Preguntar a Google

Usted buscó: island of kings (Inglés - Galés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Inglés

Galés

Información

Inglés

island of world

Galés

Barclodiad y gawres

Última actualización: 2019-04-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

Throughout her long life , flat racing was the original sport of kings

Galés

Drwy gydol ei bywyd hir , rasio ar y gwastad oedd camp wreiddiol brenhinoedd

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

DIGNITY OF KING

Galés

Constellation name (optional)

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

In the United Kingdom there are possibly two or three times as many people of Irish extraction as live on the island of Ireland

Galés

Yn y Deyrnas Unedig mae'n bosibl bod dwywaith neu dair y nifer o bobl o dras Wyddelig nag sydd yn byw yn ynys Iwerddon

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

I read last week how the Roman army broke British resistance when cavalry , despatched from its Wroxeter fortress , took the island of Anglesey

Galés

Darllenais yr wythnos diwethaf ynglyn â sut y torrodd byddin y Rhufeiniaid wrthsafiad y Prydeinwyr , pan oresgynwyd Ynys Môn gan farchoglu a anfonwyd o'i gaer yn Wroxeter

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Most importantly , for the first time in over 30 years , we have an historic opportunity for peace on the island of Ireland and we are determined not to squander it

Galés

Yn bwysicaf oll , am y tro cyntaf ers dros 30 o flynyddoedd , mae cyfle hanesyddol am heddwch gennym yn Iwerddon ac yr ydym yn benderfynol o beidio â'i wastraffu

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

There are deprived communities in east Wales and islands of deprivation in what are otherwise prosperous areas by Welsh standards

Galés

Mae cymunedau difreintiedig yn nwyrain Cymru ac ynysoedd o amddifadedd mewn ardaloedd sydd fel arall yn ffyniannus yn ôl safonau Cymru

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

As we know , Merseyside and the Highlands and Islands of Scotland did not spend any money during their first year

Galés

Fel y gwyddom , ni wariodd Glannau Mersi ac Ucheldiroedd ac Ynysoedd yr Alban unrhyw arian yn ystod eu blwyddyn gyntaf

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

In areas such as central Wales and the Highland and Islands of Scotland it would be even worse because the delivery cost per item would be great

Galés

Mewn ardaloedd fel y canolbarth Cymru ac Ucheldiroedd ac Ynysoedd yr Alban byddai'n waeth fyth oherwydd y byddai cost dosbarthu pob eitem yn fawr

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

The violence and tragedy of the past deeply affected the people of Northern Ireland , but it also had far-reaching and destabilising effects on social , economic and political wellbeing throughout the island of Ireland and further afield in the UK

Galés

Effeithiodd trais a thrasiedi'r gorffennol yn fawr iawn ar bobl Gogledd Iwerddon , ond cafodd effeithiau pellgyrhaeddol ac ansefydlog hefyd ar les cymdeithasol , economaidd a gwleidyddol ar draws ynys Iwerddon ac ymhellach draw yn y DU

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

The challenge for us all is to move beyond those islands of enthusiasm and develop a more strategic approach towards developing and sustaining high-quality teaching and learning through the medium of Welsh

Galés

Yr her i ni i gyd yw mynd y tu hwnt i'r ynysoedd hynny o frwdfrydedd a datblygu dull mwy strategol o ddatblygu a chynnal dysgu ac addysgu o ansawdd da drwy gyfrwng y Gymraeg

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

It does not seem as if west Wales and the Valleys combined will have that potential , and therefore Wales would qualify as a transitional area , alongside south Yorkshire , the highlands and islands of Scotland and Merseyside

Galés

Nid yw'n ymddangos y gallai gorllewin Cymru a'r Cymoedd gyda'i gilydd fod yn gymwys , ac felly byddai Cymru'n cael ei hystyried yn ardal drosiannol , ochr yn ochr â de swydd Efrog , ucheldiroedd ac ynysoedd yr Alban a Glannau Mersi

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

We all agree -- Nick mentioned this -- that it should not cost more to post a letter from the islands of Scotland to Wales than from elsewhere

Galés

Cytuna pob un ohonom -- soniodd Nick am hyn -- na ddylai gostio mwy i bostio llythyr o ynysoedd yr Alban i Gymru nag o fan arall

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

A surprisingly wide range of such languages are spoken within the islands of Britain and Ireland , ranging from those with hundreds of thousands of speakers , such as Welsh and Irish , to much scarcer tongues , such as Jèrriais , on the isle of Jersey , and Manx

Galés

Siaredir amrywiaeth rhyfeddol o fawr o ieithoedd o'r fath o fewn ynysoedd Prydain ac Iwerddon , gan amrywio o'r rhai sydd â channoedd o filoedd o siaradwyr , fel y Gymraeg a'r Wyddeleg , i ieithoedd prinnach o lawer , fel y Jèrriais , yn ynys Jersey , a'r Fanaweg

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Rural authorities , such as Powys , Ceredigion , Carmarthenshire , north Pembrokeshire -- parts of the old Dyfed -- experience this problem more acutely than any other part of the UK apart from the highlands and islands of Scotland

Galés

Mae awdurdodau gwledig , fel Powys , Ceredigion , Sir Gaerfyrddin , gogledd Sir Benfro -- rhannau o'r hen Ddyfed -- lle y mae'r broblem hon yn waeth nag mewn unrhyw ran arall o'r DU heblaw ucheldiroedd ac ynysoedd yr Alban

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Such regions include east Germany , parts of north Germany , parts of western France , ourselves , Northern Ireland , the highlands and islands of Scotland and Merseyside

Galés

Mae rhanbarthau o'r fath yn cynnwys dwyrain yr Almaen , rhannau o ogledd yr Almaen , rhannau o orllewin Ffrainc , ni ein hunain , Gogledd Iwerddon , ucheldiroedd ac ynysoedd yr Alban a Glannau Merswy

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

We tell tales of King Arthur and Merlin the magician , of kingdoms lost beneath the sea and battles between dragons , of haunted castles , and the day that the First Minister was mistaken as a bit-part actor in an episode of Dr Who

Galés

Yr ydym yn adrodd chwedlau am y Brenin Arthur a Myrddin y dewin , am deyrnasoedd wedi'u boddi o dan y dŵr a brwydrau rhwng dreigiau , am gestyll llawn ysbrydion a'r diwrnod yr oedd rhywun wedi camgymryd y Prif Weinidog am actor mân mewn rhifyn o Dr Who

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo