Preguntar a Google

Usted buscó: walk in wardrobes (Inglés - Galés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Inglés

Galés

Información

Inglés

Let us walk in that direction and take that step

Galés

Gadewch inni gerdded i'r cyfeiriad hwnnw a chymryd y cam hwnnw

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

We need nurse-led , walk-in centres

Galés

Mae arnom angen canolfannau galw heibio o dan arweiniad nyrsys

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

It damages our children and old people , who walk in fear

Galés

Mae'n niweidio ein plant a'n henoed , sydd yn byw mewn ofn

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

It is appropriate that Peter Law should walk in at this moment

Galés

Mae'n briodol bod Peter Law newydd gerdded i mewn

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

We have given you a traditional Welsh welcome , a walk in the mountains

Galés

Rhoesom groeso traddodiadol Gymreig i chi drwy fynd am dro yn y mynyddoedd

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

You will not have to make prior arrangements and will simply be able to walk in

Galés

Ni fydd yn rhaid ichi wneud trefniadau blaenorol a gallwch gerdded i mewn

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

The First Minister : A walk-in centre is certainly one proposal

Galés

Y Prif Weinidog : Mae canolfan galw heibio yn un cynnig y dylid ei ystyried , yn sicr

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

The local health board simply cannot pay for the walk-in centre

Galés

Yn syml , ni all y bwrdd iechyd lleol dalu am y ganolfan galw i mewn

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

And we can walk in confidence , knowing that we are in the company of trusted friends

Galés

A gallwn gerdded yn hyderus , gan wybod ein bod yng nghwmni cyfeillion triw

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

A walk-in centre would work in Newport , Cardiff , and certainly in Swansea

Galés

Gellid gweithredu canolfan galw i mewn yng Nghasnewydd , yng Nghaerdydd , ac yn sicr yn Abertawe

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

From the feedback that we have received we see that people are not very interested in walk-in centres

Galés

O'r ymateb yr ydym wedi ei dderbyn gwelwn nad oes gan bobl lawer o ddiddordeb mewn canolfannau cerdded-i-mewn

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Fresh air and exercise are beneficial , and anything that encourages people to walk in the countryside and open spaces must be good

Galés

Mae awyr iach ac ymarfer corff yn llesol , a rhaid bod unrhyw beth sydd yn annog pobl i gerdded yng nghefn gwlad ac mewn mannau agored yn dda

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

As far as walk-in centres are concerned , we in Wales will decide what to do with our primary care service

Galés

O ran canolfannau cerdded-i-mewn , ni yma yng Nghymru a fydd yn penderfynu beth i'w wneud gyda'n gwasanaeth gofal iechyd sylfaenol

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

In England , there are already 42 centrally funded walk-in centres , primarily based in city centres

Galés

Yn Lloegr , mae 42 o ganolfannau galw i mewn wedi'u hariannu'n ganolog eisoes ar waith , wedi'u lleoli'n bennaf yng nghanol dinasoedd

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

It was the courts that determined that those distances should be measured along the shortest available route that a child can walk in reasonable safety

Galés

Y llysoedd a benderfynodd y dylid mesur y pellterau hynny ar hyd y llwybr byrraf posibl y gall plentyn ei gerdded yn rhesymol o ddiogel

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Sue Essex : There are different views on whether walk-in centres are the panacea that you suggest

Galés

Sue Essex : Mae yna safbwyntiau gwahanol am y cwestiwn a yw canolfannau galw-i-mewn , fel yr awgrymwch , yn ateb i bopeth

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

The development of walk-in centres could play a huge part in tackling the pressure in our accident and emergency departments

Galés

Gallai'r broses o ddatblygu canolfannau galw i mewn chwarae rhan enfawr wrth fynd i'r afael â'r pwysau yn ein hadrannau damweiniau ac achosion brys

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

This morning , the Royal College of Nursing called for your Government to introduce walk-in centres in Wales

Galés

Y bore yma , galwodd Coleg Brenhinol y Nyrsys ar i'ch Llywodraeth gyflwyno canolfannau galw heibio yng Nghymru

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

I say to Brian Gibbons today that it is essential that this walk-in centre goes ahead quickly and that it is centrally funded

Galés

Dywedaf wrth Brian Gibbons heddiw ei bod yn hanfodol i'r ganolfan galw i mewn hon gael ei datblygu ar fyrder ac iddi gael ei hariannu'n ganolog

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Jonathan Morgan : The UK Government has used walk-in centres as a means to reduce the pressures on the acute sector

Galés

Jonathan Morgan : Mae Llywodraeth y DU wedi defnyddio canolfannau galw heibio fel modd i leddfu'r pwysau ar y sector acíwt

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Se han ocultado algunas traducciones humanas de escasa relevancia para esta búsqueda.
Mostrar los resultados de escasa relevancia para esta búsqueda.

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo