Usted buscó: feeble (Inglés - Galés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Inglés

Galés

Información

Inglés

feeble

Galés

tila

Última actualización: 2011-09-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

it is completely feeble

Galés

mae'n gwbl dila

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

it is feeble to start talking about ministers

Galés

mae'n druenus dechrau siarad am weinidogion

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

the government gave quite a feeble defence of its position

Galés

cawsom amddiffyniad eithaf gwan gan y llywodraeth o'i sefyllfa

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

jane hutt : these are such feeble attempts to undermine nhs reform

Galés

jane hutt : mae'r rhain yn ymdrechion mor dila i danseilio'r gwaith o ddiwygio'r gig

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

i am extremely disappointed with the charity commission's feeble response

Galés

yr wyf wedi siomi'n fawr yn ymateb gwan y comisiwn elusennau

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

do not give any feeble excuses this tim ; let us have a proper answer

Galés

peidiwch â chynnig unrhyw esgusion tila y tro hw ; gadewch inni gael ateb iawn

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

it is a feeble excuse and i take it as proof that the uk government does not understand the spirit of devolution

Galés

mae hynny'n esgus gwael a chredaf ei fod yn dystiolaeth nad yw llywodraeth y du yn deall ysbryd datganoli

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

the feeble attempts to peddle unfounded allegations against mike german do nothing but bring politicians and politics into disrepute

Galés

ni wna'r ymdrechion tila i bedlera honiadau di-sail yn erbyn mike german ddim ond dwyn anfri ar wleidyddion a gwleidyddiaeth

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

it must be concluded , therefore , that this is a feeble excuse for a bit of window dressing on the eve of a general election

Galés

rhaid dod i'r casgliad , felly , fod hwn yn esgus gwag i wneud ychydig o addurno ffenestri ar drothwy etholiad cyffredinol

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

the conservatives ' amendment is a feeble attempt to undermine the good work being done and the assembly's concern to move this forward

Galés

mae gwelliant y ceidwadwyr yn ymgais wan i danseilio'r gwaith da a wneir a phryder y cynulliad i weithredu ar hyn

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

carwyn jones's amendment 1 is feeble and a reaction to the government's failure to bring about beneficial changes for the people of wales

Galés

mae gwelliant 1 carwyn jones yn dila ac yn adwaith i fethiant y llywodraeth i sicrhau newidiadau llesol ar gyfer pobl cymru

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

could you move things along quicker , or is the wag's influence over the westminster government and the strategic rail authority too feeble ?

Galés

a oes modd i chi symud ymlaen yn gynt , neu a yw dylanwad wag yn rhy wantan ar lywodraeth san steffan a'r awdurdod rheilffyrdd strategol ?

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

it is feeble in that it is only interested in the financial stability of the children's society and refuses to address the impact of the society's decision to pull out of wales

Galés

mae'n wan i'r graddau nad yw ond yn ymddiddori yn sefydlogrwydd ariannol cymdeithas y plant a'i fod yn gwrthod ymdrin ag effaith penderfyniad y gymdeithas i dynnu allan o gymru

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

helen mary jones : it is , once again , with regret that we must support jonathan morgan's comments on what are , frankly , feeble business proposals

Galés

helen mary jones : mae'n ofid inni , unwaith eto , fod rhaid inni ategu sylwadau jonathan morgan am gynigion busnes sydd , a siarad yn blwmp ac yn blaen , yn rhai tila

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

nevertheless , i commend amendments 3 , 4 , 5 and 6 to the assembly to steer this rather feeble government in the direction of developing the secure , inclusive and vibrant higher education sector on which the future of wales will depend

Galés

er hynny , cymeradwyaf welliannau 3 , 4 , 5 a 6 i'r cynulliad i droi'r llywodraeth wantan hon at ddatblygu'r sector addysg uwch diogel , cynhwysol a bywiog y bydd dyfodol cymru'n dibynnu arno

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

i assure you , first minister , that you should have been duty-bound to listen to the problems in that area , instead of listening to mike german's feeble excuses about computer problems

Galés

fe'ch sicrhaf , brif weinidog , y dylai fod dyletswydd arnoch i wrando ar y problemau yn y maes hwnnw , yn hytrach na gwrando ar esgusodion tila mike german am broblemau cyfrifiadurol

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

i suppose that we should not be surprised that the government that only wants committees to meet once a month -- although it has now conceded to meetings being held once every three weeks -- proposes such a feeble programme of government business and refuses to be questioned on this important issue

Galés

tybiaf na ddylem synnu bod llywodraeth sydd ond yn dymuno i bwyllgorau gwrdd unwaith y mis -- er ei bod bellach yn caniatáu cynnal cyfarfodydd unwaith bob tair wythnos -- yn cynnig rhaglen mor dila o fusnes llywodraeth ac yn gwrthod cael ei holi am y mater pwysig hwn

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

we were prepared in the committee process , quite rightly , to compromise on some important principles for us and it is therefore doubly disappointing that the minister's response to what is already a watered-down report should be so feeble

Galés

yr oeddem yn barod i gyfaddawdu ym mhroses y pwyllgor , a hynny'n gwbl briodol , ar rai egwyddorion sy'n bwysig i ni ac felly mae'n fwy siomedig byth bod ymateb y gweinidog i'r hyn sydd eisoes yn adroddiad glastwraidd yn un mor wantan

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

kirsty williams : in responding to the select committee on welsh affairs ' invitation to consider its report , do you agree that the society presented a litany of feeble excuses to the committee and was particularly offensive when it said that it was willing to jeopardise the future of young people in wales because to sustain welsh projects would jeopardise english projects ? was it not also particularly offensive that the society tried to use the welsh language as an excuse to withdraw from wales ? will you respond in the strongest terms , in your response to the select committee , on those two particular points ?

Galés

kirsty williams : mewn ymateb i wahoddiad y pwyllgor dethol ar faterion cymreig i ystyried ei adroddiad , a gytunwch fod y gymdeithas wedi cyflwyno rhestr hir o fân esgusodion i'r pwyllgor a'i bod yn arbennig o sarhaus pan ddywedodd ei bod yn fodlon peryglu dyfodol pobl ifanc yng nghymru oherwydd y byddai cynnal prosiectau yng nghymru yn peryglu prosiectau yn lloegr ? onid oedd hefyd yn arbennig o sarhaus i'r gymdeithas geisio defnyddio'r iaith gymraeg fel esgus i dynnu'n ôl o gymru ? a wnewch ymateb yn y modd mwyaf cadarn , yn eich ymateb i'r pwyllgor dethol , ar y ddau bwynt penodol hynny ?

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo