Preguntar a Google

Usted buscó: toes (Inglés - Galés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Inglés

Galés

Información

Inglés

Toes

Galés

Bys troed

Última actualización: 2013-07-28
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Inglés

treading on toes

Galés

sathru ar gyrn

Última actualización: 2013-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

Choice keeps them on their toes '

Galés

Mae'r gallu i ddewis yn eu cadw ar flaenau'u traed

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

I warmed, from my finger-tips to my toes

Galés

cynhesais, o flaenau fy mysedd at fodiau fy nhaed

Última actualización: 2015-10-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

We must ensure that the voluntary sector keeps its distinct and strong voice to keep us on our toes in terms of our commitment

Galés

Rhaid inni sicrhau bod y sector gwirfoddol yn cadw'i lais arbennig a chryf er mwyn ein cadw ar flaenau'n traed yn nhermau'n hymroddiad

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

However , when some of your colleagues start treading on my toes , they can expect the same treatment in return

Galés

Fodd bynnag , pan fo rhai o'ch cyd-Aelodau yn dechrau fy ngwylltio , gallant ddisgwyl yr un driniaeth yn ôl

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

It might be of benefit if every Member were to reflect on the old saying that everyone is a reformer until reform tramps upon their toes

Galés

Gallai fod yn fuddiol pe byddai pob Aelod yn myfyrio ynghylch yr hen ddywediad mai diwygiwr yw pawb hyd nes y mae diwygio'n sathru ar ei draed ef

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

We must ensure that the voluntary sector and people with learning disabilities keep us on our toes and challenge us when they think that we are slipping and not taking policies forward

Galés

Rhaid inni sicrhau bod y sector gwirfoddol a phobl ag anableddau dysgu yn ein cadw ar flaenau ein traed ac yn ein herio pan gredant ein bod yn methu â mynd â pholisïau yn eu blaen

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Hopefully , the strengthened position of the Auditor General for Wales and increased powers to trace moneys will help to ensure that local authorities and bodies in Wales are kept on their toes and that any problems concerning internal or district auditors and county councils can be progressed to a higher level

Galés

Bydd sefyllfa gryfach Archwilydd Cyffredinol Cymru , a'r pwerau ychwanegol i olrhain arian yn sicrhau , gobeithio , bod awdurdodau lleol a chyrff yng Nghymru yn effro ac y gellir codi unrhyw broblemau o ran archwilwyr mewnol neu archwilwyr dosbarth a chynghorau sir ar lefel uwch

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

We are all grateful for Oxfam's briefing notes and information , and the fact that it keeps us on our toes in these matters is to be welcomed

Galés

Yr ydym oll yn ddiolchgar am nodiadau briffio a gwybodaeth Oxfam , a rhaid croesawu'r ffaith ei bod yn ein cadw ar flaenau ein traed o ran y materion hyn

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

On the reference to the voluntary sector in Plaid Cymru's amendment 4 , we have a powerful voluntary sector in Wales , and Age Alliance Wales will keep us on our toes

Galés

O ran y cyfeiriad at y sector gwirfoddol yng ngwelliant 4 Plaid Cymru , mae gennym sector gwirfoddol pwerus yng Nghymru , a bydd Cynghrair Henoed Cymru yn ein cadw ar flaenau ein traed

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Carwyn Jones : I hesitate to tread on the toes of my colleague , Andrew Davies , who has renewable energy proper under his portfolio , but it is absolutely right to say that climate change is increasingly and rapidly becoming a problem

Galés

Carwyn Jones : Oedaf rhag sathru ar draed fy nghyd-Weinidog , Andrew Davies , sy'n wir gyfrifol am ynni adnewyddadwy o dan ei bortffolio ef , ond mae'n hollol iawn dweud bod newid yn yr hinsawdd yn dod yn broblem gynyddol yn gyflym

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

If Moses were to open up the Red Sea and say ` there is the promised land ', I would not want the Welsh to be considered to be a group of Israelites that would say that they did not want to go across because they might get sand between their toes

Galés

Petai Moses yn agor y Môr Coch ac yn dweud ` dyna wlad yr addewid ', ni fyddwn am i'r Cymry gael eu gweld fel grŵp o Israeliaid a ddywedai nad oeddent am groesi rhag ofn iddynt gael tywod rhwng bodiau eu traed

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Jane Hutt : It is important to have an anti-smoking person such as Alun in the Assembly to keep us on our toes , and we should bring these issues to the attention of the Assembly and the wider public

Galés

Jane Hutt : Mae'n bwysig cael rhywun sydd yn gwrthwynebu ysmygu megis Alun yn y Cynulliad i'n cadw ni ar flaenau ein traed , a dylem ddwyn y materion hyn i sylw'r Cynulliad a'r cyhoedd

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo