Preguntar a Google

Usted buscó: shut up you fat pig (Inglés - Galés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Inglés

Galés

Información

Inglés

shut up you fat pig

Galés

gau i fyny i chi braster mochyn

Última actualización: 2015-12-22
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

Shut up

Galés

cae dy geg

Última actualización: 2014-10-30
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

oh shut up

Galés

oh gau i fyny

Última actualización: 2015-12-22
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

shut up chi mat spout

Galés

shut up you fat pig

Última actualización: 2015-12-22
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

[ An Assembly Member : ` Shut up . ']

Galés

[ Aelod o'r Cynulliad : ` Gau ei geg . ']

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

As you grew up , you always heard about it

Galés

Wrth ichi dyfu , yr oeddech yn clywed amdano o hyd

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

If you have any evidence , put it into the public domai ; otherwise , shut up

Galés

Os oes gennych unrhyw dystiolaeth , rhowch hi yn eiddo i'r cyhoed ; fel arall , rhowch daw arni

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

We all know that he was told by the Prime Minister to cut out a section of his speech and to shut up on the subject

Galés

Gwyddom oll mai'r Prif Weinidog a ddywedodd wrtho am dorri darn o'i araith a pheidio â dweud dim am y pwnc

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

If you join the army or the territorial army , you must expect to be called up -- you cannot complain about that

Galés

Os ymunwch â'r fyddin neu'r fyddin diriogaethol , rhaid ichi ddisgwyl cael eich galw -- ni allwch gwyno am hynny

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

The First Minister : No , you should have told Owen John Thomas to shut up a minute or two earlier

Galés

Prif Weinidog Cymru : Na wnaf , dylasech fod wedi dweud wrth Owen John Thomas am gau ei ben funud neu ddau yn ôl

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

There is no possibility of Assembly Members not hearing the Minister's answer , because they will shut up

Galés

Nid yw'n bosibl na fydd Aelodau'r Cynulliad yn clywed ateb y Trefnydd , gan y byddant yn cau eu cegau

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

I will say to John Houliston -- and I hope that you will too , Carwyn -- that he should either put or shut up

Galés

Dywedaf wrth John Houliston -- a gobeithiaf y gwnewch chithau hefyd , Carwyn -- y dylai naill ai weithredu neu roi'r gorau i sôn am wneud

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

If that is the case , we may as well shut up and go home , because that is counter to what this place and this new democracy is all about

Galés

Os yw hynny'n wir , cystal inni roi taw arni a mynd adref , am fod hynny'n groes i nod y lle hwn a'r ddemocratiaeth newydd hon

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Often , when the Conservatives make suggestions or criticisms , we are dealt with as foul and unpleasant peasants , who should shut up and know their place

Galés

Yn aml , pan fydd y Ceidwadwyr yn gwneud awgrymiadau neu sylwadau beirniadol , cawn ein trin fel taeogion ffiaidd a chas , a ddylai gau eu pennau a gwybod eu lle

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

You do not have any basis for saying tha ; but because you are leader of the opposition and there is an election coming up , you have to say it

Galés

Nid oes gennych unrhyw sail dros ddweud hynn ; ond am mai chi yw arweinydd yr wrthblaid ac am fod etholiad yn nesáu , rhaid ichi ddweud hynny

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

If she believes that , she should stand up now , and if she does not , the Labour backbenchers should shut up about this accusation that we decimated the number of NHS beds

Galés

Os cred hynny , dylai sefyll ar ei thraed yn awr , ac os na chred hynny , dylai Aelodau meinciau cefn Llafur gau eu pennau ynglyn â'r cyhuddiad hwn ein bod wedi torri nifer y gwelyau yn y GIG yn enbyd

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Therefore , why did you not know that there were no standing orders or financial regulations when ELWa was set up ? You say that the other parties did not speak out

Galés

Felly , pam nad oeddech yn gwybod nad oedd unrhyw reolau sefydlog na rheoliadau ariannol pan sefydlwyd ELWa ? Yr ydych yn dweud nad oedd y partïon eraill wedi codi eu llais

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

When you have been in Government for a similar length of time , added up , you would have had to close a similar number of hospitals and opened others and redesigned the service

Galés

Pan fyddwch wedi bod mewn grym am gyfnod tebyg , at ei gilydd , byddech wedi gorfod cau nifer debyg o ysbytai ac wedi agor ysbytai eraill ac wedi ailgynllunio'r gwasanaeth

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

What about the deficits of the local health boards that you set up ? You have spent the whole of the last two years looking at those rather than addressing the urgent matter of waiting times and waiting lists

Galés

Beth am ddiffygion y byrddau iechyd lleol a sefydlwyd gennych ? Yr ydych wedi treulio'r ddwy flynedd diwethaf yn edrych arnynt hwy yn hytrach na mynd i'r afael â mater brys amseroedd aros a rhestrau aros

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

If Plaid Cymru manages to reverse its previous commitments , either to independence for Wales or to devolution being handed back to Westminster , we might as well shut-up shop

Galés

Os yw Plaid Cymru yn llwyddo i ddadwneud ei hymrwymiadau blaenorol , naill ai i annibyniaeth i Gymru neu i drosglwyddo datganoli'n ôl i San Steffan , byddai cystal inni roi'r ffidil yn y to

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo