Preguntar a Google

Usted buscó: teljesítésében (Húngaro - Ruso)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Húngaro

Ruso

Información

Húngaro

Ez az információ a HTC illetékes munkatársa számára nyújt segítséget az adott kérdés vagy kérés haladéktalan és hatékony megválaszolásában vagy teljesítésében.

Ruso

Эти сведения позволят сотрудникам компании НТС быстро и эффективно отвечать на запросы клиентов.

Última actualización: 2010-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Húngaro

De a leánya erre nem felelt semmit; csak úgy gondolta magában, hogy a keresztény kötelességek teljesítésében nem lehet túlzásról beszélni.

Ruso

Но дочь ничего ей не отвечала; она только думала в душе, что нельзя говорить об излишестве в деле христианства.

Última actualización: 2014-07-30
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Húngaro

A cenzor azt válaszolta, hogy „nincsenek meg a technikai feltételek az oldal eléréséhez" és megtagadta a feketelistázási kérés teljesítését.

Ruso

Цензоры отписались, что «отсутствует техническая возможность доступа на сайт» — и отклонили заявку на внесение в чёрный список.

Última actualización: 2016-02-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Húngaro

"Megtettem az előkészületeket az átköltözésre, s nagy súlyt fektetek kérésem teljesítésére", - olvasta.

Ruso

"Я сделал приготовления для переезда, я приписываю значение исполнению моей просьбы", -- прочла она.

Última actualización: 2014-07-30
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Húngaro

A szabályoknak ez a gyűjteménye az élet körülményeinek csak nagyon szűk körét ölelte fel, de viszont ezek a szabályok minden kétséget kizáróak voltak, és Vronszkij, a ki sohase lépte át ennek a körnek a határait, soha egy pillanatig sem habozott annak a teljesítésében, a mit tennie kellett.

Ruso

Свод этих правил обнимал очень малый круг условий, но зато правила были несомненны, и Вронский, никогда не выходя из этого круга, никогда ни на минуту не колебался в исполнении того, что должно.

Última actualización: 2014-07-30
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Húngaro

Kérem, vegye tudomásul, hogy eme kérésem teljesítésére különös súlyt fektetek.

Ruso

Прошу вас заметить, что я приписываю особенное значение исполнению этой моей просьбы.

Última actualización: 2014-07-30
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Húngaro

Mialatt Arkágyevics Sztepán elutazott Pétervárra, hogy eleget tegyen, bár a nem tisztviselőkre nézve megfoghatatlan, de az összes tisztviselők előtt jól ösmert, legtermészetesebb és legfontosabb kötelességének: hogy a minisztériumban életjelt adjon magáról, a mi nélkül tisztviselőnek lenni teljes lehetetlenség, és ebbeli kötelességének a teljesítése közben, hazulról csaknem minden pénzt magával vivén, a versenyeken és a nyaralókban kellemesen töltötte az időt, Dolli, hogy a kiadásokat, a mennyire lehet, csökkentse, a gyerekekkel kiköltözött Jergusovóba, a melyet hozományúl kapott, ugyanabba a Jergusovóba, a hol tavaszszal az erdőt eladták, s a mely vagy ötven versztnyire volt a Levin jószágától.

Ruso

В то время как Степан Аркадьич приехал в Петербург для исполнения самой естественной, известной всем служащим, хотя и непонятной для неслужащих, нужнейшей обязанности, без которой нет возможности служить, -- напомнить о себе в министерстве, -- и при исполнении этой обязанности, взяв почти все деньги из дому, весело и приятно проводил время и на скачках и на дачах, Долли с детьми переехала в деревню, чтоб уменьшить сколько возможно расходы. Она переехала в свою приданую деревню Ергушово, ту самую, где весной был продан лес и которая была в пятидесяти верстах от Покровского Левина.

Última actualización: 2014-07-30
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Húngaro

Nem ösmerek embert, a ki kötelességeinek a teljesítését szigorúbban venné, - mondotta Alexandrovna Darja, a kit felbőszített Vronszkijnak ez a fölényes modora.

Ruso

-- Я не знаю человека более строгого в исполнении своих обязанностей, -- сказала Дарья Александровна, раздраженная этим тоном превосходства Вронского.

Última actualización: 2014-07-30
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Húngaro

Tökéletesen igaz, - tódította Alexandrovics Alexej. - A kérdés, azt hiszem, csak az, vajon képesek-e ők ezeknek a kötelességeknek a teljesítésére.

Ruso

-- Совершенно справедливо, -- подтвердил Алексей Александрович. -- Вопрос, я полагаю, состоит только в том, способны ли они к этим обязанностям.

Última actualización: 2014-07-30
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Húngaro

Alapvető feladatának teljesítése érdekében, azaz hogy a kábítószerekre vonatkozóan megbízható, összehasonlítható információkkal tudjon szolgálni Európában, az EMCDDA kialakította az országok adatainak összehangolt összegyűjtéséhez szükséges infrastruktúrát és eszközöket.

Ruso

Для осуществления своей главной задачи по предоставлению надежной и сопоставимой информации о наркотиках в странах Европы в EMCDDA были разработаны инфраструктура и инструменты гармонизированного сбора данных по странам.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Húngaro

Azok a gazdasági reformok, amelyeket az országok a GMU-hoz való csatlakozás feltételeinek teljesítése, majd a GMU-ba bekerülve az egészséges gazdaság megtartása érdekében hajtottak végre, hozzásegítettek a foglalkoztatottság fellendítéséhez.

Ruso

Экономические реформы, реализованные странами в преддверии и уже после вступления в ЭВС, помогли повысить уровень занятости.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Húngaro

Biztonságunk garantálása és polgáraink elvárásainak teljesítése érdekében készen kell állnunk az események irányítására.

Ruso

Ч т А б 6 А б ес п е ч З т ь без А п а с нАс т ь З Аправдать А ж З д а н З я наш З х граждан, )6 д А Я ж н 6 б6ть г А т А в 6 у А р ) З р А в а т ь с А б 6 т З я .

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Húngaro

Ezt a maastrichti konvergencia kritériumok teljesítése révén érték el, amely a következőket foglalta magában: alacsony inflációs ráta, árfolyamstabilitás, a bruttó hazai termék 3 %-nál kisebb költségvetési hiány, a bruttó hazai termék 60 %-át meg nem haladó államadósság és alacsony hosszú lejáratú kamatlábak.

Ruso

Это было достигнуто благодаря Маастрихтским критериям конвергенции, устанавливающим ряд условий, таких как низкий уровень инфляции, стабильный валютный курс, дефицит государственного бюджета – не более 3 % ВВП, государственный долг – не более 60 % ВВП и низкие долгосрочные процентные ставки.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Húngaro

Technikai kapacitás A pályázóknak és a(társ)kedvezményeze eknek rendelkezniük kell ajavasolt projekt teljesítéséhez szükséges szakmai alkalmassággal és képesítésekkel.

Ruso

. & "": • необходимый потенциал8 () $ -$ $, $ .

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Húngaro

Mivel a tagállamok pulykaállományainak szalmonellafertőzöttségére vonatkozó összehasonlító adatok összegyűjtése kiemelkedő jelentősséggel bír, a Közösség pénzügyi hozzájárulást biztosít a tagállamok számára a felmérés megadott követelményeinek teljesítéséhez.

Ruso

С оглед важността на събирането на сравнителна база данни относно разпространението на салмонела при пуйки в държавите-членки, те следва да получат финансова помощ от Общността за прилагане на специфичните изисквания на проучването.

Última actualización: 2013-09-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Húngaro

A "laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä/ lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991)" alkalmazásában különleges vagy kizárólagos engedély alapján menetrend szerinti távolsági autóbuszos szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, valamint autóbusszal, vasúttal vagy földalatti vasúttal tömegközlekedési szolgáltatásokat nyújtó, illetve ilyen szolgáltatások teljesítése céljából hálózatot fenntartó települési közlekedési szervek és közvállalkozások.

Ruso

Субекти, които предоставят редовни автобусни транспортни услуги съгласно специален или изключителен лиценз по силата на laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä / lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), и общински транспортни органи и публични предприятия, които предоставят обществени транспортни услуги чрез автобус, железопътен транспорт или подземен железопътен транспорт, или поддържащи мрежа, необходима за предоставяне на такива транспортни услуги.

Última actualización: 2013-09-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Húngaro

Hogyha fiatal tulkot akarsz készíteni egészen égõ- vagy véres áldozatul fogadás teljesítése végett, vagy hálaáldozatul az Úrnak:

Ruso

Если молодого вола приносишь во всесожжение или жертву заколаемую, во исполнение обета или в мирную жертву Господу,

Última actualización: 2012-05-05
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Húngaro

És ha valaki hálaáldozattal áldozik az Úrnak, akár fogadásának teljesítésére, akár szabad akaratból, akár tulokfélébõl, akár juhfélébõl: ép legyen, hogy kedves legyen; semmi fogyatkozás ne legyen abban.

Ruso

И если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет, или по усердию, из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтоб быть угодною Богу : никакого порока не должно быть на ней;

Última actualización: 2012-05-05
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Húngaro

És kijelenté néktek az õ szövetségét, a melyre nézve utasított titeket a tíz ige teljesítésére, és felírá azokat két kõtáblára.

Ruso

и объявил Он вам завет Свой, который повелел вам исполнять, десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях;

Última actualización: 2012-05-05
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Húngaro

És tûzáldozatot akartok készíteni az Úrnak, egészen égõ- vagy véres áldozatot, vagy fogadás teljesítése végett, vagy szabadakarat szerint, vagy a ti ünnepiteken, hogy tulok- vagy juhfélébõl kedves illatot készítsetek az Úrnak:

Ruso

и будете приносить жертву Господу, всесожжение, илижертву заколаемую, от волов и овец, во исполнение обета, или по усердию, или в праздники ваши, дабы сделать приятное благоухание Господу, –

Última actualización: 2012-05-05
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo