetési helyen történő felszerelésig, illetve onnan a küldő félhez történő visszaszállításig, valamint azok megóvása és a szállítás közben történő biztosítása, illetve az ezekkel kapcsolatos költségek a küldő felet terhelik.

Maltés

Responsabiltà għat-trasport miexi ‘l barra u r-ritorn tal-partiti mill-parti li qed tibgħathom lejn l-aħħar destinazzjoni tagħhom fl-istallazzjoni tar-riċevitur, u għas-salva gwardja u l-assigurazzjoni fit-triq, flimkien ma' l-ispejjeż relatati, għandha tkun l-impriża tal-parti li qed tibgħathom, kemm-il darba jaqblu fuqha l-partijiet.

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

Az illetékes hatóságok biztosítékokat követelnek meg az ilyen engedélyekkel történő visszaélések megakadályozására, és adott esetben rendelkeznek a leszállított fegyverek és az azokhoz kapcsolódó katonai felszerelések visszaszállításáról.

Maltés

L-awtoritajiet kompetenti ser ikunu jeħtieġu salvagwardji kontra l-użu ħażin ta’ awtorizzazzjonijiet bħal dawn u, fejn adatt, għandhom jipprovdu għar-ripatrijazzjoni tal-armi u l-materjal relatat.

Última actualización: 2014-11-10
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

A visszaszállítás kötelezettsége

Maltés

Id-dmir ta' l-importazzjoni mill-ġdid

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

Ennek érdekében az érdekelt államok ne hátráltassák, ne ellenezzék, illetve ne akadályozzák a kérdéses hulladékok visszaszállítását az exportáló államba.

Maltés

Għal dan il-fini, il-Partijiet interessati ma għandhomx jopponu, ifixklu jew jipprevjienu r-ritorn ta' dan l-iskart lejn l-Istat esportatur.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

a) az exportáló vagy a termelő vagy ha szükséges, maga az exportáló állam szállítsa vissza az exportáló államba vagy, ha a visszaszállítás gyakorlatilag nem célszerű, akkor,

Maltés

(a) meħud lura mill-esportatur jew mill-ġeneratur jew, jekk meħtieġ, minnu nnifsu fl-Istat esportatur; jew, jekk mhux prattikabbli,

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

Amennyiben az (1) és (2) bekezdésben meghatározott okok bármelyikének fennállása miatt megtiltják a sperma behozatalát, és az exportáló harmadik ország nem engedélyezi a sperma – mélyhűtött sperma esetén 30 napon belüli, friss sperma esetén pedig azonnali – visszaszállítását, úgy a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes állat-egészségügyi hatósága elrendelheti a sperma megsemmisítését.

Maltés

Jekk l-ammissjoni ta’ l-isperma tkun ġiet ipprojbita għal kwalunkwe raġuni stabbilita fil-paragrafi 1 u 2 u l-pajjiż terz esportatur ma jawtorizzax ir-ritorn ta’ l-isperma fi żmien 30 ġurnata fil-każ ta’ sperma iffriżata, jew immedjatament fil-każ ta’ sperma friska, l-awtorità veterinarja kompetenti ta’ l-Istat Membru tad-destinazzjoni tista’ tordna li tiġi meqruda.

Última actualización: 2014-10-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

Ha az embriók behozatalát az (1) vagy (2) bekezdésben felsorolt bármely ok miatt megtiltották, és a kiviteli harmadik ország 30 napon belül nem engedélyezi az embriók visszaszállítását, a rendeltetési tagállam illetékes állat-egészségügyi hatósága elrendelheti az embriók megsemmisítését.

Maltés

Jekk l-importazzjoni ta' embrijoni tkun ġiet ipprojbita fuq kull bażi kif stabbilit fil-paragrafi 1 u 2 u l-pajjiż terz li jesporta ma jkunx fi żmien 30 jum awtorizza r-ritorn ta' l-embrijoni, l-awtorità kompetenti veterinarja ta' l-Istat Membru tad-destinazzjoni tista' tordna li dawn ikunu meqruda.

Última actualización: 2014-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

Amennyiben nem lehet ilyen intézkedéseket hozni, vagy ezeket a fogyasztó alapos okból nem fogadja el, a szervező, amennyiben szükséges, biztosítja a fogyasztónak külön költség nélkül a visszaszállítást az indulási helyre, vagy egy másik visszaérkezési helyre, amelyet a fogyasztó elfogad, és amennyiben szükséges, kártalanítja a fogyasztót.

Maltés

Jekk ma jkunx possibbli li jsiru arranġamenti bħal dawn jew dawn ma jiġux aċċettati mill-konsumatur għal raġunijiet validi, l-organizzatur għandu, fejn ikun approprjat, jipprovdi lill-konsumatur, mingħajr ħlas żejjed, trasport ekwivalenti lura lejn il-post tat-tluq, jew lejn xi post ieħor tar-ritorn li miegħu il-konsumatur ikun qabel u dan għandu, fejn ikun approprjat, jikkompensa lill-konsumatur.

Última actualización: 2014-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

A 26. cikkben megállapított eljárással összhangban esetleg elfogadásra kerülő bármely különös feltétel sérelme nélkül állat-egészségügyi okok miatt vagy abban az esetben, ha az a baromfi, amelynek behozatalát az (1) bekezdéssel összhangban megtagadták, nem kapott engedélyt a visszaszállításra, a rendeltetési tagállam illetékes hatósága vágóhidat jelölhet ki, amelynek az érintett baromfit be kell fogadnia.

Maltés

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe kondizzjoni speċjali li tista' tiġi adottata bi qbil mal-proċedura preskritta fl-Artikolu 26, għal raġunijiet ta' saħħa ta' l-annimali jew fejn ma jkunx ingħata l-permess sabiex it-tjur li d-dħul tiegħu jkun ġie miċħud, jintbagħat lura, l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru tad-destinazzjoni tista' tinnomina biċċerija li għandha taċċetta tjur bħal dawk.

Última actualización: 2014-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Húngaro

Amennyiben az a) vagy b) pontban említett döntést hoznak, a feladó vagy képviselője kérésére engedélyezni kell a sperma visszaszállítását, amennyiben ez az állat-egészségügyi megfontolásokkal nem áll ellentétben.

Maltés

(ċ) Id-Deċiżjonijiet meħudha permezz ta’ (a) jew (b) għandhom, fuq talba tal-kunsinnatarju jew ir-rappreżentant tiegħu, jawtorizzaw ir-ritorn tas-semen, sakemm dan ma jkunx kuntrarju għall-konsiderazzjonijiet tas-saħħa ta’ l-annimal.

Última actualización: 2014-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo