Preguntar a Google

Usted buscó: hazel (Inglés - Galés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Inglés

Galés

Información

Inglés

hazel nut

Galés

cneuen gyll

Última actualización: 2007-01-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: LowriWilliams

Inglés

hazel nuts

Galés

cnau cyll

Última actualización: 2007-01-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: LowriWilliams

Inglés

Ms Hazel Blears MP

Galés

Minister of State ( Crime Reduction , Policing and Community Safety )

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Happy 60th Birthday Hazel

Galés

hapus 60 oed pen-blwydd hapus

Última actualización: 2018-01-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

I am also urging Hazel Blears to take forward the instigation of a publicity campaign in Wales on the dangers of passive smoking

Galés

Yr wyf yn annog Hazel Blears hefyd i fynd ati i roi ymgyrch gyhoeddusrwydd ar waith yng Nghymru ar beryglon ysmygu goddefol

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

My favourite pastime was catching trout with a small home-made snare on the end of a whippy 15-foot hazel stick

Galés

Fy hoff ddifyrrwch oedd dal brithyllod â magl fach a wnaethpwyd gartref ar ben ffon ystwyth 15 troedfedd o bren cyll

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Saint Mary's Church in the hollow of the white hazel near a rapid whirlpool and the Church of St. Tysilio of the red cave.

Galés

Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch.

Última actualización: 2016-01-27
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

In addition to sending our response to this in a letter to Hazel Blears , I will discuss the matter with Don Touhig , the Wales Office Minister , to make our views known

Galés

Yn ogystal ag anfon ein hymateb i hyn mewn llythyr at Hazel Blears , byddaf yn trafod y mater gyda Don Touhig , Gweinidog Swyddfa Cymru , i'w hysbysu o'n barn

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

I noted comments by Hazel Blears , the Minister of State for Crime Reduction , Policing and Community Safety , who told delegates at the police forces and authorities conference ,

Galés

Nodais sylwadau Hazel Blears , y Gweinidog Gwladol dros Leihau Troseddau , Plismona a Diogelwch Cymunedol , a ddywedodd wrth gynhadledd yr heddluoedd ac awdurdodau'r heddlu :

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

I met Hazel Blears , the Parliamentary Under-Secretary of State for Health , recently to press the UK Government to adopt the approved code of practice on smoking in public places

Galés

Cwrddais â Hazel Blears , yr Is-Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd , yn ddiweddar i bwyso ar Lywodraeth y DU i fabwysiadu'r cod ymarfer a gymeradwywyd ar ysmygu mewn mannau cyhoeddus

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

The Assembly has supported that proposal , and the UK Government is currently considering i ; I have spoken with the Parliamentary Under-Secretary of State for Public Health , Hazel Blears about it

Galés

Cefnogodd y Cynulliad y cynnig hwnnw , ac mae Llywodraeth y DU yn ei ystyried ar hyn o bry ; siaredais gyda Hazel Blears Is-Ysgrifennydd Seneddol yr Adran Iechyd Cyhoeddus amdano

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

At lunchtime today I had a meeting with leaders of the Muslim community in south Wales -- one of whom had served for two and a half years in a Welsh regiment -- who came to me to express their profound concern about the anti-terrorist legislation that is currently going through the House of Commons and the House of Lords , and about the comments of Hazel Blears in that respect

Galés

Amser cinio heddiw , cyfarfûm ag arweinwyr y gymuned Foslemaidd yn y De -- y mae un ohonynt wedi gwasanaethu am ddwy flynedd a hanner yn un o gatrodau Cymru -- a ddaeth ataf i fynegi pryder dirfawr ynghylch y ddeddfwriaeth wrth-derfysgol sy'n mynd drwy Dy'r Cyffredin a Thy'r Arglwyddi ar hyn o bryd , ac am sylwadau Hazel Blears ar hynny

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Do you agree that the Anti-terrorism , Crime and Security Act 2001 , and the debate surrounding that , contributed to that issue ? Do you agree with a British Asian constituent of mine , who has served in the armed forces in Wales for two and a half years and whose father was a British Asian prisoner of war , that it is an outrage that Hazel Blears should have suggested that he should be prepared to be stopped and searched more frequently than a white person ?

Galés

A ydych chi'n cytuno bod Deddf Gwrthderfysgaeth , Torcyfraith a Diogelwch 2001 , a'r ddadl sydd ynghlwm â hynny , wedi cyfrannu at y mater hwnnw ? A ydych chi'n cytuno gydag un o fy etholwyr Asiaidd , sydd wedi gwasanaethu gyda'r lluoedd arfog yng Nghymru am ddwy flynedd a hanner ac y bu ei dad , sy'n Asiaid Prydeinig , yn garcharor rhyfel , ei bod yn warth bod Hazel Blears wedi awgrymu y dylai fod yn fodlon cael ei stopio a'i archwilio'n amlach na pherson gwyn ?

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo