Usted buscó: adolf hitler (Inglés - Galés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Inglés

Galés

Información

Inglés

adolf hitler

Galés

hitler

Última actualización: 2012-03-30
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Inglés

we tried negotiating with hitler , but it did not work

Galés

ceisiwyd negodi gyda hitler , ond ni weithiodd hynny

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

rather , the lessons of the armenian genocide were brought back to germany by soldiers who joined the nazis on returning from turkey , and were applied to adolf hitler's project

Galés

yn hytrach , daethpwyd â gwersi hil-laddiad yr armeniaid yn ôl i'r almaen gan filwyr a ymunodd â'r natsiaid ar ôl dychwelyd o dwrci , ac fe'u cymhwyswyd i brosiect adolf hitler

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

any historian who considered this matter would reach the conclusion that genocide occurred and that there is clear evidence that it was a model for hitler

Galés

byddai unrhyw hanesydd a ystyriodd y mater hwn yn dod i'r casgliad bod hil-laddiad wedi digwydd , a bod tystiolaeth gref ei fod wedi gweithredu fel model i hitler

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

in an address to his generals in august 1939 , while planning the merciless slaughter of the poles , hitler said :

Galés

wrth annerch ei gadfridogion yn awst 1939 , ac yntau'n cynllunio lladdfa didostur ar y pwyliaid , dywedodd hitler :

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

lloyd george had an amicable relationship with hitler and stayed with him at the berthesgarten long after mein kampf was written and when hitler was in power

Galés

bu lloyd george yn cyfathrachu'n gynnes gyda hitler ac yn aros gydag ef yn y berthesgarten , ymhell wedi i mein kampf gael ei ysgrifennu pan oedd hitler mewn grym

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

chamberlain would have been held up as a hero , desperate to appease hitler and , with the best will in the world , to prevent war

Galés

byddai chamberlain wedi ei ddyrchafu'n arwr , yn barod i wneud rhywbeth i ddyhuddo hitler a , gyda phob ewyllys da yn y byd , i atal rhyfel

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

we came up with a package based on a wonderful novel by jackie french called hitler's daughter -- you might enjoy reading it , david

Galés

lluniwyd pecyn gennym yn seiliedig ar nofel wych jackie french o'r enw hitler's daughter -- efallai y byddech yn mwynhau ei darllen , david

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

we expect a full apology from him to the many people throughout wales who remember those in this country who fought against hitler , many of whom are now disadvantaged by this government's policies on fuel prices

Galés

disgwyliwn ymddiheuriad llawn ganddo i'r llu o bobl ledled cymru sydd yn cofio am y bobl hynny yn y wlad hon a fu'n ymladd yn erbyn hitler , llawer ohonynt bellach dan anfantais oherwydd polisïau'r llywodraeth hon ar bris tanwydd

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

however , i am not sure whether sue essex has heard that jeff jones , the labour leader of bridgend county borough council , made outrageous comments on the radio this morning comparing the action of people picketing peacefully with that of those who elected hitler to power

Galés

fodd bynnag , nid wyf yn siwr a yw sue essex wedi clywed bod jeff jones , arweinydd llafur cyngor bwrdeistref sirol pen-y-bont ar ogwr , wedi gwneud sylwadau gwarthus ar y radio y bore yma gan gymharu'r camau a gymerir gan bobl sydd yn picedu'n heddychlon â'r camau a gymerwyd gan y bobl hynny a etholodd hitler yn arweinydd

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

alun cairns : do you accept that there is a distinct difference between the peaceful protests on this occasion compared with the violent pickets evident during the miners ' strike some years ago ? finally , i will repeat a question that you failed to answer earlier : do you , the first secretary , and the cabinet disassociate yourselves from the comments made by jeff jones , the leader of bridgend county borough council , when he likened the peaceful protesters this morning to the fascists who voted for hitler prior to the second world war ?

Galés

alun cairns : a ydych yn derbyn bod gwahaniaeth pendant rhwng protestiadau heddychlon ar yr achlysur hwn o'u cymharu â'r picedu treisgar a oedd yn amlwg yn ystod streic y glowyr ychydig flynyddoedd yn ôl ? yn olaf , ailadroddaf gwestiwn y methasoch â'i ateb yn gynharach : a ydych chi , y prif ysgrifennydd , a'r cabinet yn ymddatgysylltu o sylwadau jeff jones , arweinydd cyngor bwrdeistref sirol pen-y-bont ar ogwr , pan dynnodd gymhariaeth y bore yma rhwng y protestwyr heddychlon a'r ffasgiaid a bleidleisiodd dros hitler cyn yr ail ryfel byd ?

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

do we need to ask , therefore , why it is important to recognise the armenian genocide ? how do we judge those who seek to deny the authenticity of hitler's efforts to exterminate the jews ? to leave such a terrible crime against humanity unrecognised is a crime in itself

Galés

a oes angen gofyn , felly , pam ei bod yn bwysig cydnabod hil-laddiad yr armeniaid ? beth yw ein dedfryd ni ar unrhyw un sy'n gwadu ymdrech hitler i ddileu'r iddewon o wyneb y ddaear ? mae gadael trosedd mor enbyd yn erbyn y ddynoliaeth heb ei chydnabod , yn drosedd ynddi ei hun

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

when trying to justify the holocaust to his staff , hitler said that no one would remember in time because ` who , after all , speaks today of the annihilation of the armenians ? ' that is a chilling quotation

Galés

wrth geisio cyfiawnhau'r holocost i'w staff , dywedodd hitler na fyddai neb yn cofio ymhen amser oherwydd ` pwy , wedi'r cwbl , sy'n sôn heddiw am ddilead yr armeniaid ? ' mae hwnnw'n ddyfyniad iasol

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:



Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo