Preguntar a Google

Usted buscó: for multi robot systems refer to chapter (Inglés - Eslovaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Inglés

Eslovaco

Información

Inglés

For related schedule cards, please refer to chapter 3.

Eslovaco

Súvisiace plánovacie karty sú uvedené v kapitole 3.

Última actualización: 2012-12-05
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Inglés

For more details, please refer to Chapter 2.2 above.

Eslovaco

– registračné číslo osoby, ktorá vykonáva slobodné povolanie,

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

If you are selfemployed, please refer to Chapter II.

Eslovaco

Pokiaľ ste samostatne zárobkovo činná osoba, prečítajte si kapitolu II

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

Anti-lock braking systems (refer to paragraph 5)

Eslovaco

Protiblokovacie brzdové systémy (pozri bod 5).

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

If yes, please refer to chapter IV.A of the Agricultural Guidelines.

Eslovaco

Ak áno, pozrite si kapitolu IV.A poľnohospodárskych usmernení.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

Agroforestry systems refer to land use systems in which trees are grown in combination with agriculture on the same land.

Eslovaco

Agrolesnícke systémy sa týkajú systémov využitia pôdy, pri ktorých sa na tej istej pôde v kombinácii s poľnohospodárstvom sadia stromy.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

Agroforestry systems refer to land use systems in which trees are grown in combination with agriculture on the same land.

Eslovaco

Poľnohospodársko-lesnícke systémy sú systémy využívania pôdy, v rámci ktorých sa na tej istej pôde spája pestovanie stromov a poľnohospodárstvo.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

For the exact wording of the Statement of Assurance as well as the complete and detailed audit findings please refer to Chapter 1 of the report.

Eslovaco

Presné znenie vyhlásenia o vierohodnosti, ako aj úplné a podrobné kontrolné zistenia sa nachádzajú v kapitole 1 výročnej správy.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

For more details, please refer to Chapter 2.2.1 below.For more details, please refer to Chapter 2.2.1 below.

Eslovaco

Podrobnejšie údaje možno nájsť v kapitole 2.2.1.Podrobnejšie údaje možno nájsť v kapitole 2.2.2.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

The radar image shall not be degraded by the chart picture (refer to Chapter 4.3.c of this Section).

Eslovaco

Radarové zobrazenie nesmie byť znehodnotené obrazom plavebnej mapy (pozri kapitolu 4.3.c tohto oddielu).

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

In information mode (refer to Chapter 5.1 of this Section), it is recommended to use the same ranges as specified in the navigation mode.

Eslovaco

V informačnom režime (pozri kapitolu 5.1 tohto oddielu) sa odporúča používať tie isté rozsahy zobrazenia, ktoré sú stanovené v navigačnom režime.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

The stated threshold values within the tier system refer to the uncertainty associated to the value for one reporting period.

Eslovaco

Stanovené prahové hodnoty v rámci systému úrovní sa týkajú nepresnosti spojenej s hodnotou za jedno obdobie, za ktoré sa správa podáva.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

For more information on the distinction between establishment and crossborder provision of services, please refer to Chapter 7.1.1 of the ‘Handbook on the implementation of the Services Directive’.

Eslovaco

Viac informácií o rozdieloch medzi usadením sa cezhraničným poskytovaním služieb možno nájsť v kapitole 7.1.1 „Príručky o vykonávaní smernice o službách“.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

The data quality requirements for data on education and training systems refer to the ESS [1] quality standard covering relevance, accuracy, timeliness and punctuality, accessibility and clarity, comparability, and coherence.

Eslovaco

Požiadavky na kvalitu údajov v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy sa vzťahujú na normu kvality ESS [1] týkajúcu sa relevantnosti, presnosti, včasnosti a časovej presnosti, ako aj dostupnosti, jednoznačnosti, porovnateľnosti a súdržnosti.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

Official Journal of the European Union TABLE 7 Participation in selected interbank funds transfer systems(*) Items Non-TARGET payment system[ Refer to list of payment systems]

Eslovaco

Úradný vestník Európskej únie TABUĽKA 7 Účasť vo vybraných medzibankových systémoch prevodu peňažných prostriedkov(*) Položky Platobné systémy, ktoré nie sú súčasťou TARGET[ Pozri zoznam platobných systémov]

Última actualización: 2012-03-20
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Inglés

The evaluation system refers to the performance of court systems, using indicators and targets.

Eslovaco

Systém hodnotenia sa vzťahuje na výkonnosť súdov, pričom sa vo všeobecnosti používajú ukazovatele a ciele.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

For further details, please refer to Chapter 8 of the Annual Report, Section 2 « Organisational Developments » and the Annual Accounts-- « Notes on the Profit and Loss Account ».

Eslovaco

Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole 8, časti 2 „Organizačný rozvoj » výročnej správy a v ročnej účtovnej závierke v časti „Poznámky k výkazu ziskov a strát ».

Última actualización: 2012-03-20
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Inglés

The data quality requirements for data on education and training systems refer to the quality reporting dimensions (or quality reporting criteria) of relevance, accuracy, timeliness and punctuality, accessibility and clarity, comparability, and coherence.

Eslovaco

Pokiaľ ide o požiadavky na kvalitu údajov o systémoch vzdelávania a odbornej prípravy, aspektmi kvality vykazovania údajov (alebo kritérií kvality vykazovania údajov) sú relevantnosť, presnosť, časová presnosť a včasnosť, dostupnosť a zrozumiteľnosť, porovnateľnosť a koherentnosť.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

Directive 2003/10/EC, Articles and corresponding Guide references Refer to Chapter 9 for a summary of the main requirements of the Directive and related Regulations, and to Chapter 1 for basic guidance on understanding the terms and science of acoustics and noise control.

Eslovaco

Smernica Rady 2003/10/ES, články a zodpovedajúce odkazy v príručke V kapitole 9 nájdete zhrnutie hlavných požiadaviek smernice a súvisiacich právnych predpisov; v kapitole 1 sa uvádza základné usmernenie na pochopenie pojmov a vedy v oblasti akustiky a kontroly hluku.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

Sound physical properties of materials and structures (insulation, absorption, damping, etc, – refer to Chapter 4: How do we reduce noise exposure?) depend on noise frequency.

Eslovaco

Zvukové fyzikálne vlastnosti materiálov a konštrukcií (izolácia, pohltivosť, utlmenie, atď. – pozri kapitolu 4 „Ako znížiť vystavenie hluku?“) závisia od frekvencie hluku.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo