Usted buscó: academia (Inglés - Galés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Inglés

Galés

Información

Inglés

academia

Galés

academaidd

Última actualización: 2011-08-20
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Inglés

our focus must not be limited to schools and academia

Galés

rhaid inni beidio â chanolbwyntio ar ysgolion a'r byd academaidd yn unig

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

this initiative is to encourage effective collaboration between industry and academia

Galés

nod y fenter hon yw hyrwyddo cydweithio effeithiol rhwng diwydiant a'r byd academaidd

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

the essence of the action plan's proposals is the link between companies and academia

Galés

hanfod cynigion y cynllun gweithredu yw'r cyswllt rhwng cwmnïau a'r byd academaidd

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

the worldwide reputation that british and welsh academia enjoys has been earned despite government policy and not because of it

Galés

enillwyd yr enw da sydd gan academwyr cymru a phrydain drwy'r byd er gwaethaf polisi'r llywodraeth , nid o'i herwydd

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

a huge amount of work is being done in this area , both within the wda , in academia and in the automotive industry

Galés

mae swm enfawr o waith yn mynd rhagddo yn y maes hwn , o fewn y wda , y byd academaidd a'r diwydiant moduron

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

major national institutions have shown significant interest in locating at the facility and expanding the involvement of academia across all south wales universities

Galés

dangosodd sefydliadau cenedlaethol o bwys ddiddordeb mawr mewn cael lle yn y cyfleustra ac ymestyn yr ymwneud a fyddai gan academia ynddo ar draws prifysgolion de cymru i gyd

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

this document will emphasise the importance of developing our research capability in education and fully engage academia in wales as a key component of economic growth and prosperity

Galés

bydd y ddogfen hon yn pwysleisio pa mor bwysig yw datblygu ein gallu i wneud ymchwil mewn addysg a chysylltu'n llwyr â'r byd academaidd yng nghymru fel rhan allweddol o dwf a ffyniant economaidd

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

consultation with assembly partners in business , academia and the voluntary sector should be a part of that , but we cannot consult if it is not there in the first place

Galés

dylai hyn gynnwys ymgynghori gyda phartneriaid y cynulliad ym myd busnes , academia a'r sector gwirfoddol , ond ni allwn ymgynghori ynghylch hyn os nad yw yno yn y lle cyntaf

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

if academia is mentioned , one often thinks of technology firs ; however , while technological developments are vital , innovation is about far more than technology

Galés

os sonnir am y byd academaidd , mae rhywun yn aml yn meddwl am dechnoleg yn gynta ; serch hynny , er bod datblygiadau technolegol yn hollbwysig , mae arloesedd yn ymwneud â mwy o lawer na thechnoleg

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

however , having given the matter thought and discussed it with my friends in academia , it is clear that , in his legal capacity , rhodri morgan is the first secretary

Galés

fodd bynnag , ar ôl ystyried y mater a'i drafod gyda'm cyfeillion yn y byd academaidd , mae'n amlwg mai'r prif ysgrifennydd yw rhodri morgan , yn ôl y gyfraith

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

after consultation therefore with the fsb , partners in business and academia who have long argued for such a measure , we propose this as a flagship project to redistribute some european structural funding to the indigenous businesses and entrepreneurs upon whose shoulders our future prosperity depends

Galés

ar ôl ymgynghori felly gyda'r ffederasiwn , partneriaid ym myd busnes ac academia sydd wedi dadlau cyhyd am fesur o'r fath , cynigiwn hwn fel prosiect blaengar i ailddosbarthu rhywfaint o arian strwythurol ewrop ymhlith busnesau a phobl fentrus gynhenid y mae llewyrch ein dyfodol yn dibynnu arnynt

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

on that basis , our cities are significant , big generators of new ideas in academia , new companies , and new technologies , and they become attractive for investment in new shopping facilities and higher education facilities

Galés

ar y sail honno , mae ein dinasoedd yn gynhyrchwyr mawr o bwys o ran syniadau yn y byd academaidd , cwmnïau newydd , a thechnolegau newydd , a byddant yn fannau atyniadol i fuddsoddi mewn cyfleusterau siopa a chyfleusterau addysg uwch newydd

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

these task groups comprise a wide range of our partners engaged in housing and community renewal in wales including local government , housing associations , private and voluntary sectors , health authorities , academia and most importantly , tenant and other consumer representatives

Galés

mae'r grwpiau gorchwyl hyn yn cynnwys amrediad eang o'n partneriaid sydd yn gysylltiedig ag adnewyddu tai a chymunedau yng nghymru gan gwmpasu llywodraeth leol , cymdeithasau tai , y sector preifat a'r sector gwirfoddol , awdurdodau iechyd , y byd academaidd ac yn bwysicaf oll cynrychiolwyr tenantiaid a defnyddwyr eraill

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

either you knew that i was quoting his words and deliberately did not want the assembly to know -- and that is on your conscience -- or you did not understand it , in which case , i sometimes wonder what you could have been doing in academia because it is a simple issue : either something is a quotation or is not

Galés

un ai y gwyddech fy mod yn dyfynnu ei eiriau a'ch bod o fwriad am beidio â gadael i'r cynulliad wybod hynny -- ac mae hynny ar eich cydwybod -- neu nid oeddech yn ei ddeall ac , os felly , yr wyf yn meddwl weithiau tybed beth a fuoch yn ei wneud yn y byd academaidd gan fod hyn yn fater syml : un ai y mae rhywbeth yn ddyfyniad neu nid ydyw

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo