Preguntar a Google

Usted buscó: economist (Inglés - Galés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Inglés

Galés

Información

Inglés

Economist

Galés

Economegydd

Última actualización: 2013-10-02
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Inglés

As The Economist stated two weeks ago ,

Galés

Fel y dywedodd The Economist bythefnos yn ôl ,

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

On 25 November last year The Economist reported that

Galés

Ar 25 Tachwedd y llynedd nododd The Economist fod

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

No economist or statistician would use absolute figure ; it is the relative level that counts

Galés

Ni fyddai'r un economegydd nac ystadegydd yn defnyddio ffigurau absoliw ; y lefel gymharol sydd yn bwysig

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Given that The Economist disagreed with the use of this money for reducing the national debt and said that the decision ,

Galés

O gofio bod The Economist yn anghytuno â defnyddio'r arian hwn i leihau'r ddyled genedlaethol ac iddo ddweud bod perygl i'r penderfyniad ,

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

He is regarded by all the independent commentators in the newspapers and publications such as The Economist as the most successful Labour chancellor

Galés

Mae sylwebyddion annibynnol yn y papurau newydd a chyhoeddiadau megis The Economist yn ystyried mai ef yw'r canghellor Llafur mwyaf llwyddiannus

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

I am not an economist , but it is clear that it is in our interest to join the euro sooner rather than later

Galés

Nid economegydd ydwyf , ond mae'n amlwg y byddai o fudd inni ymuno â'r ewro yn gynt yn hytrach na'n hwyrach

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Mark Isherwood : As The Economist said last Saturday , Labour's claims of economic success are dodgy

Galés

Mark Isherwood : Fel y dywedodd The Economist ddydd Sadwrn diwethaf , mae honiadau Llafur o lwyddiant economaidd yn amheus

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Mick Bates : As someone who considers himself to be a bit of an economist , I tell you that renewable energy pays for itself

Galés

Mick Bates : Fel un sydd yn ystyried ei hun yn dipyn o economegydd , gallaf ddweud wrthych fod ynni adnewyddol yn talu amdano'i hun

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

As the article in The Economist stated , the need to engage even more fully with the knowledge-based economy is a vital survival imperative for the steel industry

Galés

Fel y nododd yr erthygl yn The Economist , mae'r angen i ymrwymo'n llawnach byth â'r economi ar sail gwybodaeth yn hanfodol i barhad y diwydiant dur

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

We have unrealistic growth targets in which no serious economist can believe -- the Minister for Economic Development may be able to believe in them , but no serious economist can do so

Galés

Mae gennym dargedau twf afrealistig na all economydd difrifol gredu ynddynt -- efallai fod y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd yn credu ynddynt , ond ni all economydd difrifol wneud hynny

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

The economist Alfred Marshall likened the economy to the trees of a forest : many trees are born , some die immediately , some only grow a little , but those that grow do so differently

Galés

Bu i'r economegydd Alfred Marshall gyffelybu'r economi i goed mewn coedwig : bydd llawer o goed yn egino , bydd rhai'n marw ar unwaith , eraill yn tyfu ond ychydig , ond bydd y rhai sydd yn tyfu yn gwneud hynny mewn modd gwahanol

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

I conclude by quoting The Economist -- the international journal of business -- which , in April 2000 , said , about the sanctions , that a generation is being crushed in Iraq

Galés

Terfynaf drwy ddyfynnu o The Economist -- y cylchgrawn busnes rhyngwladol -- a ddywedodd am y sancsiynau , yn Ebrill 2000 , fod cenhedlaeth yn cael ei sathru yn Irac

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Rod Richards : I recognise Phil Williams's talent as a boffin but not as an economist , because the model of the Welsh economy that he described seems to be based on the old Soviet Union model

Galés

Rod Richards : Cydnabyddaf ddawn Phil Williams fel gwyddonydd ond nid fel economydd , am yr ymddengys i mi fod y model o economi Cymru a ddisgrifiodd yn seiliedig ar fodel yr hen Undeb Sofietaidd

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Do you agree that Tony Benn closed more coalmines in Wales than any Conservative Government ? When you talked of The Economist believing that Gordon Brown is a successful chancellor , how do you account for the fact that Wales has fallen down the inward investment league table that I mentioned ?

Galés

A gytunwch fod Tony Benn wedi cau mwy o byllau glo yng Nghymru nag unrhyw Lywodraeth Geidwadol ? Pan gyfeirasoch at ffaith bod The Economist yn credu bod Gordon Brown yn ganghellor llwyddiannus , sut yr ydych yn esbonio'r ffaith bod Cymru wedi disgyn yn y rhestr drefnol o fewnfuddsoddi a grybwyllais ?

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Phil Williams : I am sure that you are aware of the reports in The Economist and The Guardian that there is strong pressure from the Government in London for the Director General to reject Glas Cymru's bid , which is why I raised this as an emergency question

Galés

Phil Williams : Yr wyf yn siwr eich bod yn ymwybodol o'r adroddiadau yn The Economist a The Guardian bod pwysau cryf o'r Llywodraeth yn Llundain i'r Cyfarwyddwr Cyffredinol wrthod cais Glas Cymru , a dyna pam y codais y cwestiwn hwn fel cwestiwn brys

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Economists

Galés

Economegydd

Última actualización: 2012-12-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Inglés

Air traffic is used by economists as an indicator of economic prosperity , and the fact that BA has turned its back on Wales , and concentrated its operations on London and Bristol , is symptomatic of the company's lack of confidence in the Welsh economy

Galés

Caiff trafnidiaeth awyr ei defnyddio gan economegwyr fel dangosydd o lewyrch economaidd , ac mae'r ffaith bod BA wedi cefnu ar Gymru , a chanoli ar Lundain a Bryste , yn dangos diffyg ffydd y cwmni yn yr economi Gymreig

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Economists and commentators on the present situation suggest that those trends are likely to continue

Galés

Awgryma economegwyr a sylwebwyr ar y sefyllfa bresennol fod y tueddiadau hynny'n debygol o barhau

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Gordon Brown is the lucky Chancellor , having inherited in 1997 the best economy inherited by any Chancellor for decades -- [ Interruption . ] Those are not my words but the words of the senior economist at HSBC bank

Galés

Gordon Brown yw'r Canghellor ffodus , ac yntau yn 1997 wedi etifeddu'r economi orau a etifeddwyd gan Ganghellor ers degawdau -- [ Torri ar draws . ] Nid fi a ddywedodd hynny ond yr uwch economegydd ym manc HSBC

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo